МЕНЮ

Vaaditut asiakirjat ja tiedot ensimmäistä kertaa tuotujen, Venäjän federaation alueelle tuotujen tuotteiden valtion rekisteröinnistä

Tuotteiden turvallisuutta vahvistavan asiakirjan antamiseksi toimitetaan seuraavat asiakirjat, ellei tulliliiton teknisissä määräyksissä toisin määrätä:

TULLILIITON TULLI-ALUEELLA VALMISTETUT TUOTTEET:

 1. selvitys
 2. kopiot asiakirjoista, joiden mukaisesti tuotteet valmistetaan (standardit, eritelmät, määräykset, tekniset ohjeet, eritelmät, reseptit, tiedot koostumuksesta), jotka valmistaja (valmistaja) on varmentanut;
 3. valmistajan (valmistajan) kirjallinen ilmoitus siitä, että hänen valmistamansa tuotteet (tuotenäytteet) täyttävät niiden asiakirjojen vaatimukset, joiden mukaisesti ne on valmistettu (ilmoituksena, kopiot laatutodistuksesta, turvallisuus (passi) passi, valmistajan varmentamat laatutodistukset ( tai valmistajan kirje (toimitetaan yksi luetelluista asiakirjoista);
 4. valmistajan (tuottajan) asiakirja valvottujen tavaroiden (käyttö, käyttö, käyttö) soveltamisesta (käyttö, käyttöohjeet, suositukset) tai hakijan oikeaksi todistama jäljennös (jos sellainen on);
 5. jäljennökset valvottujen tavaroiden etiketeistä (pakkauksista) tai niiden asetteluista, jotka hakija on vahvistanut;
 6. jäljennökset asiakirjoista biologisesti aktiivisen ravintolisän erityisestä aktiivisuudesta (tuntemattomia aineosia sisältäville valmisteille, epäviralliset reseptit), hakijan varmentamat
 7. näytteenotto (näytteenotto);
 8. valmistajan (tuottajan) ilmoitus geneettisesti muunnettujen (siirtogeenisten) organismien, nanomateriaalien, hormonien ja torjunta-aineiden esiintymisestä elintarvikkeissa;
 9. tutkimus- (testi) pöytäkirjat (hygieeniset tutkimukset), tieteelliset raportit, asiantuntijalausunnot, ote yhtenäisestä valtion oikeushenkilöiden rekisteristä tai yhtenäisestä yksityisten yrittäjien valtion rekisteristä (valinnainen)

 

TULLILIITON TULLI-ALUEEN ULKOPUOLELLA TUOTETUT VALVOTUT TAVARAT:

 1. hakemus;    
 2. jäljennökset asiakirjoista, joiden mukaisesti tuotteet valmistetaan (standardit, eritelmät, määräykset, tekniset ohjeet, eritelmät, reseptit, tiedot koostumuksesta), jotka on varmennettu sen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti, jossa valtion rekisteröinti tapahtuu;    
 3. valmistajan (tuottajan) ilmoitus geneettisesti muunnettujen organismien, nanomateriaalien, hormonien ja torjunta-aineiden esiintymisestä elintarvikkeissa;    
 4. valmistajan (tuottajan) asiakirja valvottujen tavaroiden (käyttö, käyttö, käyttö) soveltamisesta (käyttö, käyttöohjeet, suositukset) tai hakijan oikeaksi todistama jäljennös (jos sellainen on);    
 5. valmistajan (valmistajan) kirjallinen ilmoitus siitä, että hänen valmistamansa tuotteet (tuotenäytteet) täyttävät niiden asiakirjojen vaatimukset, joiden mukaisesti ne valmistetaan (ilmoituksena hyväksytään kopiot laatutodistuksesta, turvallisuus- (laatu-) passi, analyysitodistus, laatusertifikaatti, vapaamyyntitodistus tai valmistajan kirje, joka on sertifioitu sen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti, jossa valtion rekisteröinti tapahtuu (toimitetaan yksi luetelluista asiakirjoista);    
 6. kopiot tuotetarroista (pakkauksista), jotka hakija on vahvistanut;    
 7. alkuperäiskappaleet tai jäljennökset biologisesti aktiivisen lisäravinteen erityisestä toiminnasta (valmisteille, jotka sisältävät tuntemattomia komponentteja, epäviralliset määräykset), varmennetut sen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti, jossa valtion rekisteröinti tapahtuu;    
 8. alkuperäiset tai kopiot lääkkeen toksikologisista ominaisuuksista (torjunta-aineet, agrokemikaalit, kasvinsuojeluaineet ja kasvien kasvua säätelevät aineet), jotka on varmennettu sen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti, jossa valtion rekisteröinti tapahtuu    
 9. jäljennös sen maan toimivaltaisten terveysviranomaisten (muiden valtion hyväksymien elinten) asiakirjoista, jossa biologisesti aktiivinen elintarvikelisäaine, elintarvikelisäaine, desinfiointiaine (desinfiointi, deratisaatio), kosmeettiset tuotteet vahvistavat näiden tuotteiden turvallisuuden ja sallivat näiden tuotteiden vapaan liikkuvuuden valmistajan valtion alueella ( valmistaja), joka on sertifioitu sen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti, jossa rekisteröinti tapahtuu, tai valmistajan tiedot siitä, ettei tällaista asiakirjaa tarvita;   
 10. tutkimus- (testaus) -protokollat ​​(hygieniatarkistukset), tieteelliset raportit, asiantuntijalausunnot;    
 11. jäljennökset asiakirjoista, jotka vahvistavat tarkastettujen tavaroiden näytteiden tuonnin tulliliiton tullialueelle ja jotka on todistettu sen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti, jossa valtion rekisteröinti tapahtuu;

Valmistajan (valmistajan) asiakirjojen käännökset vierailla kielillä on varmennettava sen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti, jossa valtion rekisteröinti tapahtuu.

Hakijalla on vastuu tuotteiden (tavaroiden) turvallisuutta vahvistavan asiakirjan myöntämistä varten annettujen asiakirjojen oikeellisuudesta.