МЕНЮ

Yhtenäinen luettelo tuotteista (tavaroista), johon sovelletaan valtion terveys- ja epidemiologista valvontaa (valvontaa) tullirajalla ja EAEU: n tullialueella

 1. Elintarvikkeet (luonnollisessa tai jalostetussa muodossa olevat, ihmisten käyttämät tuotteet), mukaan lukien tuotteet, jotka on saatu käyttämällä geneettisesti muunnettuja (siirtogeenisiä) organismeja (Euraasian talousunionin (TN) seuraavista yhtenäisen ulkomaankaupan nimikkeistön ryhmistä FEA Euratom): 02-05, 07-25, 27-29, 32-34, 35). - kohtaa on muutettu tulliliiton komission päätöksellä nro 566, päivätty 02.03.2011
 2. Tuotteet (tavarat) lapsille: pelit ja lelut, vuodevaatteet, vaatteet, kengät, opetusvälineet, huonekalut, rattaat, laukut (koululaukut, reput, salkut jne.), Päiväkirjat ja niiden kaltaiset tuotteet, muistikirjat, muut paperitavarat ( tavarat), jotka on valmistettu paperista ja pahvista, paperitavaroista tai koulutustarvikkeista, keinotekoisesta polymeeristä ja synteettisistä materiaaleista tuotteiden (tavaroiden) valmistamiseksi lasten valikoimaa varten (seuraavista ryhmistä) CN FEA EAEU: 32, 34, 39, 40, 42-44, 46, 48-56, 60-65, 87, 94, 95). - kohtaa muutetaan tulliliiton komission päätöksellä nro 828, päivätty 18.10.2011, ja Euraasian talouskomission neuvoston päätöksellä nro 82, päivätty 02.12.2015
 3. Materiaalit, laitteet, aineet, laitteet, joita käytetään juomavesihuollossa ja jätevedenpuhdistuksessa uima-altaissa (seuraavista ulkomaankaupan kohteena olevista EAEU-nimikkeistön ryhmistä: 25, 38 - 40, 48, 84, 85). - kohta on annettu sellaisena kuin se on muutettuna tulliliiton komission päätöksellä nro 828 18.10.2011
 4. Hajuvesi- ja kosmeettiset tuotteet, ontelohygieniatuotteet suullinen (ulkomaankaupparyhmään 33 kuuluvien tavaroiden EAEU-nimikkeistöstä).
 5. Kemialliset ja petrokemian tuotteet teollisiin tarkoituksiin, kotitalouskemikaalien tuotteet (tavarat), maalit ja lakat (seuraaviin ulkomaankaupan kohteena oleviin EAEU-nimikkeistön ryhmiin: 32-34, 38). - kohtaa on muutettu tulliliiton komission päätöksellä nro 566, päivätty 02.03.2011
 6. Polymeerit, synteettiset ja muut materiaalit, jotka on tarkoitettu käytettäviksi rakentamisessa, kuljetuksessa sekä huonekalujen ja muiden taloustavaroiden valmistuksessa; huonekalut; tekstiilien ompelu ja neulotut materiaalit, jotka sisältävät kemiallisia kuituja ja tekstiilien lisäaineita; keinotekoiset ja synteettiset nahka- ja tekstiilimateriaalit vaatteiden ja jalkineiden valmistukseen (seuraaviin EAEU TN VED -ryhmiin: 32, 39, 40, 42-44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55-60, 69, 94). - kohtaa muutetaan tulliliiton komission päätöksellä nro 566, 02.03.2011, ja tulliliiton komission päätöksellä nro 828, 18.10.2011
 7. Konetekniikan ja instrumenttien valmistustuotteet teollisiin, lääketieteellisiin ja kotitalouskäyttöön, lukuun ottamatta ajoneuvojen ja kodinkoneiden varaosia (lukuun ottamatta juomaveden ja ruoan kanssa kosketuksissa olevia) (seuraaviin EAEU TN VED -ryhmiin: 38, 84, 85, 90, 94). - kohta on annettu sellaisena kuin se on muutettuna tulliliiton komission päätöksellä nro 828 18.10.2011
 8. Kustannustuotteet: koulutusjulkaisut ja manuaalit keskiasteen ja korkeakouluille, kirja- ja aikakauslehtijulkaisut lapsille ja nuorille (EAEU TN VED: n seuraavista ryhmistä: 48, 49).
 9. Tuotteet, jotka on valmistettu luonnon raaka-aineista, jotka on jalostettu (värjäys, kyllästys jne.) Tuotantoprosessin aikana (seuraavista ulkomaankaupan kohteena olevien EAEU-nimikkeistön ryhmistä: 25, 43, 44, 46, 50-53). - kohta on annettu sellaisena kuin se on muutettuna tulliliiton komission päätöksellä nro 828 18.10.2011
 10. Ihmisen ihon kanssa kosketuksissa olevien tuotteiden (tuotteiden) materiaalit, vaatteet, jalkineet (seuraavista EAEU TN VED -ryhmistä: 30, 39, 40, 42, 43, 48, 50-65, 67, 68, 82, 96). - kohta on annettu sellaisena kuin se on muutettuna tulliliiton komission päätöksellä nro 828 18.10.2011
 11. Tuotteet, tuotteet, jotka ovat ionisoivan säteilyn lähde, mukaan lukien säteily, sekä tuotteet ja tuotteet (tavarat), jotka sisältävät radioaktiivisia aineita (seuraavista EAEU TN VED -ryhmistä: 25, 26, 28, 68, 69, 72, 74-76, 78 - 81, 84, 87).
 12. Rakennusraaka-aineet ja materiaalit, joissa hygieeniset normit säätelevät radioaktiivisten aineiden pitoisuutta, mukaan lukien uudelleenkäsittelyyn ja kansantaloudessa käytettäväksi tarkoitettu teollisuusjätteet, rauta- ja ei-rautametalliromu (metalliromu) (seuraavista EAEU TN VED -ryhmistä: 25, 26, 28, 68, 69, 72, 74 - 76, 78 - 81, 84, 87).
 13. Tupakkatuotteet ja raakatupakka (EAEU 24 TN VED -ryhmästä).
 14. Henkilökohtaiset suojavarusteet (seuraaviin ulkomaankaupan kohteena olevien EAEU-nimikkeistön ryhmiin: 39, 40, 64, 65, 90). - kohta on annettu sellaisena kuin se on muutettuna tulliliiton komission päätöksellä nro 828 18.10.2011
 15. Torjunta-aineet ja agrokemikaalit (seuraavista EAEU TN VED -ryhmistä: 31, 38).
 16. Ruoan kanssa kosketuksessa olevat materiaalit, tuotteet ja välineet (seuraavista EAEU TN VED -ryhmistä: 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 56, 63, 69, 70, 73, 74, 76, 82, 85, 96). - kohta on annettu sellaisena kuin se on muutettuna tulliliiton komission päätöksellä nro 828 18.10.2011
 17. Laitteet, materiaalit ilman valmistusta, ilmanpuhdistusta ja suodatusta varten (seuraavista EAEU TN VED -ryhmistä: 38-40, 48, 52-56, 59, 60, 84, 85). - kohta on annettu sellaisena kuin se on muutettuna tulliliiton komission päätöksellä nro 828 18.10.2011
 18. Jäänestoreagenssit (ulkomaankaupparyhmään 38 kuuluvien tavaroiden EAEU-nimikkeistöstä). 19. Muut tuotteet (tavarat), joiden osalta yksi Euraasian talousunionin jäsenmaista on ottanut käyttöön väliaikaisia ​​hygieniatoimenpiteitä (seuraavista ulkomaankaupan kohteena olevien EAEU-nimikkeistön ryhmistä: 02–96). - kohta sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission neuvoston päätöksellä nro 82, päivätty 02.12.2015

 

Valvottujen tuotteiden (tavaroiden) luokitteleminen tästä tuotteiden (tavaroiden) luettelosta, kun niitä tuodaan ja levitetään EAEU: n tullialueella, ovat kuljetus- (kuljetus) ja (tai) kaupallisissa asiakirjoissa tai tuotteiden valmistajan (valmistajan) tiedotuskirjeessä olevat tiedot ja vahvistamalla tuoteluettelossa määritelty tuotteen soveltamisala.