МЕНЮ

Mukaan YK: n aloitetta Genevessä 30 Syyskuu 1957 luotiin ADR (Accord européen relatif au kuljetus kansainvälinen des marchandises dangereuses par reitti) Eurooppalainen sopimus kansainvälistä vaarallisten tavaroidense tuli voimaan vasta 29. tammikuuta 1968, voimassa kaikkien EU-maiden alueella, samoin kuin Kazakstanissa, Azerbaidžanissa ja Marokossa.

Venäjällä vastaavaa kutsutaan ADR

ADR: n ulkopuolella vaarallisten aineiden kuljetus Sitä säädetään myös liikenneministeriön väliaikaisen ohjeen "Vaarallisten aineiden tiekuljetuksista" mukaisesti.

Tämän lisäksi sopimus Euroopassa, seuraavat sopimukset vaarallisten aineiden kuljetukseen:
IMDG-KOODI (kansainvälinen vaarallisten aineiden merenkulkujärjestelmä) - vaarallisten aineiden merikuljetusten kansainvälinen säännöstö (MK RID).
ICAO-TI (Tekniset ohjeet ICAO: n turvalliselle kuljettamiselle) Vaarallisia elintarvikkeita AIR) - Ohjeet vaarallisten aineiden ilma-, ICAO 9284 asiakirja.
RID (kansainväliset määräykset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksista) - Sopimus vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia.

Vaaralliset aineet on jaettu luokkiin ja alaluokkiin GOST 19433–88: n ja kansainvälisen vaarallisten aineiden koodeksin (vaarallisten aineiden merikuljetusten kansainvälisen koodeksin) mukaisesti. Niiden luokittelu (luokittelu luokkaan, alaluokkaan, luokkaan ja ryhmään) tehdään vaaran tyypin mukaan. Vaarojen tyypit luokitellaan seuraavien kriteerien mukaan. Räjähtävä, syttyvä, myrkyllinen (myrkyllinen), sarkasmia (syövyttävyys), radioaktiivisuus, hapettumista (poltto edistävät ominaisuudet)

Vaaraluokat luokituksen mukaisesti ADR

Luokka 1 - Räjähtävät materiaalit ja esineet

Räjähteitä, joiden ominaisuudet voivat räjähtää, aiheuttaa tulipalon kanssa räjähtävää toimintaa, sekä laitteita, jotka sisältävät räjähteitä ja räjähtäviä aineita, jotka on tarkoitettu tuotantoon ilotulitustarkoituksiin.

Suurin vaara - räjähdys.

1.1 räjähdysaineet ja pyroteknisten aineiden ja tuotteiden massaräjähdysvaaran kun räjähdys heti kattaa koko lasti.
1.1 Räjähtävät ja pyrotekniset aineet ja esineet, joille aiheutuu massaräjähdysvaara, kun räjähdys heti kattaa koko lasti.
Räjähteitä ja pyroteknisiä aineita ja tuotteita, jotka eivät ole massaräjähdysvaarallisia.
1.2 räjähteitä ja pyroteknisiä aineita ja tuotteita, jotka eivät ole massaräjähdysvaarallisia.
1.3 räjähteitä ja pyroteknisiä aineita ja esineet, jotka aiheuttavat palovaaran vähäisin räjähdys vaikutus vai ei.
1.3 Räjähteet, jotka ovat palovaarallisia ja joko vähäistä räjähdys- tai sirpalevaaraa tai molempia, mutta jotka eivät ole massaräjähdysvaarallisia: a) palaessaan aiheuttavat huomattavasti säteilylämpöä tai b) että, palavat yksitellen aiheuttaen vähäistä räjähdys- tai sirpalevaaraa tai molempia.
Räjähteitä ja pyroteknisiä aineita, joihin liittyy vähäinen räjähdysvaara kuljetuksen aikana ainoastaan ​​siinä tapauksessa, syttymisen, ei anneta tuhoaminen laitteiden ja paketteja.
1.4 Räjähteet, joihin liittyy vain vähäinen räjähdysvaara, jos syttymisen kuljetuksen aikana. Vaikutukset pysyy pääasiassa pakkauksen, ei ole odotettavissa, fragmentteja tai heitteitä. Ulkopuolinen palo ei saa aiheuttaa lähes välitöntä räjähtämistä lähes koko pakkauksen sisältö.
1.5 Räjähteet massalla räjähdysaineet, jotka ovat niin epäherkkiä, että kuljetettaessa aloittaminen tai palamisen muuttumisesta detonaatioksi epätodennäköistä.
1.5 Erittäin epäherkät on Massaräjähdysvaaralliset ovat niin epäherkkiä, että on hyvin vähäinen aloittamisesta tai palamisen muuttumisesta detonaatioksi normaaleissa kuljetusolosuhteissa. Mukaisesti vähimmäisvaatimuksen näitä aineita, ne eivät saa räjähtää polttokokeessa.
1.6 Tuotteet, jotka sisältävät aineita, jotka ovat äärimmäisen herkkiä räjähdykselle, eivät räjähdä massaan ja joilla on pieni todennäköisyys vahingossa syttyä. Tärkein vaara on räjähdys.
1.6 Erittäin epäherkät esineet, jotka eivät ole massaräjähdysvaarallisia. Artikkelit sisältävät vain erittäin epäherkkiä räjähdysainetta ja osoittaa todennäköisyys on erittäin vähäinen tahattoman alkamisen ja leviämisen vzryva.PRIMEChANIE: riski esineiden Division 1.6, rajoittuu räjähdys yhteen esineeseen.

Luokka 2 - Paineistetut, nesteytetyt ja paineistetut kaasut

Kaasut puristettua, nesteytettyä jäähdytetään ja liuotetaan paineen alla, täyttävät vähintään yhden seuraavista edellytyksistä: absoluuttinen höyrynpaine lämpötilassa yhtä suuri tai suurempi 50S 3 kg / cm³ ZOO kPa); kriittinen lämpötila on alle 50S; lyhyt, kriittinen lämpötila on alle -10S; nesteytetty, kriittinen lämpötila on yhtä suuri tai suurempi -10S mutta alle 70S; nesteytetty, kriittinen lämpötila on yhtä suuri tai suurempi 70S; liuennut paineen alaisena; nesteytetty hypotermia; aerosolit ja painekaasupumput jotka kuuluvat erityissäännöt.

Siellä on tärkein vaara, koska on olemassa erilaisia ​​vaarallisia ominaisuuksia.

2.1 Palavat kaasut
2.1 Palavat kaasut.
2.2 ole syttyviä ja myrkyllisiä kaasuja.
2.2 ole syttyviä ja myrkyllisiä kaasuja. Puristettu kaasu, nestekaasu, kryogeenisen kaasu, puristettu kaasu liuoksessa, Tukahduttava ja hapettavaa kaasua. Palamattomille ja myrkyllinen kaasu (jakso 2.2) sisältävät materiaalit (seokset), että:
1. Se tuottaa paine pakkauksessa 280 kPa (40,6 psi) tai 20S (68F), ja
2. Älä täytä edellytyksiä 2.1 tai 2.3 jakso.
2.2 kaasumaista happea.
2.2 Kaasumainen happi. Tämä vaatimus ei ole pakollinen palamattomille kaasuille, jos happi on nestemäisessä tai kaasumaisessa tilassa. Happia pidetään palamattomana, jos se ei syty ominaisuuksiltaan. Sitä käytetään kuitenkin polttoprosessissa. Korkea happipitoisuus lisää merkittävästi palamisen voimakkuutta ja voimakkuutta.

2.3 myrkyllisiä, myrkyllisiä kaasuja.
2.3 myrkyllisiä, myrkyllisiä kaasuja. Kun imurointi, myrkyllinen kaasu on materiaali, joka menee kaasumaisessa lämpötilassa yhtä suuri tai pienempi kuin paine 20S ja 101,3 kPa (kiehumispiste materiaali on yhtä suuri tai pienempi kuin paine 20S ja 101,3 kPa (14,7 psi)), ja että:
1. Se viittaa myrkyllisiä aineita, jotka aiheuttavat vaaraa ihmisten terveydelle kuljetuksen tai
2. Ilman tietoa myrkyllisyyden katsotaan myrkyllisiä ihmisille, perusteella analyysin tulokset suoritettava eläimillä, se on LC50 arvo 5000 ml / kuutiometri.

2.4 Palavat myrkyllistä kaasua.
2.5 kemiallisesti epästabiileja.
2.6 kemiallisesti epävakaat myrkyllisiä.

Class 3 - Palava neste

3.1 Palavat nesteet
Palavat nesteet, seokset nesteiden ja nesteitä sisältäviä kiinteitä aineita liuoksena tai suspensiona, joka joutuessaan kehittävät palavia höyryjä, joiden leimahduspiste suljetuissa upokkaaseen 60S ja alapuolella.

Suurin vaara - tulipalo.

3.1, joiden leimahduspiste suljetuissa upokkaassa alla Palavat nesteet, joilla on alhainen leimahduspiste ja nestettä miinus 18S tai joiden leimahduspiste yhdessä muiden vaarallisten ominaisuuksien lisäksi syttyvyyttä.
3.2 Palavat nesteet keskipitkän leimahduspiste - neste, jonka leimahduspiste suljetuissa sintteri miinus plus 18S 23.
3.3 Palavat nesteet, joilla on korkea leimahduspiste - neste, jonka leimahduspiste on enintään 23 60S osallistavaa suljetussa upokkaassa.

Luokka 4 - Helposti syttyvät kiinteät aineet

Syttyviä materiaaleja ja aineita (muita kuin luokiteltuja räjähteitä), joka kuljetuksen aikana on helppo syttyä ulkoisista sytytyslähteitä kitkan, kosteuden imeytyminen, spontaani kemiallisia reaktioita sekä kuumennettaessa.

4.1 helposti syttyvät kiinteät aineet, jotka voivat helposti syttyä
4.1 Helposti syttyvät kiinteät aineet, jotka pystyvät helposti syttyä lyhytaikainen altistuminen ulkoisille sytytyslähteitä (kipinää, liekki tai kitka) ja aktiivisesti polttaa. Suurin vaara - palovaaraa ja enemmän - terminen epävakaus - räjähdyksen. Flegmatoidut räjähteet, jotka voivat aiheuttaa räjähdyksen kuivana ja kuuluvat luokkaan 1, ja että annettiin nimi ja virallinen nimi ja jotka kuuluvat luokkaan vaaran.
Reaktiiviset aineet, jotka ovat termisesti epästabiileja ja tapahtua eksoterminen hajoaminen jopa ilman altistumista ilmalle.
Palavat kiinteät aineet, jotka voivat aiheuttaa syttymisen kitkan suuremmalla nopeudella palamisen 2,2 mm (0,087 tuumaa) sekunnissa, tai metallijauhetta, joka voi syttyä ja reagoida koko näytteen pinta kuluessa 10 minuutin.
> 4.2 Itsesyttyvät aineet, jotka normaaleissa kuljetusolosuhteissa voivat
4.2 pyroforiset aineet, jotka normaaleissa kuljetus voi spontaanisti lämmittää ja syttyä. Suurin vaara - syttyä itsestään. Itsestään syttyvien aine - pyroforisesta nestemäisessä tai kiinteässä muodossa, ovat viiden (5) minuuttia voi syttyä palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman tai itsestään kuumeneva materiaalia, jotka puolestaan ​​voivat syttyä itsestään.
4.3 Aineet, jotka kehittävät palavia kaasuja
4.3 Aineet, jotka kehittävät palavia kaasuja. Suurin vaara - syttyviä kaasuja (esim kalsiumkarbidi). On vaarallista kosketuksiin veden kanssa, ja voi olla itsestään syttyvä tai korosta myrkyllisen kaasun kanssa eksponentti 1 litraa kilogrammaa materiaalin 1 tuntia.

Luokka 5 - Hapettavat aineet

Hapettavat aineet ja orgaaniset peroksidit, joka voi helposti vapauttaa happea tukemaan palamista, ja voi, sopivissa olosuhteissa, tai sekoitettuna muiden aineiden kanssa aiheuttaa spontaaneja syttymis- ja räjähdysvaaraa.

5.1 hapettavat aineet, jotka itsessään eivät ole palavia, mutta edistää helppo syttyvyyttä muiden aineiden
5.1 hapettavat aineet, jotka voivat yksinään eivät ole palavia, mutta edistää helppo syttyvyyttä muiden aineiden ja tuottavat happea palamisen aikana, mikä lisää tulen voimakkuutta.

Suurin vaara - hapettumista.

1. Kiintoaineita § 5.1, joka testauksen jälkeen mukaisesti YK sääntöjen palamisaikaa pienempi tai yhtä suuri kuin 3: 7 polttava kalium / selluloosan bromaatin.
2. Nestemäiset aineet § 5.1, joka testauksen jälkeen mukaisesti YK: n sääntöjä, on kyky itsestään syttyvät tai jotka lisäävät painetta aika 690 2070 kPa kPa pienempi kuin samaan ajanjaksoon 1: 1 typpihappoa (65 prosenttia) / selluloosaa.
5.2 orgaanisia peroksideja, jotka useimmissa tapauksissa ovat palavia, voivat toimia hapettimet
5.2 orgaanisia peroksideja, jotka useimmissa tapauksissa ovat palavia, voivat toimia hapettimista, ja vuorovaikutuksessa muita vaarallisia aineita. Monet heistä ovat helppo kevyt ja herkkä iskuja ja hankausta.

Suurin vaara - terminen epävakaus, eli lämmityksen aikana räjähdyksen.

Orgaanista peroksidia (jakso 5.2) sisältää: minkä tahansa hiiltä sisältävien yhdisteiden happea (O), jossa divalenttinen sidos -O-O- ja, jotka ovat tuotteita, hiilen yhdisteiden rakenne, jossa yksi tai useampi vetyatomi on korvattu orgaanisilla radikaaleilla, kunnes kunnes seuraavat ehdot:
1. Materiaalit liittyvät räjähteiden momentin C;
2. Materiaaleja ei sallita 49: n mukaanCFR 172.101 tai 49CFR 173.21;
3. Admin Assistant räjähdysainekomitea päättänyt, että materiaali ei ole luokiteltu haitalliseksi jakson 5.2; tai
4. Yksi seuraavista edellytyksistä:
1. Sisältäviä materiaaleja yli 1,0 prosenttia vetyperoksidia, happipitoisuus, joka lasketaan kohdassa (a) (4) (ii) on pienempi kuin 1,0 prosenttia tai
2. Materiaaleja, jotka sisältävät yli 1,0 prosenttia, mutta enintään 7,0 prosenttia vetyperoksidia

Luokka 6 - Myrkylliset aineet

Myrkylliset ja tarttuva aineita, jotka voivat aiheuttaa kuoleman, myrkytyksen tai sairauden nieltynä tai joutuessaan iholle ja limakalvoille.

Aineet, jotka voivat aiheuttaa kuoleman, vakavan vamman tai haittaa ihmisille nieltynä, hengitettynä tai joutuessaan iholle.
6.1 myrkyllinen (myrkyllinen) aineita, jotka voivat aiheuttaa myrkytyksen hengitettynä (höyryt, pöly), nieltynä tai ihokontaktissa. Suurin vaara - myrkyllisyys.
6.2 Aineet ja materiaalit, jotka sisältävät taudinaiheuttajia, jotka voivat aiheuttaa sairauksia ihmisillä tai eläimillä
6.2 aineet ja aineet, jotka sisältävät taudinaiheuttajia vaarallisia ihmisille ja eläimille. Suurin vaara - infektio.

6.2.1 Määritelmät

6.2.1.1 Tartunta-aineet voivat sisältää patogeenejä. Patogeenisiin mikro-organismeihin kuuluvat (bakteerit, virukset, riketsiat, loiset ja muut) aineet, kuten prionit, jotka voivat johtaa ihmisten tai eläinten sairauksiin.

Huomautus toksiineja kasveja, bakteerilähtöiset, jotka eivät sisällä tartuntatauti tai myrkyllisiä aineita, jotka puolestaan ​​ovat poissa tartunnan aineiden jaksossa tarkoitetun UN3172 luokittelun 6.1.

6.2.1.2 Biologiset tuotteet - johdetut tuotteet elävät organismit, jotka valmistetaan ja jaetaan vaatimusten mukaisesti asianomaisten viranomaisten, ja jotka täyttävät lupa- ja on tarkoitettu hoitoon tai diagnosointiin sekä ihmisten ja eläinten koe tai laskentatapaa. Biologinen tuotteet sisältävät puolivalmiiden tai valmiiden tuotteiden, kuten rokotteet.

6.2.1.3 viljely bakteerien - tulos toiminnasta taudinaiheuttajia. Tämä määritelmä ei viitata määriteltyä näytteiden p.3.6.2.1.4.

6.2.1.4 että otettujen näytteiden ihmisiin tai eläimiin kuuluvat eritteitä, eritteet, veri ja muut komponentit, kudosten ja kudosten nesteen näytteitä sekä ruumiinosat toimitetun tutkimuksen, diagnoosin, hoidon ja sairauksien ehkäisyyn.

6.2.1.5 Medical tai kliininen jäte - jäte johtuvat lääketieteellinen käytetään ihmisiin tai eläimiin, sekä bio-tutkimukset.

6.2.2 luokitus tarttuvien aineiden

6.2.2.1 Tartuntavaaralliset aineet lueteltu kohdassa 6.2 ja on UN2814 huoneita, UN2900, YK 3291 tai UN3373 vastaavasti.

6.2.2.2 Tartuntavaaralliset aineet jaetaan seuraaviin ryhmiin.

6.2.2.2.1 Luokka A:

Tarttuvia aineita, jotka toteutetaan siten, että tapauksessa räjähdys voi aiheuttaa vamman, voi aiheuttaa hengenvaarallisia tai johtaa kuolemaan ihmisille ja eläimille. Näihin aineisiin kuuluvat aineet 3.6.D pöytä.

Huom aiheuttaa räjähdyksen voi olla lähtö infektioaineiden ulkopuolella suojapakkauksen johtaen fyysiseen kosketukseen eläinten tai ihmisten.

(A) Tartuntavaaralliset aineet, jotka täyttävät nämä ominaisuudet ja joissa uhka elämän eläimille tai ihmisille, tulisi antaa YK-2814 numero. Tartuntavaaralliset aineet, jotka aiheuttavat sairautta eläimille, tulisi antaa YK-2900 numero.

(B) menettelyä osoittamiseksi numeroita YK 2814 tai 2900 YK tulisi perustua tietoihin sairaushistoria ja oireita, ilmentymiä endeeminen tai ratkaista asiantuntijat taudin syitä.

Huomautuksia:

1. Oikea tekninen nimi YK 2814 käytetään tartuntavaarallisten aineiden, jotka uhkaavat ihmishenkiä. Oikea tekninen nimi YK 2900 käytetään tartuntavaarallisten aineiden että uhka Eläinten elämän.

2. Taulukossa on epätäydellinen. Tartuntavaaralliset aineet, mukaan lukien uuden tai mahdollisen syntymässä taudinaiheuttajia, joita ei ole lueteltu taulukossa kuitenkin täyttävät, katso Luokka A. Lisäksi ne aineet, joille on epäilyksiä, kuuluu luokkaan A.

3. Luettelossa, että mikro-organismeja, jotka ovat kirjoitetut italiaksi, kuuluvat bakteerit, mykoplasman, riketsiat tai sienet.

 • Aiheuttava aine pernarutto (jakelu)
 • Tartuntavaaralliset aineet
 • Aiheuttava aine nautojen luomistaudin (jalostus)
 • Aiheuttava aine luomistaudista lampaiden ja vuohien (jalostus)
 • Aiheuttava aine luomistaudista sikojen (jalostukseen)
 • Polymorfiset bakteeri - räkätauti (jalostus)
 • Liikkuva sauvamainen bakteeri (jalostus)
 • Psittakoosi - linnun kantaa (jalostus)
 • Clostridium botulinum (jalostus)
 • Patogeeninen loistauti sieni (jalostus)
 • Aiheuttava aine kuume (jalostus)
 • Virus Krimin-Kongon verenvuotokuumetta
 • Dengue-virus (laimennus)
 • Eastern encephalitis hevoset (jalostus)
 • Escherichia coli, verotoksiinia (jalostus)
 • Ebola-virus
 • Floksal virus
 • pieniä gramnegatiivisia sauvoja (jalostus)
 • Guanarito virus
 • Hantaan virus
 • Hantavirus munuaisten oireyhtymä
 • Hendra virus
 • Hepatiitti B (laimennus) virus
 • zoster B (laimennus) virus
 • HIV (jalostus)
 • Erittäin lintuinfluenssa (jalostus)
 • Japanin aivotulehdus (jalostus)
 • Junin-viruksen
 • kiasanurskaya kuume
 • Lassa virus
 • Bolivian kuume
 • Marburg tauti
 • apinarokko
 • tuberkkelibasilli (jalostus)
 • Nipah virus
 • Omskin verenvuoto- kuume
 • poliovirus (laimennus)
 • raivotautiviruksen
 • aiheuttava aine epidemian pilkkukuume (jalostus)
 • aiheuttava aine pilkkukuume (jalostus)
 • Rift Valley-kuume virus
 • Puutiaisaivotulehdusviruksesta (jalostus)
 • Sabia virus
 • punatautibasillin, tyyppi 1 (jalostus)
 • puutiaisaivotulehdusviruksesta (jalostus) virus
 • Variola virus
 • Venezuelan encephalitis hevoset
 • Länsi-Niilin virus (laimennus)
 • keltakuumevirukseen (laimennus)
 • aiheuttava aine paiserutto (jalostus)
 • Afrikkalainen sikaruttovirus (laimennus)
 • ve- logeeninen Newcastlen taudin virus, tyyppi 1 (jalostus)
 • klassinen sikarutto (jalostus)
 • FMD (jalostus) virus
 • vuohirokko virus (laimennus)
 • nodular ihosairaus (jalostus)
 • naudan tarttuvan keuhkoruton (jalostus)
 • Pienten märehtijäin rutto eläimet (jalostus)
 • rutto virus (laimennus)
 • lammasrokon (jalostus)
 • Sian vesikulaaritauti (jalostus)
 • Vesicular stomatitis (jalostus) virus

6.2.2.2.2 Luokka B:

Tartuntavaaralliset aineet, jotka täyttävät luokan A tarttuva aineiden luokkaan B on osoitettu YK 3373 numero.

Huomautus: nimi liikenteen agentti alle YK numero 3373 - arviointi näytteiden tai kliinisissä näytteissä Luokka B. tammikuu 01 2007, käyttö nimen näytteitä kuljetettaessa ja kliinisistä näytteistä on kielletty.

6.2.2.3 Poikkeukset

6.2.2.3.1 materiaaleja, jotka eivät sisällä tartuntavaarallisia aineita tai aineita, joille sairastumisriskiä ihmisissä ja eläimissä ei ole säännelty asetuksilla, kunhan nämä aineet eivät täytä eri luokkaan.

6.2.2.3.2 Aineita, jotka sisältävät mikro-organismeja, jotka eivät ole eivät ole patogeenisiä ihmisille ja eläimille, ei säännellä asetuksella, kunhan nämä aineet eivät täytä eri luokkaan.

6.2.2.3.3 aineiden muodossa, jossa vaikutus taudinaiheuttaja neutraloidaan esimerkiksi jos jättää todennäköisyys terveysriski, ei ole säännelty asetuksilla, kunhan nämä aineet eivät täytä eri luokkaan.

6.2.2.3.4 ympäristönäytteet (ruoka ja vesinäytteet), jotka sulkevat pois todennäköisyys infektio ei asetuksen piiriin, kunhan nämä aineet eivät täytä eri luokkaan.

6.2.2.3.5 näytteitä kuivunutta verta paikkoja saatu vaikutus imevää materiaalia tippa verta tai testi veren keräämisen tai veren komponentteja, jotka on otettu verensiirtoon tai valmisteen verituotteiden verensiirtoon ja elinsiirtoja sekä kudosnäytteitä tai elinsiirtoihin, ei ole säännelty asetuksella .

6.2.2.3.6-näytteitä, jotka otetaan potilailta, joille patogeenien esiintymisen todennäköisyys on minimaalinen, ei säännellä säännöillä, jos näytteet ovat pakkauksessa, joka estää vuodot ja jossa sanotaan ”Ihmisiltä otetut näytteet” tai “” Eläimistä otetut näytteet ". Pakkauksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

(EN) pakkauksessa on kolme osaa:

(I) vuotamattomiin alkuperäispakkauksessa (pakkaus);

(Ii) vuotamattomaan sekundääripakkauksesta; ja

(Iii) ulkopakkauksen on riittävän vahva, riippuen painosta ja käyttöä, sekä ainakin yksi pinnoite mitat 100 100 mm x mm;

(B) nestemäisen - vaimentavaa materiaalia imeä koko sisällön on oltava

välissä ensisijainen ja toissijainen paketteja (kuljetuksen aikana), vuotamisen nestemäistä ainetta pääsemästä ulompi pakkaus ole vaurioitunut ja suojamateriaali;

(C) Hauras aineet sijoitetaan kuljetuspakkauksessa, jossa kukin agentti yksittäispakattuja välttämiseksi kosketuksiin muiden aineiden kanssa.

HUOMAUTUS: Jos taudinaiheuttajia potilaan näytteitä, jotka tarvitaan asiantuntija-arviota onko aine sisältyy poikkeusten luetteloon. Tämä arvio perustuu tietoihin sairaushistoria ja oireita, ilmentymiä endeeminen tai ratkaista asiantuntijat taudin syitä.

Esimerkkejä yksilöitä näytteitä, jotka voidaan toteuttaa muun muassa veri, virtsa seuranta kolesteroli, glukoosi, hormoneja tai indikaattorit prostataspesifisen antigeenin; testejä, jotka edellyttävät arviointia, esimerkiksi sydämen, maksan tai munuaisten potilaille, joilla ei ole tartuntatautien tai kliinistä testausta lääkkeen; varten vakuutus- ja työllisyys - saatavuuteen huumausaineiden ja alkoholin; raskaustesti; koepala on syöpäsairaus; ja vasta-aineiden toteamiseksi ihmisillä ja eläimillä.

6.2.3 Biologiset tuotteet

6.2.3.1 Säännöissä biologiset tuotteet jaetaan seuraaviin ryhmiin:

(A) tuotteet, jotka on valmistettu ja pakattu mukaisesti erityisiä vaatimuksia ja kuljetetaan lopullista pakkaamista ja myyntiä, ja käyttää hoidossa. Tämän ryhmän aineet ei säännellä työjärjestyksessä.

(B) tuotteet, jotka eivät sisälly tähän kohtaan (a), ja joka voi sisältää infektoivia aineita ja täytä A-luokan tai luokan B Tämän ryhmän aineet on määritettävä UN2814 huonetta, UN2900 tai UN3373.

Huomautus: Tietyt hyväksytyt biologiset tuotteet voivat kuljettaa biologista vaaraa vain tietyissä maissa. Tässä tapauksessa toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia, että luonnonmukaiset tuotteet täyttävät paikalliset vaatimukset, jotka vahvistetaan tartuntavaarallisten aineiden tai asettaa näiden tuotteiden lisärajoituksia.

6.2.4 Geneettisesti muunnetut mikro-organismit ja organismit

6.2.4.1 Geneettisesti muunnetut mikro-organismit, jotka eivät täytä määritelmän tarttuvien aineiden, on luokiteltava ehtojen mukaisesti momentti 3.9.

6.2.5 Medical tai kliiniset jätteet

6.2.5.1 Medical tai kliiniset jätteet luokka A, jotka sisältävät tartuntavaarallisia aineita on annettu numerot tai UN2814 UN2900. Lääketieteen tai kliiniset jätteet B-luokan, jotka sisältävät tartuntavaarallisia aineita täytyy määritellä UN3291 numero.

6.2.5.2 Medical tai kliiniset jätteet todennäköisyys tartuntavaarallisia aineita sisältävät on alhainen, kannattaa määrittää UN3291 numero. Huomautus: Oikea tekninen nimi for UN3291 - kliinisestä jätteestä, määrittelemätön tai (bio) lääketieteen jätteet, lääketieteellisen jätteen normalisoitui.

6.2.5.3 puhdistetaan lääkärin tai kliinisen jätteitä, jotka ovat sisältäneet tartuntavaarallisia aineita, ei asetuksen piiriin, kunhan nämä aineet eivät täytä eri luokkaan.

6.2.6 Infected eläimet

6.2.6.1 tarkoituksella tartunnan saaneiden eläinten elimistössä, jotka voivat olla tartuntavaarallisia aineita kuljetetaan ilma on kielletty kunnes tarttuva aineita kuljetetaan muilla keinoin. Infected eläimiä saa kuljettaa määrätyin edellytyksin toimivaltaisten viranomaisten.

6.2.6.2 Muutoin käyttö eläinten infektiotauteja aineilla on kielletty.

6.2.6.3 ruhojen vaikuttavat taudinaiheuttajien luokkaan A, luovuttaa numeroita 2814 YK tai UN 2900. Jäännökset tartunnan saaneiden eläinten taudinaiheuttajien Luokka B on kuljetettava vaatimusten mukaisesti perustetun toimivaltaisten viranomaisten.

6.2.7 potilailta otetuista näytteistä, määrittää numeroita YK 2814, YK 2900 3373 tai YK, jos näyte ei kuulu olosuhteissa p.3.6.2.2.3.

Luokka 7 - Radioaktiiviset materiaalit

7. radioaktiiviset aineet
7. Radioaktiivisia aineita, joilla on spesifinen aktiivisuus yli 70 kBq / kg. Suurin vaara - vahva radioaktiivista säteilyä.

Pakkaus merkinnän kiinnittämisestä RADIOACTIVE keltainen (LSA III). Jotkut radioaktiivisia aineita "erityinen tarkoitus" matala spesifinen aktiivisuus, etiketti puuttuu kuitenkin pakkauksissa tällaisten aineiden tarpeen kirjoittaa RADIOACTIVE.

Suljettu tarkoitetaan ajoneuvoa tai ajoneuvoa kiinteästi ulkokuori, joka rajoittaa pääsyä asiattomien henkilöiden kuormatila sisältävä 7 luokka (radioaktiivisia) materiaaleja.

Järjestelmä hillitsemisen tarkoitettuja pakkauksia pitää radioaktiivisen sisällön kuljetuksen aikana.

Kuljetus tarkoittaa:

1. Maantie- tai junaradan: ajoneuvo tai suuria rahdin kontti;

2. Vesiliikenten: mikä tahansa alusta tai kuormatilan laipion tai aidatulla alueella kannella aluksen, mukaan lukien kaikki ajoneuvon sisäiseen; ja

3. Ilmakuljetukseen, ilma ajoneuvo.

Suunnittelulla tarkoitetaan tietyn 7-vaaraluokan (radioaktiivisten) materiaalien, pakkausten tai LSA-III: n kuvausta, jonka avulla nämä elementit voidaan määritellä täysin. Tämä kuvaus voi sisältää eritelmiä, teknisiä piirustuksia, raportteja lainsäädännön vaatimustenmukaisuudesta ja muita asiaankuuluvia asiakirjoja.

Vuorostaan lähettäjä haluaa saada lopputuloksen eikä murehtia siitä, kuka harjoittaa rahtia. Ensisijaisena tavoitteena on saada laadukasta palvelua kohtuulliseen hintaan. Siksi lähettäjän tulisi ennen tavaroiden lähettämistä huolehtia kuljetusjärjestäjän oikeasta valinnasta. Pätevän ja vastuullisen asiantuntijan valitsemiseksi sinun on kuitenkin vietettävä aikaa.

Halkeamiskelpoiset materiaalit - plutonium-238, plutonium-239, plutonium-241, uraani-233, uraani-235 tai mikä tahansa näiden radionuklidien yhdistelmä. Määritelmää ei sovelleta säteilyttämättömään luonnonuraaniin ja köyhdytettyyn uraaniin, samoin kuin reaktorissa säteilytettyyn. lämpöneutronit.

Fissioituvalla materiaalilla tarkoitetaan lähetystä, joka sisältää yhden tai useampia pakkauksia, jotka on merkitty 49: n mukaisesti CFR 173,457, indeksit ja ydinkriittisyyden hallinta enemmän kuin 10.

Rahtikonttia tarkoittaa uudelleenkäytettävä säiliö, jonka tilavuus on 1,81 kuutiometriä (64 kuutiojalkaa) tai enemmän, on suunniteltu ja rakennettu siten, että sen hyödyntäminen kuljetuksen aikana. Pieni rahtikonttia on se, joka on joko ulkoinen pienempi kuin 1,5 metriä (4,9 jalkaa) tai sisäinen tilavuus on enintään 3,0 kuutiometriä (106 kuutiojalkaa). Kaikki muut rahtikontit määritellään suuri lasti kontteja.

Laskeminen määrä paketteja, jotka voidaan sijoittaa säiliöön tai kuorma. Lataa Laskin on saatavilla ilmaiseksi käyttöön vierailijoillemme.

1. 3000 kertaa A1-radionuklidien tilavuus 49: n mukaanCFR 173.435 luokalle 7 (radioaktiiviset aineet);

2. 3000 kertaa A2-radionuklidien tilavuus 49: n mukaanCFR 173.435 luokalle 7 (radioaktiiviset aineet); tai

3. 1000 TBq (27000 Key), riippuen siitä, onko arvo on pienin.

Rajoitetulla määrällä 7-luokan (radioaktiivisia) materiaaleja tarkoitetaan määrää luokan 7 (radioaktiivisia) materiaaleja, jotka eivät ylitä kohdassa 49 määriteltyjä rajoja CFR 173,425 ja noudattaen kohdassa 49 määriteltyjä vaatimuksia CFR 173,421.

Vähäisen ominaisaktiivisuuden (LSA) on 7 luokka (radioaktiivinen) materiaali rajoitettu käyttö, joka täyttää kuvauksen ja rajoitukset on esitetty alla. Suojaava LSA-ainetta ympäröiviä materiaali ei saa ottaa huomioon määritettäessä arvioitu keskimääräinen ominaisaktiivisuus pakkauksen sisältö.

Luokka 8 - Syövyttävät aineet

8.Edkie ja syövyttävät aineet
Kaustinen ja syövyttäviä aineita, jotka aiheuttavat ihon vaurioita, vahinkoja limakalvoja silmiä ja hengitysteitä, metallin korroosiota ja vaurioita ajoneuvoihin, rakennuksia tai tavaroiden ja voi aiheuttaa tulipalon kosketuksiin orgaanisten aineiden tai tiettyjä kemikaaleja.

8.1 hapot.
8.2 emäkset.
8.3 erilaisia ​​syövyttäviä ja syövyttäviä aineita. Suurin vaara - pure (syövyttävyys).

Luokka 9 - Erilaiset vaaralliset aineet

Aineet suhteellisen vähäisen riskin kuljetukseen, eivät edeltää yksi edellisen luokkiin, mutta vaatii niihin sovelletaan tiettyjä sääntöjä kuljetuksen ja varastoinnin.

Tässä luokassa on hallitseva pääasiallinen vaara (esim muovi, joka palaessaan vapauttaa voimakas myrkky - dioksiinin).

9.1 Kiinteät ja nestemäiset palavia aineita ja materiaaleja, joiden ominaisuudet eivät koske 3 ja 4-luokalla
9.1 Kiinteät ja nestemäiset palavia aineita ja materiaaleja, joiden ominaisuudet eivät koske 3 ja 4-luokalla, mutta tietyissä olosuhteissa voi aiheuttaa palovaaran (palavia nesteitä, joiden leimahduspiste välillä + 60 ° C + 100 ° C suljetussa astiassa, kuitua, ja muita vastaavia materiaaleja).
9.2 aineita, jotka tulevat syövyttävää ja syövyttävät tietyin edellytyksin.
9.2 aineita, jotka tulevat syövyttävää ja syövyttävät tietyin edellytyksin.

Pakkaus vaarallisten aineiden

ADR: n mukaan kaikilla vaarallisilla aineilla on oltava tietty pakkausryhmä. Pakkausryhmä kuvaa kuljetettavan lastin vaaraa Ne on jaettu kolmeen ryhmään:

Minä - hyvin vaarallinen lasti.
II - vaarallinen lasti.
III - hieman vaarallisia aineita.
3-vaaraluokka on sen kyky höyrystyä. Suljettu pakkaus eliminoi höyryn muodostumisen ja vuodot. in 3-th luokka voi olla yksi tärkein vaara ja suurin 2-lisävaaro.

Luokka 1. Päävaara.
Luokka 2. Tärkein vaara + myrkyllisyys.
Luokka 3. Suuret vaarat + syövyttävyys.
Luokka 4. Päävaara + myrkyllisyys + syövyttävyys.
Class 4.1 - Pakkausryhmä - II tai III. Noin 5% näistä aineista on lisäksi vaara - terminen epävakaus - mahdollisuus räjähdyksen (rikki, selluloosa).
Class 4.2 - pakkausryhmä - I, II, III.
Class 4.3 - pakkausryhmä - I, II, III.
Class 5.1 - pakkausryhmä - I, II, III (lannoitteet, vetyperoksidi).
Class 5.2 - pakkaukset ryhmä ei ole (raaka him.zavodov).
Class 6.1 - ryhmien paketit - I, II, III. Se on paljon muita vaaroja (syaanivetyä, arseenia, elohopeaa sisältävät aineita, ja niin edelleen. D.).
Class 6.2 - no pakkaus ryhmiä.
8-luokka - pakkausryhmät - I, II, III. Sillä on monia muita vaaroja.
9 luokka - pakkausryhmät - II, III. (asbestipöly on syöpää aiheuttavaa ainetta, palamisen aikana dioksidipäästöjä aiheuttavat aineet, myös karsinogeenit, eivät hajoa 20-vuosina).

2 ominaisuus luokka on se, että ei ole suurta vaaraa ja ei ole ryhmiä paketteja. Siinä on seuraavat vaaralliset ominaisuudet ja niiden erityinen merkintä:

A - -Luo tukahduttava hapenpuute hengittää suljetuissa tiloissa (jalokaasuja).
O - hapettavat, joka edistää palamista (happi).
F - syttyvyyttä (propaania).
T - myrkyllinen.
Edelleen, kaksi tai useampia vaarallisia ominaisuuksia samanaikaisesti.
TF - + myrkylliset palavat.
TC - + myrkyllisiä syövyttävä (syövyttävä).
TO - + hapettavat myrkyllisiä.
TFC - Myrkyllinen + Syttyvä + Kaustinen.
TOC - myrkyllinen + hapettavat (poltto edistää) + kaustinen (syövyttävä).

Pakkausryhmää ei ole määritetty seuraaviin luokkiin:

 • 1. Räjähteet ja tuotteet
 • 2. kaasu
 • 4.1 Syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet ja kiinteät herkät räjähteet - kiinteille desensibilisoiduille räjähteille
 • 5.2 orgaaniset peroksidit
 • Tarttuvat aineet
 • 7-radioaktiiviset materiaalit

PAKKAUSTYYPIT JA NIIDEN MERKINNÄT

Lähettäjä valitsee vaarallisten aineiden pakkaukset. Tuplapakkauksia käytetään erottamattomina. Jos pakkaus voidaan purkaa, tämä on yhdistetty pakkaus. Usein käytetty IBC (väliaikainen massa Kontti) - keskitilavuusastia, jonka koko on 3000 litraa. Tällaisia ​​astioita pidetään pakkauksina. Rahdin merkinnät on tarkistettava Pakollinen vaaramerkki. Se on roma, jonka kylkipituus on enintään 100 mm. Varmista, että kaikki vaaramerkinnät ovat pakkauksen yhdellä puolella.

Pakkauksen luotettavuus osoitetaan latinalaisilla kirjaimilla X, Y, Z. Pakkausryhmää ja pakkauksen luotettavuutta on ehdottomasti vertailtava.

 • X on erittäin luotettava. Pakkausryhmät I, II, III.
 • Y on vain luotettava. Pakkausryhmät II ja III.
 • Z - tyydyttävä luotettavuus. Vain pakkausryhmä III. 
Napsauttamalla painiketta saat selville kuinka voit kuljettaa vaarallisia aineita ja kuinka paljon ne maksavat.
Отправить запрос