МЕНЮ

Tulli -ilmoituksen 37 kohdan täyttämistä koskevat säännöt - Menettely

Sarake osoittaa yhdistelmäkoodin, joka muodostetaan seuraavan kaavion mukaisesti:

XX XX XXX , jossa:

  • osa 1 - ilmoitettu menettely on ilmoitetun tullimenettelyn kaksinumeroinen koodi tullimenettelytapojen luokittelijan mukaisesti;
  • osa 2 - edellinen menettely on tullimenettelyn luokittelijan mukainen tullimenettelyn kaksinumeroinen koodi, jos ilmoitettu tavara on aiemmin asetettu toiseen tullimenettelyyn, lukuun ottamatta tullimenettelyä (kaksi nollaa "00", jos ilmoitettuja tavaroita ei ole aiemmin asetettu muuhun tullimenettelyyn).
  • osa 3 - kolminumeroinen koodi ilmoitettujen tavaroiden liikkuvuuden erityispiirteistä tavaroiden liikkumisen ominaisuuksien luokittelijan mukaisesti;

Tullimenettelyjen tyyppien luokittelija

 

Tavaroiden liikkumisen erityispiirteiden luokittelija

Koodi Nimi
000 Tavaroiden liikkumisen erityispiirteitä ei ole vahvistettu
001 Tavarat ilmaisen avun tarjoamiseksi ja (tai) hyväntekeväisyystarkoituksiin
002 Humanitaarisen avun tavarat
003 Ei palautettavat teknisen avun tuotteet
004 Tavarat siirrettiin luonnonkatastrofien, luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien hätätilanteiden seurausten estämiseksi ja poistamiseksi, joita ei palauteta
005 Monetaarinen kulta, kansalliset ja ulkomaiset valuutat (lukuun ottamatta numismaattisia tarkoituksia), liikkeeseen lasketut arvopaperit
006 Palautettavat teknisen avun tuotteet
007 Tavarat siirrettiin luonnonkatastrofien, luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien hätätilanteiden seurausten estämiseksi ja poistamiseksi.
008 Tullialueen ulkopuolelle viedyt tavarat (aineelliset ja tekniset tarvikkeet ja laitteet, laitteet, varaosat, polttoaine, ruoka ja muu omaisuus) Euratom EAEU: n jäsenvaltioiden ajoneuvojen ja järjestöjen toiminnan varmistamiseksi tai EAEU: n jäsenvaltioiden henkilöiden vuokraamien (vuokrattujen) ajoneuvojen toiminnan varmistamiseksi, lukuun ottamatta positiossa 010 mainittuja tavaroita (Valko -Venäjän tasavaltaa lukuun ottamatta)
009 EAEU: n jäsenvaltioista peräisin olevat merituotteet, jotka on pyydetty ja tuotu millään kuljetusvälineellä ja jotka on tunnustettu EAEU: n jäsenvaltioista peräisin oleviksi
010 Tavarat siirrettiin tarvikkeina
011 Väliaikaisesti EAEU: n tullialueelle tuodut tavarat, joiden mukaan väliaikaista tuontia (tullia) koskevan tullimenettelyn vaikutus keskeytetään
013 Tavarat, jotka on siirretty osakepääomaksi (rahasto)
018 Väärin toimitetut tavarat
020 Tavarat, jotka on tarkoitettu urheilukilpailuihin ja -harjoituksiin, konsertteihin, teatteriesityksiin, kilpailuihin, festivaaleihin, uskonnollisiin, kulttuurisiin ja muihin vastaaviin tapahtumiin, esittelyihin näyttelyissä, messuilla sekä virallisten ja muiden tapahtumien pitämiseen ja kattamiseen tiedotusvälineissä ja palautettavaksi, lukuun ottamatta tavaroita, jotka on nimetty koodeilla 090 ja 099
021 Mainosmateriaalit ja matkamuistot, joita ei palauteta
027 Pakkaukset, kontit, kuormalavat, joita käytetään palautettavina astioina
031 Tavarat siirrettiin viralliseen käyttöön Euratomin jäsenvaltioiden diplomaattiedustustoissa ja konsulitoimistoissa
032 Tavarat, jotka kuljetetaan EAEU: n tullialueella sijaitsevien valtioiden diplomaattiedustustojen ja konsulivirastojen viralliseen käyttöön
033 Tavarat, joita valtioiden edustajat toimittavat viralliseen käyttöön kansainvälisissä järjestöissä, kansainvälisissä järjestöissä tai niiden edustustoissa, jotka sijaitsevat Euratomin tullialueella
034 Tavarat, joita EAEU: n tullikoodeksin 3 artiklan 3 kohdan 2 alakohdassa tarkoitetut organisaatiot tai niiden Euratomin tullialueella sijaitsevat edustustot kuljettavat viralliseen käyttöön
042 Tavarat toimitetaan tai palautetaan valituksesta
044 Tuotteita mm kuljetus, varaosat ja (tai) laitteet, jotka on siirretty toteutettavaksi tai palautettu korjauksen ja (tai) takuun ja teknisen huollon jälkeen, lukuun ottamatta tavaroita, jotka on määritelty koodeissa 135, 136, 138
054 Maakaasu, joka on toimitettu kaasuvarastoille tai palautettu tällaisista varastoista (Valko -Venäjän tasavaltaa lukuun ottamatta)
055 Putkikuljetuksella kuljetettavat tavarat, jotka tarvitaan sen käyttöönottoon
061 Tavarat, jotka kuljetetaan näytteinä ja näytteinä tutkimusta ja testausta varten
062 Ionisoivan säteilyn lähteiden palauttamattomat jäänteet (paitsi Valko-Venäjän tasavalta)
063 Tuotteiden jakamista koskevien sopimusten nojalla toimitetut tavarat (Valko -Venäjän tasavaltaa lukuun ottamatta)
070 Tavarat keinotekoisten saarten, rakenteiden ja muiden kohteiden rakentamiseen (rakentamiseen) EAEU: n jäsenvaltioiden ulkopuolella, joiden osalta EAEU: n jäsenvaltioilla on (tulee olemaan) yksinomainen lainkäyttövalta (Valko -Venäjän tasavaltaa lukuun ottamatta)
071 Tavarat siirretty keinotekoisia saaria, laitokset, rakenteet ja muut esineet tai keinotekoisilta saarilta, laitteistot, rakenteet ja muut esineet, joiden osalta EAEU: n jäsenvaltioilla on yksinomainen lainkäyttövalta ja jotka sijaitsevat EAEU: n tullialueen ulkopuolella (lukuun ottamatta Valko -Venäjän tasavaltaa)
090 Tavarat, jotka kuljetetaan vuoden 2014 XXII talviolympialaisten ja XI -talviolympialaisten valmistelua ja / tai järjestämistä varten Sotšissa (lukuun ottamatta Valko -Venäjän tasavaltaa)
091 Tavarat, jotka tuodaan (tuodaan) EAEU: n tullialueelle ja jotka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi ammattitaitoa koskevien virallisten kansainvälisten kilpailutapahtumien järjestämisessä ja toteuttamisessa WorldSkills ("WorldSkills")
092 Tavarat, jotka tuodaan (tuodaan) EAEU: n tullialueelle ja jotka on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan virallisten kansainvälisten tapahtumien järjestämiseen ja toteuttamiseen kansainvälisten uudenaikaisten hansapäivien puitteissa
098 Tavarat, jotka kuljetetaan APEC -huippukokouksen 2012 valmistelua ja / tai järjestämistä varten Vladivostokin kaupungissa (lukuun ottamatta Valko -Venäjän tasavaltaa)
099 Tavarat siirrettiin käytettäväksi vuoden 2018 FIFA -maailmancupin ja / tai vuoden 2017 FIFA Confederations Cupin, vuoden 2020 UEFA -jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailujen järjestämisessä ja järjestämisessä tai niitä valmistelevien harjoitusten aikana
100 Nord Stream -kaasuputken rakentamiseen kuljetettavat tavarat (Valko -Venäjän tasavaltaa lukuun ottamatta)
101 Tavarat, joita kuljetetaan South Stream -kaasuputken rakentamiseen (lukuun ottamatta Valko -Venäjän tasavaltaa)
102 Vapaan tullivyöhykkeen tullimenettelyyn asetetuista ulkomaisista tavaroista valmistetut (vastaanotetut) tavarat ja vapaan tullivyöhykkeen tullimenettelyyn asetetuista ulkomaisista tavaroista valmistetut (vastaanotetut) tavarat sekä EAEU -tavarat, joiden asema määritetään Euratomin tullikoodeksin 8 artiklan 210 kohdan mukaisesti
103 Tavarat, jotka sijaitsevat vapaan (erityisen, erityisen) talousvyöhykkeen alueella, joita tulliviranomainen ei voi tunnistaa tavaroiksi, jotka olivat vapaalla (erityisellä, erityisellä) talousvyöhykkeellä ennen sen luomista, tai tavaroiksi vapaan (erityisen, erityisen) talousvyöhykkeen alue tai valmistettu (vastaanotettu) vapaan (erityisen, erityisen) talousvyöhykkeen alueella
104 Vapaavaraston tullimenettelyyn asetetuista ulkomaisista tavaroista valmistetut (vastaanotetut) tavarat ja vapaavaraston tullimenettelyyn asetetuista ulkomaisista tavaroista valmistetut (vastaanotetut) tavarat sekä EAEU: n tavarat, joiden asema määritetään Euratomin tullikoodeksin 8 artiklan 218 kohdan mukaisesti
105 Vapaavarastossa olevat tavarat, joita tulliviranomainen ei voi tunnistaa tavaroiksi, jotka olivat vapaavaraston alueella ennen sen luomista, tai tavaroiksi, jotka on asetettu vapaavaraston tullimenettelyyn tai valmistettu (vastaanotettu) vapaavarastossa
106 Osat, kokoonpanot, kokoonpanot, jotka tulliviranomainen voi tunnistaa kuuluviksi (sisältyy) vapaan tullivyöhykkeen tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden koostumukseen
107 Osat, kokoonpanot, kokoonpanot, jotka tulliviranomainen voi tunnistaa sisällytettäviksi (sisältyvät) vapaavaraston tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden koostumukseen
112 Tavarat, jotka on valmistettu (vastaanotettu) yksinomaan EAEU: n tavaroista, jotka on asetettu vapaan tullivyöhykkeen tullimenettelyyn, mukaan lukien sellaisten EAEU: n tavaroiden käyttäminen, joita ei ole asetettu vapaan tullivyöhykkeen tullimenettelyyn, ja jotka on viety vapaiden tullialueiden tullimenettelystä talousvyöhykkeelle muualle Euratomin tullialueelle
113 EAEU: n tavaroista valmistetut (vastaanotetut) tavarat, mukaan lukien tavarat, joita ei ole asetettu vapaan tullivyöhykkeen tullimenettelyyn ja jotka viedään EAEU: n tullialueen ulkopuolelta vapaan (erityisen, erityisen) talousalueen alueelta
114 Vapaan tullivyöhykkeen tullimenettelyyn asetetuista ulkomaisista tavaroista valmistetut (vastaanotetut) tavarat ja vapaan tullivyöhykkeen tullimenettelyyn asetetuista ulkomaisista tavaroista valmistetut (vastaanotetut) tavarat sekä EAEU: n alueelta viedyt tavarat vapaa (erityinen, erityinen) talousalue EAEU: n tullialueen ulkopuolella, jos tällaiset tavarat tunnustetaan EAEU: n tavaroiksi EAEU: n tullikoodeksin 210 artiklan mukaisesti
115 Vapaan tullivyöhykkeen tullimenettelyyn asetetuista ulkomaisista tavaroista valmistetut (vastaanotetut) tavarat ja vapaan tullivyöhykkeen tullimenettelyyn asetetuista ulkomaisista tavaroista valmistetut (vastaanotetut) tavarat sekä EAEU: n alueelta viedyt tavarat vapaa (erityinen, erityinen) talousvyöhyke muulle Euratomin tullialueelle, jonka osalta tunnistaminen ulkomaiset tavarat, jotka on asetettu vapaan tullialueen tullimenettelyyn
116 Vapaan tullivyöhykkeen tullimenettelyyn asetetuista ulkomaisista tavaroista valmistetut (vastaanotetut) tavarat ja vapaan tullivyöhykkeen tullimenettelyyn asetetuista ulkomaisista tavaroista valmistetut (vastaanotetut) tavarat sekä EAEU: n alueelta viedyt tavarat vapaa (erityinen, erityinen) talousvyöhyke muulle Euratomin tullialueelle, jonka osalta vapaatullivyöhykkeen tullimenettelyyn asetettuja ulkomaisia ​​tavaroita ei ole tunnistettu
117 Vapaan tullivyöhykkeen tullimenettelyyn asetetuista ulkomaisista tavaroista valmistetut (vastaanotetut) tavarat ja vapaan tullivyöhykkeen tullimenettelyyn asetetuista ulkomaisista tavaroista valmistetut (vastaanotetut) tavarat sekä EAEU: n alueelta viedyt tavarat vapaa (erityinen, erityinen) talousalue EAEU: n tullialueen ulkopuolella, jos tällaisia ​​tavaroita ei tunnusteta EAEU: n tavaroiksi EAEU: n tullikoodeksin 210 artiklan mukaisesti
118 Vapaan tullivyöhykkeen tullimenettelyyn asetetut laitteet, jotka on otettu käyttöön ja joita vapaalla (erityisellä, erityisellä) talousvyöhykkeellä asuva henkilö (osallistuja, yhteisö) käyttää toimien toteuttamisesta (harjoittamisesta) tehdyn sopimuksen (sopimuksen) täytäntöönpanemiseksi vapaan (erityisen, erityisen) talousvyöhykkeen alueella (sopimus vapaasta (erityisestä, erityisestä) talousvyöhykkeestä, investointi -ilmoitus, yrittäjäohjelma), asetettu tullimenettelyyn luovutusta varten kotimaiseen kulutukseen, ottaen huomioon Euratomin tullikoodeksin 1 artiklan toisen kohdan 209 alakohdassa vahvistetut tuontitullien, verojen, erityisten polkumyyntitullien ja tasoitustullien laskemisen erityispiirteet
119 Tavarat, jotka on asetettu vapaan tullivyöhykkeen tullimenettelyyn sataman vapaalla (erityisellä, erityisellä) talousvyöhykkeellä tai logistisesti vapaalla (erityisellä, erityisellä) talousvyöhykkeellä, asetettu tullimenettelyyn luovutettavaksi kotimaan kulutukseen, ottaen huomioon ottaa huomioon Euratomin tullikoodeksin 1 artiklan 209 kohdan toisessa kohdassa vahvistetut tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien laskemisen erityispiirteet
122 Tavarat, jotka on valmistettu (vastaanotettu) yksinomaan EAEU: n tavaroista, jotka on asetettu tullivaraston tullimenettelyyn ja jotka on viety vapaavaraston alueelta muulle Euratomin tullialueelle
123 EAEU: n tavaroista valmistetut (vastaanotetut) tavarat, jotka viedään EAEU: n tullialueen ulkopuolelta sijaitsevan vapaavaraston alueelta
124 Vapaavaraston tullimenettelyyn asetetuista ulkomaisista tavaroista valmistetut (vastaanotetut) tavarat ja vapaavaraston tullimenettelyyn asetetuista ulkomaisista tavaroista valmistetut (vastaanotetut) tavarat sekä vapaavaraston ulkopuolelta viedyt EAEU -tavarat tullialueelle, joka on tunnustettu Euratomin tavaraksi EAEU: n tullikoodeksin 218 artiklan mukaisesti
125 Vapaavaraston tullimenettelyyn asetetuista ulkomaisista tavaroista valmistetut (vastaanotetut) tavarat ja vapaavaraston tullimenettelyyn asetetuista ulkomaisista tavaroista valmistetut (vastaanotetut) tavarat sekä vapaakauppa -alueen alueelta viedyt EAEU: n tavarat varastosta muulle Euratomin tullialueelle, jonka osalta on suoritettu vapaan varaston tullimenettelyyn asetettujen ulkomaisten tavaroiden tunnistaminen
126 Vapaavaraston tullimenettelyyn asetetuista ulkomaisista tavaroista valmistetut (vastaanotetut) tavarat ja vapaavaraston tullimenettelyyn asetetuista ulkomaisista tavaroista valmistetut (vastaanotetut) tavarat sekä vapaakauppa -alueen alueelta viedyt EAEU: n tavarat varastosta muulle EAEU: n tullialueelle, jolle ei ole suoritettu vapaan varaston tullimenettelyyn asetettujen ulkomaisten tavaroiden tunnistamista
127 Vapaavaraston tullimenettelyyn asetetuista ulkomaisista tavaroista valmistetut (vastaanotetut) tavarat ja vapaavaraston tullimenettelyyn asetetuista ulkomaisista tavaroista valmistetut (vastaanotetut) tavarat sekä vapaavaraston ulkopuolelta viedyt EAEU -tavarat tullialueelle, jota ei ole tunnustettu EAEU: n tavaraksi EAEU: n tullikoodeksin 218 artiklan mukaisesti
128 Vapaavaraston tullimenettelyyn asetetut laitteet, jotka on otettu käyttöön ja joita vapaavaraston omistaja käyttää Euratomin tullikoodeksin 1 artiklan 213 kohdassa tarkoitettujen toimintojen suorittamiseen, asetettu kotikäyttöön luovutusta koskevaan tullimenettelyyn , ottaen huomioon tuontitullien, verojen, erityisten polkumyyntitullien ja tasoitustullien laskemisen erityispiirteet, jotka on vahvistettu Euratomin tullikoodeksin 1 artiklan 217 kohdan toisessa kohdassa
129 Tavarat, jotka on asetettu jälleentuontitullimenettelyyn ja joiden osalta niistä maksettavat verot ja (tai) korot, muut verot, tuet ja muut määrät palautetaan tullikoodeksin 3 artiklan 2 kohdan 236 alakohdan mukaisesti EAEU: n
130 Tavarat, jotka on asetettu uudelleentuonnin tullimenettelyyn ja joiden veroja ja (tai) korkoja, muita veroja, tukia ja muita määriä ei palauteta tullin 3 artiklan 2 kohdan 236 alakohdan mukaisesti Euratomin koodi
131 Jätteet, jotka syntyvät tavaroiden käsittelystä tullialueella ja kotikäyttöön
132 Jäännökset, jotka syntyvät tavaroiden jalostamisesta tullialueella ja kotikäyttöön
133 Jalostetut tuotteet, jotka on saatu tullialueella tapahtuvan jalostuksen tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden käsittelyn, tullialueen ulkopuolella tapahtuvan käsittelyn, kotikäyttöön tarkoitetun jalostamisen perusteella, lukuun ottamatta tavaroita, jotka on määritelty koodeissa 044, 134-138 ( mukaan lukien jalostetut tuotteet, jotka on saatu tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden käsittelyn, tullialueella tapahtuvan käsittelyn, tullialueen ulkopuolella tapahtuvan käsittelyn seurauksena)
134 Jalostetut tuotteet, jotka on saatu EAEU: n tullikoodeksin 172 artiklan mukaisten vastaavien tavaroiden käsittelytoimien tuloksena ja jotka on viety EAEU: n tullialueelta, lukuun ottamatta tavaroita, jotka on määritelty koodeissa 136 ja 138
135 Ulkomaiset tavarattuodaan EAEU: n tullialueelle jalostettujen tuotteiden sijaan EAEU: n tullikoodeksin 183 artiklan mukaisesti, jos käsittely on tavaroiden korjaus, mukaan lukien takuu
136 EAEU: n tullialueelta viedyt jalostustuotteet, jotka on saatu ulkomaisten tavaroiden korvaamisen seurauksena EAEU: n tullikoodeksin 1 artiklan 172 kohdan toisen kohdan mukaisesti
137 Ulkomaiset tavarat, jotka tuodaan EAEU: n tullialueelle jalostettujen tuotteiden sijaan EAEU: n tullikoodeksin 183 artiklan mukaisesti, jos jalostustoimenpiteet suoritetaan putkikuljetuksella kuljetettavien tavaroiden yhteydessä
138 Jalostetut tuotteet, jotka on saatu vastaavien tavaroiden jalostustoimien tuloksena EAEU: n tullikoodeksin 172 artiklan mukaisesti, jos käsittely on EAEU: n tullialueelta vietyjen tavaroiden korjaus, mukaan lukien takuu, tavaroita lukuun ottamatta määritetty kohdassa koodi 136
139 Tullivaraston tullimenettelyyn asetetut tavarat, joiden osalta tällaisen tullimenettelyn odotetaan valmistuvan Euratomin tullikoodeksin 5 artiklan 1 kohdan 161 alakohdan mukaisesti
15X * Valko -Venäjän tasavallassa yksipuolisesti käyttöön otetut tavaroiden liikkumisen muut piirteet
150 Vaihdosopimuksen nojalla kuljetettavat tavarat (Valko -Venäjän tasavallan osalta)
151 Tavarat siirrettiin rahoitusleasingsopimuksella (Valko -Venäjän tasavalta)
152 Lahjoitussopimuksen nojalla kuljetettavat tavarat (Valko -Venäjän tasavallan osalta)
153 Tavarat, jotka viedään EAEU: n tullialueen ulkopuolelle myyntiin ilman ennakkokauppaa (Valko -Venäjän tasavalta) - asema sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission hallituksen päätöksellä nro 52, päivätty 12.05.2015/XNUMX XNUMX
16X * Kazakstanin tasavallassa yksipuolisesti käyttöön otetut tavaroiden liikkumisen muut piirteet
161 Ryhmän 27 TH tavarat FEA EAEU, joka on valmistettu Kazakstanin raaka -aineista, jotka on louhittu Karachaganakin kentällä (Kazakstanin tasavalta) ja viety EAEU: n tullialueen ulkopuolelle Venäjän federaation alueelta (Kazakstanin tasavalta) - kanta sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä Euraasian talouskomissio nro 52, päivätty 12.05.2015
17X * Muut tavaraliikenteen piirteet, jotka on otettu käyttöön Venäjän federaatiossa yksipuolisesti
171 Venäjän federaation Magadanin alueen vapaan tullivyöhykkeen tullimenettelyyn asetetut tavarat, jotka on tarkoitettu omaan tuotantoon ja teknologisiin tarpeisiin
172 Tavarat (lukuun ottamatta valmisteveron alaisia ​​tavaroita), jotka on siirretty niiden käyttöä varten Skolkovon innovaatiokeskuksen alueella sijaitsevien kiinteistöjen rakentamiseen, laitteisiin ja teknisiin laitteisiin tai jotka ovat tarpeen tutkimustoiminnan toteuttamiseksi ja sen tulosten kaupallistamiseksi hankkeen osallistujat, joille myönnetään tukea tuontitullin ja arvonlisäveron maksamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen (Venäjän federaatio)
173 Tavarat, joita siirretään käytettäväksi Skolkovon innovaatiokeskuksen alueella sijaitsevien kiinteistökohteiden rakentamiseen, laitteisiin ja teknisiin laitteisiin tai jotka ovat tarpeen tutkimustoiminnan toteuttamiseksi ja sen tulosten kaupallistamiseksi hankkeen osallistujien toimesta, paitsi koodilla 172 mainituista tavaroista (Venäjän federaatiota varten)
174 Tavarat, jotka ovat tarpeen lentotarkastusaseman tai kansainvälisen lentokentän toiminnan varmistamiseksi (Venäjän federaation osalta)
175 Tavarat, jotka on tarkoitettu tukemaan meren (joen) satamien toimintaa meren (joen) tarkastuspisteissä (Venäjän federaatio)
176 Tavarat, jotka kuljetetaan Baikonur -kompleksin alueelle tai sieltä (Venäjän federaatio)
177 Tavarat (lukuun ottamatta valmisteveron alaisia ​​tavaroita), joita tuodaan käytettäväksi innovatiivisten tieteellisten ja teknologisten keskusten alueella sijaitsevien kiinteistökohteiden rakentamiseen, laitteisiin ja teknisiin laitteisiin tai jotka ovat tarpeen hankkeen tieteellisen ja teknologisen toiminnan toteuttamiseksi osallistujat, joille myönnetään tukia maksujen tullien ja arvonlisäveron kustannusten korvaamiseksi (Venäjän federaatio)
178 Tavarat, joita tuodaan käytettäväksi kiinteistöjen rakentamiseen, laitteisiin ja teknisiin laitteisiin innovatiivisten tieteellisten ja teknologisten keskusten alueella tai jotka ovat välttämättömiä hankkeen osallistujien tieteellisen ja teknologisen toiminnan toteuttamiseksi, lukuun ottamatta määriteltyjä tavaroita koodilla 177 (Venäjän federaatio)
18X * Muut yksipuolisesti Armenian tasavallassa käyttöön otettujen tavaroiden liikkumisen erityispiirteet
180 Rahoitusleasingsopimuksella kuljetettavat tavarat (Armenian tasavalta)
1 - 20 (88)