МЕНЮ

Tulliton tullimenettely

243 artikla. Tullittoman kaupan tullimenettelyn sisältö ja soveltaminen

 1. Tullimenettely verovapaa kauppa - ulkomaisiin tavaroihin ja unionin tavaroihin sovellettava tullimenettely, jonka mukaisesti tällaiset tavarat sijaitsevat ja myydään vähittäiskaupassa verovapaissa kaupoissa maksamatta tuontitulleja, veroja, erityisiä, polkumyyntitulleja, tasoitustullit ulkomaisille tavaroille, edellyttäen, että tavarat asetetaan tähän tullimenettelyyn ja niiden käyttö kyseisen tullimenettelyn mukaisesti.
 2. Tullittoman kaupan tullimenettelyyn asetetut tavarat myydään:
  1. unionin tullialueelta lähtevät henkilöt;
  2. unionin tullialueelle saapuvat henkilöt;
  3. luonnolliset henkilöt, jotka matkustavat yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon, ja luonnolliset henkilöt, jotka saapuvat toiseen jäsenvaltioon toiseen jäsenvaltioon;
  4. diplomaatti-, konsuliedustustot, valtioiden edustustot kansainvälisissä järjestöissä, kansainvälisissä järjestöissä tai niiden edustustoissa, jotka sijaitsevat unionin tullialueella, samoin kuin diplomaattisen edustuston diplomaattisen henkilöstön jäsenet, konsuliedustajat ja heidän perheenjäsenensä, jotka asuvat he, valtioiden edustusten kansainvälisiin järjestöihin, kansainvälisiin järjestöihin tai niiden edustustoihin henkilöstö (työntekijät, virkamiehet);
  5. muut organisaatiot tai niiden edustustot ja henkilöstö, jos tällainen toteutus toteutetaan sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jonka alueella tällaiset järjestöt tai niiden edustustot sijaitsevat.
 3. Tullittoman kaupan tullimenettelyyn asetetut tavarat myydään tämän artiklan 1 kohdan 3-2 alakohdassa tarkoitetuille henkilöille verovapaissa myymälöissä, jotka toimivat paikoissa, joissa tavaroita siirretään unionin tullirajan yli.
 4. Tavaroiden myynti tämän artiklan 2 kohdan 2 alakohdassa tarkoitetuille henkilöille on sallittua verovapaissa myymälöissä, jotka toimivat tavaroiden liikkumispaikoissa unionin tullirajan yli lento- ja vesikuljetuksella, ja jos tämä on jäsenvaltioiden lainsäädäntö, myös paikoissa, joissa tavaroita siirretään unionin tullirajan kautta muilla kuljetusvälineillä.
  Luettelo tullirajan ylittävistä tavaroiden liikkumispaikoista, joissa tavaroiden myynti tämän artiklan 2 kohdan 2 alakohdassa tarkoitetuille henkilöille määritetään jäsenvaltioiden lainsäädännössä.
 5. Tavaroiden myynti tämän artiklan 3 kohdan 2 alakohdassa tarkoitetuille henkilöille on sallittua verovapaissa myymälöissä, jotka toimivat paikoissa, joissa tavaroita siirretään unionin tullirajan yli ilmateitse.
 6. Tullittoman kaupan tullimenettelyyn asetetut tavarat myydään tämän artiklan 4 kohdan 5 ja 2 alakohdassa tarkoitetuille henkilöille verovapaissa myymälöissä, jotka määritetään jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti.
 7. Unionin tavaratjotka on asetettu tullittoman kaupan tullimenettelyyn ja jotka on myyty tämän artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa tarkoitetuille henkilöille, menettävät unionin tavaroiden aseman.
  Tämän artiklan 2 kohdan 5–2 alakohdassa tarkoitetuille henkilöille myydyt tullittoman kaupan tullimenettelyyn asetetut unionin tavarat säilyttävät unionin tavaroiden aseman.
  Ulkomaiset tavarat, joka on asetettu tullittoman kaupan tullimenettelyyn ja joka on myyty tämän artiklan 4 kohdan 5 ja 2 alakohdassa tarkoitetuille henkilöille sen jälkeen, kun tällainen myynti on saanut unionin tavaroiden aseman.
 8. Verovapaa tullimenettely ei koske tavaroita, jotka on kielletty liikkuvasta sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jonka alueella verovapaa myymälä sijaitsee.
  Komissiolla on oikeus määrittää luettelo muista tavaroista, joille ei sovelleta tullittoman kaupan tullimenettelyä. (Ks. Euraasian talouskomission johtokunnan päätös nro 203, päivätty 11.12.2018.)
 9. Ilman tullittoman kaupan tullimenettelyä verovapaat kaupat voivat majoittaa ja käyttää tavaroita, jotka ovat välttämättömiä näiden verovapaiden kauppojen toiminnan varmistamiseksi.

244 artikla. Edellytykset tavaroiden asettamiselle tullittoman kaupan tullimenettelyyn ja niiden käytölle kyseisen tullimenettelyn mukaisesti

 1. Edellytys tavaroiden asettamiselle tullittoman kaupan tullimenettelyyn on tämän säännöstön 7 artiklan mukaisten kieltojen ja rajoitusten noudattaminen.
 2. Tullittoman kaupan tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden ilmoittaja voi olla vain henkilö, joka on verovapaan myymälän omistaja, jossa nämä tavarat sijaitsevat ja myydään.
 3. Tavaroiden käytön edellytykset tullittoman kaupan tullimenettelyn mukaisesti ovat:
  1. tavaroiden löytäminen verovapaista liikkeistä;
  2. tavaroiden myynti verovapaissa myymälöissä tämän koodeksin 2 artiklan 243 kohdassa määritellyille henkilöille;
  3. tämän koodeksin 245 artiklassa säädetyn tullittoman kaupan tullimenettelyyn asetettujen tiettyjen ulkomaisten tavararyhmien myyntiehtojen noudattaminen.

245 artikla. Tullivapaiden kauppojen tullimenettelyyn asetettujen tiettyjen tavaraluokkien myyminen verovapaissa kaupoissa

Tullittoman kaupan tullimenettelyyn asetettuja tavaroita, kuten alkoholijuomia ja olutta, tupakkaa ja tupakkatuotteita, myydään verovapaissa myymälöissä tämän säännöstön 2 artiklan 2 kohdan 243 alakohdassa tarkoitetuille henkilöille määrällisin normein , minkä sisällä tavarat henkilökohtaiseen käyttöön tuodaan unionin tullialueelle maksamatta tulleja ja veroja.

246 artikla. Tullittoman kaupan tullimenettelyn loppuun saattaminen ja päättäminen

 1. Tullivapaata kauppaa koskevan tullimenettelyn toiminta päättyy tämän tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden myyntiin verovapaissa myymälöissä tämän koodeksin 2 artiklan 243 kohdassa tarkoitetuille henkilöille, lukuun ottamatta ulkomaisten tavaroiden myyntiä tämän säännöstön 3 artiklan 2 kohdan 243 alakohdassa tarkoitetuille henkilöille.
 2. Kun myydään tullittoman kaupan tullimenettelyyn asetettuja ulkomaisia ​​tavaroita verovapaissa kaupoissa tämän koodeksin 3 artiklan 2 kohdan 243 alakohdassa tarkoitetuille henkilöille, tullittoman kaupan tullimenettely täydennetään saattamalla nämä ulkomaiset tavarat kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevassa tullimenettelyssä.
 3. Tämän verovapaan myymälän omistajan on tehtävä ilmoitus tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista ulkomaisista tavaroista, jotka koskevat niiden asettamista kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn, viimeistään 10–XNUMXth näiden tavaroiden myyntikuukautta seuraavan kuukauden päivä.
  Tavaroiden luovuttamisesta kieltäydyttyä tullittoman kaupan omistajan on toimitettava ilmoitus tavaroista, jotka koskevat tiettyjen tavaroiden asettamista kotimaiseen kulutukseen luovutusta koskevaan tullimenettelyyn viimeistään 5 työpäivän kuluessa tavaroiden vapauttamisesta kieltäytymistä seuraavana päivänä.
 4. Verovapaaseen tullimenettelyyn asetettujen ulkomaisten tavaroiden tulliton menettely voidaan lopettaa:
  1. tavaroiden asettaminen ulkomaisiin tavaroihin sovellettaviin tullimenettelyihin tässä säännöstössä säädetyin edellytyksin;
  2. tavaroiden luovuttaminen unionin tullialueelta vietyihin tarvikkeisiin aluksilla tai ilma-aluksilla tämän koodeksin 39 luvun mukaisesti.
 5. Verovapaan tullimenettelyn soveltaminen tullittomaan tullimenettelyyn asetettuihin unionin tavaroihin voidaan lopettaa:
  1. tavaroiden asettaminen vientitullimenettelyyn;
  2. tavaroiden vienti verovapaasta kaupasta unionin tullialueelle näiden tavaroiden ilmoittajan ilmoituksen perusteella.
 6. Jos verovapaa myymälä lopettaa toimintansa kolmen kuukauden kuluessa mainitun verovapaan kaupan lopettamista seuraavasta päivästä, tullittomaan tullimenettelyyn asetettuihin ulkomaisiin tavaroihin sovelletaan ulkomailla sovellettavia tullimenettelyjä tavarat ja unionin tavarat - toimitiloihin. tullimenettelyssä vientiä tai vientiä varten verovapaasta kaupasta unionin tullialueelle.
  Jos tällaisia ​​toimia ei suoriteta määrätyssä ajassa, tullittoman kaupan tullimenettely päättyy tämän ajanjakson päättyessä ja tulliviranomaiset pidättävät tavarat tämän koodeksin 51 luvun mukaisesti.

247 artikla. Tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden syntyminen ja päättyminen ulkomaisiin tavaroihin, jotka on asetettu (asetettu) tullittoman kaupan tullimenettelyyn, niiden maksamisen määräaika ja niiden laskenta

 1. Velvollisuus maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit ulkomaisille tavaroille, jotka on asetettu tullittoman kaupan tullimenettelyyn, syntyy ilmoittajalle siitä hetkestä lähtien, kun tulliviranomainen rekisteröi tavarailmoituksen.
 2. Ilmoittaja päättää velvollisuuden maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit ulkomaisille tavaroille, jotka on asetettu (asetettu) tullittoman kaupan tullimenettelyyn, seuraavissa olosuhteissa:
  1. näiden tavaroiden myynti tämän koodeksin 1 artiklan 2 kohdan 4, 5, 2 ja 243 alakohdassa tarkoitetuille henkilöille;
  2. näiden tavaroiden, jotka on myyty tämän koodeksin 3 artiklan 2 kohdan 243 alakohdassa tarkoitetuille henkilöille, asettaminen kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn;
  3. näiden tavaroiden asettaminen tässä koodeksissa säädettyihin tullimenettelyihin, mukaan lukien näiden tavaroiden asettaminen tullimenettelyihin tämän artiklan 2 kohdan 4 alakohdassa määriteltyjen olosuhteiden jälkeen ja (tai) niiden luovuttaminen käyttöön tarvikkeina viety unionin tullialueelta aluksilla tai ilma-aluksilla tämän koodeksin 39 luvun mukaisesti;
  4. sellaisten tavaroiden sijoittaminen, joiden tullimenettelyn tullivapaan kaupan vaikutus on lopetettu tullimenettelyjen mukaisesti tämän koodeksin 7 artiklan 129 kohdan mukaisesti;
  5. tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden täyttäminen ja (tai) niiden kantaminen tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti lasketuissa ja maksettavissa määrissä;
  6. tulliviranomaiset tunnustavat tullilainsäädäntöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti ulkomaisten tavaroiden tuhoutumisen ja (tai) korjaamattoman häviämisen onnettomuuden tai ylivoimaisen esteen tai näiden tavaroiden peruuttamattoman menetyksen seurauksena luonnon menetys tavanomaisissa kuljetus- (kuljetus) ja (tai) varastointiolosuhteissa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa ennen ulkomaisten tavaroiden hävittämistä tai korjaamatonta menetystä tämän säännöstön mukaisesti tuontitullin maksamisen määräaika tullit, verot, erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitustullit ovat tulleet;
  7. kieltäytyminen luovuttamasta tavaroita tullittoman kaupan tullimenettelyn mukaisesti - suhteessa velvoitteeseen maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyynnin vastaiset ja tasoitustullit, jotka syntyivät tavarailmoituksen rekisteröinnissä;
  8. tavarailmoituksen peruuttaminen tämän koodeksin 113 artiklan mukaisesti ja (tai) tavaroiden luovutuksen peruuttaminen tämän koodeksin 4 artiklan 118 kohdan mukaisesti - tuontitullien, verojen ja , polkumyyntitullit ja tasoitustullit, jotka syntyivät tavarailmoituksen rekisteröinnin yhteydessä;
  9. tavaroiden takavarikointi tai muuntaminen jäsenvaltion omistukseen (tuloihin) kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;
  10. tulliviranomainen pidättää tavarat tämän koodeksin 51 luvun mukaisesti;
  11. sellaisten tavaroiden sijoittaminen väliaikaiseen varastointiin tai asettaminen johonkin tullimenettelyyn, jotka on takavarikoitu tai pidätetty rikosilmoituksen todentamisen, rikos- tai hallinnollisen rikkomuksen käsittelyn aikana (hallinnollisen menettelyn suorittaminen) aikana ja joiden osalta Niiden palauttamiseksi tehtiin päätös, ellei tällaisia ​​tavaroita ollut aiemmin luovutettu.
 3. Velvollisuus maksaa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit täytetään, kun tämän artiklan 4 kohdassa määritellyt olosuhteet ilmenevät.
 4. Seuraavissa olosuhteissa tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyynnin vastaisten ja tasoitustullien maksamisen määräaika on:
  1. jos tavaroiden käyttöä koskevia ehtoja rikotaan tullittoman kaupan tullimenettelyn mukaisesti - niiden toimien suorittamispäivä, jotka rikkovat tavaroiden käytön vakiintuneita ehtoja, ja jos tätä päivää ei ole asetettu, - päivä, jolloin tavarat asetetaan tullittomaan kauppaan;
  2. ulkomaisten tavaroiden katoamisen tapauksessa, lukuun ottamatta onnettomuudesta tai ylivoimaisesta esteestä johtuvaa tuhoutumista ja (tai) korjaamatonta menetystä tai korjaamatonta menetystä normaalin kuljetuksen (kuljetus) ja (tai) varastoinnin olosuhteissa tapahtuvan luonnollisen menetyksen seurauksena tavaroiden katoamispäivä, ja jos tätä päivää ei ole vahvistettu, - päivä, jona tavarat asetetaan tullittomaan kauppaan;
  3. jos tämän koodeksin 3 artiklan 246 kohdan 3 alakohdassa määritellyn ajan kuluessa ulkomaisten tavaroiden osalta, jotka on myyty tämän koodeksin 2 artiklan 243 kohdan 3 alakohdassa tarkoitetuille henkilöille, tavarailmoitusta ei ole toimitettu, - tämän säännöstön 246 artiklan XNUMX lausekkeen ensimmäisessä kohdassa määritellyn ajanjakson viimeinen päivä;
  4. jos tämän koodeksin 3 artiklan 246 kohdan toisessa kappaleessa määritellyn ajan kuluessa ulkomaisten tavaroiden osalta, jotka on myyty tämän koodeksin 3 artiklan 2 kohdan 243 alakohdassa tarkoitetuille henkilöille, tavarailmoitusta ei ole toimitettu, - tämän säännöstön 3 artiklan 246 lausekkeen XNUMX kohdassa määritellyn ajanjakson viimeinen päivä.
 5. Tämän artiklan 4 kohdassa määriteltyjen olosuhteiden vallitessa tuontitullit, verot, erityiset, polkumyyntitullit ja tasoitustullit ovat maksettavia, ikään kuin tullittoman kaupan tullimenettelyyn asetetut ulkomaiset tavarat asetettaisiin kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn soveltamatta tullietuuskohteita ja etuja maksulle tuontitullien ja verojen osalta.
  Tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien, tasoitustullien laskemiseksi sovelletaan tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määriä, jotka ovat voimassa päivänä, jona tulliviranomaiset rekisteröivät tulliviranomaiset. ilmoitus tavaroista tullittoman kaupan tullimenettelyyn asettamiseksi.
 6. Tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti maksettujen (perittyjen) tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien määristä maksetaan korkoa, ikään kuin ilmoitettujen määrien osalta maksua lykätään päivämäärä, jolloin tavarat asetetaan tullimenettelyyn tullittomaan kauppaan päivänä, jona tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyynnin vastaisten ja tasoitustullien maksaminen päättyy. Määritetty korko lasketaan ja maksetaan tämän koodeksin 60 artiklan mukaisesti.
 7. Kun tavarat asetetaan tässä koodeksissa säädettyjen tullimenettelyjen piiriin ja (tai) ne luovutetaan unionin tullialueelta vietyihin tarvikkeisiin aluksilla tai ilma-aluksilla tämän koodeksin 39 luvun mukaisesti tullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien, tasoitustullien maksamisen ja (tai) niiden kantamisen (kokonaan tai osittain) tuontitullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien, maksettujen tasoitustullien täyttäminen ja (tai) ), jotka on kerätty tämän artiklan mukaisesti, palautetaan (hyvitetään) tämän koodeksin 10 luvun ja 76 artiklan mukaisesti.