МЕНЮ

Luettelo budjettikoodiluokista, joita suositellaan ulkomaisen taloudellisen toiminnan osallistujille maksettaessa tulleja ja muita maksuja liittovaltion talousarvioon

Maksutyypin nimi Suositeltu liittovaltion tulojen luokituskoodi
1 Arvonlisävero Venäjän federaatioon tuotuista tavaroista 15311009000010000110
2 Venäjän federaation alueelle tuotavien tavaroiden valmistevero 15311009000010000110
3 Raakaöljyn vientitullit 15311009000010000110
4 Maakaasun vientitullit 15311009000010000110
5 Öljytuotteiden vientitullit 15311009000010000110
6 Muut vientitullit 15311009000010000110
7 Tullimaksut 15311009000010000110
8 Tullit verotmaksaa yksityishenkilöt yhtenäisillä tullimaksuilla tai veroilla tai yhteisenä tullimaksuna 15311009000010000110
9 Ennakkomaksut tulevia tulleja ja muita maksuja vastaan 15311009000010000110
10 Käteisvakuus tullin ja muiden maksujen maksamiseksi 15311009000010000110
11 Tuontitullit (muut tullit, verot ja vaikutukseltaan vastaavat maksut), jotka on maksettu 5-sopimuksen Euraasian talousunionista tehdyn sopimuksen liitteen nro 29 mukaisesti toukokuun 2014 (maksusumma (laskelmat, viivästysmaksut ja viivästyneet maksut, mukaan lukien peruutti) 15311011010011000110
12 Tuontitullit (muut tullit, verot ja vaikutukseltaan vastaavat maksut), jotka on maksettu 5: n Euraasian talousliitosta tehdyn sopimuksen liitteen 29 mukaisesti toukokuussa 2014 (sakot ja vastaavan maksun korot) 15311011010012000110
13 Erityiset polkumyyntitullit ja tasoitustullit, jotka on maksettu 8-sopimuksen Euraasian talousunionista tehdyn sopimuksen liitteen 29 mukaisesti, toukokuun 2014 (maksun määrä (laskelmat, viivästysmaksut ja viivästyneet maksut, mukaan lukien peruutetut) 15311011160011000110
14 Erityiset polkumyyntitullit ja tasoitustullit, jotka on maksettu 8-sopimuksen Euraasian talousunionista tehdyn sopimuksen liitteen 29 mukaisesti toukokuussa 2014 (sakot ja vastaavan maksun korot) 15311011160012000110
15 Alustavat erityiset, alustavat polkumyynnin vastaiset ja alustavat tasoitustullit, jotka on maksettu Euraasian talousunionista tehdyn sopimuksen liitteen 8 mukaisesti toukokuussa 29 vuoden 2014 aikana (maksusumma (laskelmat, jälkikäteen liittyvät maksut ja viivästyneet maksut, mukaan lukien peruutetut) 15311011230011000110
16 Alustavat erityiset, alustavat polkumyynnin vastaiset ja alustavat tasoitustullit, jotka on maksettu Euraasian talousunionista tehdyn sopimuksen liitteen 8 mukaisesti toukokuussa 29 vuoden 2014 osalta (sakot ja vastaavan maksun korot) 15311011230012000110
17 Käyttömaksu (pyörillä maksettu summa) kuljetus (alusta) ja niiden perävaunut Venäjän federaatioon, lukuun ottamatta Valkovenäjän tasavallan alueelta tuotavia pyöräajoneuvoja (alusta) ja niihin tarkoitettuja perävaunuja) 15311208000011000120
18 Käyttömaksu (seuraamukset Venäjän federaatioon tuotujen pyöräajoneuvojen (alusta) ja perävaunujen, lukuun ottamatta Valkovenäjän tasavallan alueelta tuotujen pyöräajoneuvojen (alusta) ja perävaunujen, maksaman maksun viivästyneestä maksusta 15311208000011010120
19 Käyttömaksu (Venäjän federaatioon Valkovenäjän tasavallan alueelta tuotavista pyöräajoneuvoista (alustoista) ja perävaunuista maksettavan maksun määrä 15311208000013000120
20 Käyttömaksu (seuraamukset Venäjän federaatioon Valkovenäjän tasavallan alueelta Venäjälle tuotujen pyöräajoneuvojen (alustojen) ja perävaunujen maksaman maksun viivästyneestä maksusta 15311208000013010120
21 Käyttömaksu (Venäjän federaatioon tuotavista itseliikkuvista ajoneuvoista ja perävaunuista, lukuun ottamatta Valkovenäjän tasavallan alueelta tuotavia itseliikkuvia ajoneuvoja ja perävaunuja, maksetun maksun määrä) 15311208000015000120
22 Käyttömaksu (Venäjän federaatioon Valkovenäjän tasavallan alueelta tuotavista itseliikkuvista ajoneuvoista ja perävaunuista maksettavan maksun määrä) 15311208000017000120
23 tila velvollisuus alustavien päätösten tekemiseksi tavaroiden luokittelusta tulliliiton ulkomaisen taloudellisen toiminnan yhtenäisen tavaranimikkeistön mukaisesti 15310807410011000110
24 Valtionvero sellaisten valmisteveroleimojen antamisesta, joissa on kaksiulotteinen viivakoodi, joka sisältää yhdenmukaistetun valtion automatisoidun tietojärjestelmän tunnisteen etyylialkoholin, alkoholin ja alkoholia sisältävien tuotteiden tuotantomäärien ja liikevaihdon kirjaamiseksi alkoholituotteiden merkitsemiseksi 15310807500011000110
25 Muut tulot liittovaltion talousarvion kulujen korvaamisesta (liittovaltion elimet, Venäjän pankki, Venäjän federaation valtion talousarvion ulkopuolisten varojen hallintoelimet) 15311302991016000130
26 Takavarikoidun ja muun omaisuuden hävittämisestä ja myynnistä saadut varat muuttuivat Venäjän federaation tuloiksi (määritellyn omaisuuden aineellisten varantojen myynnissä) (muut varat, jotka on saatu menetetyn ja muun omaisuuden luovutuksesta ja myynnistä, muuttuivat Venäjän federaation tuloiksi). 15311403012010400440
27 Varat, jotka maahantuojat maksavat tulliviranomaisille valmisteverojen myöntämisestä 15311506000016000140
28 Seuraamukset (sakot) Euraasian talousliiton lain, Venäjän federaation tullilainsäädännön muodostamien tekojen rikkomisesta (pois lukien 1. tammikuuta 2020) 15311604000016000140
29 Seuraamukset (sakot) Venäjän federaation valuuttalainsäädännön ja valuutan sääntelyelinten toimien sekä Venäjän federaation vientivalvontaa koskevan lainsäädännön rikkomisesta (pois lukien 1. tammikuuta 2020) 15311605000016000140
30 Seuraamukset (sakot) Venäjän federaation lainsäädännön rikkomisesta Venäjän federaation perustuslain, Venäjän federaation valtionvoiman, Venäjän federaation julkisen palvelun, Venäjän federaation vaalien ja kansanäänestysten, Venäjän federaation ihmisoikeusvaltuutetun (pois lukien 1. tammikuuta 2020) perustamisesta. vuosi) 15311607000016000140
31 Liittovaltion talousarvioon kirjatut rangaistukset (sakot) ja muut määrät, jotka voidaan periä rikoksista syyllisiksi ja omaisuusvahinkojen korvaamiseksi 15311621010016000140
32 Muut rahalliset sakot (sakot) ja muut vahingonkorvaukset, jotka hyvitetään liittovaltion talousarvioon 15311690010016000140
1 - 20 (33)