МЕНЮ

Tulliviranomaisten päätöksistä, toimenpiteistä tai ilman niitä tehtävä yksiköiden vetoomus korkeammalle tulliviranomaiselle

Jokaisella henkilöllä on oikeus valittaa tullilaitoksen tai hänen virkamiehensä päätöksestä, toiminnasta tai laiminlyönnistä, jos tällainen päätös tämän henkilön mielestä loukkaa hänen oikeuksiaan, vapauksiaan tai laillisia etujaan, luo esteitä niiden täytäntöönpanolle tai asettaa hänelle lainvastaisesti minkä tahansa velvoitteen.

Osallistujat voivat valittaa tulliviranomaisten päätöksistä, toimista tai toimimattomuudesta FEA tai korkeamman tulliviranomaisen ja / tai tuomioistuimen asianomaiset osapuolet, ja osastojen muutoksenhakumenettelystä on hyötyä molemmille osapuolille.

FEA: n osallistujille ja kiinnostuneille osapuolille osastojen vetoomus on mahdollisuus palauttaa loukkaantuneet oikeudet mahdollisimman pian.

Tulliviranomaisille valitus tarjoaa mahdollisuuden korjata omat virheensa ja estää oikeudenkäynnin esiintymistä ja budjettivarojen mahdollista takaisinperintää oikeudellisen muutoksenhaun yhteydessä. Se on syytä huomata tulliviranomaiset yritä ratkaista riidat oikeudenkäyntiin asti.

Elokuun 289 3 tullilainsäädäntöä koskevalla liittovaltion lailla nro 2018-ФЗ muutettiin tulliviranomaisten päätösten, kanteiden tai muiden toimien valitusmenettelyä.

Ota huomioon nykyiset tärkeimmät vaatimukset, kun teet valituksen tulliviranomaiselle

Valitus tehdään ylemmälle tulliviranomaiselle kautta tulliviranomainen, jonka päätöksestä, toiminnasta tai laiminlyönnistä valitetaan. Tarkastelun määräaika määräytyy sen mukaan, mille tulliviranomaiselle valitus tehtiin.

Ylemmän tulliviranomaisen on tutkittava valitus yhden päivän kuluessa kuukautta siitä päivästä, kun tulliviranomainen on vastaanottanut valituksen tutkittavaksi tulliviranomainen.

Jos valitusta ei tehdä tulliviranomaisen kautta, jonka päätös, toimi tai toimimatta jättäminen valitusta kohtaan (lukuun ottamatta päätöksiä, toimia tai tullitoimipaikan toimimatta jättämistä), ylempi tulliviranomainen tarkastelee sitä kuukautta siitä päivästä, kun tulliviranomainen on vastaanottanut valituksen tutkittavaksi tulliviranomainen. Tässä tapauksessa valituksen käsittelyaikaa voidaan pidentää yhdellä kuukaudella. 

Valitukset hyväksytään vain kirjallisesti, ja niiden on sisällettävä

  • sen tulliviranomaisen nimi, jonka päätöksestä valitetaan;
  • hakijan oikeushenkilön nimi tai sukunimi, etunimi, sukunimi
  • osoite (sijainti);
  • verotunnus (TIN);
  • valituspäätöksen, toiminnan tai laiminlyönnin sisältö ja perusteet, joiden perusteella valituksen tekijä katsoo, että hänen oikeuksiaan loukataan.
Johtajien, jotka toimivat organisaatioiden puolesta, joilla ei ole valtakirjaa, ei tarvitse toimittaa perustamisasiakirjoja valituksen mukana, samoin kuin asiakirjoja, jotka vahvistavat heidän virallisen asemansa.

Edustajan tekemään valitukseen on liitettävä alkuperäiskappaleet tai oikeaksi todistetut jäljennökset hänen valtuutuksensa vahvistavista asiakirjoista. Tämä on todennäköisesti valtakirja. Sen tulisi vahvistaa oikeus valittaa päätöksistä, toimista tai laiminlyönnistä tullialalla.

Tulliviranomaisen päätös kieltäytyä tutkimasta valitusta estää valituksen uudelleenhakemuksen samasta aiheesta. Poikkeuksia ovat tapaukset, joissa hakija ei ole noudattanut valituksen muotoa ja sisältöä koskevia vaatimuksia, samoin kuin valituksen tekijän valtakirjojen vahvistavien asiakirjojen jättämättä jättämistä.

Tulliviranomaisen päätöksiä valituksen käsittelystä kieltäytymisestä sekä tulliviranomaisen valituksen kohteena olevan päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämättä jättämistä koskevista päätöksistä voidaan hakea muutosta vain tuomioistuimessa, koska ei ole vaihtoehtoista vaihtoehtoa valittaa näihin päätöksiin lailla nro 289-ФЗ.

Jos jätetty valitus peruutetaan, et voi lähettää samaa aihetta koskevaa valitusta tulliviranomaiselle.

Sen jälkeen kun kantelusta on tehty päätös, jäljennös päätöksestä lähetetään hakijalle kirjatulla kirjeellä kolmen arkipäivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

Hakemus mahdollisuudesta palauttaa muutoksenhaun määräaika laiminlyönnin yhteydessä  toimitetaan vain kirjallisesti riippumattoman asiakirjan muodossa yhdessä valituksen kanssa tai se voi sisältyä valituksen tekstiin. Hakemukseen on liitettävä asiakirjat, joissa vahvistetaan muutoksenhaun määräajan puuttumisen syyt.

Jo vuoden 1 tammikuun 2022 alkaen, valitus on mahdollista tehdä sähköisesti.

Autamme sinua, teemme valituksen, valmistelemme tarvittavat asiakirjat, välitämme ne korkeammalle tulliviranomaiselle ja seuraamme valituksen etenemistä.
Raportoi tulli

 

Jotta voit aloittaa työskentelyn, sinun on lähetettävä meille kaikki saatavilla olevat asiakirjat (tullipäätös, tulliselvitys, tavaroiden ilmoitus, myynti-asiakirjat jne.), tutkimme kaikki lähetetyt asiakirjat ja vastaamme sinulle, onko aiheellista valittaa asiaasi.

Jos osastovalitus ei auta, olemme valmiita aloittamaan tulliviranomaisten päätöksen valituksen tuomioistuimessa ja edustamaan sinun etujasi.