МЕНЮ

Luokka asiakirjatyyppejä ilmoitettaessa tietoja sarakkeessa 44

Asiakirjat, joissa vahvistetaan ilmoitetut tiedot DTilmoittajalla on oltava hakemuksen tekohetkellä DT, lukuun ottamatta 8 artiklan 104 kohdassa mainittuja tapauksia TC EAEU tai määritelty työlainsäädännön 114–117 artiklassa Euratom, tällaisia ​​asiakirjoja ei välttämättä ole käytettävissä tulli-ilmoituksen tekohetkellä.

Jokaisen asiakirjan tiedot on merkittävä uudelle riville sen koodilla asiakirja- ja tietolajiluokituksen mukaisesti. 

Haku:
Odottaa tietojen lataamista ja muotoilua
Koodi Asiakirjan nimi, tiedot, sisämarkkinoiden suojatoimenpiteet
01011 lisenssi päälle vientiä ja / tai tavaroiden tuonti
01017 Lupa viedä ja (tai) tuoda tavaroita, joille on otettu käyttöön automaattinen lisensointi (valvonta)
01021 Päätelmä (lupa-asiakirja) siviili- ja palvelusaseiden, niiden pääosien ja patruunoiden tuonnista ja (tai) viennistä
01031 Lupa (todistus, todistus), josta määrätään uhanalaisten luonnonvaraisten eläinten ja kasvien lajien kansainvälistä kauppaa koskevassa 3. maaliskuuta 1973 tehdyssä yleissopimuksessa
01041 Päätelmä (valtuutusasiakirja) siviilikäyttöön tarkoitettujen elektronisten radiolaitteiden ja suurtaajuisten laitteiden tuonnista, mukaan lukien sisäänrakennetut tai muihin tavaroihin sisältyvät
01061 Kasvinsuojeluaineiden (torjunta-aineiden) tuontia koskevat päätelmät (lupa-asiakirja)
01065 Laboratoriotutkimuksissa käytettävien kasvinsuojeluaineiden ja muiden pysyvien orgaanisten yhdisteiden tuontia koskevat päätelmät (lupa-asiakirja) sekä vertailustandardi
01071 Valtioiden valtuutetun elimen, Euraasian talousliiton jäsenten, päätelmä myrkyllisten aineiden tuonnista (viennistä), jotka eivät ole huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden edeltäjiä ja ovat standardinäytteitä, kanta sellaisena kuin se on muutettuna hallituksen päätöksellä Euraasian talouskomissio nro 52, päivätty 12.05.2015
01072 Valtioiden valtuutetun elimen, Euraasian talousunionin jäsenten, päätelmät XNUMX kauttakulku myrkylliset aineet, jotka eivät ole huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden esiasteita Euraasian talousunionin tullialueen kautta, kanta sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission johtokunnan päätöksellä nro 52 12.05.2015
01081 Lääkkeiden tuontia koskeva päätelmä (lupakirja)
01091 Päätelmä (lupa-asiakirja) salausvälineiden (salaus) tuontia ja (tai) vientiä varten
01095 Päätelmä (lupa-asiakirja) tietojen salaiseen hankkimiseen tarkoitettujen erityisten teknisten välineiden tuontia ja (tai) vientiä varten
01101 Kulttuuriomaisuuden, kansallisten arkistorahastojen asiakirjojen ja arkistoasiakirjojen alkuperäiskappaleiden vientiä koskevat päätelmät (lupa-asiakirja)
01111 Mineralogiaa, paleontologiaa ja fossiilisten eläinten luita koskevien keräysaineistojen vientiä koskevat päätelmät (lupakirja)
01121 Päätelmä (lupa-asiakirja) luonnonvaraisten elävien eläinten, yksittäisten luonnonvaraisten kasvien ja luonnonvaraisten lääkeaineiden vientiä varten
01125 Päätelmä (lupa-asiakirja) harvinaisten ja uhanalaisten luonnonvaraisten elävien eläinlajien ja luonnonvaraisten kasvien viennistä, jotka sisältyvät Euraasian talousunionin osavaltioiden punaisiin kirjoihin
01131 Päätelmä (lupakirja) ihmiselinten ja -kudosten, veren ja sen komponenttien, ihmisen biologisten materiaalien näytteiden tuontia ja (tai) vientiä varten
01133 Lupa jälleenvientiä Tuote
01143 Valtionvalvontatoimi :, jalokivien, jalometallien ja jalometalleja sisältävien raaka-aineiden tuonnissa ja (tai) viennissä
01151 Lisenssi, luettelo (liite) vientivalvonnan alaisten tavaroiden tuontia (vientiä) koskevaan lupaan, jonka myöntää valtioiden valtuutettu valtion elin, Euraasian talousunionin jäsen, kanta sellaisena kuin se on muutettuna hallituksen päätöksellä Euraasian talouskomissio nro 52, 12.05.2015
01152 Vientivalvonnan alaisten tavaroiden kauttakulkulupa, jonka myöntää valtioiden valtuutettu valtion elin, Euraasian talousunionin jäsenet viennin valvonnassa, kanta sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission johtokunnan päätöksellä nro. 52 päivätty 12.05.2015
01153 Lupa (vahvistus) vientivalvonnan alaisten tavaroiden tuonnille (viennille), jonka myöntää valtioiden valtuutettu valtion elin, Euraasian talousunionin jäsenet viennin valvonnassa, kanta sellaisena kuin se on muutettuna hallituksen päätöksellä Euraasian talouskomissio nro 52, päivätty 12.05.2015
01154 Johtopäätös (tunnistus), joka on annettu Euraasian talousliiton jäsenten valtioiden vientivalvontaa koskevan lainsäädännön mukaisesti, tavaroiden kuulumattomuudesta tavaroihin, jotka sisältyvät valvottujen tavaroiden ja teknologioiden yhtenäiseen luetteloon, asema muutettuna Euraasian talouskomission hallituksen päätöksellä nro 52, 12.05.2015
01161 Lisenssi, luettelo (liite) sotilastuotteiden tuontia (vientiä) koskevaan lupaan, jonka myöntää valtioiden valtuutettu valtion elin, Euraasian talousunionin jäsen, kanta sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission johtokunnan päätöksellä Nro 52 päivätty 12.05.2015
01162 Sotilastuotteiden kauttakulkulupa, jonka myöntää valtioiden valtuutettu valtion elin, Euraasian talousunionin jäsen, kanta sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission johtokunnan päätöksellä nro 52, päivätty 12.05.2015
01163 Valtioiden, Euraasian talousliiton jäsenten valtuutetun valtion elimen päätelmä (tunnistaminen) tavaroiden kuulumattomuudesta sotilaallisiin tuotteisiin, kanta sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission hallituksen päätöksellä nro 52, päivätty 12.05.2015/ XNUMX/XNUMX
01171 Sotilaslupa
01181 Luettelo tuontituotteista (viedyistä) puolustusteollisuuden yritysten teollista ja tieteellistä, teknistä yhteistyötä koskevien hallitustenvälisten sopimusten puitteissa
01191 !!! Poissuljettu 29. elokuuta 2021 hallituksen päätöksen voimaantulon vuoksi ECE päivätty 27.07.2021. heinäkuuta 90 nro 20 "Muutoksista tulliliiton komission 2010. syyskuuta 378 tekemään päätökseen nro XNUMX. - Asiakirja vaatimustenmukaisuuden arvioinnista, josta säädetään Euraasian talousliiton teknisissä määräyksissä (Tullin tekniset määräykset Unioni) tai vaatimustenmukaisuustodistus tai vaatimustenmukaisuusvakuutusmyönnetty yhtenäisessä muodossa tuotteille (tavaroille), jotka sisältyvät yhtenäiseen luetteloon tuotteista, joiden on oltava pakollisia vahvistamaan vaatimustenmukaisuus vaatimustenmukaisuustodistusten ja vaatimustenmukaisuusvakuutusten antamisen kanssa yhtenäisessä muodossa tai asiakirjan tuotteiden (tavaroiden) vaatimustenmukaisuuden arvioinnista sellaisen valtion lainsäädännön mukaan, joka on Euraasian talousunionin jäsen, jonka alueella tuotteet (tavarat) asetetaan tullimenettelyihin
01194 Valtuutetun elimen antama todistus siitä, että tuotteet kuuluvat lääkkeisiin, lääketieteellisiin ja eläinlääketieteellisiin tarkoituksiin, edellyttäen, että ne sijoitetaan vastaanottajan apteekkivarastoihin, joka hyväksyy, varastoi ja läpäisee vaatimustenmukaisuuden vahvistamismenettelyn, antaa ja myy lääkkeitä , lääketieteellisiin ja eläinlääketieteellisiin tarkoituksiin tarkoitetut tavarat ja hakijan takuu hänen vastuustaan ​​(Kirgisian tasavallan puolesta)
01201 Eläinlääkärin todistus
01202 Valtioiden valtuutetun elimen virkamiehen, Euraasian talousliittoon kuuluvan eläinlääketieteen jäsenen, myöntämä lupa valvottujen tavaroiden tuontiin maiden, viejien eläinkulkutilanteen perusteella, kanta sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission hallituksen päätös nro 237, päivätty 18.12.2014. joulukuuta 52, ja Euraasian talouskomission valiokunnan päätös nro 12.05.2015, päivätty XNUMX
01203 Valtuutettujen tavaroiden vientilupa, jonka myöntää valtion valtuutetun elimen virkamies, Euraasian talousunionin jäsen eläinlääketieteen alalla, kanta sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission hallituksen päätöksellä nro. 237 päivätty 18.12.2014. joulukuuta 52 ja Euraasian talouskomission hallituksen päätös nro 12.05.2015, päivätty XNUMX. toukokuuta XNUMX ...
01204 Valtioiden valtuutetun elimen virkamiehen, Euraasian talousunionin eläinlääketieteen jäsenen, viranomainen myöntää valvottujen tavaroiden kauttakulkuluvan maiden, viejien eläinkulkutilanteen perusteella. Euraasian talouskomission hallituksen päätös nro 237, päivätty 18.12.2014, ja Euraasian talouskomission hallituksen päätös nro 52, päivätty 12.05.2015
01205 Valtioiden, tulliliiton jäsenten (Kazakstanin tasavallan ja Venäjän federaation puolesta) valtuutetun valtion elimen terveys-, epidemiologiset päätelmät *
01206 Todistus valtion rekisteröinnistämyöntämä valtion valtuuttama elin, Euraasian talousunionin jäsen väestön terveys- ja epidemiologisen hyvinvoinnin alalla
01207 terveystodistuksella
01209 Lupa karanteenituotteiden (karanteenituholaisten) maahantuonnille tieteellisiin, tutkimustarkoituksiin, jonka myöntää valtioiden valtuutettu valtion elin, Euraasian talousunionin jäsen
01210 Armenian tasavallassa yksipuolisesti käyttöön otetut kieltojen ja rajoitusten (väliaikaiset toimenpiteet) noudattamista vahvistavat asiakirjat
01211 Asiakirjat, jotka vahvistavat Valkovenäjän tasavallassa yksipuolisesti käyttöön otettujen kieltojen ja rajoitusten (väliaikaiset toimenpiteet) noudattamisen
01221 Asiakirjat, jotka vahvistavat Kazakstanin tasavallassa yksipuolisesti käyttöön otettujen kieltojen ja rajoitusten (väliaikaiset toimenpiteet) noudattamisen
01225 Asiakirjat, jotka vahvistavat Kirgisian tasavallassa yksipuolisesti käyttöön otettujen kieltojen ja rajoitusten (väliaikaiset toimenpiteet) noudattamisen
01231 Asiakirjat, jotka vahvistavat Venäjän federaatiossa yksipuolisesti käyttöön otettujen kieltojen ja rajoitusten (väliaikaiset toimenpiteet) noudattamisen
01241 Kansainvälisen karkean timantin sertifiointijärjestelmän sertifikaatti (sertifikaatin tiedot) (Kimberley-prosessin sertifikaatti)
01242 Asiakirjat, jotka vahvistavat tavaroiden valmistajaa koskevat tiedot erityisten suoja-, polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteiden käytön valvomiseksi
01243 Maataloustuotteiden vientitodistus
01251 Lisenssi tiettyjä tavararyhmiä koskevaan toimintaan (Venäjän federaatio)
01261 Asiakirja (kuitti) valmisteveromerkkien (rekisteröinti, valvontamerkit, kyltit) hankkimiseksi (Venäjän federaatio)
01271 Asiakirja, jonka mukaan valmisteveron alaisia ​​tavaroita, jotka on merkittävä valmisteveromerkillä (kirjanpito-, valvontamerkit, kyltit), ei ole merkitty (Venäjän federaation osalta)
01281 Vahvistus tuotteiden vahvistamisesta yhtenäisessä valtion automaattisessa tietojärjestelmässä etyylialkoholin, alkoholijuomien ja alkoholia sisältävien tuotteiden tuotannon määrän ja liikevaihdon kirjaamiseksi (Venäjän federaation osalta)
01291 Valtioiden, tulliliiton jäsenten valtuutetun valtion elimen myöntämä lupa teollisuusräjähteille, ionisoivan säteilyn lähteille (Valkovenäjän tasavalta)
01301 Valtuutetun valtiollisen elimen, Euraasian talousunionin jäsenten, myöntämä lupa ehdollisesti patogeenisten ja patogeenisten geenitekniikan muunnettujen organismien osalta (Valkovenäjän tasavallan osalta), kanta sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission johtokunnan päätöksellä N: o 52 päivätty 12.05.2015
01311 Mineraaliraaka-aineiden vientiä koskevat päätelmät (lupakirja)
01321 Päätelmä (lupa) vaarallisten jätteiden tuontia ja (tai) vientiä varten
01332 Valtion toimivaltaisen viranomaisen, viejän lupa viedä tietty huumausaineiden, psykotrooppisten aineiden ja niiden esiasteiden lähetys tai tämän viranomaisen virallinen ilmoitus siitä, että mainittua lupaa ei vaadita
01341 Päätelmä (lupa) otsonikerrosta heikentävien aineiden ja otsonikerrosta heikentävien aineiden tuonnille ja (tai) viennille
01351 Euraasian talousunioniin kuuluvan valtion valtuutetun elimen (organisaation) vahvistus (päätös) henkilökohtaisten suojavarusteiden, suoja- ja desinfiointiaineiden, lääketuotteiden viennistä
01401 Todistus Euraasian talousliiton (tulliliitto) teknisten määräysten vaatimustenmukaisuudesta
01402 Vakuutus Euraasian talousliiton (tulliliitto) teknisten määräysten vaatimustenmukaisuudesta
01403 Vaatimustenmukaisuustodistus, joka on laadittu yhtenäisessä muodossa tuotteille (tavaroille), jotka on sisällytetty yhdistettyyn luetteloon tuotteista, joiden on täytettävä pakollinen vaatimustenmukaisuuden vahvistaminen, kun on annettu vaatimustenmukaisuustodistukset ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset yhtenäisessä muodossa
01404 Vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka on laadittu yhtenäisessä muodossa tuotteille (tavaroille), jotka sisältyvät yhdistettyyn tuoteluetteloon ja jotka edellyttävät pakollista vaatimustenmukaisuuden vahvistamista vaatimustenmukaisuustodistusten ja vaatimustenmukaisuusvakuutusten myöntämisen yhteydessä
01405 Ajoneuvon tyyppihyväksyntä
01406 Alustan tyyppihyväksyntä
01407 Ajoneuvon suunnitteluturvallisuustodistus
01408 Sen Euraasian talousliiton jäsenvaltion lainsäädännössä säädetty vaatimustenmukaisuuden arviointiasiakirja, jonka alueella tuotteet (tavarat) asetetaan tullimenettelyihin, DS ROSS RU
01409 Öljypassi (öljynlaatupassi)
01410 Sopimus akkreditoidun sertifiointielimen (akkreditoitu testauslaboratorio (keskellä)) kanssa tai tällaisen akkreditoidun sertifiointielimen (akkreditoitu testauslaboratorio (keskellä)) kirje, jossa vahvistetaan näytteinä tuotujen tuotteiden (paino ja tilavuus) määrä ja tutkimus- ja testaustarkoitukset (tavarat)
01411 Todistus tuotteiden valtion rekisteröinnistä, joka vahvistaa tuotteiden yhteensopivuuden Euraasian talousliiton teknisten määräysten vaatimusten kanssa (tulliliiton tekniset määräykset)
01412 Pienveneiden luokitustodistus
01413 Mineraalilannoitteiden rekisteröintitodistus
01414 Ilmoitustodistus kemiallisten tuotteiden rekisteröinnistä
01415 Lupa käyttää kemiallisia tuotteita
01999 Muut asiakirjat, jotka vahvistavat kieltojen ja rajoitusten noudattamisen
02011 Konossementti
02012 Rahtikirja tavarankuljetukseen vesiliikenteellä
02013 Rautatielasku
02014 Muut rautatiekuljetussäännöissä tarkoitetut asiakirjat
02015 Rahtikirja, josta määrätään tavaroiden kansainvälisen tiekuljetuksen sopimuksesta vuonna 1956 tehdyssä yleissopimuksessa
02016 Muu rahtikirja, jota käytetään tavaroiden maantiekuljetuksiin
02017 Lentorahtikirja
02018 Kuljetusasiakirjat, joita käytetään tavaroiden liikkumiseen putkistojen tai voimajohtojen kautta
02019 Postilasku
02020 Yleinen rahtikirja pikatoimitusta varten
02021 Yksittäinen rahtikirja pikatoimitusta varten
02022 Matkatavaroiden tarkistus
02024 TIR-carnet
02025 Carnet ATA
02099 muut kuljetus (kuljetus) asiakirjat
03011 Sopimus (sopimus), tehty tavaroiden kauppaa tehtäessä, asema 01.01.2018 alkaen, sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission hallituksen päätöksellä nro 5 päivätyllä 16.01.2018
03012 Asiakirjat, jotka tekevät muutoksia ja (tai) lisäyksiä asiakirjaan, joista tiedot on ilmoitettu koodilla 03011
03013 Asiakirja, jolla vahvistetaan yksipuolisen kauppatavaran suorittaminen, asema 01.01.2018 alkaen, sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission hallituksen päätöksellä nro 5 16.01.2018
03014 Asiakirjat, jotka vahvistavat oikeuden omistaa, käyttää ja (tai) hävittää tavaroita ilman liiketoimia
03021 Asiakirjat, jotka vahvistavat immateriaalioikeuksien esineiden oikeuksien siirron (tekijänoikeudet, lisenssisopimus, todistus immateriaalioikeuksien rekisteröinnistä, sopimus tavaramerkin käytöstä ja vastaavat asiakirjat)
03022 Asiakirjat, jotka vahvistavat tavaramerkillä merkittyjen tavaroiden saattamisen siviililiikenteeseen Euraasian talousliiton tullialueella tekijänoikeuksien haltijan suostumuksella (jälleenmyyjä, jakelusopimus, kirjallinen suostumus ja vastaavat asiakirjat), kanta sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä Euraasian talouskomission hallitus nro 52 päivätty 12.05.2015 g.
03031 Asiakirja, joka vahvistaa valuutanvalvonnan alan vaatimusten noudattamisen :, tapahtumarekisterinumero (Valkovenäjän tasavallalle), sopimuksen rekisteröintinumero (rekisteröintinumero, jonka tarkoituksena on varmistaa valuuttatoimien kirjanpito ja raportointi, valtuutetun pankin antama valuuttasopimus, jossa määrätään viennistä / tuonnista) tai numerotapahtumapassit (Kazakstanin tasavallalle), yksilöllinen sopimuksen numero (valtuutetun pankin myöntämä numero rekisteröidessään sopimusta) tai tapahtumapassin numero (Venäjän federaatio)
03998 Asiakirja (sopimus) maaperän käytöstä (Kazakstanin tasavalta)
03999 Muut asiakirjat, jotka vahvistavat oikeuden omistaa, käyttää ja (tai) hävittää tavaroita
04011 Perustavat asiakirjat
04021 Lasku - lasku (lasku) sopimukseen
04022 Muu ratkaisu tai myynti-asiakirjat (mukaan lukien kassakone tai myyntikuitti tavaroiden ostamisesta vähittäismyyntiverkostossa)
04023 Pankkiasiakirjat (jos lasku maksetaan ulkomaankauppasopimuksen ehtojen mukaan) sekä muut tavaran arvoa osoittavat maksuasiakirjat
04025 Lasku - sopimuksen malli
04031 Lasku - lasku (lasku) tavaroiden kuljetuksesta (kuljetus), lastaamisesta, purkamisesta tai uudelleenlastaamisesta
04032 Pankki- tai muut maksutositteet kuljetuskustannusten maksamiseksi, mikä heijastaa tavaroiden kuljetuksen (kuljetuksen), lastaamisen, purkamisen tai uudelleenlastauksen kustannuksia
04033 Sopimus tavaroiden kuljettamisesta, lastaamisesta, purkamisesta tai uudelleenlastaamisesta
04041 Laskut (laskut) välityspalvelujen tarjoamisesta
04042 Pankki- tai muut maksutositteet välityspalvelujen tarjoamiseksi
04043 Välittäjän palvelusopimus
04051 Asiakirjan tuotteiden tai palveluiden arvosta, jotka ostaja tarjoaa ilmaiseksi tai alennettuun hintaan käytettäväksi tuotannon ja myynnin yhteydessä
04061 Lasku - lasku (lasku), joka sisältää tietoja maksuista henkisen omaisuuden käytöstä
04062 Pankkimaksuasiakirjat, kirjanpito- ja muut asiakirjat, jotka sisältävät tietoja maksuista henkisen omaisuuden käytöstä
04071 Asiakirjat (mukaan lukien kirjanpito) ja tiedot, jotka sisältävät tietoja tulojen (tuotot) osasta, joka suoraan tai epäsuorasti johtuu myyjältä myöhemmän myynnin, muulla tavoin luovutuksen tai tavaroiden käytön seurauksena
04081 Lasku (lasku), joka sisältää tiedot pakkausmateriaalien kustannuksista ja / tai pakkaustöistä
04082 Pankki- tai muut maksuasiakirjat pakkausmateriaalien ja / tai pakkaustöiden kustannuksista
04083 Sopimus konttien, pakkausten, pakkausmateriaalien ja pakkaustöiden kustannuksista
04091 Arvioitavien tavaroiden valmistajan kirjanpitoasiakirjat, jotka sisältävät tietoja materiaalien valmistus- tai ostokustannuksista, tuotantokustannuksista sekä muista tuontitavaroiden tuotantoon liittyvistä toiminnoista, valmistajan kaupalliset tilit arvioitavista tavaroista laadittu yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti
04101 Lasku - lasku (lasku) suunnittelun, kehittämisen, suunnittelun, suunnittelutyön, suunnittelun, sisustuksen, piirustusten ja luonnosten kustannuksista
04102 Pankki- tai muut maksuasiakirjat suunnittelun, kehittämisen, suunnittelun, rakennustyön, suunnittelun, koristelun, piirustusten ja luonnosten kustannuksista
04111 Lasku (lasku) vakuutuspalvelujen tarjoamisesta
04112 Pankki- tai muut maksuasiakirjat vakuutuspalvelujen kustannuksista
04113 Vakuutus
04115 Vakuutussopimus
04121 Lainauksia maailman pörsseistä
04131 Lähetys (pakkaus) luettelo
04999 Muut asiakirjat ja tiedot, jotka ilmoittajan voi toimittaa ilmoitetun tullausarvon tueksi (vienti-ilmoitus)
05012 Päätös Euraasian talousunionin tullirajan yli kuljetettujen tavaroiden luokittelusta kokoonpanematta tai purettuna, mukaan lukien epätäydellinen tai puutteellinen muoto
05013 Alustava päätös tavaroiden luokittelusta TN: n mukaisesti FEA Euratom
05014 Päätös tavaroiden luokittelua koskevan alustavan päätöksen muuttamisesta (täydentämisestä) CN FEA EAEU ja (tai) päätös Euraasian talousunionin tullirajan yli kuljetettujen tavaroiden luokittelusta kokoamattomana tai purettuna, mukaan lukien epätäydellinen tai puutteellinen muoto
05019 Vahvistus liikenteen alalla valtuutetun valtion valtuutetusta toimeenpanevasta elimestä, joka on Euraasian talousunionin jäsen maahantuotujen tavaroiden käyttötarkoitusta varten EAEU: n TN VED: n 3 huomautuksen mukaisesti.
05020 Vahvistus valtuutetusta toimeenpanevasta elimestä, joka hoitaa terveydenhuollon valtion politiikan ja normatiivisen, oikeudellisen sääntelyn kehittämistä, valtio, Euraasian talousunionin jäsen maahantuotuja tavaroita varten EAEU: n huomautuksen 4 mukaisesti. VED
05022 Vahvistus valtuutetusta toimeenpanevasta elimestä, joka hoitaa valtion politiikan ja normatiivisen, oikeudellisen sääntelyn kehittämistä teollisuuden alalla, osavaltiota, Euraasian talousliittoon kuuluvaa maata tuontitavaroiden tarkoitusta varten EAEU: n TN-huomautuksen 5 mukaisesti. VED
05023 Valtion valtuutetun toimeenpanevan elimen, Euraasian talousunionin jäsenen, asiakirjat, jotka vaaditaan vahvistamaan tavaroiden luokituskoodi EAEU: n TN VED: n huomautusten mukaisesti, lukuun ottamatta asiakirjoja, jotka on määritelty koodit 05019, 05020, 05022, 05024, 05028
05024 Vahvistus eläinlääketieteen, karanteenin ja kasvinsuojelun alalla valvonnasta ja valvonnasta vastaavalle valtuutetulle toimeenpanevalle elimelle, valtiolle, Euraasian talousliittoon kuuluvalle maalle tuontitavaroita varten EAEU: n huomautuksen 6 mukaisesti. Hyödykenimikkeistö
05025 Vahvistus valtuutetusta toimeenpanevasta elimestä, joka hoitaa tehtäviä valtion politiikan ja sääntelyn, oikeudellisen sääntelyn kehittämiseksi ja toteuttamiseksi valtion polttoaine- ja energiakompleksin alalla, joka on Euraasian talousunionin jäsen, yhdessä valtuutetun toimeenpanevan elimen kanssa julkisten palvelujen tarjoaminen ja valtion omaisuuden hallinta valtion, Euraasian talousunionin jäsenen, maaperän käytössä, raakaöljyn tuotanto EAEU: n tavaranimikkeistön huomautusten 8 ja 10 mukaisesti, vakaan tuotannon tosiasia kaasukondensaatti EAEU: n ulkomaankaupan nimikkeistön 9 huomautuksen mukaisesti, ote valtion mineraalivarannosta EAEU: n ulkomaankaupan nimikkeistön huomautuksen 10 mukaisesti
05026 Euraasian talousunioniin kuuluvan valtion hallituksen valtuuttaman toimeenpanoviranomaisen vahvistus siitä, että tuodut tavarat ovat korkealaatuista naudanlihaa EAEU: n tavaranimikkeistön 12 huomautuksen mukaisesti
05027 Vahvistus valtuutetusta toimeenpanevasta elimestä, joka on vastuussa valtion puolustuksen alan valtion politiikan ja sääntelyn, oikeudellisen sääntelyn kehittämisestä ja toteuttamisesta, Euraasian talousunionin jäsenestä, joka on tuontitavaroiden nimetty tarkoitus EAEU: n liitetiedoston 14 mukaisesti. VED
05028 Vahvistus valtuutetusta toimeenpanevasta elimestä, joka hoitaa valtion politiikan ja sääntelyn, oikeudellisen sääntelyn täytäntöönpanon varmistamisen avaruustoiminnan alalla, valtion, Euraasian talousunionin jäsenen, tuontitavaroiden määritetyn tarkoituksen huomautuksen mukaisesti 13 EAEU: n tavaranimikkeistöön
05031 Ilmoitus Euraasian talousunionin tullirajan yli kuljetettujen tavaroiden komponenttien suunnitelluista toimituksista koottuna tai purettuna, mukaan lukien epätäydellinen tai epätäydellinen muoto
05996 Venäjän federaation elinkeinoministeriön ja venäläisen oikeushenkilön tekemä sopimus tavaroiden, jotka on tarkoitettu moottoriajoneuvojen tavaroiden 8701, 8705 TN VED EAEU, niiden osien ja kokoonpanojen teolliseen kokoonpanoon, tuonnista (Venäjän federaation osalta)
05997 Lisäsopimus Venäjän federaation elinkeinoministeriön ja venäläisen oikeushenkilön tekemään sopimukseen tavaroiden 8701, 8705 TN VED EAEU moottoriajoneuvojen teolliseen kokoonpanoon tarkoitettujen tavaroiden, niiden osien ja kokoonpanojen tuonnista ( Venäjän federaatio)
05998 Pöytäkirja muutoksista Venäjän federaation talouskehitysministeriön ja venäläisen oikeushenkilön tekemään sopimukseen tavaroiden 8701, 8705 TN VED EAEU moottoriajoneuvojen teolliseen kokoonpanoon tarkoitettujen tavaroiden, niiden osien ja kokoonpanojen tuonnista ( Venäjän federaation puolesta)
05999 Muut asiakirjat, tavaroiden luokittelussa tarvittavat tiedot
06011 Tavaroiden alkuperätodistus, lomake ST, 1
06013 Julistus,alkuperätodistus lomakkeella A
06014 Yleislomake ei-etuuskohteluun oikeuttava alkuperätodistus
06015 Tavaroiden alkuperää koskeva alustava päätös, kanta sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission johtokunnan päätöksellä nro 5 16.01.2018
06016 Alkuperäilmoitus
06017 Tavaroiden alkuperätodistus, lomake CT, 2
06018 EAV-lomakkeen alkuperätodistus
06019 Tavaroiden alkuperätodistus, lomake CT, 3
06020 EAS-lomakkeen alkuperätodistus
06999 Muu alkuperätodistuksen muoto
07011 Asiakirjat, joissa vahvistetaan etuoikeudet tullimaksujen maksamiseen
07012 Asiakirjat, jotka vahvistavat tullien maksamiseen liittyvien etuuksien tarjoamisen tavoitteiden ja edellytysten noudattamisen
07013 Sopimus tullien ja verojen maksamisen keskitetyn menettelyn soveltamisesta
07014 Asiakirjat, jotka vahvistavat syyt tullien ja verojen maksamisen ajoituksen muuttamiseen
07015 Asiakirjat, jotka vahvistavat syiden muuttamisen tullien ja verojen maksuaikataululle
07016 Asiakirjat, jotka antavat mahdollisuuden löytää ja (tai) käyttää tavaroita Euraasian talousunionin tullialueella tai sen ulkopuolella maksamatta tulleja, veroja, erityisiä, polkumyynnin vastaisia ​​ja tasoitustulleja, lukuun ottamatta EU: n tullikoodeksia. Euraasian talousliitto
07017 Asiakirjat, jotka vahvistavat mahdollisuuden löytää ja (tai) käyttää tavaroita Euraasian talousunionin tullialueella tai sen ulkopuolella maksamatta tulleja, veroja, erityisiä, polkumyynnin vastaisia ​​ja tasoitustulleja
07021 Tulliviranomaisen päätös tuontitullien maksamista koskevan lykkäys- tai maksusuunnitelman toimittamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission johtokunnan päätöksellä nro 5, päivätty 16.01.2018
07022 Päätös muuttaa tavaroiden tuonnista kannettavien verojen maksamisen määräaikaa
07031 Asiakirja, joka vahvistaa varojen (rahan) tallettamisen vakuudeksi tullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvoitteen täyttämiselle, asema sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission hallituksen päätöksellä nro 5 päivätty 16.01.2018
07032 pankkitakaus
07033 Vakuussopimus
07034 Omaisuuden panttisopimus
07035 Asiakirja, jolla vahvistetaan tullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden täytäntöönpano eri tavoin, joka on vahvistettu osavaltioiden, Euraasian talousunionin jäsenten lainsäädännössä, sellaisena kuin se on muutettuna hallituksen päätöksellä Euraasian talouskomission päätös nro 52, päivätty 12.05.2015, ja hallituksen päätös Euraasian talouskomissio, nro 5, päivätty 16.01.2018
07036 Asiakirjaa, joka vahvistaa niiden ehtojen noudattamisen, joissa ei anneta vakuutta tullien, verojen, erityisten, polkumyyntitullien ja tasoitustullien maksamisvelvollisuuden täyttämiseksi
07037 Sijoitusprojektin rekisteröintinumero sellaisten investointihankkeiden rekisterin mukaan, jotka vastaavat valtioiden ensisijaisia ​​toimintatyyppejä (talouden sektoreita), Euraasian talousunionin jäseniä näiden valtioiden lainsäädännön mukaisesti (Valkovenäjän tasavallan osalta) , Kirgisian tasavalta ja Venäjän federaatio)
07040 Todistus tullien ja verojen maksamisvelvoitteen täyttämisen varmistamisesta
08011 Asiakirja tavaroiden käsittelyn edellytyksistä Euraasian talousunionin tullialueella, kanta sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission johtokunnan päätöksellä nro 5, päivätty 16.01.2018
08012 Asiakirja tavaroiden käsittelyn edellytyksistä Euraasian talousunionin tullialueen ulkopuolella, kanta sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission johtokunnan päätöksellä nro 5, päivätty 16.01.2018
08013 Asiakirja kotimaan kulutukseen tarkoitettujen tavaroiden jalostuksen ehdoista, kanta sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission hallituksen päätöksellä nro 5 16.01.2018
08014 Hakemus vapaiden tullialueiden tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden vientiä varten Venäjän federaation Magadanin alueella, jotka on tarkoitettu heidän omaan tuotantoonsa ja teknologisiin tarpeisiinsa, muualle Magadanin alueelle
08015 Valtuutetun elimen (organisaation) tai riippumattoman asiantuntijaorganisaation, joka on Euraasian talousunionin jäsen, johtopäätös jalostustoimien tuloksena muodostuneiden jalostettujen tuotteiden tuotannon normeista Euraasian talousliiton tullialueella
08016 Asiakirja Euraasian talousunionin tullialueella tapahtuvan jalostustoiminnan tuloksena saatujen jalostettujen tuotteiden vakiotuotoista
08021 Valtioiden valtuutetun valtiollisen elimen, Euraasian talousunionin jäsenten, päätelmä tavaroiden tuhoamisen mahdollisuudesta, menetelmästä ja paikasta, sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission hallituksen päätöksellä nro 52 päivätyllä 12.05.2015/XNUMX / XNUMX
08031 Johtopäätös vapaiden tullialueiden tullimenettelyyn tai vapaavarastojen tullimenettelyyn asetettujen ulkomaisten tavaroiden avulla valmistettujen (vastaanotettujen) tavaroiden tunnustamisesta Euraasian talousunionin tavaroiksi
08032 Johtopäätös sellaisten ulkomaisten tavaroiden, jotka on valmistettu (vastaanotettu) vapaalla tullialueella tai vapaavaraston tullimenettelyssä, ja jotka eivät ole Euraasian talousunionin tavaroita, tunnustamisesta
08033 Asiakirja, joka todistaa henkilön sisällyttämisen vapaavarastojen omistajarekisteriin
08034 Asiakirja, joka todistaa henkilön rekisteröinnin vapaa- (erityis-, erityis) talousvyöhykkeen asukkaaksi (osallistuja, kohde)
08035 Sopimus (sopimus) toiminnan toteuttamisesta (toteuttamisesta) vapaa (erityinen, erityinen) talousvyöhykkeen alueella (sopimus vapaan (erityinen, erityinen) talousvyöhykkeen toiminnan ehdoista, sijoitusilmoitus, yrittäjäohjelma)
08036 Sopimus tavaroiden varastoinnista (varastoinnista), tavaroiden lastaamisesta (purkamisesta) ja muista varastointiin liittyvistä lastitoiminnoista, tavaroiden turvallisuuden varmistamisesta ja tavaroiden valmistamisesta kuljetusta (kuljetusta) varten, mukaan lukien erän jakaminen, lähetysten muodostaminen, lajittelu, pakkaaminen, uudelleen pakkaaminen, merkitseminen sellaisen henkilön välillä, joka ei ole sataman vapaan (erityinen, erityinen) talousvyöhykkeen tai logistisen vapaan (erityinen, erityinen) talousvyöhykkeen asukas (osallistuja, kohde), ja sataman vapaan (erityinen, erityinen)) talousvyöhykkeen tai logistisen vapaan (erityinen, erityinen) talousvyöhykkeen asukas (osallistuja, yhteisö)
08037 Asiakirjat, jotka vahvistavat vapaiden (erityisten, erityisten) talousvyöhykkeiden alueelta muualle Euraasian talousunionin tullialueelle kuljetettujen Euraasian talousunionin tavaroiden aseman sellaisten valtioiden alueiden kautta, jotka eivät ole Euraasian taloushallinnon jäseniä Euraasian talousunionin valiokuntien 7. marraskuuta 2017 päivätyllä päätöksellä nro 139
08999 Muut asiakirjat, jotka vahvistavat edellytykset tavaroiden asettamiselle ilmoitettuihin tullimenettelyihin
09001 Genevessä 21 päivänä lokakuuta 1982 hyväksytyn kansainvälisen tavaroiden rajavalvonnan harmonisointia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaisesti annettu kansainvälinen ajoneuvon painotodistus tai tavaroiden ajoneuvojen kansainvälinen painotodistus, joka on myönnetty ajoneuvon käyttöönotosta tehdyn sopimuksen mukaisesti Kansainvälinen rahdin painonvalvontatodistus ajoneuvojen osavaltioiden, itsenäisten valtioiden kansainyhteisön jäsenten, alueilla, hyväksytty Cholponissa Atassa 16. huhtikuuta 2004
09002 Lupa ulkomaisen maantieajoneuvon kulkemiseen Euraasian talousunioniin kuuluvan valtion alueen kautta, jonka on myöntänyt valtion valtuutettu elin, joka on Euraasian talousunionin jäsen, jonka alueen kautta matkustetaan suoritettu
09003 Valtion valtuutetun elimen, Euraasian taloushallinnon jäsenen, myöntämä lupa ajoneuvon kulkemiseen, jonka enimmäispaino ja (tai) kokonaismitat ylittävät julkisilla teillä ajettaessa sallitut parametrit (erityislupa) Unioni, jonka kautta kulku toteutetaan
09004 Monenkeskinen lupa vieraiden valtioiden moottoriajoneuvojen kuljettamiseen Euraasian talousunioniin kuuluvan valtion alueen kautta, myönnetty Euroopan liikenneministerikokouksen lupajärjestelmän puitteissa
09005 Lupa (erityislupa) ulkomaisen valtion moottoriajoneuvolle matkustamiseen valtion, Euraasian talousunionin jäsenen alueen kautta sellaisen valtion alueelta tai alueelle, joka ei ole Euraasian talousunionin jäsen eikä se ole valtio, jossa tämä ajoneuvo on rekisteröity, jonka on myöntänyt valtion valtuutettu elin, joka on Euraasian talousunionin jäsen, jonka alueen kautta kuljetus tapahtuu
09006 Lupa (erityislupa) vaarallisen aineen sisältävään ulkomaisen moottoriajoneuvon kuljettamiseen valtion, Euraasian talousunionin jäsenen, alueen kautta, jonka myöntää valtion valtuutettu elin, joka on Euraasian talousunionin jäsen , jonka alueen kautta kulku suoritetaan
09011 Asiakirja, joka todistaa henkilön sisällyttämisen valtuutettujen taloudellisten toimijoiden rekisteriin
09013 Kauttakuljetusilmoitus
09015 Tulliasiakirjat ulkomaanvaltiot, joita käytetään tullitarkoituksiin Euraasian talousunionin kansainvälisten sopimusten ja kolmannen osapuolen kanssa tehtyjen Euraasian talousunionin kansainvälisten sopimusten mukaisesti, kanta sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission hallituksen päätöksellä nro 52 12.05.2015
09016 Asiakirja, joka vahvistaa valmisteveron alaisten (erityisten) postimerkkien ostamisen valmisteveron alaisten (merkittyjen) tavaroiden merkitsemiseksi
09017 Hintatietolähteet, joita käytetään tavaroiden oikaistun tullausarvon laskemiseen
09018 Tulliarvoilmoitus, asema sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission hallituksen päätöksellä nro 237, päivätty 18.12.2014. joulukuuta XNUMX
09019 Tavaroiden asettamista tullivalvonta-alueelle koskevan ilmoituksen rekisteröintinumero, kanta, sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission hallituksen päätöksellä nro 237, 18.12.2014. joulukuuta XNUMX
09020 Grafiikka: tuotekuvat
09021 Graafiset materiaalit: kaaviot, piirustukset, tavaroiden piirustukset
09022 Graafiset materiaalit: tekniset ja tekniset asiakirjat, luettelot
09023 Muut graafiset materiaalit (valtuutus vaatimustenmukaisuusvakuutusta varten, sertifiointihakemus, sertifiointielimen vastaus, sopimus sertifiointielimen kanssa, sopimus varaston kanssa, takuukirje, vienti-ilmoitus, hinnasto, tullitarkastusraportti)
09024 Todistus kansainvälisen kuljetusajoneuvon hyväksymisestä tavaroiden kuljettamiseen tullisinetit ja sinetit
09025 Tiedot tullimenettelyn päättymisestä, kanta sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission johtokunnan päätöksellä nro 237 18.12.2014. joulukuuta XNUMX
09026 Vahvistus väliaikaiseen varastointiin tarkoitettujen tavaroiden sijoittamista varten toimitettujen asiakirjojen rekisteröinnistä
09027 Euraasian talousunioniin kuuluvan valtion valtion elinten virkamiesten laatima ajoneuvon ja tavaroiden palauttaminen, joka käyttää valvontaa autojen tarkastuspisteessä (Kazakstanin tasavalta)
09028 Eläinlääkintä- ja terveystarkastusasiakirja, jonka on laatinut valtion valtion elimen virkamies, joka on Euraasian talousunionin jäsen ja joka harjoittaa eläinlääkintä- ja terveystarkastusta
09029 Karanteenikasvinsuojelutarkastus (valvonta), jonka on laatinut valtion valtion elimen virkamies, joka on Euraasian talousunionin jäsen, joka harjoittaa karanteenin kasvien terveystarkastusta (valvonta)
09030 Valtion valtion elimen virkamies, Euraasian talousunionin jäsen, virkamiehen ja karanteenitarkastuksen suorittanut terveys-, karanteenitarkastus (tarkastus) (Kazakstanin tasavalta)
09031 Ilmoitus tavaroista, jotka koskevat aiemmin tuotuja tavaroita, jotka ovat identtisiä ilmoitettujen tavaroiden kanssa tullausarvo tulliviranomaiset hyväksyivät lisätarkastuksen tulosten perusteella
09032 Julistus puutavarakaupoista (Venäjän federaation osalta)
09033 Päätös tehdä muutoksia (lisäyksiä) tavarailmoitukseen (tulliviranomaisen päätös tehdä muutoksia ja (tai) lisäyksiä tavarailmoituksessa määriteltyihin tietoihin Euraasian talouskomission hyväksymässä muodossa, päätös tulliviranomaisen tullimaksujen, korkojen, viivästyskorkojen, tullitarkastustoiminnan perimisestä) (Valkovenäjän tasavallan osalta
09034 Asiakirja, joka todistaa henkilön sisällyttämisen tulliedustajien rekisteriin tai henkilön rekisteröintinumero tulliedustajien rekisteriin
09035 Tavaroiden vakuutus, lukuun ottamatta koodilla 09031 määritettyä asiakirjaa
09036 Ajoneuvon vakuutus
09037 Ilmoitus tavaroiden luovutuksesta ennen tavarailmoituksen tekemistä
09038 Asiakirja, joka vahvistaa tulliviranomaisen tunnustavan tulliviranomaisten osavaltioiden, Euraasian talousliiton jäsenten tullilainsäädännön mukaisen lainsäädännön mukaisesti ulkomaisten tavaroiden tuhoutumisen ja (tai) peruuttamattoman häviämisen onnettomuuden tai ylivoimaisen esteen tai näiden tavaroiden peruuttamaton menetys luonnollisen menetyksen seurauksena normaaleissa kuljetus (kuljetus) ja (tai) varastointiolosuhteissa
09039 Asiakirja, joka vahvistaa tavaroiden takavarikoinnin tai muuntamisen valtion, Euraasian talousunioniin kuuluvan valtion omistukseen (tuloksi) kyseisen valtion lainsäädännön mukaisesti
09040 Tavaroiden ja niiden asiakirjojen takavarikointia koskeva pöytäkirja
09041 Tulliviranomaisten laatima luettelo ilman merkintöjä tuoduista tavaroista ilman merkintöjä, merkintöjä edellyttävien tavaroiden hyväksymisestä, Armenian tasavallassa akkreditoiduista diplomaattiedustustoista ja konsulilaitoksista sekä niihin rinnastetuista kansainvälisistä järjestöistä Armenian tasavallan hallituksen päätös nro 13, 2017, n **
09990 Tulliviranomaisten laatimat tullitarkastusten tulosten perusteella laatimat asiakirjat, joita ei ole mainittu tässä luokittelussa
09999 Muut asiakirjat
10011 Tavaroiden väliaikaisen maahantuonnin ilmoitetun kauden päättymispäivä ja merkki ilmoitetun väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn kestosta (kuva 1, jos väliaikaisen maahantuonnin aika on alle vuosi, tai luku "" 2 "" jos väliaikaisen maahantuonnin aika on yksi vuosi tai enemmän)
10012 Tavaroiden väliaikaisen viennin ilmoitetun ajanjakson päättymispäivä ja merkki ilmoitetun väliaikaisen viennin tullimenettelyn kestosta (kuva 1, jos väliaikaisen viennin aika on alle vuosi, tai luku "2" " jos väliaikaisen viennin aika on yksi vuosi tai enemmän)
10013 Ilmoitettu ajanjakso tavaroiden käsittelylle, jos tavarailmoitusta käytetään asiakirjana tavaroiden jalostuksen ehdoista
10014 Tavaroiden jalostustoimien kustannukset, kun ne asetetaan tullialueen ulkopuolella jalostettaviksi tullimenettelyyn asetettujen tavaroiden jalostustuotteiden kotimaisen kulutuksen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn
10015 Ilmoitettu käsittelyaika tullialueella, tullialueen ulkopuolella tai kotimaan kulutukseen, jos tällainen käsittely tapahtuu käsittelyolosuhteita koskevan asiakirjan perusteella, kanta sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission johtokunnan päätöksellä nro. 237 päivätty 18.12.2014. joulukuuta XNUMX
10017 Ilmoitus väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonti) tullimenettelyn todellisesta kestosta (kuva 1, jos väliaikaisen maahantuonnin aika on alle vuosi, tai luku "2", jos väliaikaisen maahantuonnin aika on yksi vuosi tai enemmän)
10018 Ilmoitus väliaikaisen viennin tullimenettelyn todellisesta kestosta (kuva 1, jos väliaikaisen viennin aika on alle vuosi, tai luku "2", jos väliaikaisen viennin jakso on yksi vuosi tai enemmän)
10020 Tavaroiden väliaikaisen oleskelun ja käytön viimeinen päivä Euraasian talousunionin tullialueella väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyn mukaisesti ilman tuontitullien ja verojen maksamista
10021 Muut tulliasiakirjoissa ilmoitetut (ilmoitetut) tiedot Valkovenäjän tasavallan lainsäädännön mukaisesti
10022 Muut tulliasiakirjoissa ilmoitetut (ilmoitetut) tiedot Kazakstanin tasavallan tullilainsäädännön mukaisesti
10023 Muut tulliasiakirjoissa ilmoitetut (ilmoitetut) tiedot Venäjän federaation tullilainsäädännön mukaisesti
10024 Venäjän federaation hallituksen asetus 05.05.2011 nro 339 "" Tukien myöntämisestä liittovaltion talousarviosta oikeushenkilöille, yksityishenkilöille, yksityishenkilöille aiheutuneiden tuontitullien ja arvonlisäveron maksamiseen liittyvien kustannusten korvaamiseksi osallistunut operaation luomista ja ylläpitoa koskevan hankkeen toteuttamiseen maantieteellisesti erillinen kompleksi (Skolkovon innovaatiokeskus) (vain Venäjän federaation osalta)
10025 Muut tulliasiakirjoissa ilmoitetut (ilmoitetut) tiedot Armenian tasavallan tullilainsäädännön mukaisesti
10026 Muut tulliasiakirjoissa ilmoitetut (ilmoitetut) tiedot Kirgisian tasavallan tullilainsäädännön mukaisesti
10041 Ilmoitettu määräaika tuhoamistullimenettelyyn asetettujen tavaroiden hävittämiselle
10042 Ilmoitettu tavaroiden varastointiaika tullivarastossa
10043 Tiedot erikoistuneiden elintarvikkeiden valtionrekisteröinnistä tai uuden tyyppisten elintarvikkeiden valtionrekisteröinnistä elintarviketurvallisuutta koskevan tulliliiton (TR CU 021/2011) teknisten määräysten mukaisesti, jotka on hyväksytty tulliliiton komission joulukuun päätöksellä 9, 2011 nro 880
10044 Tiedot Euraasian talousunionin tullikoodeksin 114 artiklan mukaisesti jätetyn tavara-ilmoituksen rekisteröintinumerosta, joka on ilmoitettu vakiintuneissa tapauksissa tulliasiakirjoissa, lukuun ottamatta tavarailmoitusta
10045 Tiedot tavaroiden saapumisesta Euraasian talousunionin tullialueelle
10046 Tietoresurssi tieto-, tietoliikenneverkossa Internetissä
10050 Tiedot radioelektroniikan ja (tai) suurtaajuisten siviililaitteiden, mukaan lukien sisäänrakennetut tai muihin tavaroihin sisältyvät, sisällyttämisestä radioelektroniikan ja korkeataajuisten siviililaitteiden, mukaan lukien sisäänrakennetut tai sisällytetyt, yhtenäiseen rekisteriin muut tavarat, joiden tuonnissa Euraasian talousunionin tullialue ei vaadi lisenssin tai sopimuksen tekemistä (lupa-asiakirja)
10051 Tiedot lääkkeiden sisällyttämisestä Euraasian talousunionin yhtenäiseen rekisteröityjen lääkkeiden rekisteriin, josta määrätään lääkkeiden liikkuvuuden yhtenäisistä periaatteista ja säännöistä Euraasian talousunionissa 14 päivänä joulukuuta 23 tai vastaava valtion lääkerekisteri, joka kuuluu Euraasian talousunioniliittoon
10052 Tiedot asiaankuuluvan ilmoituksen sisällyttämisestä salattujen (salaus) välineiden ja niitä sisältävien tavaroiden ominaisuuksia koskevaan ilmoitusten yhtenäiseen rekisteriin
10060 Alustavat tiedot
10061 Tulliviranomaisen Euraasian talousunionin tullikoodeksin 5 artiklan 205 kohdan mukaisesti vahvistaman ajanjakson päättymispäivä (Valkovenäjän tasavallan osalta)
10062 Tulliviranomaisen Euraasian talousunionin tullikoodeksin 6 artiklan 213 kohdan mukaisesti vahvistaman ajanjakson päättymispäivä (Valkovenäjän tasavallan osalta)
10999 Muita tietoja
11001 Henkilöllisyystodistus
11002 Sopimus tulliedustajan kanssa, kanta sellaisena kuin se on muutettuna Euraasian talouskomission johtokunnan päätöksellä nro 176 30.10.2018
11003 Asiakirja, joka todistaa tavaranhaltijan päällikön (tavaroiden luovutusta hakevan henkilön ennen tavarailmoituksen tekemistä) tai tulliedustajan valtuutuksen
11004 Valtuutus toimia tavaranhaltijan (tavaroiden luovutusta hakevan henkilön ennen tavarailmoituksen tekemistä) tai tulliedustajan puolesta
11005 Huolinta sopimus
13001 Asiakirja, joka on myönnetty Euraasian talousliiton jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ja jossa todistetaan työntekijän **** tai hänen perheenjäsenensä asema ja vahvistetaan, että kuluvan kalenterivuoden aikana tällainen työntekijä tai
13002 Asiakirja, joka vahvistaa työntekijän **** tai hänen perheenjäsenensä aseman ja vahvistaa työntekijän työn päättymisen Euraasian talousliiton jäsenvaltion diplomaattisessa edustustossa, konsulaatissa tai edustustossa
13003 Asiakirja, joka on myönnetty Euraasian talousliiton jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ja joka osoittaa työntekijän aseman ****, tavarat henkilökohtaiseen käyttöön jotka tuodaan maahan ja vahvistavat työntekijän tai muun henkilön kuoleman, vakavan sairauden
13004 Asiakirja, joka vahvistaa Euraasian talousliiton jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti Euraasian talousliiton jäsenvaltion henkilön työskentelyn (palveluksen) vieraassa valtiossa ja ajan.
13005 Asiakirja, joka vahvistaa Euraasian talousliiton jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti sen, että Euraasian talousliiton jäsenmaan yksityishenkilö on tilapäisesti oleskellut vieraassa valtiossa vähintään
13006 Asiakirja, joka vahvistaa Euraasian talousliiton jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti sen, että Euraasian talousliiton jäsenvaltion henkilö on perinyt maahantuotuja tavaroita (tunnustaminen hänen perintönä)
13007 Asiakirja, joka vahvistaa Euraasian talousliiton jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, että ulkomaalainen henkilö tunnustetaan pysyvästi asumaan Euraasian talousliiton jäsenvaltioon,
13008 Ulkomaalaiselle henkilölle myönnetty Euraasian talousliiton jäsenvaltion työlupa Euraasian talousliiton jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti määritetyillä toiminta -alueilla
13009 Asiakirja, joka vahvistaa Euraasian talousliiton jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti kulttuuriarvojen luovuttamisen, kansallisten arkistorahastojen asiakirjat ja arkistoasiakirjojen alkuperäiskappaleet, jotka sisältyvät annettuun kohtaan
13010 Asiakirja, joka vahvistaa henkilö- ja moottoriajoneuvojen, henkilö- ja moottoriajoneuvojen perävaunujen, jotka ovat henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja, sijainnin ulkomaalaisen henkilön omistuksessa
Koodi Asiakirjan nimi, tiedot, sisämarkkinoiden suojatoimenpiteet

 

**** Työntekijöillä tarkoitetaan unionin tullialueen ulkopuolella sijaitsevan EAEU: n jäsenvaltion diplomaattisen edustuston päällikköä, EU: n ulkopuolella sijaitsevan jäsenvaltion diplomaattisen edustuston diplomaattisen ja hallinnollis-teknisen henkilöstön jäseniä. unionin tullialue, unionin tullialueen ulkopuolella sijaitsevan jäsenvaltion konsuliviranomaisen päällikkö ja muut konsulivirkamiehet, unionin tullialueen ulkopuolella sijaitsevan jäsenvaltion konsuliviranomaisen konsuliviranomaiset, jäsenvaltion edustuston työntekijät unionin tullialueen ulkopuolella sijaitsevassa kansainvälisessä järjestössä.

 

Lisäksi erotinmerkin "/" kautta osoitetaan merkki, joka vahvistaa asiakirjan toimittamisen tai jättämisen jättämättä DT: tä jätettäessä. "" - esimerkkejä xxxxx / 0 xxxxx Vuodesta 16.06.2021. EAEU: n tullikoodeksin 7 artiklan 109 kohdan mukaan tavara-ilmoituksen toimittamiseen ei liity tulliviranomaiselle asiakirjojen toimittamista, jotka vahvistavat tavarailmoituksessa ilmoitetut tiedot, lukuun ottamatta tapauksia 7 artiklan 109 kohdan toisessa kohdassa säädetään. On kuitenkin tarpeen ottaa huomioon EAEU: n 1 artiklan 325 kohta.

Lisäksi uudelta riviltä ne on merkitty asianmukaiseen koodiin asiakirjatyyppien ja kunkin (erillisen) asiakirjan luokituksen mukaan:

 • kieltojen ja rajoitusten noudattamista vahvistavan asiakirjan numero, päivämäärä ja voimassaoloaika (jos voimassaoloaika on rajoitettu);
 • ilmoitettaessa tavaroita, joille lisensointi on vahvistettu (jos lisenssiin sisältyy hakemus) - lisenssin numero ja erotinkyltin "/" kautta tavaroiden sarjanumero tätä hakemusta varten ja jos yleisen lisenssin on olemassa yleislupa erottimella "/" - yleisluvan tavaraluettelon sarjanumero ja sitten erottimella "/" tavaroiden sarjanumero määritetyn luettelon mukaisesti;
 • kuljetus (lähetys) asiakirjojen numerot (rekisteröintinumerot) ja päivämäärät (jos on päivämääriä), joiden mukaan kansainvälinen kuljetus tai tullivalvonnassa tapahtuva kuljetus suoritettiin tullimenettelyn tullimenettelyä käyttäen, jos ilmoitettujen tavaroiden osalta ennen asettamalla ne ilmoitettuun tullimenettelyyn tai toimenpiteen loppuun saattamiseen aikaisemmin ilmoitettu tullimenettely suoritettiin kansainvälisessä kuljetuksessa tai tavaroita kuljetettiin tullimenettelyssä
 • tavarailmoituksen rekisteröintinumero, joka liittyy aikaisemmin tuotuihin samanlaisiin tavaroihin, tavaroiden tullausarvon valvontaa koskevista erityisasetuksen 6 lausekkeessa säädetyissä tapauksissa, hyväksytty ETY: n 27.03.2018. maaliskuuta 42 tehdyllä päätöksellä nro XNUMX ;
 • tavaroiden käyttötarkoituksen vahvistavan asiakirjan numero ja päivämäärä;
 • tavaroiden alkuperätodistuksen numero ja myöntämispäivä, maakoodi niiden maiden luokittelun mukaisesti, joissa todistus on annettu, jos se on kansainvälisten sopimusten ja unionin lainsäädännön mukaisten säädösten mukaisesti vaaditaan toimittamaan tavaroiden alkuperämaan vahvistava asiakirja alkuperätodistuksen muodossa;
 • asiakirjan nimi, numero (jos sellainen on), päivämäärä ja voimassaoloaika (jos voimassaoloaika on rajoitettu), joka vahvistaa tullimaksujen maksamiseen liittyvien etujen tai erityispiirteiden olemassaolon, sekä maksutyypin koodi luokitellaan verot, maksut ja muut maksut, joiden periminen on uskottu tulliviranomaiset;
 • asiakirjan numero, päivämäärä ja voimassaoloaika (jos sellainen on), joka todistaa henkilön rekisteröinnin vapaan (erityis-, erityis) talousvyöhykkeen (jäljempänä - FEZ (SEZ));
 • sen asiakirjan numero ja päivämäärä, joka todistaa sisällyttämisen valtuutettujen taloudellisten toimijoiden rekisteriin, ja erotinmerkin "/" avulla ilmoittaa erityisten yksinkertaistusten tyypin koodin erityisten yksinkertaistustyyppien luokittelijan mukaisesti
 • kun tavarat asetetaan tullimenettelyihin tullialueella tapahtuvaa jalostusta, kotimaan kulutukseen tapahtuvaa jalostusta tai tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa jalostamista varten sekä ilmoitettaessa jalostettuja tuotteita, jalostamattomia tavaroita, jätteitä ja jäännöstuotteita - numero ja päivämäärä tavaran jalostuksen edellytyksistä tullialueella, tavaroiden käsittelystä kotimaiseen kulutukseen tai tullialueen ulkopuolella tapahtuvasta käsittelystä annetun asiakirjan antaminen sekä Valkovenäjän tasavallassa määritellyn asiakirjan voimassaoloaika ja ilmoitettu tavaroiden käsittelyaika on lisäksi merkitty (XX.XX.XXXX - päivä, kuukausi, vuosi);
 • muiden asiakirjojen numerot ja päivämäärät ja (tai) tiedot velvoitteista, joiden toimittaminen tapahtuu tullimenettelyjen ehtojen mukaisesti, sekä muiden asiakirjojen numerot ja päivämäärät ja (tai) muut DT: ssä täsmennettävät tiedot .
Autamme sinua valitsemaan oikean koodiluokituksen tai yksinkertaisesti rekisteröimään tavarat Vladivostokin tullissa.
Отправить запрос