МЕНЮ

Tilojen ja alueiden tullitarkastus

 1. Tullitarkastus tilat ja alueet - tullivalvonta, joka koostuu tilojen ja alueiden sekä tavaroiden ja (tai) asiakirjojen silmämääräisestä tarkastuksesta tietyissä paikoissa.
 2. Tilojen ja alueiden tullitarkastus suoritetaan tarkastamaan tavaroiden ja (tai) asiakirjojen olemassaolo tai puuttuminen, jotka ovat tullivalvonnan kohteita tarkastetuissa tiloissa tai alueilla, sekä tarkastusta ja (tai ) hankkia tietoja tällaisista tavaroista ja (tai) asiakirjoista ja tarkistaa, onko tavaroissa, ajoneuvoissa ja niiden tavaratilassa (osastoissa) tullisinetit, sinetit ja muut tunnistamistavat.
 3. Tulliviranomaiset voivat suorittaa tilojen ja alueiden tullitarkastuksen varmistaakseen, että rakenteita, tiloja (tilojen osia) ja (tai) avoimia alueita (avoimien alueiden osia) noudatetaan, jotka on tarkoitettu käytettäviksi tai joita käytetään väliaikaisina varastoina, tullivarastot, vapaavarastot, kaupat verovapaa kauppa sekä valtuutettujen talouden toimijoiden väliaikaiseen varastointiin tarkoitetut tai käytetyt tavarat, 4 artiklan 411 kohdan, 5 artiklan 416 kohdan ja 4 kohdan mukaisesti vahvistetut vaatimukset ja ehdot 421 artikla, 4 artiklan 426 kohta ja 4 artiklan 3 kohdan 433 alakohta TC EAEU.
 4. Asuintilojen tilojen ja alueiden tullitarkastus on sallittu, jos siitä säädetään jäsenvaltioiden lainsäädännössä.
 5. Tilojen ja alueiden tullitarkastus suoritetaan esittämällä tilaus tullitarkastuksesta tiloissa ja alueilla sekä tulliviranomaisen virkamiehen palvelutodistus.
  Tilien ja alueiden tullitarkastuksia koskevan määräyksen muoto vahvistetaan tullisääntelyä koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännössä.
  Tämän lausekkeen ensimmäisessä kohdassa määriteltyjen asiakirjojen esittämistä ei vaadita suoritettaessa tullitarkastuksia sellaisten henkilöiden tiloille ja alueille, joille suoritetaan poistumistullitarkastus.
 6. Jos tullivirkailijoilta evätään pääsy tiloihin ja alueille, heillä on oikeus tulla tiloihin ja alueille vastarintaa vastustamalla ja (tai) avaamalla lukitut tilat jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti.
 7. Jos jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään erityismenettelystä pääsyyn yksittäisiin kohteisiin, pääsy suoritetaan kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä määrätyllä tavalla.
 8. Tilojen ja alueiden tullitarkastus olisi suoritettava mahdollisimman pian, sen täytäntöönpanon kannalta välttämätön, ja se ei saisi kestää yli yhden työpäivän, ellei jäsenvaltioiden tullisääntelylainsäädännössä toisin määrätä.
 9. Tilojen ja alueiden tullitarkastuksen tulokset laaditaan laatimalla tilojen ja alueiden tullitarkastusasiakirja, jonka muodon komissio päättää.
 10. Tilojen ja alueiden tullitarkastusasiakirja laaditaan kahdessa kappaleessa, joista yksi on toimitettava (suunnattava) henkilölle, jonka tilat ja (tai) alue on tarkastettu, jos tämä henkilö on tunnistettu.