МЕНЮ

Tullien, muiden asiakirjojen ja (tai) tietojen tarkastus aloitettiin tavaroiden luovutuksen jälkeen ja muissa tapauksissa

  1. Kun tarkastetaan tulli, muut asiakirjat ja (tai) tulli -ilmoitukseen liittyvät tiedot, tulli -ilmoituksessa ilmoitetut tiedot vahvistavat asiakirjat, tulli -ilmoituksessa ilmoitetut ja (tai) tulliviranomaisille toimitettuihin asiakirjoihin sisältyvät tiedot tavaroiden luovutuksesta tai muissa tämän tullitarkastuksen muotojen soveltamisen tapauksissa tulliviranomaisella on oikeus pyytää ja vastaanottaa tullitarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja ja (tai) tietoja 340 artiklan mukaisesti TC EAEU.
  2. Tullitarkastuksen tulokset, muut asiakirjat ja (tai) tiedot tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa laaditaan tullisääntelyä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti.
  3. Tullitarkastuksen tulosten, muiden asiakirjojen ja (tai) tulli -ilmoitukseen liittyvien tietojen perusteella, asiakirjat, jotka vahvistavat tulli -ilmoituksessa ilmoitetut tiedot, tulli -ilmoituksessa ilmoitetut tiedot ja (tai) toimitettuihin asiakirjoihin tulliviranomaiset, jotka ovat aloittaneet tavaroiden luovutuksen, tulliviranomaiset tekevät päätöksiä tämän säännöstön mukaisesti ja tullitarkastuksen tulosten, muiden asiakirjojen ja (tai) tietojen perusteella muissa tapauksissa - tulliviranomaisten lainsäädännön mukaisesti tullisääntelystä.