МЕНЮ

Tavaran tullausarvon ilmoituksen oikeellisuuden tarkistaminen

ghbr
 1. Tavaroiden tullausarvon ilmoittamisen oikeellisuuden tarkistaminen suoritetaan Tulliliittokomission 20.09.2010 tekemällä päätöksellä nro 376 "Ilmoitusmenettelyistä" hyväksytyn tavaroiden tullausarvon ilmoitusmenettelyn mukaisesti. tavaroiden tullausarvon valvonta ja oikaisu" (jäljempänä tavaroiden tullausarvon ilmoitusmenettely), mukaan lukien automaattisen tullausarvon käytön varmistavien erityisohjelmistojen tuottamien sähköisten asiakirjojen sisältämien tietojen analysoinnin tulosten käyttäminen valvontatekniikkaa (jäljempänä AKTS-tekniikka) sekä Euraasian talousliiton laissa ja Venäjän federaation tullitoimintaa koskevassa lainsäädännössä säädetyissä määräajoissa. Tulliviranomaisen valtuutetun virkamiehen on suoritettava seuraavat toimet tarkastettaessa tavaroiden ilmoittamisen oikeellisuutta ja mukauttamalla tavaroiden tullausarvoa riippumatta tavaranhaltijan (tulliedustajan) valitsemasta menetelmästä sen määrittämiseksi.
  1. tavaroiden ilmoitetun tullausarvon vahvistavien asiakirjojen luettelon edellyttämien asiakirjojen saatavuuden tarkistaminen tavaroiden tullausarvon ilmoitusmenettelyn liitteen 1 mukaisesti;
  2. tullausarvoilmoituksen täytön oikeellisuuden tarkistaminen (jäljempänä - TPA) (jos se on täytetty), joka sisältää seuraavat toimet:
   • tarkistetaan DTS-sarakkeiden täyttämisen täydellisyys ja oikeellisuus DTS-1: n ja DTS-2: n täyttämistä koskevien sääntöjen mukaisesti, jotka määritetään tavaroiden tullausarvon ilmoitusmenettelyssä;
   • sen tarkistaminen, että TPA:n sisältämät tiedot ovat ilmoitettujen tullausarvotietojen vahvistamiseksi toimitetuissa asiakirjoissa ja tavarailmoituksessa (jäljempänä - DT);
  3. sen tarkastaminen, että tavaranhaltija (tulliedustaja) on soveltanut Euraasian talousliiton laissa vahvistettua tavaroiden tullausarvon määritysmenetelmää, joka sisältää seuraavat toimet:
   • sen tarkastaminen, että valittu tullausarvon määritysmenetelmä vastaa ulkomaankaupan tyyppiä ja ehtoja;
   • tullausarvon määritysmenetelmän soveltamisehtojen noudattamisen tarkastaminen;
  4. ilmoittajan (tulliedustajan) ilmoitetun tullausarvon rakenteen määrittämisen oikeellisuuden tarkistaminen, joka sisältää seuraavat toimet:
   • tullausarvon määritysperusteen määrityksen oikeellisuuden tarkistaminen;
   • ylimääräisten maksujen luotettavuuden tarkistaminen arvostetuista tavaroista tosiasiallisesti maksettuun tai maksettavaan hintaan ja niiden määrällisen määrityksen oikeellisuus;
   • tavaranhaltijan (tulliedustajan) tullausarvon määritysperusteesta ilmoittamien vähennysten oikeellisuuden ja määrällisen määrityksen oikeellisuuden tarkistaminen;
  5. ilmoitetun tullausarvon ja sen kaikkien osien (lisämaksut ja vähennykset) asiakirjojen tarkastaminen, mukaan lukien toimitetuissa asiakirjoissa määriteltyjen tietojen vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen;
  6. ilmoittajan ilmoittaman tullausarvon luotettavuuden arviointi riskinhallintajärjestelmää (jäljempänä RMS) käyttäen.