МЕНЮ
 1. Tullien, muiden asiakirjojen ja (tai) tietojen tarkastaminen on eräänlainen tullivalvonta, joka koostuu seuraavien tarkastamisesta:
  1. tulli-ilmoitus;
  2. muut tulliasiakirjat, lukuun ottamatta tulliviranomaisten laatimia asiakirjoja;
  3. asiakirjat, jotka vahvistavat tulli -ilmoituksessa ilmoitetut tiedot;
  4. muut tulliviranomaiselle tämän koodeksin mukaisesti toimitetut asiakirjat;
  5. tulli -ilmoituksessa ilmoitetut ja (tai) tulliviranomaiselle toimitetuissa asiakirjoissa olevat tiedot;
  6. muut tulliviranomaiselle toimitetut tai tämän säännöstön tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti saamat tiedot.
 2. Tulli- ja muita asiakirjoja ja (tai) tietoja tarkastetaan tietojen oikeellisuuden, asiakirjojen täyttämisen ja (tai) rekisteröinnin oikeellisuuden, tavaroiden tullimenettelyn mukaisten käyttöehtojen noudattamisen varmistamiseksi, tavaroiden käyttöä ja (tai) hävittämistä koskevien rajoitusten noudattaminen tullien, verojen maksamiseen liittyvien käyttöetujen yhteydessä, tavaroiden käyttömenettelyn ja -ehtojen noudattaminen, jotka on vahvistettu tiettyjen tavaraluokkien osalta jotka eivät kuulu tämän koodeksin mukaisten tullimenettelyjen alaisuuteen, tai muihin tarkoituksiin, joilla varmistetaan kansainvälisten sopimusten ja tullisäännöstöön liittyvien toimien ja (tai) tullisääntelyä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön noudattaminen.
 3. Tullien tarkastus, muut asiakirjat ja (tai) tulli -ilmoitukseen liittyvät tiedot, tulli -ilmoituksessa ilmoitetut tiedot vahvistavat asiakirjat, tulli -ilmoituksessa ilmoitetut ja (tai) tulliviranomaisille toimitettuihin asiakirjoihin sisältyvät tiedot voidaan kuljettaa mukana ulos ennen ja jälkeen tavaroiden luovutuksen.
 4. Jos ilmoittaja on täyttänyt 121 §:ssä säädetyt edellytykset TC EAEU, jossa tulliviranomainen tekee tavaroiden luovutus, tullin, muiden asiakirjojen ja (tai) tietojen tarkastus, joka on aloitettu ennen tavaroiden luovutusta, päättyy tavaroiden luovutuksen jälkeen.
 5. Tullisääntelyä koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännössä voidaan määrätä tapauksista, joissa tarkastetaan tullit, muut asiakirjat ja (tai) tulli -ilmoitukseen liittyvät tiedot, tulli -ilmoituksessa ilmoitetut tiedot vahvistavat asiakirjat, tulli -ilmoituksessa ilmoitetut tiedot ja (tai) jotka sisältyvät tullin viranomaisille toimittamiin tietoihin tavaroiden luovutuksen jälkeen aloitetuista asiakirjoista, ja menettelystä, jolla henkilö ilmoitetaan tällaisen tullivalvonnan suorittamisesta.
 6. Tulli- ja muiden asiakirjojen ja (tai) tietojen tarkastus suoritetaan analysoimalla tämän artiklan 1 kohdassa määritellyt asiakirjat ja tiedot, mukaan lukien vertaamalla yhteen asiakirjaan sisältyviä tietoja keskenään sekä muiden asiakirjojen sisältämiä tietoja , mukaan lukien asiakirjat, jotka vahvistavat tulli -ilmoituksessa ilmoitetut tiedot, ja tiedot, jotka on saatu tulliviranomaisten käyttämistä tietojärjestelmistä ja (tai) jäsenvaltioiden valtion elinten (järjestöjen) tietojärjestelmistä tietovuorovaikutuksen puitteissa, muilta tulliviranomaisen käytettävissä tarkastushetkellä saatavilla olevista lähteistä sekä muulla tavalla kansainvälisten sopimusten ja tullisääntelyä koskevien säädösten ja (tai) jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti.
 7. Tulliviranomaisella on osana tullin, muiden asiakirjojen ja (tai) tietojen tarkastusta oikeus kerätä ja analyysi lisätietoja, mukaan lukien pyyntöjen lähettäminen valtion virastoille ja muille organisaatioille.
 8. Tulli-ilmoitusta koskevien tulli-, muiden asiakirjojen ja (tai) tietojen, tulli-ilmoituksessa ilmoitetut tiedot vahvistavien asiakirjojen, tulli-ilmoituksessa ilmoitettujen ja (tai) tulliviranomaisille toimitettujen asiakirjojen sisältämien tietojen tarkastaminen aloitettu ennen kuin tavaroiden luovutus suoritetaan TC:n 325 artiklan mukaisesti Euratom.
 9. Tullien, muiden asiakirjojen ja (tai) tulli -ilmoitukseen liittyvien tietojen, tulli -ilmoituksessa ilmoitettuja tietoja vahvistavien asiakirjojen, tulli -ilmoituksessa ilmoitettujen ja (tai) tulliviranomaisille toimitettujen asiakirjojen sisältämien tietojen tarkastaminen aloitettiin tavaroiden luovutus tai muissa tapauksissa tämän tullivalvonnan soveltaminen tapahtuu EAEU: n tullikoodeksin 326 artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta tullin, muiden asiakirjojen ja (tai) tietojen tarkastamista tämän artiklan 10 kohdassa.
 10. Tullien, muiden asiakirjojen ja (tai) tietojen tarkastaminen tavaroita koskevasta ilmoituksesta, joka on annettu tavaroiden osalta, jotka on luovutettu EAEU: n tullikoodeksin 120 artiklan mukaisesti, asiakirjat, jotka vahvistavat tällaisessa ilmoituksessa ilmoitetut tiedot ja mainitussa ilmoituksessa ilmoitetut tiedot tavaroista ja (tai) tulliviranomaisille toimitetuissa asiakirjoissa olevat tiedot suoritetaan komission määrittämällä tavalla.
 11. Kun sovelletaan tullitarkastuksia, muita asiakirjoja ja (tai) tietoja tavaroiden luovutushakemuksesta ennen tavarailmoituksen jättämistä, asiakirjat, jotka on toimitettu yhdessä tällaisen hakemuksen kanssa tullikoodeksin 4 artiklan 120 kohdan mukaisesti EAEU ja mainitut hakemuksessa ja (tai) toimitetuissa asiakirjoissa ilmoitetut tiedot, asiakirjoja ei pyydetä ennen tavaroiden luovuttamista.
 12. Tavaroiden tullausarvoa tarkastettaessa tullit, muut asiakirjat ja (tai) tiedot tarkistetaan ottaen huomioon EAEU: n tullikoodeksin 313 artiklassa määrätyt erityispiirteet.
 13. Tavaroiden alkuperää tarkastettaessa tullit, muut asiakirjat ja (tai) tiedot tarkistetaan ottaen huomioon Euratomin tullikoodeksin 314 artiklassa määrätyt erityispiirteet.