МЕНЮ

Euraasian talouskomission neuvoston päätös nro 37, 17.03.2022. maaliskuuta XNUMX

Tiettyjen tulliliittokomission päätösten muuttamisesta ja tullialueelle tuotuja tavaroita koskevien luetteloiden hyväksymisestä Euratom EAEU:n jäsenmaiden talouksien kestävyyden lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

EAEU:sta 43. toukokuuta 45 tehdyn sopimuksen 29.05.2014 ja 16 artiklan mukaisesti säädösten XNUMX kohta ECE (EAEU-sopimuksen liite nro 1, päivätty 29.05.2014. toukokuuta 7), Euraasian korkeimman talousneuvoston 16. joulukuuta 1 tehdyllä päätöksellä nro 98 hyväksyttyjen ETY-asetusten liitteen nro 23.12.2014 kohdat XNUMX ja XNUMX toteuttaakseen kestävyyden lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä EAEU:n jäsenmaiden taloudenhoitajat ETY:n neuvosto PÄÄTTI:

1. Täydennetään 7 Tulliliiton komission päätöksen nro 130 "EAEU:n yhtenäisestä tulli- ja tariffisääntelystä" 27.11.2009 kohtaa alakohdilla 7.1.39 - 7.1.47, joiden sisältö on seuraava:

7.1.39. Elintarvikkeet ja niiden tuotannossa käytetyt tuotteet, jotka tuodaan unionin tullialueelle jäsenvaltioiden talouden kestävyyden lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseksi ja jotka on sisällytetty 1/37 tehdyn päätöksen liitteen 17.03.2022 mukaiseen luetteloon. ETY:n neuvoston nro XNUMX, XNUMX

7.1.40. Päätöksen liitteen nro 2 mukaiseen luetteloon sisältyvät tavarat, joita käytetään unionin tullialueelle tuotujen elintarvikkeiden tuotantoon ja myyntiin jäsenvaltioiden talouden kestävyyden lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. ETY:n neuvoston nro 37, 17.03. 2022

Määritellyn tullittomuuden myöntäminen edellyttää, että jäsenvaltion tulliviranomaiselle esitetään maahantuotujen tavaroiden käyttötarkoitusta koskeva vahvistus, jonka on antanut jäsenvaltion maatalouspolitiikan alalla valtuutettu toimeenpanoviranomainen ja joka sisältää tiedot tällaisten tavaroiden valikoima, määrä, kustannukset sekä tuontiorganisaatiot.

7.1.41. Unionin tullialueelle tuotujen lääkkeiden valmistukseen käytettävät tavarat jäsenvaltioiden talouden kestävyyden lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, jotka sisältyvät 3/37 tehdyn päätöksen liitteen 17.03 mukaiseen luetteloon. ETY-neuvoston nro 2022, XNUMX. XNUMX

Määritelty tullietuus myönnetään sillä edellytyksellä, että jäsenvaltion tulliviranomaisille esitetään tuontitavaroiden käyttötarkoitusta koskeva vahvistus, jonka on antanut jäsenvaltion teollisuuspolitiikan alalla valtuutettu toimeenpanoviranomainen ja joka sisältää tiedot tällaisten tavaroiden valikoima, määrä, kustannukset sekä maahantuovat organisaatiot.

7.1.42. Euroopan unionin tullialueelle tuodut elektroniikkatuotteiden valmistukseen käytettävät tavarat, jotka on sisällytetty jäsenvaltioiden talouksien kestävyyden lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseen ja jotka on sisällytetty 4. a. tehdyn päätöksen liitteen nro 37 mukaiseen luetteloon. ETY:n neuvoston nro 17.03, 2022. XNUMX

Määritelty tullietuus myönnetään sillä edellytyksellä, että jäsenvaltion tulliviranomaisille esitetään tuontitavaroiden käyttötarkoitusta koskeva vahvistus, jonka on antanut jäsenvaltion teollisuuspolitiikan alalla valtuutettu toimeenpanoviranomainen ja joka sisältää tiedot tällaisten tavaroiden valikoima, määrä, kustannukset sekä maahantuovat organisaatiot.

7.1.43. Digitaalisten teknologioiden kehittämiseen käytettävät tavarat, jotka tuodaan unionin tullialueelle jäsenvaltioiden talouksien kestävyyden lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseksi ja jotka sisältyvät 5. a. tehdyn päätöksen liitteen nro 37 mukaiseen luetteloon. ETY:n neuvoston nro 17.03, 2022. XNUMX

Määritelty tullietuus myönnetään sillä edellytyksellä, että jäsenvaltion tulliviranomaisille esitetään maahantuotujen tavaroiden käyttötarkoitusta koskeva vahvistus, jonka on antanut jäsenvaltion tietotekniikan alalla valtuutettu toimeenpanoviranomainen ja joka sisältää tiedot tällaisten tavaroiden valikoima, määrä, kustannukset sekä maahantuovat organisaatiot.

7.1.44. Euroopan unionin tullialueelle tuodut kevyen teollisuuden tuotteiden valmistukseen käytettävät tavarat jäsenvaltioiden talouden kestävyyden lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseksi ja jotka on sisällytetty 6/37 tehdyn päätöksen liitteen nro 17.03 mukaiseen luetteloon. ETY:n neuvoston nro 2022, XNUMX. XNUMX

Määritelty tullietuus myönnetään sillä edellytyksellä, että jäsenvaltion tulliviranomaisille esitetään tuontitavaroiden käyttötarkoitusta koskeva vahvistus, jonka on antanut jäsenvaltion teollisuuspolitiikan alalla valtuutettu toimeenpanoviranomainen ja joka sisältää tiedot tällaisten tavaroiden valikoima, määrä, kustannukset sekä maahantuovat organisaatiot.

7.1.45. Päätöksen liitteen nro 7 mukaiseen luetteloon sisältyvät metallurgisten tuotteiden valmistukseen käytetyt tavarat, jotka tuodaan unionin tullialueelle jäsenvaltioiden talouden kestävyyden lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. ETY:n neuvoston nro 37, 17.03. 2022

Määritelty tullietuus myönnetään sillä edellytyksellä, että jäsenvaltion tulliviranomaisille esitetään tuontitavaroiden käyttötarkoitusta koskeva vahvistus, jonka on antanut jäsenvaltion teollisuuspolitiikan alalla valtuutettu toimeenpanoviranomainen ja joka sisältää tiedot tällaisten tavaroiden valikoima, määrä, kustannukset sekä maahantuovat organisaatiot.

7.1.46. Rakennusteollisuudessa käytettävät tavarat, jotka tuodaan unionin tullialueelle jäsenvaltioiden talouksien kestävyyden lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseksi ja jotka sisältyvät ETY:n päätöksen liitteen 8 mukaiseen luetteloon Neuvosto nro 37, 17.03. 2022

Määritelty tullietuus myönnetään edellyttäen, että jäsenvaltion tulliviranomaisille esitetään maahantuotujen tavaroiden käyttötarkoitusta koskeva vahvistus, jonka on antanut jäsenvaltion teollisuuspolitiikan alalla valtuutettu toimeenpanoviranomainen ja joka sisältää tiedot tällaisten tavaroiden valikoimasta, määrästä, kustannuksista sekä maahantuovista organisaatioista.

7.1.47. Kuljetusteollisuudessa käytettävät tavarat, jotka tuodaan unionin tullialueelle jäsenvaltioiden talouden kestävyyden lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseksi ja jotka sisältyvät ETY:n päätöksen liitteen nro 9 mukaiseen luetteloon Neuvosto nro 37, 17.03.2022

Määritellyn tullietuuden myöntäminen edellyttää, että jäsenvaltion tulliviranomaisille esitetään maahantuotujen tavaroiden käyttötarkoitusta koskeva vahvistus, jonka on antanut jäsenvaltion kuljetusalalle valtuutettu toimeenpanoviranomainen ja joka sisältää tiedot tällaisten tavaroiden valikoima, määrä, hinta sekä tuontia harjoittavat organisaatiot.

*** Edellä olevissa alakohdissa säädetyt tariffivapaukset myönnetään tavaroille, jotka on asetettu (asetettu) sisäiseen kulutukseen luovuttamisen tullimenettelyyn, josta tavara-ilmoitus, ja jos tavarat luovutetaan ennen tavarailmoituksen tekeminen - hakemus tavaroiden luovuttamiseksi ennen tavarailmoituksen jättämistä, jonka jäsenvaltion tulliviranomaiset ovat rekisteröineet ETY:n neuvoston 37 päätöksen nro 17.03 voimaantulopäivästä. 2022 - 30.09.2022 mukaan lukien.

2. Tulliliiton komission 15 tekemällä päätöksellä nro 728 hyväksytyn menettelyn tullivapauden soveltamisesta tuodaessa tiettyjä tavaraluokkia tulliliiton yhteiselle tullialueelle 15.07.2011 kohdassa numerot Korvataan "7.1.38" numeroilla "7.1.47".

3. Hyväksytään EAEU:n tullialueelle tuoduista elintarvikkeista ja niiden valmistuksessa käytetyistä tavaroista EAEU:n jäsenmaiden talouden kestävyyden lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseksi liitteiden nro 1 - nro mukaisesti. 9 tämän päätöksen.

4. Tämä päätös tulee voimaan 10 päivän kuluttua sen virallisesta julkaisemisesta.

Alla olemme laatineet kätevän yhteenvetotaulukon koodien löytämiseksi tämän ratkaisun kaikille 9 sovellukselle. 

Odottaa tietojen lataamista ja muotoilua
Tavarat, joille myönnetään tullietuudet
TN_VED_EAEU Nimi Hakemus nro id
ТН FEA Euratom Nimi
0106410001, 0106410002, 0106410003, 0106410009, 0106490009 Elävät eläimet 1 1
0404100200, 0404100400, 0404100600, 0404101201, 0404101209, 0404101400, 0404101601, 0404101609, 0404102600, 0404102800, 0404103200, 0404103400, 0404103600, 0404103800, 0404104800, 0404105200, 0404105400, 0404105600, 0404105800, 0404106200, 0404107200, 0404107400, 0404107600, 0404107800, 0404108200, 0404108400 0404902100, 0404902300, 0404902900, 0404908100, 0404908300, 0404908900, XNUMX Hera, myös tiivistetty, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä; maidon luonnollisista aineosista valmistetut tuotteet, myös lisättyä sokeria tai muita makeutusaineita sisältävät 1 2
0511100000, 0511998539 Eläinperäiset tuotteet 1 3
0701100000, 0701901000, 0701905000, 0701909000 Perunat, tuoreet tai jäähdytetyt 1 4
0703101100, 0703101900, 0703109000, 0703200000 Sipuli; valkosipuli 1 5
704901001 Valkokaali 1 6
0706100001, 0706100009, 0706909001, 0706909009 Porkkanat, nauriit, punajuuret ja muut niiden kaltaiset syötävät juurekset, tuoreet tai jäähdytetyt 1 7
1002100000 ruis 1 8
1005101300, 1005101500, 1005101801, 1005101809, 1005109000 maissi 1 9
1108140000, 1108200000 Tärkkelys; inuliini 1 10
1206001000 Auringonkukansiemenet kylvämiseen 1 11
1302201000, 1302329000, 1302390000 Kasvismehut ja -uutteet; pektiinit, pektinaatit ja pektaatit; agar-agar ja muut kasviperäiset liimat ja sakeuttamisaineet 1 12
1521100000 Kasvivahat 1 13
1702110000, 1702305000, 1702500000, 1702609500, 1702907900, 1702909500 Muut sokerit 1 14
1805000000 Kaakaojauhe ilman lisättyä sokeria tai muita makeutusaineita 1 15
1901100000 Imeväisille tarkoitetut valmisruoat, jotka on pakattu vähittäismyyntiin 1 16
1901909800 Muut valmisruoat 1 17
2106909300, 2106909803, 2106909808 Muut elintarviketuotteet 1 18
2202999100, 2202999500, 2202999900 Rasvaa sisältävät vedet, jotka on saatu nimikkeiden 0401–0404 tuotteista 1 19
2905449100, 2905490000 Asykliset alkoholit 1 20
2922498500 Muut aminohapot 1 21
2930409000 metioniini 1 22
3505101000, 3505105000, 3505109000, 3505201000, 3505203000, 3505205000, 3505209000 Dekstriinit ja muut modifioidut tärkkelykset 1 23
3507909000 entsyymit 1 24
3824995500 Rasvojen emulgointiaineet 1 25
3824601900 sorbitolia 1 26
2922410000 Lysiini ja sen esterit; näiden yhdisteiden suolat 2 27
2933992000, 2933995000 Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät hetero-atomi (t) typen 2 28
2940000000 Sokeri kemiallisesti puhdasta 2 29
3105908000 Muut mineraali- tai kemialliset lannoitteet 2 30
3808520000, 3808590001, 3808590005, 3808590009, 3808610001, 3808610002, 3808610003, 3808620001, 3808620002, 3808620003, 3808690001, 3808690002, 3808690003, 3808911000, 3808912000, 3808913500, 3808914500, 3808918000, 3808921000, 3808922000, 3808923000, 3808924000, 3808925000, 3808926000, 3808928000 3808931100, 3808931300, 3808931500, 3808931900, 3808932100, 3808932300, 3808932900, 3808933000, 3808939000, 3808941000, 3808943000, 3808948000, 3808992000, 3808998000 Kemialliset suoja-aineet sekä kasvien kasvunsäätelyaineet 2 31
3917101000, 3917109000 Keinotekoiset kuoret, jotka on valmistettu kovetetuista proteiineista tai selluloosamateriaalista 2 32
3920102500, 3920102800, 3920202900, 3920431009, 3920621905, 3920995900 Muovikalvo 2 33
3923100000 Laatikot, laatikot, korit ja vastaavat tavarat tavaroiden pakkaamiseen 2 34
4804591000 Voimapaperi ja voimapaperi 2 35
4810923000 Paperi ja kartonki, jossa vain yksi valkaistu ulkokerros 2 36
6806100001 Mineraalivilla (substraatti vihannesten viljelyyn) 2 37
8901901000 Laivarahti ja lasti-matkustaja kelluvat tilat 2 38
2903690000, 2903998000, 2904100000, 2906290000, 2907120000, 2907151000, 2910300000, 2914220000, 2914500000, 2914790000, 2915400000, 2917191000, 2917199000, 2918210000, 2918220000, 2918230000, 2918300000, 2920901000, 2921130000, 2921309900, 2921490009, 2922150000, 2922194000, 2922197000, 2922410000, 2922420000, 2923100000, 2923200000, 2923900009, 2924110000, 2924120000, 2924190009, 2924230000, 2924240000, 2924291000, 2925120000, 2925192000, 2925199500, 2925210000, 2925290000, 2932201000, 2932202000, 2932209000, 2933111000, 2933119000, 2933191000, 2933210000, 2933520000, 2933531000, 2933539000, 2933540000, 2933550000, 2933592000, 2933691000, 2933694000, 2933992000, 2933995000, 2934301000, 2934309000, 2934910000, 2934996001, 2934996009, 2935100000, 2935200000, 2935300000, 2935400000, 2935500000, 2935903000, 2935909009, 2936210000, 2936220001, 2936220009, 2936230000, 2936240000, 2936250000, 2936260000, 2936270000, 2936280000, 2936290001, 2936290009, 2936900001, 2936900002, 2936900009, 2940000000 Orgaaniset kemialliset 3 39
3001201000, 3001209000, 3001902000, 3001909800 Organoterapiaan tarkoitetut rauhaset ja muut elimet 3 40
3002120002, 3002120003, 3002120004, 3002120005, 3002120009, 3002130000, 3002140000, 3002150000, 3002410000, 3002420000, 3002490001, 3002490009, 3002510000, 3002590000, 3002901000, 3002903000, 3002908000 Ihmisen veri; terapeuttisiin, profylaktisiin tai diagnostisiin tarkoituksiin valmistettu eläimen veri; immuuniseerumit, muut verifraktiot ja immunologiset tuotteet 3 41
3004100001, 3004100004, 3004100005, 3004100006, 3004100007, 3004100008, 3004200001, 3004200002, 3004200004, 3004200008, 3004320001, 3004320008, 3004390001, 3004390008, 3004410000, 3004420000, 3004430000, 3004490001, XNUM, XNUM, XNUM, XNUM, XNUM, XNUM 3004490008, 3004500001, 3004500002, 3004500005, 3004500006 Lääkkeet (muut kuin nimikkeiden 3002, 3005 tai 3006 tuotteet), jotka koostuvat sekoitetuista tai sekoittamattomista tuotteista 3 42
3006101000, 3006103001, 3006103009, 3006109000, 3006300000, 3006400000, 3006500000, 3006600001, 3006600002, 3006600009, 3006700000 Muut farmaseuttiset tuotteet 3 43
2806100000 Kloorivety (suolahappo) 4 44
2807000001 rikkihappo 4 45
2808000000 Typpihappo; sulfonitiinihapot 4 46
2811110000 Fluorivety (fluorivetyhappo) 4 47
2814200000 Ammoniakki vesiliuoksessa 4 48
2903290000 Tyydyttymättömien asyklisten hiilivetyjen klooratut johdannaiset 4 49
2920907000 Muiden epäorgaanisten happojen esterit, muut 4 50
3405909000 Hankauspastat ja-jauheet sekä muut hankausvalmisteet 4 51
3506100000 Tuotteet soveltuvat käytettäväksi liimana tai liisterinä, vähittäis- myyntiin liimana tai liisterinä, joiden nettopaino on enintään 1 kg 4 52
3707909000 Emulsiot, herkistetyt, muut 4 53
3919108000 Vulkanoimattomalla luonnon- tai synteettisellä kumilla päällystetyt nauhat tai teipit, muut 4 54
3920930000 Levyt, levyt, kalvot ja nauhat, muut, aminoaldehydihartseista 4 55
3921909000 Muut muovilevyt, levyt, kalvot ja kaistaleet 4 56
4016999708 Muut puhallettavat tuotteet 4 57
6804210000 Myllynkivet, hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset tavarat: agglomeroiduista keinotekoisista tai luonnontimanteista 4 58
7020001000 Lasipullot termospulloja tai muita tyhjiöastioita varten: sulatettua kvartsia tai muuta sulatettua piidioksidia 4 59
7419800000 Muut kuparituotteet 4 60
7616999008 Muut alumiinituotteet 4 61
8101999000 Volframi ja siitä valmistetut tavarat, muut 4 62
8103990000 Tantaali ja siitä valmistetut tavarat, muut 4 63
8105900009 Kobolttikivi ja muut kobolttimetallurgian välituotteet 4 64
8108909008 Titaani ja siitä valmistetut tavarat, muut 4 65
9603500009 Muut harjat koneiden, laitteiden tai ajoneuvojen osina 4 66
8523210000, 8523293901, 8523293902, 8523293903, 8523293904, 8523293905, 8523293906, 8523293907, 8523293908, 8523493100, 8523493900, 8523495100, 8523495900, 8523499900, 8523519900, 8523809900 Levyt, nauhat, haihtumattomat puolijohdemuistilaitteet, "älykortit" ja muut tallennusvälineet äänen tai muiden ilmiöiden tallentamiseen, myös tallennetuiksi 5 67
3204130000 Synteettiset orgaaniset väriaineet: perusvärit ja niihin perustuvat valmisteet 6 68
3902200000 Polyisobuteeni 6 69
5205120000, 5205130000, 5205220000 Puuvillalanka (muu kuin ompelulanka), jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillakuituja, ei vähittäismyyntipakkauksissa 6 70
5206110000, 5206120000 Puuvillalanka (muu kuin ompelulanka), jossa on vähemmän kuin 85 painoprosenttia puuvillakuituja, ei vähittäismyyntipakkauksissa 6 71
5306103000 Pellava lanka 6 72
5307100000, 5307200000 Lanka juutista tai muista nimikkeen 5303 tekstiilikuiduista 6 73
5402190009, 5402200009, 5402330000, 5402440000, 5402470000 Synteettiset monisäikeiset langat (muut kuin ompelulangat), ei kuitenkaan vähittäismyyntipakkauksissa, mukaan lukien synteettiset monofilamenttilangat, joiden lineaarinen tiheys on alle 67 dtex 6 74
5407100010, 5407100090, 5407201100, 5407201900, 5407209000, 5407300000, 5407410000, 5407420000, 5407430000, 5407440000, 5407510000, 5407520000, 5407530000, 5407540000, 5407613000, 5407619000, 5407720000, 5407730000, 5407740000, 5407810000, 5407820000, 5407910000, 5407920000, 5407930000, 5407940000, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX Kankaat synteettisäikeistä, myös nimikkeen 5404 materiaaleista valmistetut kankaat 6 75
5408229000, 5408310000 Kudotut tekokuitufilamenttilangat, myös nimikkeen 5405 materiaaleista valmistetut kankaat 6 76
5504100000 Karstaamattomat, kampaamattomat tai muuten kehruuta varten käsittelemättömät tekokuidut, viskoosi 6 77
5506300000 Synteettikuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten valmistetut, akryyli tai modakryyli 6 78
5509210000, 5509310000 Lanka synteettisistä kuiduista (muu kuin ompelulanka), ei vähittäismyyntipakkauksissa 6 79
5512199000, 5512999000 Synteettikuitukankaat, jotka sisältävät 85 painoprosenttia tai enemmän näitä kuituja 6 80
5513112000, 5513119000, 5513210000, 5513231000, 5513239000, 5513290000, 5513410000 Kudotut synteettikuitukankaat, joissa näitä kuituja on vähemmän kuin 85 painoprosenttia, sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan puuvillakuituihin, joiden neliömassa on enintään 170 g/m2 6 81
5514220000 Kudotut synteettikuitukankaat, joissa näitä kuituja on vähemmän kuin 85 painoprosenttia, sekoitettuna pääasiassa tai yksinomaan puuvillakuituihin, joiden neliömassa on suurempi kuin 170 g/m2, polyesterikuiduista, 3- tai 4-lankaisessa toimikaskudoksessa , mukaan lukien 6 82
5515119009, 5515139900, 5515191000, 5515193000, 5515199000 Muut synteettisistä kuiduista valmistetut kudotut kankaat 6 83
2620996000 Kuona, tuhka ja jäännökset, jotka sisältävät pääasiassa titaania 7 84
6806100008 Kuonavilla, mineraalisilikaattivilla ja niiden kaltainen mineraalivilla (myös niiden seokset), irtotavarana, levyinä tai rullina, muut 7 85
7106910001 Hopeaharkot, jotka sisältävät vähintään 999 osaa hopeaa 1000 osaa metalliseosta kohti 7 86
7108120001 Kulta tankoissa, joiden pitoisuus on vähintään 995 osaa kultaa 1000 osassa seosta 7 87
7219221009 Muut ruostumattomasta teräksestä valmistetut litteävalssatut tuotteet, leveys 600 mm tai enemmän 7 88
7220208900 Korroosionkestävästä teräksestä valmistetut litteävalssatut tuotteet, alle 600 mm leveät, sisältävät alle 2,5 painoprosenttia nikkeliä 7 89
7612902000 Aerosoleihin käytetyt säiliöt 7 90
7901200000 Sinkkiseokset 7 91
8111001100 Raaka mangaani; jauheet 7 92
2508300000 Tulenkestävä savi 8 93
2509000000 liitu 8 94
2517102000 Kalkkikivi, dolomiitti ja muut kalkkikivet, rikotut tai murskatut 8 95
2529100000, 2529210001, 2529210009, 2529220000, 2529300000 Maasälpä; leusiitti; nefeliini ja nefeliinisyeniitti; fluorisälpä 8 96
2811290500 rikkidioksidi 8 97
2836200000 Dinatriumkarbonaatti 8 98
2915120000 Muurahaishapon suolat 8 99
2917200000 Sykloalkaani-, sykloalkeeni- tai sykloterpeenipolykarboksyylihapot, niiden anhydridit, happohalogenidit, peroksidit, peroksihapot ja niiden johdannaiset 8 100
2918120000 Viinihappo 8 101
3824400000 Valmistetut lisäaineet sementeille, laastiille tai betoneille 8 102
3905290000 Vinyyliasetaatin tai muiden vinyyliesterien polymeerit alkumuodossa, muut 8 103
3912398500 Selluloosaeetterit, muut 8 104
6810111000, 6810119000 Sementistä, betonista tai tekokivestä valmistetut tuotteet 8 105
8407100001, 8407100003, 8407100007 Kipinäsytytteiset polttomoottorit, joissa on pyörivä tai edestakaisin mäntäliike 9 106
8411110001, 8411121001, 8411123003, 8411123005, 8411123007, 8411128001, 8411128009, 8411222002, 8411222004, 8411228001, 8411910008, 8411990011 Suihku- ja potkuriturbiinit, muut kaasuturbiinit 9 107
8412100001, 8412808001, 8412902001 Muut moottorit ja voimalaitokset 9 108
8526100009 Tutkalaitteet, muut 9 109
9014202009, 9014800000, 9014900000 Kompassit suunnan määrittämiseen; muut navigointivälineet ja -välineet 9 110