МЕНЮ

Säännöt menettelystä tuotteiden (tavaroiden) tuomiselle tulliliiton tullialueelle, joiden osalta vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevat pakolliset vaatimukset vahvistetaan tulliliiton puitteissa

Euraasian talouskomission hallituksen päätös nro 294, päivätty 25.12. 2012

 1. Tämä asetus kehitettiin 18.10.2011. lokakuuta 18.10.2010 tehdyn Euratom -sopimusta, Valko -Venäjän tasavallan, Kazakstanin tasavallan ja Venäjän federaation 11.12 tehdyn sopimuksen yhteisistä periaatteista ja teknisistä määräyksistä sekä Sopimus pakollisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin (vahvistuksen) kohteena olevien tuotteiden liikkumisesta tulliliiton tullialueelle 2009. XNUMX vuosi.
 2. Tuotteet (tavarat), jotka tuodaan (tuodaan) tulliliiton tullialueelle ja joiden osalta tulliviranomaisten on tulli -ilmoituksensa aikana samanaikaisesti tulli -ilmoituksen kanssa toimitettava asiakirjat, jotka osoittavat näiden tuotteiden (tavaroiden) vaatimustenmukaisuuden pakolliset vaatimukset tai tiedot tällaisista asiakirjoista sisältävät tuotteita (tavaroita), jotka:
  • a) sisältyy yhtenäiseen luetteloon tuotteista, joille on asetettu pakolliset vaatimukset tulliliitossa, ja joka on hyväksytty tulliliiton komission 28.01.2011 tekemällä päätöksellä nro 526 "Yhtenäisestä luettelosta tuotteista, joille on asetettu pakolliset vaatimukset" tulliliiton puitteissa ", ja joiden osalta tulliliiton jäsenvaltioiden (jäljempänä" jäsenvaltiot ") lainsäädännössä asetetaan pakollisia vaatimuksia;
  • b) sisällytetty yhtenäiseen luetteloon tuotteista, jotka edellyttävät pakollista vaatimustenmukaisuuden arviointia (vahvistusta) tulliliiton puitteissa ja yhtenäisten asiakirjojen myöntämistä, hyväksytty tulliliittokomission 7.04.2011. huhtikuuta 620 tekemällä päätöksellä nro 18.06.2010 " Tulliliiton puitteissa täytettävän pakollisen arvioinnin (vahvistuksen) edellyttämien yhtenäisten tuotteiden luettelon uudesta painoksesta yhtenäistettyjen asiakirjojen myöntäminen on hyväksytty tulliliiton komission päätöksellä 319 nro XNUMX " (jäljempänä - yhtenäinen luettelo);
  • c) sisältyy niiden tuotteiden luetteloihin, joiden tulli -ilmoituksen toimittamiseen liittyy asiakirjan toimittaminen tulliliiton teknisten määräysten vaatimustenmukaisuuden arvioinnista (vahvistuksesta).
 3. Asiakirjat, jotka osoittavat tuotteiden (tavaroiden) noudattavan pakollisia vaatimuksia, ovat:
  • a) asiakirja vaatimustenmukaisuuden arvioinnista (vahvistuksesta), josta säädetään tulliliiton teknisissä määräyksissä;
  • b) vaatimustenmukaisuustodistus tai vaatimustenmukaisuusvakuutus Tulliliitosta, joka on myönnetty yhtenäisessä muodossa, yhdistettyyn luetteloon sisältyville tuotteille (tavaroille);
  • c) vaatimustenmukaisuustodistus, vaatimustenmukaisuusvakuutus, josta säädetään sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jonka alueelle tuotteet (tavarat) asetetaan tullimenettelyihin;
  • d) muut asiakirjat, joista säädetään sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jonka alueelle tuotteet (tavarat) asetetaan tullimenettelyihin.
 4. Asiakirjat, jotka osoittavat tuotteiden (tavaroiden) noudattavan pakollisia vaatimuksia, tai tiedot tällaisista asiakirjoista toimitetaan tulliviranomaisille asetettaessa tuotteet (tavarat) tullimenettelyihin:
  • a) luovutus kotimaiseen kulutukseen, mukaan lukien kotikäyttöön luovutusta koskeva tullimenettely, joka ilmoitetaan muiden tullimenettelyjen päätyttyä, lukuun ottamatta tuontituotteita (tavaroita):
   • näytteinä ja näytteinä tutkimusta ja testausta varten edellyttäen, että kopio akkreditoidun sertifiointielimen (akkreditoitu testauslaboratorio (keskus)) kanssa tehdystä sopimuksesta tai tällaisen akkreditoidun sertifiointielimen (akkreditoitu testauslaboratorio (keskus)) kirje toimitetaan tulliviranomainen, joka vahvistaa näihin tarkoituksiin tarvittavan tuontituotteiden (tavaroiden) määrän (painon ja tilavuuden);
   • valmistaja tai valmistajan valtuutettu edustaja varaosina tulliliiton tullialueelle aiemmin tuotujen valmiiden tuotteiden huoltoon ja korjaukseen, joiden osalta pakollisten vaatimusten noudattaminen on vahvistettu, edellyttäen, että tulliviranomaiset jäljennökset asiakirjoista tällaisten valmiiden tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista (vahvistamisesta);
   • tavaroiden tai raaka -aineiden (raaka -aineiden) osina tuotteille, jotka on luovutettu liikkeeseen jäsenvaltion alueella, jos ne asetetaan tullimenettelyyn luovutusta varten kotimaiseen kulutukseen;
   • diplomaattiedustustoille, konsuliedustustoille, muille virallisille edustustoille ulkomailla, valtioiden ja hallitustenvälisille järjestöille edellyttäen, että tulliviranomaisille on toimitettu heidän motivoitunut kulutuspyyntönsä (käyttö) yksinomaan tällaisissa edustustoissa, laitoksissa tai järjestöissä;
   • humanitaarisena tai teknisenä apuna;
   • luonnonkatastrofien ja muiden hätätilanteiden ennaltaehkäisyyn ja poistamiseen tarkoitettuina tavaroina;
  • b) väliaikainen tuonti (maahantuonti), lukuun ottamatta väliaikaista tuontia:
   • kontit, pakkaukset, kuormalavat;
   • tuotteet (tavarat), jotka on tarkoitettu esiteltäväksi näyttelyissä, messuilla ja kansainvälisissä kokouksissa, sekä apuvälineet ja -materiaalit, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tällaisessa tuotteiden (tavaroiden) esittelyssä tai käytettäväksi näyttelyissä, messuilla ja kansainvälisissä kokouksissa;
   • kaupalliset näytteet, jotka on tarkoitettu yksinomaan tämän tyyppisten tuotteiden (tavaroiden) tilausten vastaanottamiseen ja jotka eivät sovellu muuhun käyttöön, mikä varmistetaan lisäämällä niihin pysyviä merkintöjä, repimällä, rei'ittämällä tai vahingoittamalla muulla tavalla;
   • tuotteet (tavarat), jotka on tarkoitettu testaukseen, tarkastamiseen, kokeisiin ja ominaisuuksien ja ominaisuuksien osoittamiseen;
   • mainonta painotuotteet;
   • taiteilijoille, teatteriryhmille ja orkestereille tarvittavat laitteet (esitysten aikana käytetyt esineet, soittimet, maisemat ja puvut), jos ulkomaalainen henkilö tuo maahan (tuo) tällaisia ​​tuotteita (tavaroita) ja hän käyttää niitä tullialueella Tulli liitto;
   • ammattimaisia ​​elokuvalaitteita, lehdistölaitteita, radioa tai televisiota, apulaitteita ja lisälaitteita tähän laitteeseen, jos tällaiset ammattikäyttöön tarkoitetut laitteet, laitteet ja lisälaitteet ovat ulkomaisen henkilön tuomia (tuontia) ja hän käyttää niitä tulliliiton tullialueella ;
   • tuotteet (tavarat), jotka on tarkoitettu urheilukilpailuihin, esittelyurheilutapahtumiin tai harjoitteluun, jos tällaiset tuotteet (tavarat) on tuonut (tuonut) ulkomainen henkilö ja hän käyttää niitä tulliliiton tullialueella;
  • c) vapaa tullialue, lukuun ottamatta tuontituotteita (tavaroita):
   • varaosina sellaisten valmiiden tuotteiden huoltoon ja korjaukseen, jotka on aikaisemmin tuotu tulliliiton tullialueelle ja jotka on asetettu tullimenettelyyn luovutettavaksi kotimaan kulutukseen tai vapaan tullivyöhykkeen tullimenettelyyn, jonka osalta pakollisten vaatimusten noudattaminen on vahvistettu edellyttäen, että tulliviranomaisille toimitetaan jäljennökset asiakirjoista, jotka koskevat tällaisten lopputuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia (vahvistusta);
   • näytteinä ja näytteinä tutkimusta ja testausta varten edellyttäen, että tulliviranomaiselle on toimitettu jäljennös sopimuksesta sen jäsenvaltion alueella sijaitsevan akkreditoidun sertifiointielimen (akkreditoidun testauslaboratorion (keskus)) kanssa, tulli-ilmoitus tavarat tai tällaisen akkreditoidun sertifiointielimen (akkreditoitu testauslaboratorio (keskellä)) kirje, jossa vahvistetaan tähän tarkoitukseen vaadittujen tuontitavaroiden määrä (paino ja tilavuus);
   • tavaroiden tai raaka -aineiden (raaka -aineiden) osina jäsenvaltion alueella valmistetuille tuotteille, jos ne asetetaan vapaan tullivyöhykkeen tullimenettelyyn;
  • d) vapaa varasto, paitsi tuodut (tuodut) tuotteet (tavarat):
   • varaosina sellaisten valmiiden tuotteiden huoltoon ja korjaukseen, jotka on aiemmin tuotu tulliliiton tullialueelle ja jotka on asetettu tullimenettelyyn luovutusta varten kotitalouksiin tai tullimenettelyä vapaavarastoa varten, joiden osalta pakollisten vaatimusten noudattaminen on on vahvistettu edellyttäen, että tulliviranomaisille toimitetaan jäljennökset arviointiasiakirjoista (vahvistus) tällaisten valmiiden tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta;
   • näytteinä ja näytteinä tutkimusta ja testausta varten edellyttäen, että tulliviranomaiselle on toimitettu jäljennös sopimuksesta sen jäsenvaltion alueella sijaitsevan akkreditoidun sertifiointielimen (akkreditoidun testauslaboratorion (keskus)) kanssa, tavaroiden tulli-ilmoitustai tällaisen akkreditoidun sertifiointielimen (akkreditoidun testauslaboratorion (keskellä)) kirjeet, joissa vahvistetaan tähän tarkoitukseen vaadittujen tuontituotteiden (tavaroiden) määrä (paino ja tilavuus);
   • tavaroiden tai raaka -aineiden (raaka -aineiden) osina jäsenvaltion alueella valmistetuille tuotteille, jos ne asetetaan vapaavaraston tullimenettelyyn;
  • e) jälleentuonti, lukuun ottamatta tapauksia, joissa tämä tullimenettely asetetaan:
   • tuotteet (tavarat) väliaikaisen viennin tullimenettelyn loppuun saattamiseksi;
   • tuotteet (tavarat), joille ei ole suoritettu tavaroiden käsittelytoimenpiteitä tulliliiton tullialueen ulkopuolella, tullialueen ulkopuolella tapahtuvaa käsittelyä koskevan tullimenettelyn loppuun saattamiseksi;
   • tulliliiton tavarat, jotka on asetettu vapaan tullivyöhykkeen tai vapaavaraston tullimenettelyyn vapaan tullivyöhykkeen tullimenettelyn tai vapaavaraston tullimenettelyn loppuun saattamiseksi, jos tällaiset tulliliiton tavarat pysyivät muuttumattomina, lukuun ottamatta muutoksia, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta tai luonnollisista menetyksistä normaaleissa kuljetus- (kuljetus-), varastointi- ja (tai) käytön (käytön) olosuhteissa;
  • f) kieltäytyminen valtion hyväksi.
 5. Tulliviranomaisille ei tarvitse toimittaa asiakirjoja, jotka osoittavat tuotteiden (tavaroiden) noudattavan pakollisia vaatimuksia, tai tietoja tällaisista asiakirjoista:
  • a) tuotteet (tavarat), kun ne asetetaan tämän asetuksen 4 kohdassa määriteltyihin tullimenettelyihin:
  • käytetty (riistetty);
  • tuodaan (tuodaan) yhtenä kappaleena (määrät), josta määrätään yhdessä ulkomaankauppasopimuksessa, yksinomaan ilmoittajan omaan käyttöön (mukaan lukien tutkimus- tai edustustarkoituksiin matkamuistoina tai mainosmateriaaleina);
  • tapauksissa, joissa se sijoitetaan väliaikaisesti tulliliiton tullialueelle, lukuun ottamatta tuontia (tuontia) rahoitusleasing -sopimusten mukaisesti;
  • b) tuotteiden (tavaroiden) osalta:
   • yksityishenkilöiden tuomat (tuomat) henkilökohtaiseen käyttöön;
   • tilapäiseen varastointiin;
   • asetettu tullitoimenpiteiden tullimenettelyihin, käsittely tullialueella, jalostus kotimaiseen kulutukseen, tullivarasto, tullivapaa kauppa, tuhoaminen, erityinen tullimenettely;
   • tuodaan (tuodaan) tarvikkeina.