МЕНЮ

Tulliliiton komission päätös nro 711, 15.07.2011

Euraasian talousliiton markkinoilla olevien tuotteiden yhdestä liikkeestä ja sen soveltamismenettelystä

Kuva yhdestä merkistä tuotteen liikkeestä markkinoilla Euratom on yhdistelmä kolmesta tyylitellystä kirjaimesta "E", "A" ja "C", graafisesti suoritettu käyttäen suoria kulmia, on sama korkeus ja leveys, on tarkat mittasuhteet neliön valossa (kuva 1) tai valossa. kontrastivärinen tausta (kuva 2) ). EAC on lyhenne sanoista Eurasian Conformity.

Menettely tuotteiden yhtenäisen kiertomerkin soveltamiseksi Euraasian talousliiton markkinoilla

1 käyttöalue

Tämä menettely on kehitetty 29.05.2014. toukokuuta XNUMX päivätyn EAEU-sopimuksen mukaisesti ja siinä määritellään säännöt EAEU:n markkinoilla olevien tuotteiden yhtenäisen liikkeeseenlaskumerkin (jäljempänä yhtenäinen kiertomerkki) soveltamista, muotoa ja kokoa koskevat säännöt. ).

 2. Yleiset säännökset

Yksittäinen liikkeeseenlaskumerkki osoittaa, että sillä merkityt tuotteet ovat läpäisseet kaikki EAEU:n teknisissä määräyksissä (tulliliiton tekniset määräykset) asetetut vaatimustenmukaisuuden arviointi- (vahvistus)menettelyt ja täyttävät kaikkien EU:n teknisten määräysten vaatimukset. EAEU (tulliliiton tekniset määräykset), joita sovelletaan näihin tuotteisiin.

merkki yksi merkki liikkeestä suoritetaan ennen tuotteiden luovuttamista liikkeeseen EAEU:n markkinoilla.

3. Kuvaus yksittäisestä liikkeen merkistä

3.1. Yksittäisessä liikkeen merkissä on seuraava kuva:

Kuva 1. Kuva yhdestä merkistä tuotekierrosta Euraasian talousliiton markkinoilla

3.2. Yksittäisen kiertomerkin kuva on kolmen tyylitellyn kirjaimen "E", "A" ja "C" yhdistelmä, joka on toteutettu graafisesti suorissa kulmissa, sillä on sama korkeus ja leveys, se on neliön tarkat mittasuhteet valossa. (Kuva 1) tai kontrastivärisellä taustalla (Kuva 2).

EAC on lyhenne sanoista Eurasian Conformity.

3.3. Yksittäisen levikkimerkin koon määrää valmistaja, valmistajan valtuuttama henkilö, sen käyttöoikeuden saanut maahantuoja (toimittaja). 

Yksittäisen kiertomerkin peruskoon tulee olla vähintään 5 mm. Yksittäisen kiertomerkin mittojen tulee taata sen elementtien selkeys ja näkyvyys paljaalla silmällä kohteen yleistä väritaustaa vasten. Yksittäisen kiertomerkin kuva mittakaavaruudukossa on esitetty kuvissa 3 ja 4.

Kuva 3. Kuva yhdestä merkistä tuotekierrosta Euraasian talousliiton markkinoilla
Kuva 4. Kuva yhdestä merkistä tuotekierrosta Euraasian talousliiton markkinoilla

3.4. Yksittäinen kiertomerkki voidaan tehdä millä tahansa tavalla, joka varmistaa sen selkeän ja erottuvan kuvan tuotteen koko käyttöiän (säilyvyysajan) ajan.

4. Menettely yhden liikkeeseenlaskumerkin käyttämiseksi

Tuotteiden valmistajilla, valmistajan valtuuttamilla henkilöillä, maahantuojilla (toimittajilla) on oikeus merkitä ne yhdellä liikkeellelaskumerkillä, jos tuote on läpäissyt kaikki EAEU:n asiaa koskevassa teknisessä määräyksessä (tekninen määräys) asetetut vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt. tulliliitto) minkä tahansa EAEU:n jäsenvaltion alueella, mikä on vahvistettu asiakirjoilla, joista säädetään EAEU:ssa asianmukaisista vaatimustenmukaisuuden arvioinnin muodoista.

5. Yhden liikkeeseenlaskumerkin käyttöä koskevat säännöt

5.1. Jokaiseen tuotantoyksikköön, pakkaukseen tai mukana tulevaan dokumentaatioon kiinnitetään yksi kiertomerkki.

5.2. Osapuolten yhden levitysmerkin kuvan on oltava yksivärinen ja kontrasti sen pinnan värin kanssa, johon se on kiinnitetty.

5.3. Yksittäisen kiertomerkin käyttöpaikka tuotteissa, säiliöissä (pakkauksissa) ja asiakirjoissa on vahvistettu EAEU:n teknisessä määräyksessä (tulliliiton tekninen määräys).

5.4 Ei saa käyttää merkintöjä, kylttejä ja merkintöjä, jotka voivat johtaa kuluttajia ja kiinnostuneita harhaan yksittäisen levikkimerkin merkityksen ja kuvan suhteen.

Jos tuotteisiin käytetään muita vaatimustenmukaisuusmerkkejä, mukaan lukien vapaaehtoisten tuotesertifiointijärjestelmien vaatimustenmukaisuusmerkit, ne eivät saa heikentää yhtenäisen liikkeen merkin näkyvyyttä, luettavuutta ja luettavuutta.