МЕНЮ

EAEU: n teknisten määräysten siirtymäsäännöksistä "Lasten leikkikenttien laitteiden turvallisuudesta" (TR EAEU 042/2017)

Euraasian talouskomission hallituksen päätös nro 83, päivätty 11.07.2017. heinäkuuta XNUMX.

Euraasian talousliitosta 2. toukokuuta 52 tehdyn sopimuksen 29 artiklan 2014 kohdan mukaisesti Euraasian talouskomissiota koskevien määräysten 3 kohdan mukaisesti (Liite nro 1 Euraasian talousliittoa koskevaan sopimukseen, 29. toukokuuta 2014) ) ja Euraasian talouskomission määräysten liitteen nro 11 2 kohta, joka on hyväksytty Euraasian korkeimman talousneuvoston päätöksellä 23. joulukuuta 2014 nro 98, ottaen huomioon menettelyn 38 lausekkeen viidennen kappaleen Euraasian talousliiton teknisten määräysten kehittäminen, hyväksyminen, muuttaminen ja peruuttaminen, hyväksytty Euraasian talouskomission neuvoston päätöksellä 20. kesäkuuta 2012. Nro 48, Euraasian talouskomission johtokunta

  1. Löytyi että:

a) asiakirjat siitä, ovatko tuotteet Euraasian talousliiton (jäljempänä unioni) tai unionin jäsenvaltion (jäljempänä "jäsenvaltio") lainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä säädettyjen pakollisten vaatimusten mukaisia. ), myönnetty tai hyväksytty liittyen tuotteisiin, jotka kuuluvat Euraasian talousliiton teknisten määräysten "Lasten leikkikenttien laitteiden turvallisuudesta" (TP Euratom 042/2017) (jäljempänä vastaavasti - tuotteet, tekniset määräykset) teknisen määräyksen voimaantulopäivään asti, ovat voimassa niiden voimassaoloajan loppuun, mutta viimeistään 01.06.2020.

Teknisen määräyksen voimaantulopäivästä alkaen asiakirjojen myöntäminen tai hyväksyminen tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista unionin lakiin sisältyvillä säädöksillä tai jäsenvaltion lainsäädännöllä aiemmin säädetyillä pakollisilla vaatimuksilla. , ei ole sallittua;

b) 01.06.2020 asti sellaisten tuotteiden tuotantoa ja liikkeelle laskemista jäsenvaltioiden alueella, joille ei teknisen määräyksen voimaantulopäivään mennessä ollut tehty pakollista vaatimustenmukaisuuden arviointia, lailla säädetyt pakolliset vaatimukset jotka sisältyvät unionin tai jäsenvaltion lainsäädäntöön, ovat sallittuja ilman tuotteiden pakollista vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevia asiakirjoja ja ilman kansallisella vaatimustenmukaisuusmerkinnällä (markkinoilla olevan liikkeen merkintä)

c) 01.06.2020 asti tuotteiden valmistaminen ja liikkeelle laskeminen on sallittua jäsenmaiden alueella unionin lakiin sisältyvillä säädöksillä tai jäsenvaltion lainsäädäntöön aiemmin asetettujen pakollisten vaatimusten mukaisesti, jos on ennen teknisen määräyksen voimaantuloa annettuja tai hyväksyttyjä asiakirjoja tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista määriteltyjen pakollisten vaatimusten kanssa.

Tuotteet on merkitty kansallisella vaatimustenmukaisuusmerkillä (markkinoinnista markkinoilla) jäsenmaan lainsäädännön mukaisesti.

merkki tällaisia ​​tuotteita ei sallita yhdellä tuotemerkinnällä unionin markkinoilla;

d) Tämän kohdan b ja c alakohdassa määriteltyjen tuotteiden kierto on sallittua tällaisten tuotteiden käyttöiän aikana, joka on määritelty käyttöasiakirjoissa. Tämän tuotteen käyttö (käyttö) aiottuun tarkoitukseen määrätyn käyttöiän umpeutumisen jälkeen ei ole sallittua.

  1. V.N. Koreshkov, Euraasian talouskomission teknisen sääntelyn ministeri valmistelemaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa Euraasian talouskomission hallituksen kokouksessa käsiteltäväksi ennen teknisen määräyksen voimaantulopäivää:

a) ohjelmaluonnos valtioiden välisten standardien kehittämiseksi (muuttamiseksi, tarkistamiseksi), jonka tuloksena varmistetaan vapaaehtoisesti teknisten määräysten vaatimusten noudattaminen, sekä valtioiden väliset standardit, jotka sisältävät säännöt ja tutkimusmenetelmät ( testaus) ja mittaukset, mukaan lukien teknisen määräyksen vaatimusten soveltamisen ja täyttämisen sekä teknisen määräyksen kohteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin toteuttamisen edellyttämät näytteenottosäännöt;

b) luonnos luettelosta tuotteista, joiden osalta tulli-ilmoituksen toimittamiseen on liitetty asiakirjat teknisten määräysten vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.

  1. Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona Euraasian talouskomission neuvoston päätös Euraasian talousliiton teknisen määräyksen "Lasten leikkikenttien laitteiden turvallisuudesta" (TR EAEU 042/) hyväksymisestä tulee voimaan. 2017), mutta aikaisintaan 30 kalenteripäivän kuluttua tämän päätöksen virallisesta julkaisupäivästä.