МЕНЮ

2.12. Huumausaineet, psykotrooppiset aineet ja niiden esiasteet

Luettelo 1 - Huumausaineet ja psykotrooppiset aineet

Huumausaineet, psykotrooppiset aineet ja niiden lähtöaineet, joiden tuonti ja vienti tulliliiton tullialueelle on sallittua lisenssin perusteella

Odottaa tietojen lataamista ja muotoilua
Huumausaineet ja psykotrooppiset aineet
Kansainvälinen ei-kaupallinen nimi (nimi) Muut nimet (nimet) Kemiallinen nimi (nimi) Lyhyt kuvaus TN_VED-koodi
1 Allyyliprodiini 3-allyyli-1-metyyli-4-fenyyli-4-propionoksipiperidiini 2933399900
10 Asetyylimetadoli 3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyliheptaani 2922197000
100 Oopiumunikko kasvilajit Papaver somniferum L 1211400000
101 Oripavin 6,7,8,14-тетрадегидро-4,5-альфа-эпокси-6-метокси-17-метил-морфинан-3-ол 2939190000
102 Para-fluorofentanyyli para-fluorofentanyyli 4'-fluori-N- (1-fenetyyli-4-piperidyyli) propionanilidi 2933399900
103 Pentatsosiini (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагидро-6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутенил)-2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол 2933330000
104 Pepap 1-fenetyyli-4-fenyyli-4-piperidinoliasetaatti (eetteri) 2933399900
105 Petidiini 1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri 2933330000
106 Petidiini - välituote A 4-syano-1-metyyli-4-fenyylipiperidiini 2933330000
107 Petidiini - välituote B 4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri 2933399900
108 Petidiini - Keskitaso C 1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihappo 2933399900
109 Piminodiini 4-fenyyli-1- (3-fenyyliaminopropyyli) -piperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri 2933399900
11 Alfa-metyylitiofentanyyli N-[1-[1-метил-2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934999000
110 Pyritramidi dipidolor 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4-(1-пиперидино)-пиперидин-4-амид карбоновой кислоты 2933330000
111 Proheptatsiini 1,3-dimetyyli-4-fenyyli-4-propionoksiatsasykloheptaani 2933998008
112 Propanididi 3-metoksi-4- (N, N-dietyylikarbyylimetoksi) -fenyylietikkahapon propyyliesteri 2924299909
113 Peridin 1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon isopropyyliesteri 2933399900
114 Propiram N- (1-metyyli-2-piperidinoetyyli) -N-2-pyridyylipropionamidi 2933330000
115 Prosidol 1- (2-etoksietyyli) -4-fenyyli-4-propyylioksipyridiini 2933399900
116 Kannabis -suvun kasvi hamppu 1211908609
117 Rasemetorfaani (+/-)-3-metoksi-N-metyylimorfinaani 2933499000
118 Rasemoramidi (+/-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)бутил]-морфолин 2934999000
119 Racemorphan (+/-)-3-hydroksi-N-metyylimorfinaani 2933499000
12 Alfa -metyylifentanyyli N- [1 (alfa-metyylifenetyyli) -4-piperidyyli] propionanilidi 2933399900
120 Remifentaniili 1- (2-metoksikarbonyylietyyli) -4- (fenyylipropionyyliamino) -piperidiini-4-karboksyylihapon metyyliesteri 2933399900
121 Sufentaniili N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тиенил)-этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934910000
122 Tiofentanyyli N- [1- [2- (2-tionyyli) etyyli] -4-piperidyyli] propionanilidi 2934999000
123 tabletit "Alnagon" (kodeiinifosfaatti - 20 mg, kofeiini - 80 mg, fenobarbitaali - 20 mg, asetyylisalisyylihappo - 20 mg) 3003490000 3004490009
124 tabletit (kodeiinikamfosulfonaatti - 0,025 g, sulfaguaiacol -kalium - 0,10 g, paksu grindeliuute - 0,017 g) 3003490000 3004490009
125 tabletit kodeiini 0,03 g + parasetamoli 0,5 g 3003490000 3004490009
126 tabletit kodeiinifosfaatti 0,015 g + sokeri 0,25 g 3003490000 3004490009
127 tabletit kodeiini 0,01 g, 0,015 g + sokeri 0,25 g 3003490000 3004490009
128 tabletit kodeiini 0,015 g + natriumbikarbonaatti 0,25 g 3003490000 3004490009
129 tabletit "Codterpin" (kodeiini 0,015 g + natriumbikarbonaatti 0,25 g + terlinghydraatti 0,25 g) 3003490000 3004490009
13 Asetyyli -alfa -metyylifentanyyli N- [1- (alfa-metyylifenetyyli) -4-piperidyyli] asetanilidi 2933399900
130 yskän pillereitä Koostumus: yrtit thermopsis jauheena - 0,01 g (0,02 g), kodeiini - 0,02 g (0,01 g), natriumbikarbonaatti - 0,2 g, lakritsijuuri jauheena - 0,2 g 3003490000 3004490009
131 Tebain 3,6-dimetoksi-N-metyyli-4,5-epoksimorfinadieeni-6,8 2939110000
132 Tilidin (+/-)-etyyli-trans-2- (dimetyyliamino) -1-fenyyli-3-syklohekseeni-1-karboksylaatti 2922440000
133 Trimeperidiini promedol 1,2,5-trimetyyli-4-fenyyli-4-propionoksipiperidiini 2933330000
134 Fenadoksoni 6-morfolino-4,4-difenyyli-3-heptanoni 2934999000
135 Phenazocin 2'-hydroksi-5,9-dimetyyli-2-fenetyyli-6,7-bentsomorfaani 2933399900
136 Fenampromidi N- (1-metyyli-2-piperidinoetyyli) propionanilidi 2933399900
137 Fenomorfaani 3-hydroksi-N-fenetyylimorfinaani 2933499000
138 Fenoperidiini 1- (3-hydroksi-3-fenyylipropyyli) -4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri 2933330000
139 Fentanyyli 1-fenetyyli-4-N-propionyylianilinopiperidiini 2933330000
14 Asetorfiini 3-O-ацетилтетрагидро-7-альфа-(1-гидрокси-1-метилбутил)-6,14-эндо-этеноорипавин 29391900
140 Volkodin morfolinyylietyylimorfiini 2939110000
141 Furetidiini 1- (2-tetrahydrofurfuryylioksietyyli) -4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri 2934999000
142 Ekgoniini, sen esterit ja johdannaiset, jotka voidaan muuntaa ekgoniiniksi ja kokaiiniksi [1R-(экзо, экзо)]-3-гидрокси-8-метил-8-азабицикло[3.2.1]-октан-2-карбоновая кислота 2939710000
143 Etyylimetyylitiambuteeni 3-etyylimetyyliamino-1,1-di- (2'-tienyyli) -1-buteeni 2934999000
144 Etyylimorfiini 3-etyylimorfiini 2939110000
145 Etoksidiini 1- [2- (2-hydroksietoksi) etyyli] -4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri 2933399900
146 Etonitazen 1-dietyyliaminoetyyli-2-para-etoksibentsyyli-5-nitrobentsimidatsoli 2933998008
147 Etorfiini tetrahydro-7-alfa- (1-hydroksi-1-metyylibutyyli) -6,14-endo-etenooripaviini 2939110000
148 Allobarbitaali 5,5-diallyylibarbituurihappo 2933539000
149 Alpratsolaami 8-хлоро-1-метил-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
15 Asetyloitu oopium tuote, joka on saatu asetyloimalla oopiumia tai uuttamalla oopiumia ja joka sisältää oopiumialkaloidien lisäksi asetyylikodeiinia, monoasetyylimorfiinia, diasetyylimorfiinia tai niiden seosta 2939110000 2939190000 382499920 382499930 382499960
150 Aminorex 2-amino-5-fenyyli-2-oksatsoliini 2934910000 2922197000
151 Aprofen tharen 7-[(10,11-dihydro-5H-dibentso [a, d] -syklohepten-5-yyli) amino] heptaanihappo 3003900000 3004900002 3004900009
152 Amineptiini 7-[(10,11-dihydro-5H-dibentso (a, d) -sykloheptan-5-yyli) amino] heptaanihappo 2922498500
153 Amobarbitaali barbamil 5-etyyli-5- (3-metyylibutyyli) barbituurihappo, 5-etyyli-5-isopentyylibarbituurihappo 29335390003
154 Amfepramon dietyylipropioni 2- (dietyyliamino) propiofenoni 2922310000
155 Amfetamiini (fenamiini) ja fenamiinia sisältävät yhdistelmälääkkeet (amfetamiini) (+/-)-2-amino-1-fenyylipropaani (+/-)-alfa-metyylifenetyyliamiini 2921460000
156 BDB [L- (3,4-metyleenidioksifenyyli) -2-butaanamiini] 2932990000
157 Barbital 5,5-dietyylibarbituurihappo 2933531000
158 Bentsfetamiini N-bentsyyli-N-alfa-dimetyylifenetyyliamiini 2921460000
159 Brolamfetamiini DOB 2,5-dimetoksi-4-bromiamfetamiini-(+/-)-4-bromi-2,5-dimetoksi-alfa-metyylifenetyyliamiini 2922290000
16 Asetyylikodeiini 2939190000
160 Bromatsepaami 7-бромо-1,3-дигидро-5-(2-пиридил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933330000
161 Brotizolaami 2-бромо-4-(о-хлорфенил)-9-метил-6H-тиено[3,2-f]-s-триазоло[4,3-a][1,4]диазепин 2934910000
162 Butalbital 5-allyyli-5-isobutyylibarbituurihappo 2933539000
163 Butobarbitaali 5-butyyli-5-etyylibarbituurihappo 2933539000
164 Vinylbital 5- (1-metyylibutyyli) -5-vinyylibarbituurihappo 2933539000
165 Galatsepaami 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
166 Haloksatsolaami 10-бромо-11b-(о-фторфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло[3,2-d][1,4]-бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
167 Glutetimidi noxiron 2-etyyli-2-fenyyliglutarimidi 2925120000
168 Natriumhydroksibutyraatti ja muut hydroksivoihapposuolat gamma -hydroksivoihappo (GHB) 2918199800
169 Deksamfetamiini (+)-2-amino-1-fenyylipropaani (+)-alfa-metyylifenetyyliamiini 2921460000
17 Bezitramidi 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4(2-оксо-3-пропионил-1-бензимидазолинил)-пиперидин 2933330000
170 Dekstrometorfaani 2933493000 3003900000 3004900002 30049000093
171 Delorazepam 7-хлор-5-(о-хлорофенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
172 Diatsepaami 7-хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
173 DEET (dietyylitryptamiini) N, N-dietyylitryptamiini; 3- [2- (dietyyliamino) etyyli] indoli 2939790000 2939800000
174 Dimetoksiamfetamiini DMA (+/-)-2,5-dimetoksi-alfa-metyylifenetyyliamiini 2922290000
175 DMGP (диметилгептилпиран)3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол 2932990000
176 DMT (dimetyylitryptamiini) N, N-dimetyylitryptamiini 3- [2- (dimetyyliamino) etyyli] indoli 2939790000 2939800000
177 TEE (+/-)-4-etyyli-2,5-dimetoksi-alfa-fenetyyliamiini, dl-2,5-dimetoksi-4-etyyli-alfa-metyylifenyylietyyliamiini 2922290000
178 DOH d, L-2,5-dimetoksi-4-klooriamfetamiini 2922290000
179 Kaktus, joka sisältää meskaliinia 1211908609
18 Bentsetidiini 1- (2-bentsyylioksietyyli) -4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri 2933399900
180 kissa Catha edulis -kasvien kivettömät versot ja lehdet, sekä kokonaiset että murskatut, sekä kuivatut että kuivatut, sisältävät katiinia ja (tai) katinonia 1211908609
181 Tsolpideemi N, N, 6-trimetyyli-2-p-tolylimidatso [1,2-a] pyridiini-3-asetamidi 2933998008
182 Kamazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он диметилкарбамат (эфир) 2933919000
183 Katin d-norpseudoefedriini d-treo-2-amino-1-hydroksi-1-fenyylipropaani, (+)-(S) -alfa-[(S) -1-aminoetyyli] bentsyylialkoholi 2939430000
184 Ketazolam 11-хлоро-8,12b-дигидро-2,8-диметил-12b-фенил-4H-[1,3]-оксазино-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-4,7(6H)-дион 2934910000
185 ketamiini 2- (o-kloorifenyyli) -2-metyyliaminosykloheksanoni 2922390000
186 Katinoni (-)-alfa-aminopropiofenoni, (-)-(S) -2-aminopropiofenoni 2939790000 2939800000
187 Clobazam 7-хлоро-1-метил-5-фенил-1H-1,5-бензодиазепин-2,4-(3H,5H)-дион 2933720000
188 Cloxazolam 10-хлоро-11b-(о-хлорфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
189 Klonatsepaami 5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
19 Bentsyylimorfiini 3-O-bentsyylimorfiini 2939190000
190 Kloratsepaatti 7-хлоро-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоновая кислота 2933919000
191 Klotiatsepaami 5-(о-хлорфенил)-7-этил-1,3-дигидро-1-метил-2H-тиено[2,3-e]-1,4-диазепин-2-он 2934910000
192 Klonidiini klonidiini 2933299000
193 Käsityö khat -valmisteet Catha edulis -lajin kasvien lignoimattomien versojen ja lehtien jalostetut tuotteet, jotka sisältävät psykotrooppisia aineita 1302199000
194 käsityöläiset peyote -valmisteet Lophophora -suvun kasvien jalostetut tuotteet, jotka sisältävät meskaliinia 1302199000
195 käsityön psilocyb -valmisteet Psilocybe -suvun sienien minkä tahansa osan jalostetut tuotteet, jotka sisältävät psilosiinia ja / tai psilosybiiniä 1302199000
196 käsityönä valmistetut valmisteet yrtistä efedra Ephedra -suvun kasvien jalostetut tuotteet, jotka sisältävät psykotrooppisia aineita 1302140000
197 kotitekoiset valmisteet pseudoefedriinistä tai pseudoefedriiniä sisältävistä valmisteista 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
198 käsityövalmisteet fenyylipropanoliamiinista tai valmisteista, jotka sisältävät fenyylipropanoliamiinia (norefedriini) 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
199 efedriinistä valmistetut käsityöt tai efedriiniä sisältävät valmisteet 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
2 Alfameprodiini alfa-3-etyyli-1-metyyli-4-fenyyli-4-propionoksipiperidiini 2933399900
20 Betameprodin beeta-3-etyyli-1-metyyli-4-fenyyli-4-propionoksipiperidiini 2933399900
200 Levamfetamiini 1-alfa-metyylifenyylietyyliamiini, (-)-(R) -alfa-metyylifenetyyliamiini 2921460000
201 levometamfetamiini 1-N-alfa-dimetyylifenyylietyyliamiini, (-)-N-alfa-dimetyylifenetyyliamiini 2939710000
202 Lefetamiini (-)-1-dimetyyliamino-1,3-difenyylietaani, (-)-1 N, N-dimetyyli-1,2-difenyylietyyliamiini 2921460000
203 Levometorfaani (-)-3-metoksi-N-metyylimorfinaani 2933499000
204 (+) - Lysergide d-lysergidi, LSD, LSD-25 (+)-N, N-dietyylislysergamidi (d-lysergihappodietyyliamidi), 9,10-didehydro-N, N-dietyyli-6-metyyliergoliini-8-beeta-karboksamidi 2939690000
205 Lopratsolaami 6-(о-хлорфенил)-2,4-дигидро-2[(4-метил-1-пиперазинил)метилен]-8-нитро-1H-имидазо-[1,2-a][1,4]бензодиазепин-1-он 2933550000
206 Loratsepaami 7-хлоро-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
207 Lormetatsepaami 7-хлор-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
208 matsindoli 5-(р-хлорфенил)-2,5-дигидро-3H-имидазо[2,1-a]изоиндол-5-ол 2933919000
209 MBDB 2-метиламино-1(3,4-метилендиоксифенил)бутан;N-метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин 2932990000
21 Betametadoli beeta-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoli 2922197000
210 Medatsepaami 7-хлоро-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин 2933919000
211 Mesokarbia sydnokarbi 3- (alfa-metyylifenetiliini) -N- (fenyylikarbamoyyli) sydnoneimiini 2934910000
212 Mekloqualone 3- (o-kloorifenyyli) -2-metyyli-4 (3H) -kinatsolinoni 2933550000
213 Meprobamaatti 2-metyyli-2-propyyli-1,3-propaanidiolidikarbamaatti 2924110000
214 Metamfetamiini metamfetamiinirasemaatti, pervitiini (+)-2-metyyliamino-1-fenyylipropaani, (+)-(S) -N-alfa-dimetyylifenetyyliamiini 2939710000
215 Metyylifenidaatti ritaliini 2-fenyyli-2- (2-piperidyyli) etikkahapon metyyliesteri, metyyli-alfa-fenyyli-2-piperidiiniasetaatti 2933330000
216 Metyylifenobarbitaali 5-etyyli-1-metyyli-5-fenyylibarbituurihappo 2933539000
217 Metipriloni 3,3-dietyyli-5-metyyli-2,4-piperidiinidioni 2933720000
218 MDMA dl-3,4-metyleenidioksi-N, alfa-dimetyylifenyylietyyliamiini, (+/-) -N-alfa-dimetyyli-3,4- (metyleenidioksi) fenetyyliamiini 2932990000
219 Meskaliini 3,4,5-trimetoksifenetyyliamiini 2939790000 2939800000
22 Betaprodin beeta-1,3-dimetyyli-4-fenyyli-4-propionoksipiperidiini 2933399900
220 Metakvaloni 2-metyyli-3-o-tolyyli-4 (3H) -kinatsolinoni 2933550000
221 Efedroni metatinoni 2- (metyyliamino) -1-fenyylipropanoni-1-oni 2939490000
222 Mefenorex dl-N- (3-klooripropyyli) alfa-metyylifenetyyliamiini 2921460000
223 Midatsolaami 8-хлоро-6-(о-фторфенил)-1-метил-4H-имидазо[1,5-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
224 4-metyyliaminoreksi (+/-)-цис-2-амино-4-метил-5-фенил-2-оксазолин;(+/-)-цис-4,5-дигидро-4-метил-5-фенил-2-оксазоламин 2934999000
225 MMM KYLLÄ dl-5-metoksi-3,4-metyleenidioksi-alfa-metyylifenyylietyyliamiini, 5-metoksi-alfa-metyyli-3,4- (metyleenidioksi) fenetyyliamiini 2932990000
226 2C-B 4-bromi-2,5-dimetoksifenetyyliamiini 2922290000
227 4-MTA alfa-metyyli-4-metyylitiofenetyyliamiini 2930909509
228 Nimetazepam 1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
229 Nitrazepam 1,3-дигидро-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
23 Beetyylimetadoli beeta-3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyliheptaani 2922197000
230 Nordazepam 7-хлор-1,3-дигидро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
231 Oksatsepaami 7-хлор-1,3-дигидро-3-гидрокси-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
232 Oksatsolaami 10-хлоро-2,3,7,11b-тетрагидро-2-метил-11b-фенилоксазоло[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
233 Paraheksiili 3-гексил-1-гидрокси-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран,3-гексил-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол 2932990000
234 PMA 4-metoksi-alfa-metyylifenyylietyyliamiini, p-metoksi-alfa-metyylifenetyyliamiini 2922290000
235 Pemoline 2-amino-5-fenyyli-2-oksatsolin-4-oni 2934910000
236 Etaminaalinen natrium sombrevin, pentobarbitaali 5-etyyli-5- (1-metyylibutyyli) barbituurihappo 2933539000
237 peyotea kaikki Lophophora -suvun kasvin osat, sekä kokonaiset että hienonnetut, sekä kuivatut että kuivatut, sisältävät meskaliinia 1211908609
238 Pinazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2-пропинил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
239 Pipradrol 1,1-difenyyli-1- (2-piperidyyli) -metanoli 2933330000
24 Buprenorfiini norfine, bupranal 21-циклопропил-7-альфа-[(S)-1-гидрокси-1,2,2-триметилпропил]-6,14-эндо-этано-6,7,8,14-тетрагидроорипавин 2939110000
240 Pyrovaleron dl-1-(4-метилфенил)-2-(1-пирролидил)-1-пентанон,4'-метил-2-(1-пирролидинил)валерофенон 2933919000
241 Prazepam 7-хлоро-1-(циклопропилметил)-1,3-дигидро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
242 psilosiini 3-(2-диметиламиноэтил)-4-гидроксииндол,3-[2-(диметиламино)этил]индол-4-ол 2939790000 2939800000
243 Psilosybiini 3- [2- (dimetyyliamino) etyyli] indol-4-yylidivetyfosfaatti 2939790000 2939800000
244 Rolisyklidiini 1- (1-fenyylisykloheksyyli) pyrrolidiini 2933998008
245 STP (TALO) 2-амино-1-(2,5-диметокси-4-метил)фенилпропан;2,5-диметокси-альфа-4-диметилфенэтиламин 2922290000
246 Sekbutabarbitaali 5-Secbutyyli-5-etyylibarbituurihappo 2933539000
247 Secobarbitaali 5-allyyli-5- (1-metyylibutyyli) barbituurihappo 29335390003
248 Tenamfetamiini MDA 3,4-metyleenidioksiamfetamiini, alfa-metyyli-3,4- (metyleenidioksi) fenetyyliamiini 2932990000
249 Tenosyklidiini TPP 1- [1- (2-tienyyli) sykloheksyyli] piperidiini 2934999000
25 Beeta-hydroksi-3-metyylifentanyyli N- [1- (beeta-hydroksifenetyyli) -3-metyyli-4-piperidyyli] propionanilidi 2933399900
250 Temazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
251 Tetratsepami 7-хлоро-5-(циклогексен-1-ил)-1,3-дигидро-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
252 tetrahydrokannabinolin 7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (9R,10aR)-8,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (6aR,10aR)-6a 2932950000
253 TMA (+/-)-3,4,5-trimetoksi-alfa-metyylifenetyyliamiini 2922290000
254 Ephedra -yrtti minkä tahansa Ephedra-suvun kasvien nukkaamattomat versot, sekä kokonaiset että murskatut, sekä kuivatut että kuivatut, sisältävät psykotrooppisia aineita 1211500000
255 Halcyon triatsolaami 8-хлоро-6-(о-хлорфенил)-1-метил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
256 fenatsepaami 7-бром-5-(о-хлорфенил)-2-3-дигидро-1H-1,4-бензодиазепин-2-он 293399
257 Fenatiini 2933399900
258 Fenfluramiini 2921490009
259 Phendimetratsiini (+)-3,4-диметил-2-фенилморфолин,(+)-(2S,3S)-3,4-диметил-2-фенилморфолин 2934910000
26 Beeta-hydroksifentanyyli N- [1- (beeta-hydroksifenetyyli) -4-piperidyyli] propionanilidi 2933399900
260 Fenetylliini dl-3,7-дигидро-1,3-диметил-7-(2-[(1-метил-2-фенилэтил)амино]этил)-1-H-пурин-2,6-дион7-[2-[(альфа-метилфенэтил)амино]этил]теофиллин 2939510000
261 Fencampamiini dl-N-этил-3-фенилбицикло(2,2,1)-гептан-2-амин,N-этил-3-фенил-2-норборнанамин 2921460000
262 Fenmetratsiini 3-metyyli-2-fenyylimorfoliini 2934910000
263 Fenobarbitaali 5-etyyli-5-fenyylibarbituurihappo 2933531000
264 Fenproporex (+/-) - 3 - [(alfa -metyylifenyylietyyli) amino] propionitriili 2926300000
265 Fentermiini alfa, alfa-dimetyylifenetyyliamiini 2921460000
266 Phencyclidine FTP 1- (1-fenyylisykloheksyyli) piperidiini 2933330000
267 Fludiatsepaami 7-хлор-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
268 Flunitratsepaami 5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
269 Fluratsepaami 7-хлоро-1-[2-(диэтиламино)этил]-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
27 hasis marihuana, kannabishartsi erityisesti valmistettu seos erotetusta hartsista, kannabiskasvien siitepölystä tai seos, joka on valmistettu käsittelemällä (jauhamalla, puristamalla jne.) kannabiskasvien latvat erilaisilla täyteaineilla, riippumatta annetusta muodosta, ja jotka sisältävät 1301900000
270 Klordiatsepoksidi 7-хлоро-2-(метиламино)-5-фенил-3H-1,4-бензодиазепин-4-оксид 2933911000
271 Syklobarbitaali 5- (1-syklohekseen-1-yyli) -5-etyylibarbituurihappo 2933539000
272 Zipeprol alfa- (alfa-metoksibentsyyli) -4- (beeta-metoksifenetyyli) -1-piperatsiinietanoli 2933599500
273 Estazolam 8-хлор-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
274 Escodol narkoottinen narkoottinen aine: ampullien vesiliuos sisältää 1 g promedolia, 0,02 g skopolamiinia ja 0,0005 g efedriinihydrokloridia 0,025 ml: ssa 3003410000 3004410000
275 Etyyloflatsepaatti этил-7-хлоро-5-(о-фторфенил)-2,3-дигидро-2-оксо-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоксилат 2933919000
276 Etisyklidiini N-etyyli-1-fenyylisykloheksyyliamiini 2921490009
277 Etryptamiini 3- (2-aminobutyyli) indoli 2933998008
278 Etyyliamfetamiini N-etyyliamfetamiini N-etyyli-alfa-metyylifenyylietyyliamiini 2921460000
279 Etinaatti 1-etynyylisykloheksanolikarbamaatti 2924240000
279.1 Gammabutyrolaktoni 2932202000
28 Heroiini diasetyylimorfiini 2939110000
280 Etyylivinoli этил-2-хлорвинилэтинил карбинол,1-хлоро-3-этил-1-пентен-4-ин-3-ол 2905510000
281 2C-T-7 2,5-dimetoksi-4-N-propyylitiofenetyyliamiini 2930909509
282 Bzp N-bentsyylipiperatsiini 2933599500
283 N-metyylifedroni 2922390000
284 TFMPP 1- (3-trifluorimetyylifenyyli) piperatsiini) 2933599500
285 N-hydroksi-tenamfetamiini N-hydroksi-MDA (+/-)- N- [alfa-metyyli-3,4- (metyleenidioksi) fenetyyli] hydroksyyliamiini 2932209000
286 N-etyylitenamfetamiini N-etyyli-MDA (+/-)-N-etyyli-alfa-metyyli-3,4- (metyleenidioksi) fenetyyliamiini 29322090003
287 N-dimetyyliamfetamiini 2921490009
288 Synteettiset kannabinoidit:
288.1 CP-47, 497 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол 2907199000
288.10 JWH-007 (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.11 JWH-149 (4-метилнафталин-1-ил)(2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.12 JWH-098 (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)-(4-метоксинафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.13 JWH-195 (1-[2-(4-морфолино)этил]-1-H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метан 2933998008
288.14 JWH-192 (4-метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан 2933998008
288.15 JWH-199 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан 2933998008
288.16 JWH-200 (1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.17 JWH-193 (4-метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.18 JWH-198 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.19 JWH-176 (E)-1-[1-(нафталин-1-илметилиден)-1H-инден-3-ил]пентан 2902900000
288.2 (CP -47,497) -C6 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол 2907199000
288.20 JWH-122 (4-метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.21 JWH-081 (4-метоксинафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.22 JWH-175 1-pentyyli-1 H-indol-3-yyli (1-naftyyli) metaani 2933998008
288.23 JWH-184 1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан 2933998008
288.24 JWH-185 1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил)метан 2933998008
288.25 JWH-018 1-pentyyli-3- (1-naftoyyli) indoli 2933998008
288.26 JWH-116 1-etyyli-1-sentyyli-3- (1-naftoyyli) indoli 2933998008
288.27 JWH-250 1-пентил-3-(2-метоксифенилацетил)индол;2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентил-1H-индол-3-ил)этанон 2933998008
288.28 JWH-210 3-(4-этилнафто-1-ил)-1-пентил-1H-индол,(4-этилнафт-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.29 JWH-234 3-(7-этилнафто-1-ил)-1-пентил-1H-индол,(7-этилнафт-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.3 (CP -47,497) -C9 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилдекан-2-ил)фенол 2907199000
288.30 JWH-251 2-(2-метилфенил)-1-(1-пентил-1H-индол-3-ил)этанон 2933998008
288.4 (CP -47,497) -C8 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилнонан-2-ил)фенол 2907199000
288.5 HU-210 (6aR,10aR)-9-(гидроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6a,7,10,10a-тетрагидробензо[с]хромен-1-ол 2932990000
288.6 JWH-073 (1-butyyli-1H-indol-3-yyli) (naftalen-1-yyli) metanoni 2933998008
288.7 JWH-196 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(1-нафтил)метан 2933998008
288.8 JWH-194 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан 2933998008
288.9 JWH-197 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил(4-метокси-1-нафтил)метан 2933998008
289 tramadoli (+) - trans -2 - [(dimetyyliamino) metyyli] -1- (m -metoksifenyyli) sykloheksaanihydrokloridi 2922500000
29 Hydrokodoni dihydrokodeinoni, 4,5-epoksi-3-metoksi-17-metyyli-6-morfinaani 2939110000
290 parametyylifedroni 2- (metyyliamino) -1- (4-metyylifenyyli) propan-1-oni 2922390000
291 AM-694 (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)(2-йодофенил)метанон 2933998008
292 5-MeO-suola N, N-diallyyli-5-metoksitryptamiini 2933998008
293 2C-E 4-etyyli-2,5-dimetoksifenetyyliamiini 2922290000
294 Butylone 2-metyyliamino-1- (3,4-metyleenidioksifenyyli) butan-1-oni 2932990000
295 Butorfanoli 17- (syklobutyylimetyyli) morfinaani-3,14-dioli 2933499000
296 1,4-dibentsyylipiperatsiini 1,4-dibentsyylipiperatsiini 2933599500
297 Dimetyylikatinoni N-metyylifedroni, 2- (dimetyyliamino) -1-fenyylipropan-1-oni 2939790000 2939800000
298 Karkeampi salvialehti Salvia divinorum -lajin kasvin lehti 1211908609
299 3,4-metyleenidioksipyrovaleroni 1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(1-пирролидинил)-1-пентанон 2934999000
3 Alfametadoli alfa-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoli 2922197000
30 Hydroksipetidiini 4-meta-hydroksifenyyli-1-metyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri 2933399900
300 Metyloni 3,4-metyleenidioksi-N-metyylikatinoni 2939790000 2939800000
301 Metyylifenyylipiperatsiini 1-(2-метилфенил)пиперазин,1-(3-метилфенил)пиперазин,1-(4-метилфенил)пиперазин 2933599500
302 Metoksifenyylipiperatsiini 1-(2-метоксифенил)пиперазин,1-(3-метоксифенил)пиперазин,1-(4-метоксифенил)пиперазин 2933599500
303 Nafiron 1-(2-нафтил)-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он 2933998008
304 Para-metyyliamfetamiini 2-amino-1- (4-metyylifenyyli) propaani 2921490009
305 Para-metyylietatinoni 2- (etyyliamino) -1- (4-metyylifenyyli) propan-1-oni 2939790000 2939800000
306 Para-fluoriamfetamiini 2-amino-1- (4-fluorifenyyli) propaani 2921490009
307 Minkä tahansa sienen hedelmäkappale (mikä tahansa osa), joka sisältää psilosybiiniä ja / tai psilosiinia 1211908609
308 Salvinorin A. 8-метокарбонил-4a,8a-диметил-6-ацето-5-кето-3,4,4b,7,9e,10,10a-септагидро-3-(4-фуранил)-2,1-нафто[4,3-e]пирон 2939790000 2939800000
309 Havaijin ruusun siemenet Argyrea nervosa -lajin siemenet 1209999100 1211908609
31 Hydromorfinoli 14-hydroksihydromorfiini 2939190000
310 Tianeptiini koaksiaali 7-[(3-хлор-6,11-дигидро-6-метилдибензо[c,f][1,2]тиазепин-11-ил)амино]гептановой кислоты S,S-диоксид 2934999000
311 Fluorimetatinoni 2-(метиламино)-1-(2-фторофенил)пропан-1-он,2-(метиламино)-1-(3-фторофенил)пропан-1-он,2-(метиламино)-1-(4-фторофенил)пропан-1-он 2939790000 2939800000
312 Fluorifenyylipiperatsiini 1-(2-фторофенил)пиперазин,1-(3-фторофенил)пиперазин,1-(4-фторофенил)пиперазин 2933599500
313 Kloorifenyylipiperatsiini 1- (3-kloorifenyyli) piperatsiini, meta-kloorifenyylipiperatsiini 2933599500
314 Sinisiä lootuksen kukkia ja lehtiä kukat ja lehdet Nymphea caerulea -lajin kasvista 1211908609
315 Etkatinoni N-etyylikatinoni, 2- (etyyliamino) -1-fenyylipropan-1-oni 2939790000 2939800000
316 1- (3,4-metyleenidioksi-fenyyli) -2-nitroprop-1-eeni 2932990000
317 3- (1-naftoyyli) indoli (1-naftyyli) (1H-indol-3-yyli) metanoni 2933998008
318 AMT ja sen johdannaiset, lukuun ottamatta johdannaisia, jotka sisältyvät itsenäisiin positioihin tässä jaksossa alfa -metyylitryptamiini 293399800
319 (Naftalen-1-yyli) (1H-pyrrol-3-yyli) metanoni ja sen johdannaiset, lukuun ottamatta johdannaisia, jotka sisältyvät itsenäisiin positioihin tässä jaksossa (naftalen-1-yyli) (1H-pyrrol-3-yyli) metanoni 293399800
32 Hydromorfoni dihydromorfinoni 2939110000
320 (naftalen-1-yyli) (4-pentyylioksinaftalen-1-yyli) metanoni ja sen johdannaiset, lukuun ottamatta johdannaisia, jotka sisältyvät itsenäisiin positioihin tässä jaksossa (naftalen-1-yyli) (4-pentyylioksinaftalen-1-yyli) metanoni 2914500000
321 Modafiniili [((difenyylimetyyli) sulfinyyli) asetamidi] 2930909509
322 Nalbuphin [(5-альфа, 6-альфа)-17-(циклобутилметил)-4,5-эпоксиморфинан-3,6,14-триол] 2939190000
323 3-butanoyyli-1-metyyli-indoli [1- (1-metyyli-1H-indol-3-yyli) butan-1-oni] ja sen johdannaiset, lukuun ottamatta johdannaisia, jotka sisältyvät itsenäisiin positioihin tässä jaksossa 3-бутаноил-1-метилиндол[1-(1-метил-1H-индол-3-ил)бутан-1-он] 293399800
324 Dimetokaiini [(3-dietyyliamino-2,2-dimetyylipropyyli) -4-aminobentsoaatti 2922498500
325 3-adamantoylindoli ja sen johdannaiset, lukuun ottamatta johdannaisia, jotka sisältyvät itsenäisiin positioihin tässä jaksossa [(adamantan-1-yyli) (1H-indol-3-yyli) metanoni 293399800
326 2-amino-1-bentso [1,2-b: 4,5-b '] difuran-4-yylietaani ja sen johdannaiset, lukuun ottamatta johdannaisia, jotka sisältyvät itsenäisiin positioihin tässä jaksossa 2-амино-1-бензо[1,2-b:4,5-b']дифуран-4-илэтан 2932190000
327 2-aminoindaani ja sen johdannaiset, lukuun ottamatta johdannaisia, jotka sisältyvät itsenäisiin positioihin tässä jaksossa 2-aminoindaani 2921490009
328 7-asetoksimitraginiini 293399800
329 3-bentsoyylindoli ja sen johdannaiset, lukuun ottamatta johdannaisia, jotka sisältyvät itsenäisiin osiin tässä jaksossa [(1H-indol-3-yyli) fenyylimetanoni] 293399800
33 Desomorfiini dihydrodeoksimorfiini 2939190000
330 5-hydroksi-N-metyylitryptamiini ja sen johdannaiset, lukuun ottamatta johdannaisia, jotka sisältyvät itsenäisiin positioihin tässä jaksossa 5-hydroksi-N-metyylitryptamiini 293399800
331 7-hydroksimitraginiini 7-hydroksimitraginiini 293399800
332 2,5-dimetoksifenetyyliamiini ja sen johdannaiset, lukuun ottamatta johdannaisia, jotka sisältyvät itsenäisiin positioihin tässä jaksossa 2,5-dimetoksifenetyyliamiini 2922290000
333 metoksetamiini ja sen johdannaiset, lukuun ottamatta johdannaisia, jotka sisältyvät itsenäisiin positioihin tässä jaksossa [2- (3-metoksifenyyli) -2- (etyyliamino) sykloheksanoni] 2922500000
334 mitragyniini ja sen johdannaiset, lukuun ottamatta johdannaisia, jotka sisältyvät itsenäisiin positioihin tässä jaksossa 9-metoksi-koriananteidiini 293399800
335 JWH-17 ja sen johdannaiset, pois lukien johdannaiset, jotka sisältyvät tässä jaksossa itsenäisiksi eriksi E)-1-[1-(нафталин-1-илметилиден)-1H-инден-3-ил]пентан 2902900000
336 3-naftoyyli-indoli ja sen johdannaiset, lukuun ottamatta johdannaisia, jotka sisältyvät itsenäisiin osiin tässä jaksossa [(1H-indol-3-yyli) naftalen-1-yyli) metanoni] 293399800
337 (piperidin-2-yyli) difenyylimetaani ja sen johdannaiset, lukuun ottamatta johdannaisia, jotka sisältyvät itsenäisiin positioihin tässä jaksossa (piperidin-2-yyli) difenyylimetaani 2933399900
338 (pyrrolidin-2-yyli) difenyylimetaani ja sen johdannaiset, lukuun ottamatta johdannaisia, jotka sisältyvät itsenäisiin positioihin tässä jaksossa (pyrrolidin-2-yyli) difenyylimetaani 293399800
339 2-tiofen-2-yylietyyliamiini ja sen johdannaiset, lukuun ottamatta johdannaisia, jotka sisältyvät itsenäisiin positioihin tässä jaksossa 2-tiofen-2-yylietyyliamiini 2934999000
34 Dihydroetorfiini 7,8-дигидро-7-альфа-[1-(R)-гидрокси-1-метилбутил]-6,14-эндоэтанотетрагидроорипавин 2939190000
340 1-fenyylipiperatsiini ja sen johdannaiset, lukuun ottamatta johdannaisia, jotka sisältyvät itsenäisiin positioihin tässä jaksossa 1-fenyylipiperatsiini 2933599500
341 1-fenyylisykloheksyyliamiini ja sen johdannaiset, lukuun ottamatta johdannaisia, jotka sisältyvät itsenäisiin positioihin tässä jaksossa 1-fenyylisykloheksyyliamiini 2921490009
342 6-deoksikodeiini 2939190000
343 fenyyliasetyylindolin johdannaiset, lukuun ottamatta johdannaisia, jotka sisältyvät itsenäisiin positioihin tässä jaksossa [1- (1H-indol-3-yyli) -2-fenyylietanoni] 293399800
344 AM-1220 (1-((1-метилпиперидин-2-ил)метил)-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 293399800
345 AM-2201 1- (5-fluoripentyyli) -3- (naftalen-1-yyli) indoli 293399800
346 AM-2233 (1-((1-метилпиперидин-2-ил)метил)-1H-индол-3-ил)(2-йодофенил)метанон 293399800
347 2C-D 4-metyyli-2,5-dimetoksifenetyyliamiini 2922290000
348 N-metyylibutyloni bk-MMBDB2- (dimetyyliamino) -1- (3,4-metyleenidioksifenyyli) butan-1-oni 2932990000
349 Dimetyylimetatinoni 2- (metyyliamino) -1- (dimetyylifenyyli) propaani-1oni 2939790000 2939800000
35 Dekstromoramidi (+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил]морфолин 2934910000
350 MDAI 5,6-metyleenidioksi-2-aminoindaani 2932990000
351 Metedroni 2- (metyyliamino) -1- (4-metoksifenyyli) propan-1-oni 2922500000
352 Metoksetamiini 2- (3-metoksifenyyli) -2- (etyyliamino) sykloheksanoni 2922500000
353 MPA N-metyyli-1- (tiofen-2-yyli) propan-2-amiini 2934999000
354 5-MeO-AMT 5-metoksi-alfa-metyylitryptamiini 293399800
355 Alfa -metyylitryptamiini 1- (1H-indol-3-yyli) -2-aminopropaani 293399800
356 2-aminoindaani 2-aminoindaani 2921490009
357 5-jodi-2-aminoindaani 5-jodi-2-aminoindaani 2921490009
358 Para-metyylimetamfetamiini 2- (metyyliamino) -1- (4-metyylifenyyli) propaani 2939710000
359 Para-metyyliefedriini 2- (metyyliamino) -1- (4-metyylifenyyli) propanoli-1 2939490000
36 Dekstropropoksifeeni ibuproksironi, proksyvoni, spasmoproxyvonalfa -(+)-4-dimetyyliamino-1,2-difenyyli-3-metyyli-2-butanolipropionaatti 2922140000
360 (1-pentyyli-1H-indol-3-yyli) (2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli) metanoni (1-pentyyli-1 H-indol-3-yyli) (2,2,3,3 tetrametyylisyklopropyyli) metanoni 293399800
361 Fluorimetamfetamiini 2- (metyyliamino) -1- (fluorifenyyli) propaani 2939710000
362 AM-1248 (адамантан-1-ил)-1-[(1-метилпиперидин-2-илметил)-1H-индол-3-ил]метанон 293399800
363 APB 5- (2-aminopropyyli) bentsofuraani 6- (2-aminopropyyli) bentsofuraani 2932990000
364 APDB 5-(2-аминопропил)-2,3-дигидробензофуран6-(2-аминопропил)-2,3-дигидробензофуран 2932990000
365 JWH-122-F (4-метилнафталин-1-ил)(1-(5-фторопентил)1H-нндол-3-ил)метанон 293399800
366 JWH-307 (5-(2-фторофенил)-1-пентил-1H-пиррол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 293399800
367 NBOMe-2C-1 2- (4-jodi-2,5-dimetoksifenyyli) -M- (2-metoksibentsyyli) etaaniamiini 2922290000
368 (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон 293399800
369 ACBM-018 K- (adamantan-1-yyli) -1-pentyyli-1H-indoli-3-karboksamidi 293399800
37 Diampromidi N- [2- (metyylifenetyyliamino) propyyli] propionanilidi 2924299909
370 ACBM (N) -018 N- (adamantan-1-yyli) -1-pentyyli-1H-indatsoli-3-karboksamidi 293399800
371 ACBM-2201 N-(адамантан-1-ил)-1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-карбоксамид 293399800
372 ACBM (N) -2201 N-(адамантан-1-ил)-1-(5-фторопентил)-1H-индазол-3-карбоксамид 293399800
373 2CP-P 4-propyyli-2,5-dimetoksifenetyyliamiini 2922290000
374 (Адамантан-1-ил) (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил) метанон (адамантан-1-ил)(1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)метанон 293399800
375 (1-heptyyli-1 H-indol-3-yyli) (2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli) metanoni (1-heptyyli-1 H-indol-3-yyli) (2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli) metanoni 293399800
376 N-(3-(2-метоксиэтил)4,5-диметилтиазол-2(3H)-илиден)2,2,3,3-тетраметилциклопропилкарбоксамид N-(3-(2-метоксиэтил)4,5-диметилтиазол-2(3H)-илиден)2,2,3,3-тетраметилциклопропилкарбоксамид 2934100000
377 (1-(2-морфолиноэтил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон (1-(2-морфолиноэтил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон 293399800
378 4-metoksifencyclidine 1- (1- (4-metoksifenyyli) sykloheksyyli) piperidiini 2933399900
379 Etyylifenidaatti 2-fenyyli-2- (piperidin-2-yyli) etikkahapon etyyliesteri 2933399900
38 Diasetyylimorfiini 2939110000
380 Isomeerit, mukaan lukien luettelossa I määriteltyjen aineiden ja aineiden stereoisomeerit, tapauksissa, joissa tällaisten isomeerien, mukaan lukien stereoisomeerit, olemassaolo on mahdollista tämän kemiallisen nimityksen puitteissa.
381 Esterit monimutkaisia ​​ja yksinkertaisia ​​liitteessä I määritellyistä keinoista ja aineista.
382 Luettelossa I määriteltyjen aineiden ja aineiden suolat, jos tällaisten suolojen olemassaolo on mahdollista.
383 Seokset, jotka sisältävät luettelossa I mainittuja lääkkeitä ja aineita missä tahansa muodossa ja fysikaalisessa tilassa, riippumatta niiden määrästä tässä seoksessa, lukuun ottamatta yhdistelmälääkkeitä, joita ei ole lueteltu luettelossa I.
39 Dihydrokodeiini 4,5-epoksi-6-hydroksi-3-metoksi-N-metyylimorfinaani 2939110000
4 Alfaprodin alfa-1,3-dimetyyli-4-fenyyli-4-propionoksipiperidiini 2933399900
40 Dihydromorfiini 7,8-dihydromorfiini 2939190000
41 Dimenoksadoli 2-dimetyyliaminoetyyli-1-etoksi-1,1-difenyyliasetaatti 2922197000
42 Dimepheptanol 6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoli 2922197000
43 Dimetyylitiambuteeni 3-dimetyyliamino-1,1-di- (2-tienyyli) -1-buteeni 2934999000
44 Dioksafetiilibutyraatti etyyli-4-morfolino-2,2-difenyylibutyraatti 2934999000
45 Dipipanoni 4,4-difenyyli-6-piperidiini-3-heptanoni 2933330000
46 Difenoksylaatti 1- (3-syano-3,3-difenyylipropyyli) -4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri 2933330000
47 Difenoksiini 1- (3-syaani-3,3-difenyylipropyyli) -4-fenyyli-isonipipektiinihappo 2933330000
48 Dietyylitiambuteeni 3-dietyyliamino-1,1-di- (2'-tienyyli) -1-buteeni 2934999000
49 Drotebanol 3,4-dimetoksi-17-metyylimorfinaani-6-beeta-14-dioli 2933499000
5 Alfa -asetyylimetadoli alfa-3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyliheptaani 2922197000
50 Isometadoni 6-dimetyyliamino-5-metyyli-4,4-difenyyli-3-heksanoni 2922390000
51 kapselit, jotka sisältävät 30 mg kodeiinia ja 10 mg fenyylitoloksamiinia 3003490000 3004490009
52 Ketobemidoni 4-meta-hydroksifenyyli-1-metyyli-4-propionyylipiperidiini 2933330000
53 Clonitazen (2-para-klooribentsyyli) -1-dietyyliaminoetyyli-5-nitrobentsimidatsoli 2933998008
54 Kodeiini 3-metyylimorfiini 2939110000
55 Kodeiini-N-oksidi 2939190000
56 Kodoksim dihydrokodeinoni-6-karboksimetyylioksiimi 2939190000
57 kokaiini bentsoyylikgoniinin metyyliesteri 2939710000
58 Coca -lehti kokapensaanlehti, joka sisältää ekgoniinia, kokaiinia ja muita ekgoniinialkaloideja 1211300000
59 3-monoasetyylimorfiini 2939190000
6 Alfentaniili alfentanyyli N-[1-[2-(4-этил-4,5-дигидро-5-оксо-1H-тетразол-1-ил)этил]-4-(метоксиметил)-4-пиперидинил]-N-фенилпропанамид 2933330000
60 6-monoasetyylimorfiini 2939190000
61 Kokaiinipensas minkä tahansa Erythroxylon -suvun lajin kasvi 1211908609
62 Unikon olkiuute unikon olki -tiiviste, uutto -oopium raaka -aineita lääketeollisuudelle 1302110000 2939110000
63 Levomoramidi (-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил]морфолин 2934999000
64 Levorfanoli lemoran (-)-3-hydroksi-N-metyylimorfinaani 2933410000
65 Levofenacilmorphan (-)-3-hydroksi-N-fenasyylimorfinaani 2933499000
66 Unikon olki kaikki Papaver -suvun kasvien osat (sekä kokonaiset että murskatut, sekä kuivatut että kuivatut, lukuun ottamatta kypsiä siemeniä), jotka sisältävät huumaavasti aktiivisia oopiumialkaloideja 1211400000
67 Kannabista арихуана valmis seos sekä kuivatusta että kuivaamattomasta, sekä murskatusta että murskaamattomasta Cannabis-suvun kasvien osasta (lukuun ottamatta juurijärjestelmää), joka sisältää koostumuksessaan mitä tahansa tetrahydrokannabinolin isomeerejä 1211908609
68 Kannabisöljy hash -öljyä, kannabis -uutetta aine, joka on saatu Cannabis -suvun kasvin osista uuttamalla (uuttamalla) tetrahydrokannabinolin ja siihen liittyvien kannabinolien isomeerejä erilaisilla liuottimilla tai rasvoilla; voi esiintyä liuoksena tai viskoosisena massana 1302199000
69 Metadoni d-metadoni, L-metadoni, fenadoni, dolofiini 6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoni 2922310000
7 p-aminopropiofenoni (PAPP) ja sen optiset isomeerit (vastalääke syanideille) 2922390000
70 Metadoni on välituote 4-syano-2-dimetyyliamino-4,4-difenyylibutaani 2926300000
71 Metatsosiini 2'-hydroksi-2,5,9-trimetyyli-6,7-bentsomorfaani 2933399900
72 Metyylidesorfiini 6-metyyli-delta-6-deoksimorfiini 2939190000
73 Metyylidihydromorfiini 6-metyylidihydromorfiini 2939190000
74 Metopon 5-metyylidihydromorfinoni 2939190000
75 Mirofin myristyylibentsyylimorfiini 2939190000
76 Maitomainen mehu erityyppisistä unikoista, jotka eivät ole oopiumia tai öljyunikoita, mutta sisältävät unikon alkaloideja, jotka sisältyvät huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden luetteloihin 1302110000
77 Moramidi, välituote 2-metyyli-3-morfolino-1,1-difenyylipropaanikarboksyylihappo 2934999000
78 Morferidiini 1- (2-morfolinoetyyli) -4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri 2934999000
79 Morphilong valmiste, joka koostuu seoksesta, jossa on 0,5% morfiinihydrokloridiliuosta 30% vesiliuoksessa polyvinyylipyrrolidonia, jonka molekyylipaino on 3500 ± 50002 3003490000 3004490009
8 Anileridiini anileridiini 1-para-aminofenetyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri 2933330000
80 Morfiini 7,8-dehydro-4,5-epoksi-3,6-dihydroksi-N-metyylimorfinaani 2939110000
81 Morfiini-N-oksidi 3,6-dihydroksi-N-metyyli-4,5-epoksimorfiini-7-N-oksidi 2939190000
82 Morfiinimetobromidi ja muut morfiini metyylibromidi morfiinimetobromidi ja muut viisiarvoiset morfiinin typpijohdannaiset, mukaan lukien N-oksimorfiini, joista yksi on N-oksikodeiini 2939190000
83 MPPT IPFP 1-metyyli-4-fenyyli-4-piperidinolipropionaatti (eetteri) 2933399900
84 3-metyylitiopentanyyli N-[3-метил-1-[2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934999000
85 3-metyylifentanyyli N- (3-metyyli-1-fenetyyli-4-piperidyyli) propionanilidi 2933399900
86 Nikodikodin 6-nikotinyylidihydrokodeiini 2939190000
87 Nikokodin 6-nikotinyylikodeiini 2939190000
88 Nikomorfiini 3,6-dinikotinyylimorfiini 2939110000
89 Norasimetadoli (+/-)-alfa-3-asetoksi-6-metyyliamino-4,4-difenyyliheptaani 2922197000
9 Asetyylihydrokodeiini asetyylidihydrokodeiini, tebacon 6-asetoksi-3-metoksi-N-metyyli-4,5-epoksimorfinaani 2939190000
90 Norcodeine N-dimetyylikodeiini 2939190000
91 Norlevorfanoli (-)-3-hydroksimorfinaani 2933499000
92 Normetadoni 6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heksanoni 2922310000
93 Normorfiini dimetyylimorfiini tai N-dimetyloitu morfiini 2939190000
94 Norpipanoni 4,4-difenyyli-6-piperidino-3-heksanoni 2933399900
95 Oksikodoni tekodin 14-hydroksihydrokodeinoni 2939110000 3003 3004
96 Oksikodoni + naloksoni 14-гидроксидигидрокодеинон+(5R,14S)-N-аллил-3,14-дигидрокси-4,5-эпоксиморфинан-6-он 3003490000 3004490009
97 Oksimorfoni 14-hydroksihydromorfinoni 2939110000
98 Omnopon seos oopiumalkaloidihydrokloridia jauheena: 48-50 prosenttia morfiinia, 32-35 prosenttia muita oopiumialkaloideja 1 ml: ssa 1 -prosenttista liuosta: morfiinihydrokloridi - 0,0067 g, narkootiini - 0,0027 g, papaveriinihydrokloridi - 0,00036 g, kodeiini - 0,0007 2939190000 3003 3004
99 Oopium (mukaan lukien lääkkeet) - oopiumin tai öljyunikon hyytynyt mehu 1302110000 3003 3004

 

Huom:

Aineen määrittäminen tähän luetteloon sisältyvälle vastaavalle huumausaineelle, psykotrooppiselle aineelle tai niiden esiasteelle ei riipu siitä, mitä tuotenimiä, synonyymejä tai lyhenteitä käytetään sen nimenä.

Niiden yhdistelmälääkkeiden osalta, jotka sisältävät tähän luetteloon sisällytetyn aineen tai aineen lisäksi muita farmakologisesti aktiivisia komponentteja, valvonta määritetään yksilöllisesti sisällyttämällä tämä yhdistelmälääke tähän luetteloon.

Tässä luettelossa mainittujen aineiden pitoisuus määritetään aineen massaosuuden perusteella seoksessa (liuoksessa).

Tämän luettelon käyttöä varten on noudatettava TN -koodia FEA TS ja kansainvälinen rekisteröimätön tai muu tieteellinen tieteellinen nimi tai kemiallinen nimi tai lyhyt kuvaus huumausaineesta, psykotrooppisesta aineesta tai niiden edeltäjästä.

Asetus menettelystä, joka koskee huumausaineiden, psykotrooppisten aineiden ja niiden lähtöaineiden tuontia tullialueelle, vientiä tullialueelta ja kauttakulkua tulliliiton tullialueen kautta

Venäjän federaatiossa Venäjän federaation huumausainekaupan torjuntaa käsittelevä liittovaltion yksikkö (Venäjän liittovaltion huumevalvontavirasto) ja liittovaltion terveydenhuollon ja sosiaalisen kehityksen valvontavirasto (Roszdravnadzor), katso hallituksen määräys Venäjän federaation nro 1567-r, 23.09.2010.

 1. Asetus huumausaineiden, psykotrooppisten aineiden ja niiden lähtöaineiden tullialueelle tuontia, tullialueelta vientiä ja tullialueen kauttakulkua koskevasta menettelystä (jäljempänä asetus) kehitettiin sopimuksen mukaisesti. tavaroiden ulkomaankaupan lisenssisäännöt, päivätty 9. kesäkuuta 2009 (jäljempänä sopimus), ja sopimus tavaroiden ulkomaankauppaan vaikuttavien toimenpiteiden käyttöönotto- ja soveltamismenettelystä yhdellä tullialueella suhteessa kolmansiin maihin 9. kesäkuuta 2009.
 2. Säännöstä sovelletaan oikeushenkilöihin, jotka tuovat tullialueelle, vievät tullialueelta tai kauttakulku huumausaineiden, psykotrooppisten aineiden ja niiden lähtöaineiden tulliliiton tullialueella, jotka on määritelty yhtenäisen tavaraluettelon kohdassa 2.12, joihin tulliliiton jäsenvaltiot soveltavat tuonti- tai vientikieltoja tai -rajoituksia Euraasian talousalueella Kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa (jäljempänä hakijat) sekä henkilöt, jotka tuovat tai vievät tällaisia ​​tavaroita henkilökohtaiseen käyttöön.
 3. Oikeushenkilöiden tuonti ja (tai) vienti huumausaineita, psykotrooppisia aineita ja niiden lähtöaineita tapahtuu valtion valtuutetun valtion elimen - tulliliiton jäsenen - alueella myöntämien kertalupaisten lupien perusteella. jonka hakija on rekisteröity (jäljempänä - valtuutettu elin).
 4. Yksilöt voivat tuoda ja (tai) viedä rajoitetun määrän huumausaineita ja psykotrooppisia aineita henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen lääkkeiden muodossa lääketieteellisiin tarkoituksiin asianmukaisten asiakirjojen läsnä ollessa sekä lähtöaineita valtion lainsäädännössä määritellyissä määrissä. tulliliiton jäsen.
 5. Huumausaineiden, psykotrooppisten aineiden ja niiden lähtöaineiden kauttakulku tulliliiton jäsenvaltioiden alueen kautta tapahtuu tulliliiton jäsenvaltioiden kansainvälisten sopimusten määräysten mukaisesti valvottavien huumausaineiden liikkeistä ja aineet, jotka on määritelty yhtenäisen tavaraluettelon kohdassa 2.12 ja joihin sovelletaan tulliliiton jäsenvaltioiden tuonti- tai vientikieltoja tai -rajoituksia Euraasian talousyhteisön puitteissa kaupassa kolmansien maiden kanssa.
 6. Valtuutetun elimen myöntämät luvat huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden tuontia ja (tai) vientiä varten toteutetaan ottaen huomioon tulliliiton jäsenvaltion tarpeet huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden suhteen.
 7. Luvan saamiseksi hakijan on toimitettava valtuutetulle elimelle sopimuksen 3 artiklan 3 kohdassa määrätyt asiakirjat.
  Vieessään huumausaineita, psykotrooppisia aineita ja niiden lähtöaineita hakija toimittaa valtuutetulle laitokselle tuontimaan toimivaltaisen viranomaisen myöntämän tuontiluvan (alkuperäinen tai sen notaarin vahvistama jäljennös).
  Suorittaessaan huumausaineiden, psykotrooppisten aineiden ja niiden lähtöaineiden kauttakulun tulliliiton jäsenvaltioiden tullialueen läpi hakija toimittaa lisäksi valtuutetulle elimelle toimivaltaisen viranomaisen myöntämän tuontiluvan (alkuperäinen tai sen notaarin vahvistama kopio) tuojamaan ja jäljennös maan - viejän - vientiluvasta, jollei tuoja- tai viejämaan vaatimuksista muuta johdu.
 8. Jos tulliliiton jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti päätös luvan myöntämisestä tekee valtuutettu elin yhteisymmärryksessä tulliliiton jäsenvaltion muiden toimeenpanoviranomaisten kanssa, hakija sopimuksen 3 artiklan 3 kohdassa määritellyt asiakirjat, on toimitettava valtuutetulle elimelle toimeenpanoviranomaisten asiakirjat, jotka vahvistavat huumausaineiden, psykotrooppisten aineiden ja niiden lähtöaineiden tuonnin ja (tai) viennin mahdollisuuden.
  Koordinoivalle viranomaiselle toimitettujen asiakirjojen käsittelyaika määräytyy valtiosta - tulliliiton jäsenestä.
 9. Lisenssin ja asiakirjojen myöntämisestä, jotka vahvistavat mahdollisuuden tuoda ja (tai) viedä huumausaineita, psykotrooppisia aineita ja niiden lähtöaineita sopimuksen 6 artiklan 3 kohdassa määriteltyjen perusteiden lisäksi, voidaan evätä, jos asiakirjat toimitetaan Tämän asetuksen 7 ja 8 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei toimiteta, samoin kuin jos tulliliiton jäsenvaltiolle perustettu huumeiden, psykotrooppisten aineiden ja niiden lähtöaineiden tarve ylittyy.
 10. Huumausaineiden, psykotrooppisten aineiden ja niiden lähtöaineiden tuonti ja (tai) vienti sekä kauttakuljetus, jotka on tarkoitettu hätäapuun hätätilanteissa, suoritetaan ilman lupaa jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Tulli liitto.
 11. Valtion hakija - tulliliiton jäsen on velvollinen 10 kalenteripäivän kuluessa huumausaineiden, psykotrooppisten aineiden ja niiden lähtöaineiden tuonnista (viennistä) ilmoittamaan siitä luvan myöntäneen maan valtuutetulle laitokselle tosiasiallisesti tuodut (viedyt) määrät huumausaineita, psykotrooppisia aineita ja niiden lähtöaineita, ajoneuvon tyyppi, jota käytettiin niiden tuonnissa (viennissä), sekä tavaroiden siirtopaikka ja -päivä tulliliiton yli .
 12. Rajoitetun määrän huumausaineiden, psykotrooppisten aineiden ja niiden lähtöaineiden tuonti ja (tai) vienti ensiapupakkauksissa meri- (jokilaivoilla), kansainvälisillä lentokoneilla ensiapua varten suoritetaan ilman lupaa käyttäen asianomaisten ajoneuvojen rekisteröintivaltion lainsäädäntö ...
  Tarvikkeina käytettävien lähtöaineiden tuonti ja (tai) vienti tarvittavassa määrin ilman, meren (joen) ja rautatieajoneuvon laitteiden ja teknisten laitteiden normaalin toiminnan varmistamiseksi suoritetaan ilman tullin vaatimusten mukaista lupaa tavaraliikennettä tullrajan yli sääntelevä lainsäädäntö.
 13. Valtuutetulla elimellä on oikeus antaa selvennyksiä (johtopäätöksiä) lisenssien myöntämistä koskevista kysymyksistä. Tiedot annetuista selvennyksistä (johtopäätöksistä) lähetetään Euraasian talouskomissiolle.