МЕНЮ

1.1. Otsonia heikentävät aineet ja otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävät tuotteet, joiden tuonti ja vienti on kielletty *

Venäjän federaatiossa liittovaltion luonnonvarojen käytön valvontavirasto (Rosprirodnadzor) on liittovaltion toimeenpaneva elin, joka voi hyväksyä lupahakemukset ja suorittaa muita lupia otsonikerrosta heikentävien aineiden tuontia ja vientiä varten kauppaa kolmansien maiden kanssa Venäjän federaation hallituksen määräyksen nro 1567 -r mukaisesti 23.09.2010

Lisätiedot tullivalvontatoimenpiteiden toteuttamiseksi, joiden tarkoituksena on estää otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien tavaroiden virheellinen ilmoittaminen ja estää niiden tuonti (vienti) ilman lupaa, tiedot Venäjän federaation tulliviranomaisen kirjeessä nro 14-57 / 44508 päivätty 14.09.2011 Vuodesta 19.07.2012 todettiin, että otsonikerrosta heikentävien aineiden saapuminen Venäjän federaation alueelle on sallittu vain tietyissä tarkastuspaikoissa Venäjän federaation valtion rajan yli, ks. Venäjän federaatio nro 687, päivätty 06.07.2012

 

Lista ja ryhmä Kaava aine Nimi TNVED -koodi EAEU
A minä CFCl3 (CFC-11) fluoritriklorimetaani 2903776000
A minä CF2Cl2 (CFC-12) difluoridikloorimetaani 2903776000
A minä C2F3Cl3 (CFC-113) 1,1,2-trifluoriklorikloorietaani 2903776000
A minä C2F4Cl2 (CFC-114) 1,1,2,2-tetrafluoridikloorietaani 2903776000
A minä C2F5Cl (CFC-115) pentafluorikloorietaani 2903776000
A II CF2BrCl (Haloni 1211) difluoriklooribromimetaani 2903761000
A II CF3Br (Haloni 1301) trifluoribromimetaania 2903762000
A II C2F4Br2 (Haloni 2402) 1,1,2,2-tetrafluoribibromietaani 2903769000
Minussa I CF3Cl (CFC-13) trifluorikloorimetaania 2903779000
Minussa I C2FCl5 (CFC-111) fluoripenta -kloorietaani 2903779000
Minussa I C2F2Cl4 (CFC-112) difluoritetraklorietaaneja 2903779000
Minussa I C3FCl7 (CFC-211) fluoriheptaklooripropaanit 2903779000
Minussa I C3F2Cl6 (CFC-212) difluoriheksakloropropaaneja 2903779000
Minussa I C3F3Cl5 (CFC-213) trifluoripentakloropropaanit 2903779000
Minussa I C3F4Cl4 (CFC-214) tetrafluoritetrakloropropaanit 2903779000
Minussa I C3F5Cl3 (CFC-215) pentafluoritrikloropropaanit 2903779000
Minussa I C3F6Cl2 (CFC-216) heksafluoridiklooripropaanit 2903779000
Minussa I C3F7Cl (CFC-217) heptafluoriklooripropaanit 2903779000
Vuonna II CCl4 hiilitetrakloridi (CTC) tai hiilitetrakloridi 2903140000
Vuonna III C2H3Cl3 **** Tämä kaava ei koske 1,1,2-trikloorietaania. metyylikloroformi (MHF), so. 1,1,1-trikloorietaani 2903190000
C II CHFBr2 (HBFU-21B2) fluoribibromimetaani 2903793000
C II CHF2Br (HBFU-22B1) difluoribromimetaania 2903793000
C II CH2FBr (HBFU-31B1) fluoribromimetaani 2903793000
C II C2HFBr4 (HBFU-21B4) fluoritetrabromietaani 2903793000
C II C2HF2Br3 (HBFU-23B3) difluoritribromietaani 2903793000
C II C2HF3Br2 (HBFU-23B2) trifluoribibromietaani 2903793000
C II C2HF4Br (HBFU-24B1) tetrafluoribromietaani 2903793000
C II C2H2FBr3 (HBFU-31B3) fluoritribromietaani 2903793000
C II C2H2F2Br2 (HBFU-32B2) difluorodibromietaani 2903793000
C II C2H2F3Br (HBFU-33B1) trifluoribromietaani 2903793000
C II C2H3FBr2 (HBFU-41B2) fluoribibromietaani 2903793000
C II C2H3F2Br (HBFU-42B1) difluoribromietaani 2903793000
C II C2H4FBr (HBFU-51B1) fluoribromietaani 2903793000
C II C3HFBr6 (HBFU-21B6) fluoriheksabromipropaani 2903793000
C II C3HF2Br5 (HBFU-22B5) difluoripentabromipropaani 2903793000
C II C3HF3Br4 (HBFU-23B4) trifluoritetrabromipropaani 2903793000
C II C3HF4Br3 (HBFU-24B3) tetrafluoritribromipropaani 2903793000
C II C3HF5Br2 (HBFU-25B2) pentafluorodibromipropaani 2903793000
C II C3HF6Br (HBFU-26B1) heksafluoribromipropaani 2903793000
C II C3H2FBr5 (HBFU-31B5) fluoripentabromipropaani 2903793000
C II C3H2F2Br4 (HBFU-32B4) difluoritetrabromipropaani 2903793000
C II C3H2F3Br3 (HBFU-33B3) trifluoritribromipropaani 2903793000
C II C3H2F4Br2 (HBFU-34B2) tetrafluoribibromipropaani 2903793000
C II C3H2F5Br (HBFU-35B1) pentafluoribromipropaani 2903793000
C II C3H3FBr4 (HBFU-41B4) fluoritetrabromipropaani 2903793000
C II C3H3F2Br3 (HBFU-42B3) difluorotribromipropaani 2903793000
C II C3H3F3Br2 (HBFU-43B2) trifluoribibromipropaani 2903793000
C II C3H3F4Br (HBFU-44B1) tetrafluoribromipropaani 2903793000
C II C3H4FBr3 (HBFU-51B3) fluoritribromipropaani 2903793000
C II C3H4F2Br2 (HBFU-52B2) difluorodibromipropaani 2903793000
C II C3H4F3Br (HBFU-53B1) trifluoribromipropaani 2903793000
C II C3H5FBr2 (HBFU-61B2) fluorodibromipropaani 2903793000
C II C3H5F2Br (HBFU-62B1) difluoribromipropaani 2903793000
C II C3H6FBr (HBFU-71B1) fluoribromipropaani 2903793000
C III CH2BrCl bromikloorimetaani 2903793000
D****** Lukuun ottamatta tuotteita, jotka sisältävät otsonikerrosta heikentäviä aineita ja joita valvoo EAEU: n jäsenvaltion vientivalvontajärjestelmä, joka on näiden tavaroiden lähtövaltio (määrävaltio). 1. Jäähdytysseokset 3824710000
3824720000
3824740000
3824750000
3824760000
3824770000
382478
3824790000
D****** Lukuun ottamatta tuotteita, jotka sisältävät otsonikerrosta heikentäviä aineita ja joita valvoo EAEU: n jäsenvaltion vientivalvontajärjestelmä, joka on näiden tavaroiden lähtövaltio (määrävaltio). 2. Ilmastointilaitteet ja lämpöpumput 841510
84158100
8415820000
84186100
841869000
D****** Lukuun ottamatta tuotteita, jotka sisältävät otsonikerrosta heikentäviä aineita ja joita valvoo EAEU: n jäsenvaltion vientivalvontajärjestelmä, joka on näiden tavaroiden lähtövaltio (määrävaltio). 3. Jääkaapit 841810200
841810800
841850
841869000
D****** Lukuun ottamatta tuotteita, jotka sisältävät otsonikerrosta heikentäviä aineita ja joita valvoo EAEU: n jäsenvaltion vientivalvontajärjestelmä, joka on näiden tavaroiden lähtövaltio (määrävaltio). 4. Jääpalakoneet, maidonjäähdyttimet 8418
8419
D****** Lukuun ottamatta tuotteita, jotka sisältävät otsonikerrosta heikentäviä aineita ja joita valvoo EAEU: n jäsenvaltion vientivalvontajärjestelmä, joka on näiden tavaroiden lähtövaltio (määrävaltio). 5. Pakastimet 841810200
841810800
841830200
841830800
841840200
841840800
841850
841869000
D****** Lukuun ottamatta tuotteita, jotka sisältävät otsonikerrosta heikentäviä aineita ja joita valvoo EAEU: n jäsenvaltion vientivalvontajärjestelmä, joka on näiden tavaroiden lähtövaltio (määrävaltio). 6. Ilmankuivaimet 841869000
8479899701
8479899708
D****** Lukuun ottamatta tuotteita, jotka sisältävät otsonikerrosta heikentäviä aineita ja joita valvoo EAEU: n jäsenvaltion vientivalvontajärjestelmä, joka on näiden tavaroiden lähtövaltio (määrävaltio). 7. Eristyslevyt, levyt, paneelit ja putkenpäällysteet ovat huokoisia, ja niiden paisutusaineina käytetään otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältäviä vaahdotusaineita 3921110000
3921120000
3921131000
3921139000
3921140000
3921190000
D****** Lukuun ottamatta tuotteita, jotka sisältävät otsonikerrosta heikentäviä aineita ja joita valvoo EAEU: n jäsenvaltion vientivalvontajärjestelmä, joka on näiden tavaroiden lähtövaltio (määrävaltio). 8. Komponentit, koostumukset, jotka perustuvat polyestereihin (polyoleihin) polyuretaanivaahdon valmistukseen (komponentti A) 3907202001
3907202009
D****** Lukuun ottamatta tuotteita, jotka sisältävät otsonikerrosta heikentäviä aineita ja joita valvoo EAEU: n jäsenvaltion vientivalvontajärjestelmä, joka on näiden tavaroiden lähtövaltio (määrävaltio). 9. Kannettavat sammuttimet 8424100000
E I CH3Br metyylibromidi 2903391100
1 - 20 (66)

 

* Paitsi tuonti tullialueelle Euratom ja (tai) viedä EAEU: n tullialueelta otsonikerrosta heikentäviä aineita ja tässä jaksossa määriteltyjä otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältäviä tuotteita tapauksissa, jotka on vahvistettu asetuksessa tuonnista EAEU: n tullialueelle ja vienti tullialueelta EAEU: n otsonikerrosta heikentävistä aineista ja otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävistä tuotteista (liite nro 20 Euratomin hallituksen 21.04.2015. huhtikuuta 30 tekemän päätöksen nro XNUMX mukaan).

** Tämä kaava ei koske 1,1,2-trikloorietaania.

*** Lukuun ottamatta tuotteita, jotka sisältävät otsonikerrosta heikentäviä aineita ja joita valvoo EAEU: n jäsenvaltion vientivalvontajärjestelmä, joka on näiden tavaroiden lähtövaltio (määrävaltio).