МЕНЮ

Määräyksestä standardoitujen arviointijärjestelmien soveltamista koskevasta menettelystä (vahvistus) tulliliiton teknisten määräysten noudattamisesta

Määräykset vakioarviointijärjestelmien soveltamismenettelystä (vahvistus) tulliliiton teknisten määräysten vaatimusten noudattamisesta

 1. Tulliliiton teknisten määräysten noudattamisen standardoitujen arviointijärjestelmien (vahvistus) soveltamista koskevaa asetusta kehitettiin Valkovenäjän tasavallassa, Kazakstanin tasavallassa ja Venäjän federaatiossa marraskuun 18 2010-sopimuksen määräysten täytäntöönpanemiseksi Valkovenäjän tasavallassa, Kazakstanin tasavallassa ja Venäjän federaatiossa.
 2. Tuotteiden osalta, joiden vaatimukset vahvistetaan tulliliiton teknisissä määräyksissä (jäljempänä - tekniset määräykset), vaatimustenmukaisuuden arviointi suoritetaan vaatimustenmukaisuuden varmennuksen (vaatimustenmukaisuusvakuutus, varmentaminen), rekisteröinnin, mukaan lukien tila, tutkimus, soveltuvuuden arviointi, testaus, valtion valvonta (valvonta) ja (tai) muun muodon muodossa.
  Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin rekisteröinnin, tutkimuksen, soveltuvuuden arvioinnin, valtion valvonnan (valvonnan) ja (tai) muodossa muodostaa kehittäjä erityisissä teknisissä määräyksissä ottaen huomioon tuotteen erityispiirteet ja teknisten määräysten kohteen (esimerkiksi - sähkömagneettinen yhteensopivuus ja muut), vahingon riskin aste, ja sen toteuttavat tulliliiton jäsenmaiden asianmukaiset valtuutetut elimet.
 3. Tuotteiden valtiollisen rekisteröinnin suorittavat elimet ja laitokset, joilla on valtuudet väestön terveyden ja epidemiologisen hyvinvoinnin alalla rekisteröimällä valtion rekisteröintitodistus.
  Valtion rekisteröinnissä olevien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ensisijainen muoto on vaatimustenmukaisuusvakuutus.
 4. Tuotantolaitosten valtiollinen rekisteröinti tapahtuu tulliliiton jäsenvaltion valtuutetulla elimellä tuotantolaitoksen valtion rekisteröintihakemuksen perusteella.
 5. Vaatimustenmukaisuuden arviointimuotojen ja -järjestelmien valinnan tulisi perustua epäluotettavan vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kokonaisriskiin ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin läpäisseiden tuotteiden käytöstä aiheutuviin haitoihin. Valittaessa lomakkeita ja kaavioita tulisi ottaa huomioon seuraavat päätekijät: 
  • määrin mahdollisten vaaratekijöiden tuotteet;
  • määriteltyjen indikaattorien herkkyys tuotannon muutoksille ja (tai) toiminnallisille tekijöille; määriteltyjen indikaattorien herkkyys tuotannon muutoksille ja (tai) toiminnallisille tekijöille;
  • Hakijan asema (valmistaja, valmistajan valtuutettu henkilö, jälleenmyyjä, palvelu);
  • todisteiden riittävyyteen asteen noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja arvioimaan tavoitteiden noudattamisen teknisten määräysten.
 6. Vaatimustenmukaisuus varmistetaan vakiomallien mukaisen sertifikaatin tai vaatimustenmukaisuusvakuutuksen muodossa. Vaatimustenmukaisuustodistuksia voidaan käyttää todisteena tuotetyypin vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, rekisteröinnin ja hyväksynnän (hyväksynnän) hyväksymisessä, jos tämä menettely on vahvistettu teknisessä määräyksessä.
 7. Tyypillinen vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmä on joukko toimia (elementtejä), joiden tuloksia käytetään päätöksen tekemiseen tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta (vaatimustenvastaisuudesta) teknisten määräysten vaatimuksiin. Tällaisia ​​toimia (elementtejä) voidaan yleensä pitää:
  • analyysi tekninen dokumentaatio;
  • tunnistaminen, tuotetestaus, tuotetyyppitutkimus;
  • tuotannon arviointi, tuotannon valvonta;
  • vaatimustenmukaisuustodistuksen antaminen, vakuutuksen hyväksyminen teknisten määräysten mukaisuudesta yhtenäisessä muodossa, jonka tulliliiton komissio on hyväksynyt (jäljempänä - vaatimustenmukaisuustodistus, vaatimustenmukaisuusvakuutus);
  • vaatimustenmukaisuusvakuutuksen rekisteröinti - tuotteiden yhtenäisen liikkuvuusmerkin hakeminen tulliliiton jäsenvaltioiden markkinoilla (jäljempänä - yhtenäisen liikkuvuusmerkin hakeminen);
  • tarkastusvalvonta.
 8. Teknisten asiakirjojen analyysin olisi oltava olennainen osa jokaista tyyppijärjestelmää, ja se voi sisältää: 
  • analyysi tuotteiden tunnistamiseksi;
  • analyysi teknisten asiakirjojen soveltuvuuden vaatimustenmukaisuuden arviointia varten;
  • tutkimushanke.
 9. Teknisten asiakirjojen koostumus, joka vahvistaa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden teknisten määräysten vaatimusten kanssa, vahvistetaan erityisessä teknisessä määräyksessä, ja siihen voi yleensä sisältyä:
  • tekniset tiedot / kuvaukset (jos saatavilla);
  • operatiiviset asiakirjat (jos on);
  • luettelo standardeista, jotka on liitetty tekniseen määräykseen, jonka vaatimukset tietty tuote täyttää (kun valmistaja käyttää niitä);
  • kuvaus tehdyistä teknisistä päätöksistä, joilla varmistetaan teknisten määräysten vaatimusten täyttyminen, jos teknisiin määräyksiin liittyvät standardit puuttuvat tai niitä ei sovelleta;
  • hakijan ja / tai akkreditoitujen testauslaboratorioiden (keskusten) suorittamat hyväksymis- ja hyväksymispöytäkirjat, joilla varmistetaan tuotteiden yhdenmukaisuus teknisten määräysten vaatimusten kanssa;
  • asiakirjat, jotka vahvistavat tuotteiden turvallisuuden tulliliiton ja tulliliiton jäsenmaiden lakien mukaisesti;
  • hallintajärjestelmien vaatimustenmukaisuustodistukset;
  • tuotteen raaka-aineiden, materiaalien, komponenttien tai komponenttien vaatimustenmukaisuustodistukset tai testiraportit; muut tuotteiden turvallisuutta vahvistavat asiakirjat.
 10. Tuotesuunnittelu voidaan tutkia analysoimalla teknistä dokumentaatiota, jolla tuote on valmistettu, laskelmien tuloksia, testaamalla kokeellisia tuotenäytteitä.
 11. Tuotetyyppitestaus voidaan tehdä:
  • näytteen tutkimukset suunnitellulle tuotannolle edustavana tuoteedustajana;
  • teknisen dokumentaation analyysi, tuotteiden tai tuotteiden kriittisten komponenttien näytteen testaus.
 12. Tuotannon arviointi voidaan edustaa seuraavilla päätyypeillä:
  • tuotantotilan analyysi;
  • hallintajärjestelmän sertifiointi.
 13. Tuotannon valvonta on valmistajan suorittamaa, jotta voidaan varmistaa tuotteiden teknisen dokumentaation ja teknisten määräysten vaatimustenmukaisuuden vakaus.
 14. Vaatimustenmukaisuusvakuutukset rekisteröidään ilmoituspohjaisesti tulliliiton komission vahvistaman menettelyn mukaisesti.
 15. Tarkastusvalvonta suoritetaan vain sertifioinnin puitteissa, ja siihen voi kuulua:
  • testataan näytteitä varmennetuista tuotteista;
  • tuotantotilan analyysi;
  • varmennetun hallintajärjestelmän tarkastusvalvonta.
 16. Tuotteiden, joiden vaatimustenmukaisuus varmennetaan vaatimustenmukaisuusvakuutuksella, valvonta tapahtuu valtion valvonnan (valvonnan) puitteissa.
 17. Jotta hakijalle annettaisiin oikeus valita sopivin järjestelmä vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi tietyn tuotteen teknisissä määräyksissä, suositellaan perustamaan useita standardijärjestelmiä, jotka ovat todistusasteeltaan vastaavia teknisten määräysten vaatimusten mukaisuuden kannalta, ottaen huomioon niiden soveltamisen ehdot.
 18. Vakiintuneesta varmentamisjärjestelmästä riippuen vaatimustenmukaisuuden varmennuksen muodossa suorittaa akkreditoitu elin tuotteiden varmentamiseksi, akkreditoitu elin hallintojärjestelmien sertifioimiseksi, joka sisältyy Tulliliiton varmentamiselinten yhtenäiseen rekisteriin ja testauslaboratorioihin (keskuksiin) (jäljempänä - tuotteiden varmentamislaitos, hallintajärjestelmien sertifiointi).
 19. Vakiomuotoisesta vaatimustenmukaisuusvakuutusjärjestelmästä riippuen vaatimustenmukaisuusvakuutus vaatimustenmukaisuusvakuutuksen muodossa tehdään omien todisteidemme ja (tai) todisteidemme perusteella, jotka on saatu osallistumalla tuotesertifiointielimen, hallintajärjestelmien sertifiointilaitoksen, akkreditoidun testauslaboratorion kanssa, joka on sisällytetty sertifiointilaitosten yhtenäiseen rekisteriin. tulliliiton testauslaboratorioita (keskuksia), jäljempänä "akkreditoitu testauslaboratorio".
 20. Tutustu tyypillisiin sertifiointijärjestelmiin täältä.
 21. Tyypilliset vaatimustenmukaisuusvakuutukset näet täältä.
 22. Kuvaus tyypillisistä sertifiointijärjestelmistä
 23. Kuvaus tyypillisistä vaatimustenmukaisuusvakuutuksista
 24. Teknisten asiakirjojen varastointi... Teknisen dokumentaation, mukaan lukien vaatimustenmukaisuuden vahvistavat asiakirjat, varastointimenettelyt määritetään erityisessä teknisessä määräyksessä. Yleensä tekniset asiakirjat, mukaan lukien asiakirjat, jotka vahvistavat vaatimustenmukaisuuden tulliliiton jäsenvaltioiden alueella, olisi tallennettava: 
  • valmistajan (valmistajan valtuuttaman) tuotteet vähintään 10 vuoden ajan siitä päivästä, jona näiden tuotteiden valmistus peruutetaan (lopetetaan);
  • tuote-erä (yksi tuote) myyjältä (toimittajalta), valmistajalta (valmistajan valtuuttama henkilö) vähintään 10 vuoden ajan siitä päivästä, jona viimeinen tuote myydään erästä.
  • Sertifioinnin tuloksia vahvistavat asiakirjat ja materiaalit varastoidaan vaatimustenmukaisuustodistuksen myöntäneessä varmentamislaitoksessa vähintään 5 vuotta vaatimustenmukaisuustodistuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.

Edellä mainitut asiakirjat olisi toimitettava pyynnöstä valtion valvontaelimille.