МЕНЮ

Kansainvälinen merenkulkukomitea / MMK

Kansainvälinen merenkulkukomitea on valtiosta riippumaton järjestö, jonka tavoitteena on kaikin asianmukaisin keinoin ja toimin edistää meri- ja kauppaoikeuden sekä merenkulun tapojen ja käytäntöjen yhtenäistämistä.

ДKauan sitten 1888: ssä, Skandinavian maat esittivät ehdotuksen kansainvälisen merenkulkujärjestön perustamisesta teknisen merikelpoisuuden ongelmien ratkaisemiseksi, merenkulun toiminnallisen turvallisuuden ongelmien pohtimiseksi.

 

Kansainvälinen merikomiteaVuonna 1897 International Law Associationin aloitteesta edistääkseen meri- ja kauppaoikeuden normien, merenkulun tapojen ja käytäntöjen yhtenäistämistä, kansainvälinen kansalaisjärjestö International Maritime Committee (Comité Maritime International) CMI, perustettiin, joka käsitteli merioikeudellisia kysymyksiä. Järjestö toteutti yhdistymisen valmistelemalla kansainvälisiä sopimusluonnoksia, kehittämällä yhtenäisiä kansallisen lainsäädännön normeja, tutkimalla ja yleistäen tapoja ja niiden soveltamiskäytäntöjä sekä kannustamalla kansallisen merioikeusyhdistyksen perustamista eri maihin. Järjestön jäseniä on 48 merioikeusyhdistystä.

MMK:n sääntöjen mukaan vain yksi yhdistys maassa (ellei yleiskokous toisin päätä), jos sen tavoitteet ovat komitean tavoitteiden mukaisia, ja sen jäsenet (yksityis- ja oikeushenkilöt) ovat mukana toiminnassaan meren kanssa. ja kauppaa tai ovat merioikeuden ja kauppamerenkulun asiantuntijoita, voivat liittyä Kansainvälisen merenkulkukomitean jäseneksi. Jos jollakin maalla ei ole kansallista yhdistystä ja jos jokin sen maan järjestö nimeää itsensä Kansainvälisen merenkulkukomitean jäseneksi, yleiskokous voi hyväksyä jäsenyyden sen jälkeen, kun se on vakuuttunut siitä, että tavoitteet tai jokin tavoitteista Tämän järjestön tavoitteena on meri- ja kauppaoikeuden sekä merenkulun tapojen ja käytäntöjen yhdistäminen.

MMK: n varsinaisina jäseninä voivat olla vain yksittäiset yhdistyksen jäsenet, jotka nimeävät heidät kunniavaaleihin. Väliaikaiset jäsenet ovat sellaisten valtioiden kansalaisia, joilla ei ole omia yhdistyksiä ja jotka otetaan MMK: n yleiskokouksen istuntoon ilman äänioikeutta. Kansainvälisen merikomitean elimet ovat edustajakokous, toimeenpano- ja hallintoneuvostot sekä presidentti. Yleiskokous koostuu kaikista komitean jäsenistä ja toimeenpanoneuvoston jäsenistä.

MMK: n peruskirjassa säädetään tytäryhtiöiden, alakomiteoiden ja työryhmien perustamisesta. MMK ylläpitää läheisiä yhteyksiä muihin kansainvälisen merioikeuden alan järjestöihin (UNCTAD, UNCITRAL, ICSOM, UNIDROIT), hänellä on neuvoa-antava asema IMO: ssa ja kehittää kansainvälistä merioikeutta.

Kansainvälinen merenkulkukomitea on laatinut yli 30 luonnosta yleissopimuksiksi, joista 16 hyväksyttiin kansainvälisissä konferensseissa, muun muassa:

 • Vuoden tiettyjen 1910-törmäyssääntöjen yhtenäistämistä koskeva kansainvälinen yleissopimus;
 • Avustus ja pelastus merellä (1910);
 • Varustamon vastuunrajoitukset (1924);
 • Alusten pidätys ja panttaus (1926);
 • Valtion tuomioistuinten immuniteetti (1926);
 • 1962-kansainvälinen yleissopimus vuoden ydinlaivojen käyttäjien vastuusta;
 • Merioikeudet ja asuntolainat (1967);
 • Vuoden 1974-matkustajien ja heidän matkatavaroiden merikuljetuksia koskeva Ateenan yleissopimus.

Mitä MMK tekee:

 • Kehittää luonnos yleissopimuksiksi, kansainvälisiksi sopimuksiksi;
 • Edistää kansallisten merioikeusyhdistysten perustamista tarjoamalla rakenteellisen yhteyden niiden välillä;
 • Vuorovaikutuksessa erikoistuneiden kansainvälisten järjestöjen kanssa;
 • Se tutkii ja tiivistää kokemukset ja käytännöt olemassa olevien yleissopimusten soveltamisesta.

Järjestö on viime vuosina kehittänyt merenkulkuvakuutuksia koskevia yleissopimusluonnoksia, konossementtien varauksia, merivälimiesmenettelyjä, terminaalien, ulkomaisissa satamissa olevien alusten oikeudellista asemaa, alusten rekisteröintiä ja ongelmia valtioiden yleissopimusten ratifioinnin nopeuttamisessa.

Järjestö julkaisee myös kokoelmat kansainvälisistä merioikeusyleissopimuksista, kansainvälisen merikomitean asiakirjat ja muut viitteet.

Tämän järjestön pääkonttori sijaitsee Antwerpenissä (Belgia). Virkamies organisaation verkkosivuilla https://comitemaritime.org.

Venäjän kansainvälisen merioikeuden yhdistykset

Neuvostoliiton ylin johto teki päätöksen 1968: ssä perustaa Venäjälle julkisen organisaation - kansainvälisen merioikeusyhdistyksen -.
Joulukuussa pidettiin Moskovassa 1968, yhdistyksen perustamiskokous, joka on riippumaton julkinen lakimiesjärjestö, joka käsittelee merioikeuden ongelmia. Yhdistyksen perustajat olivat Neuvostoliiton lakimiehiä ja kansainvälisiä henkilöitä.

1969: ssä yhdistys hyväksyttiin kansainväliseen valtioista riippumattomaan järjestöön (International Maritime Committee, MMK), joka yhdistää monien maailman maiden merioikeusyhdistysten lain 1897: n kanssa ja jolla oli tuolloin merkittävä rooli kansainvälisen merioikeuden kehittämisessä.

Yhdistyksen jäseniä ovat laivayhtiöiden, satamien, lakiasiaintoimistojen, tutkijoiden, opettajien ja yliopistojen ja tutkimuslaitosten jatko-opiskelijoiden asiantuntijat, Venäjän liittovaltion toimeenpanoviranomaisten työntekijät: ulkoasiainministeriö, liikenneministeriö, tiedeministeriö, puolustusministeriö, liittovaltion kalatalousvirasto, luonnonvaraministeriö jne.

Yhdistys on olemassaolonsa aikana vakiinnuttanut paikkansa julkisessa ja tieteellisessä elämässä, se on tunnustettu merioikeuden alan pätevien asiantuntijoiden yhteisöksi, sillä on ansioitunut arvovalta paitsi maassa, myös ulkomailla.

Yhdistyksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti erittäin tärkeiden lakiehdotusten ja muiden säädösehdotusten kehittämiseen: Venäjän federaation laki ”Venäjän federaation valtionrajalta”, liittovaltion lait: “Venäjän federaation mannerjalustalla”, 1995, “sisävesillä, aluemerellä ja Venäjän federaation vierekkäinen vyöhyke ”1998,” Venäjän federaation yksinomaisella talousvyöhykkeellä ”1998,“ Venäjän federaation merisatamissa ja tiettyihin säädöksiin tehtävistä muutoksista USSIAN Federation »2007 g.; Venäjän federaation 1999 kauppiasäiliökoodi. Yhdistyksen jäsenet osallistuivat myös mainittujen säädösten kommenttien valmisteluun. Valitettavasti 2017: n jälkeen Venäjän jäsenyys MMK: ssa on keskeytetty.

Alla on taulukko kansainvälisen merikomitean osallistujista

Maa Organisaatio Paikka Почта
Argentiina Asociacion argentina de derecho maritimo www.aadm.org.ar
Australia ja Uusi-Seelanti Australian ja uuden Seelannin merioikeusyhdistys www.mlaanz.org
Belgia Yhdistys belge de droit marine belgische vereniging voor zeerecht www.bvz-abdm.be
Brasilia Associação brasileira de direito marítimo www.abdm.org.br
Kamerun Yhdistys camerounaise du droit marine www.acdm.org
Kanada Kanadan merioikeusyhdistys www.cmla.org
Chile Asociacion chilena de derecho maritimo www.achdm.cl
Kiina Kiinan merioikeusyhdistys www.cmla.org.cn
Kolumbia Asociacion colombiana de derecho maritimo - ”acoldemar” www.acoldemar.org
Congo Yhdistys congolaise du droit marine www.acodm.org
Kroatia Hrvatsko društvo za pomorsko pravo www.hdpp.hr
Korea, Demokraattinen kansantasavalta Merioikeusyhdistys, dpr Korea www.silibank.net.kp
Tanska Dansk soretsforening www.cmidenmark.dk
Itä-Afrikka Itä-Afrikan merioikeusyhdistys www.eamla.org
Ecuador Asociacion ecuatoriana de derecho maritimo “asedmar” www.apolo.ec
Suomi Suomen merioikeusyhdistys finlands sjörättsförening [sähköposti suojattu]fi
Ranska Yhdistys francaise du droit marine www.afdm.asso.fr
Saksa Deutscher verein für internationales seerecht www.reederverband.de
Kreikka Helleenien merioikeusyhdistys www.timagenislaw.com
Hong Kong Hongkongin merioikeusyhdistys www.hkmla.org
Intia Intian merioikeusyhdistys www.indianmaritimelawassociation.com
Indonesia Indonesian merioikeusyhdistys (imla) www.indonesianmla.com
Irlanti Irlannin merioikeusyhdistys www.irishmaritimelaw.ie
Israel האגודה הישראלית למשפט ימי www.friedman.co.il
Italia Associazione italiana di diritto marittimo www.aidim.org
Japani Japanin merioikeusyhdistys www.jmla.jp
Malesia Kansainvälinen malesialainen merioikeusyhteiskunta www.imsml.org
Malta Maltan merioikeusyhdistys www.mmla.org.mt
Meksiko Asociacion mexicana de derecho maritimo, ac www.meloandmelo.com
Alankomaat Nederlandse vereniging voor vervoerrecht www.vervoerrecht.nl
Nigeria Nigerian merioikeusyhdistys www.nmlaonline.org
Norja Den norske sjorettsforening www.sjorettsforeningen.no
Panama Asociacion panamena de derecho maritimo www.apademar.com
Peru Asociaci? N peruana derecho maritimo www.vyalaw.com.pe
Filippiinit Filippiinien merioikeusyhdistys (marlaw) www.marlawph.com
Puola Polskie stowarzyszenie prawa morskiego www.pmla.org.pl
Korean tasavalta Korean merioikeusyhdistys www.kormla.or.kr
Romania Romanian merioikeusyhdistys www.maritimelaw.ro
Senegal Yhdistys senegalaise de droit des activites maritimes (asdam) www.fplegal.sn
Singapore Singaporen merioikeusyhdistys www.mlas.org.sg
Slovenia Dru tvo za pomorsko pravo slovenije www.dpps-mlas.si
Etelä-Afrikka Etelä-Afrikan tasavallan merioikeusyhdistys www.mlasa.co.za
Espanja Asociación española de derecho marítimo www.aedm.es
Ruotsi Svenska sjörättsföreningen www.svenskasjorattsforeningen.se
Sveitsi Yhdistys suisse de droit marine schweizerische vereinigung für seerecht www.swissmla.ch
Tansania Tansanian merioikeusyhdistys [sähköposti suojattu]
Turkki Deniz hukuku dernegi [sähköposti suojattu]
Ukraina Ukrainan merenkulkualan yhdistys www.umba.org.ua
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt valtakunta www.bmla.org.uk
Uruguay Asociacion uruguaya derecho maritimo www.audm.com.uy
Yhdysvallat Yhdysvaltojen merioikeusyhdistys www.mlaus.org
Venezuela Asociación venezolana de derecho maritimo www.avdm-cmi.com
1 - 20 (53)