МЕНЮ

Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva koodi (IMDG Code) IMDG CODE

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleiskokous otti kansainvälisen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMDG Code) käyttöön 27.09.1965. syyskuuta 81 (päätöslauselma A.XNUMX (IV)), ja sitä suositellaan käytettäväksi maissa, jotka ovat allekirjoittaneet kansainvälisen yleissopimuksen ihmishengen turvallisuudesta merellä. Tällä hetkellä IMDG-säännöstö on yleisesti tunnustettu kansainvälinen asiakirja, joka säätelee vaarallisten aineiden merikuljetuksia.

MK RID: n noudattaminen varmistaa, että noudatetaan kansainvälisen yleissopimuksen ihmishengen turvallisuudesta merellä (SOLAS-74), sellaisena kuin se on muutettuna, ja kansainvälisen yleissopimuksen alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisestä (MARPOL 73 / 78).

Elämän turvallisuutta merellä käsittelevässä 1960-konferenssissa se suositteli hallituksille hyväksymään yhtenäisen kansainvälisen luokituksen vaarallisten aineiden merikuljetuksille täydentääkseen ihmishengen turvallisuudesta merellä tapahtuvan 1960-yleissopimuksen (SOLAS) määräyksiä. Joten oli MK RID.

Päätöslauselmassa konferenssissa hyväksyttyjä vuonna 1960, hyväksytty, että ehdotettu koodi tulisi kattaa muun muassa pakkaus-, kontti kuljetus ja varastointi, painottaen erityisesti segregaation yhteensopimattomia aineita.

Työryhmä on meriturvallisuuskomitean IMO on aloittanut valmistelua Code vuonna 1961 tiiviissä yhteistyössä Yhdistyneiden Kansakuntien asiantuntijakomitea on vaarallisten aineiden kuljetusta, jonka raportti 1956, vakiintuneiden vähimmäisvaatimukset vaarallisten aineiden kuljetusten kaikkien liikennemuotojen.

Sopimus International Maritime Dangerous Goods. IMDG Code kehitettiin yhtenä kansainvälinen sopimus vaarallisten aineiden kuljetukseen meritse, se kattaa muun muassa pakkaus-, kontti kuljetus ja varastointi, painottaen erityisesti segregaation yhteensopimattomia aineita. 

Sen hyväksyä IMOn yleiskokouksessa vuonna neljäntenä 1965, IMDG Code käynyt läpi monia muutoksia, sekä ulkonäöltään ja sisällöltään, jotta pysyttäisiin alati muuttuviin tarpeisiin teollisuudelle. 

IMDG-säännöstön muutokset johtuvat jäsenvaltioiden suoraan IMO: lle toimittamasta ehdotuksesta ja muutoksista, jotka ovat tarpeen hyväksymisen vuoksi muutosten vuoksi vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevissa Yhdistyneiden Kansakuntien suosituksissa, joissa vahvistetaan kaikkien kuljetusmuotojen perusvaatimukset.

Muutokset määräysten YK Suositukset perusteella tehdään kahden vuoden välein, ja noin kaksi vuotta niiden hyväksymisen jälkeen, ne hyväksyivät vastaavien viranomaisten sääntelyä eri liikennemuotojen. Siten perus joukko vaatimuksia sovelletaan kaikkiin liikennemuotoihin laaditaan ja toteutetaan, millä varmistetaan, että ongelmia ei tapahdu intermodaaliseen rajapintoja.

Tarkoitetaan tämän säännöstön, vaaralliset aineet luokitellaan eri luokkiin, jakaa useita näistä luokista, sekä tunnistaa ja kuvata ne ominaisuudet aineiden, materiaalien ja tarvikkeiden, jotka kuuluvat kuhunkin luokkaan tai alaluokkaan. Yleiset kullekin luokalle tai alaluokkaan esitetään.

Jotkin vaarallisia aineita luetellaan luettelossa vaarallisten aineiden luokkaan ja erityisiä vaatimuksia.
Mukaan merta pilaavia kelpoisuusvaatimukset varten liitteen III kansainvälisen yleissopimuksen pilaantumisen ehkäisemisestä alusten 1973, kuten sitä on muutettu pöytäkirjalla 1978 vuotta siihen liittyvä (MARPOL 73 / 78), useita vaarallisia aineita eri luokissa on myös todettu haitallisia aineita meren ympäristö.

IMDG Code on hyväksytty kansainvälisenä vertailukohtana turvallisen kuljetuksen tai vaarallisten aineiden kuljetus tai vaarallisia aineita.

Säännöstön täytäntöönpano on pakollista yhden kansallisen hallituksen jäsenten velvoitteiden yhteydessä, jotka johtuvat ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdystä kansainvälisestä yleissopimuksesta (SOLAS) ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevasta kansainvälisestä yleissopimuksesta (MARPOL 73 / 78). Se on tarkoitettu navigaattorin lisäksi myös kaikkien tavaroiden kuljetukseen liittyvien käyttäjille.

IMDG-koodi sisältää ohjeita terminologiasta, pakkaamisesta, merkinnöistä, erottelusta, käsittelystä ja hätätilanteista. HNS-yleissopimus kattaa vaaralliset ja haitalliset aineet, jotka sisältyvät IMDG-säännöstöön.

Koodi on päivitetty ja ylläpitämä CCC (aiemmin DSC) alakomitean International Marine, organisaation vuosittain 2.