МЕНЮ

Kiinan vienti-ilmoituksen näyte kenttädekoodauksella

Siirrä hiiri kiinnostavan kentän päälle nähdäksesi sen merkinnän

 

Näyte PRC: n vienti-ilmoituksesta dekoodauksella

Номер декларацииQR код с закодированным номером декларации1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР2. ТАМОЖЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР3. ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ/ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ КНР4. ТАМОЖНЯ ИМПОРТА / ЭКСПОРТА5.	ДАТА ЭКСПОРТА ИЛИ ИМПОРТА6.	ДАТА ПОДАЧА ДЕКЛАРАЦИИ7. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР8. ЗАРУБЕЖНЫЙ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ ИЛИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ9. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ10. НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И НОМЕР РЕЙСА11. НОМЕР ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ13. КОНЕЧНЫЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ/ОТПРАВИТЕЛЬ14. СПОСОБ КОНТРОЛЯ15. ХАРАКТЕР ВЗИМАНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПОШЛИНЫ16. НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ18. НОМЕР ДОГОВОРА ИЛИ СОГЛАШЕНИЯ19. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ТОРГОВЛИ20. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ОТПРАВЛЕНИЯ / ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) НАЗНАЧЕНИЯ21. ПОРТ ТРАНЗИТА И ПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ22. ПУНКТ ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА23. ВИД УПАКОВКИ24. КОЛИЧЕСТВО МЕСТО (УПАКОВОК)25. ВЕС-БРУТТО (КГ)26. ВЕС-НЕТТО (КГ)27. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ИНКОТЕРМС28. РАСХОДЫ НА ПЕРЕВОЗКУ29. РАСХОДЫ НА СТРАХОВАНИЕ30. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ31. ВИДЫ И НОМЕРА СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ32. МАРКИРОВКА И ПРИМЕЧАНИЯ, НОМЕР КОНТЕЙНЕРА33. ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР34. КОД ТОВАРА35. НАИМЕНОВАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА36. КОЛИЧЕСТВО И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (Вес нетто позиции)36. КОЛИЧЕСТВО И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (Количество товара)37. ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ38. ОБЩАЯ ЦЕНА ТОВАРА39. ВАЛЮТА (Доллар США)40. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ПРОИСХОЖДЕНИЯ41. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) КОНЕЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ42. МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ В КНР / ИСТОЧНИК ТОВАРОВ В КНР43. ВЗИМАНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПОШЛИНЫ44. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АФФИЛИРОВАННОСТИ45. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ЦЕНУ46. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ47. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ И УПЛАТА48. ОРГАНИЗАЦИЯ-ДЕКЛАРАНТ49. ПРИМЕЧАНИЯ И ПЕЧАТЬ ТАМОЖНИ

PRC: n TULLISÄÄNNÖT TAVAROIDEN ILMOITUSTEN TÄYTÄNTÖÖN TUONNIN JA VIENTIN AIKANA

"Kiinan kansantasavallan tulli-ilmoituksessa tuontia (vientiä) varten" nämä säännöt käyttävät termejä "tulli-ilmoitus"," Tuonti-tulli-ilmoitus "tai" Viennin tulli-ilmoitus ". Tulli-ilmoituksen kenttiä täytettäessä noudatetaan seuraavia vaatimuksia:

1. ALUSTAVA REKISTERÖINTINUMERO / 预 录入 编号

Tulli-ilmoituksen alustava rekisteröintinumero. Yksi tulli-ilmoitus vastaa yhtä alustavaa rekisteröintinumeroa, jonka tietojärjestelmä luo automaattisesti.

Väliaikainen rekisteröintinumero koostuu 18 merkistä:

 • 1–4 - ilmoituksen hyväksyvän tulliviranomaisen koodi (tullin määrittelemän tullialojen kooditaulukon mukaisesti);
 • 5-8 - kalenterivuosi;
 • 9 - vienti- tai tuontitunnus ("1" - tuonti; "" - vientiä; konsolidoidussa tulli-ilmoituksessa "I" käytetään tuontiin, "E" vientiin);
 • seuraavat yhdeksän merkkiä ovat sarjanumeron.

2. TULLIREKISTERINUMERO / 海关 编号

Tullirekisteriin annettu tullin rekisteröintinumero ilmoituksen vastaanottamisen yhteydessä. Yksi tulli-ilmoituksen kappale vastaa yhtä tullirekisterinumeroa, jonka tietojärjestelmä luo automaattisesti.

Tullirekisterinumero sisältää 18 merkkiä:

 • 1–4 - ilmoituksen hyväksyvän tulliviranomaisen koodi (tullin määrittelemän tullialojen kooditaulukon mukaisesti);
 • 5-8 - kalenterivuosi;
 • 9 - viennin tai tuonnin nimitys ("1" - tuonti; "" - vienti; konsolidoidun tulli-ilmoituksen tapauksessa tuonnissa käytetään "I", viennissä "E");
 • seuraavat yhdeksän merkkiä ovat sarjanumeron.

3. Lähettäjä / lähettäjä Kiinassa / 境内 收发货人

Kenttä sisältää kiinalaisen oikeushenkilön tai muun tulliviranomaisille rekisteröidyn organisaation nimen ja koodin, joka on tehnyt ja toteuttaa ulkomaankauppasopimuksen. Koodi osoittaa oikeushenkilön tai muun organisaation 18-numeroisen yhtenäisen julkisen luottokelpoisuuskoodin. Jos yhtä julkisen luottokelpoisuuden koodia ei ole, ilmoitetaan sen rekisteröintikoodi tulliviranomaisilla.

Erityistapauksissa sovelletaan seuraavia täyttövaatimuksia:

 1. Jos ulkomaankauppasopimuksen tekemisestä ja toteuttamisesta vastaavat eri yritykset, ilmoitetaan tiedot sopimuksen toteuttavasta yrityksestä.
 2. Jos ulkomaisessa omistuksessa oleva yritys kehottaa tuonti- ja vientiyritystä tuomaan laitteita ja tarvikkeita investointeja varten (perustetun pääoman maksaminen), tiedot yrityksestä, jolla on ulkomaista osuutta, merkitään merkinnällä ja merkinnällä kenttään "merkki ja huomauttaa ”nimityksen” tuonti on uskottu tuonti- ja vientiyritykselle ”(委托 某 进出口 企业 进口) sekä valtuutetun oikeushenkilön tai muun organisaation 18-merkkisen yhtenäisen julkisen luottokoodin tuonnin kanssa.
 3. Jos tavaroiden tuonnin tai viennin tulliselvityksen tuonti- ja vientiyrityksen puolesta suorittaa ilmoittajayritys, jolla on tarvittava pätevyys edustamaan muiden organisaatioiden etuja tullissa, tiedot tulli tilanneesta tuonti- ja vientiyrityksestä ilmoittajalle on ilmoitettava.
 4. lähettäjä tai erityisellä tullivalvontavyöhykkeellä oleva vastaanottaja ilmoittaa tiedot näiden tavaroiden todellisesta johtajasta tai erityisen tullivalvonnan vyöhykkeen alueella sijaitsevasta hallintoyrityksestä;
 5. Kun tavaroiden verovapaata myyntiä harjoittava organisaatio myy kotimaisia ​​tuotteita, joista on vietävä vientitukea, on ilmoitettava tavaroiden verovapaata myyntiä harjoittavan organisaation nimi.

4. TUONTI- / VIENTITULLIT / 进 出境 关 别

Tavaroiden tosiasiallisen tuonti- tai vientipaikan tullitoimipaikan perusteella tullitoimipaikan vastaava nimi ja koodi ilmoitetaan tullitoimipaikan määrittelemän tullialueen kooditaulukon mukaisesti.

Erityistapauksissa sovelletaan seuraavia täyttövaatimuksia:

 • Kun tuontitavaroita siirretään tullin välillä (tuontitullikauppa), on ilmoitettava tavaroiden tuontipaikan tullitoimipaikan nimi ja koodi.
 • Vientitullin aikana on ilmoitettava tavaroiden vientipaikan tullitoimipaikan nimi ja koodi.
 • Kun tavaroita siirretään tullialueiden välillä syväkäsittelyä varten tullin kauttakulussa käytetyssä valvonnassa, vienti-ilmoituksessa on ilmoitettava tavaroiden vientipaikan tullitoimipaikan nimi ja koodi; tavaroiden tuontipaikassa olevan tullitoimipaikan nimi ja koodi on ilmoitettava tuonti-ilmoituksessa.
 • Kun tavaroita siirretään tai luovutetaan tullivalvonnan eri alueiden tai joukkovelkakirjojen tarkastuspaikkojen välillä, on ilmoitettava tullin nimi ja koodi erityisen tullivalvonnan vyöhykkeen tai toisen osapuolen (vastapuolen) tullivalvonnan paikassa. ilmoitettu.
 • Muiden tavaroiden varsinaista tuontia tai vientiä ei suoriteta, ilmoitetaan ilmoituksen vastaanottaneen tullitoimipaikan nimi ja koodi.

5. VIENNIN TAI TUONNIN PÄIVÄMÄÄRÄ / 进出口 日期

Kun tuodaan tavaroita, tässä kentässä ilmoitetaan maahantuotuja tavaroita kuljettavan ajoneuvon maahantulohakemuksen jättöpäivä. Kun viet tavaroita, tässä kentässä ilmoitetaan vietyjä tavaroita kuljettavan kuljetusajoneuvon poistumista koskevien muodollisuuksien suorittamispäivä ilmoitusta jätettäessä päivämäärää ei ilmoiteta. Tavaroiden osalta, joiden tosiasiallista tuontia tai vientiä ei suoriteta, ilmoitetaan ilmoituksen vastaanottopäivä.

Vienti- / tuontipäivä koostuu kahdeksasta numerosta: vuosi (neljä ensimmäistä numeroa), kuukausi (kaksi numeroa), päivä (kaksi numeroa).

6. JULISTUKSEN TOIMITUSPÄIVÄ / 申报 日期

Ilmoituksen jättämispäivä - päivä, jona tulli hyväksyy ilmoituksen tiedot tavaroiden lähettäjältä / vastaanottajalta tai tämän valtuuttamalta ilmoittajayritykseltä. Jos ilmoitus tehdään sähköisellä ilmoituksella, ilmoituksen jättämispäivä on päivä, jolloin ilmoitustiedot vastaanotetaan tullijärjestelmässä. Jos ilmoitus suoritetaan tekemällä ilmoitus paperimuodossa, ilmoituksen jättämispäivä on päivä, jolloin tulli on hyväksynyt ja rekisteröinyt tulli-ilmoituksen. Tätä kenttää ei täytetä ilmoitusta jätettäessä.

Ilmoituksen jättöpäivä koostuu 8 merkistä: vuosi (neljä ensimmäistä merkkiä), kuukausi (kaksi merkkiä), päivä (kaksi merkkiä).

7. REKISTERÖINTINUMERO / 备案 号

Ilmoitetaan tullin antamien "maksullisen kaupan ohjeiden" numero, erityisen tullivalvontavyöhykkeen tai tullivalvonnan paikan vakuusohjeet, "perinnän vahvistus ja tullittomuus" tai muu ilmoitusta tai lupamenettelyä noudattaen vahvistava asiakirja. lähettäjän / vastaanottajan, lopullisen vastaanottajan tai lopullisen lähettäjän suorittamien tullimuodollisuuksien osalta asiakkaan toimittamien raaka-aineiden jalostussopimuksen ilmoittamista koskevasta rekisteröinnistä (tietullit), keruun todentamisesta ja vahvistamisesta, alennuksesta tai vapautuksesta tullit ja muut muodollisuudet.

Tulli-ilmoituksen yhdessä kappaleessa voi olla vain yksi rekisteröintinumero. Seuraavat yksityiskohtaiset täyttövaatimukset koskevat:

 1. Tullituotteille (tietullisten raaka-aineiden käsittely) ilmoitetaan "Tullimyynnin suuntaviivojen" numero lukuun ottamatta merkityksettömiä ja vähäarvoisia lisäraaka-aineita, joille sääntöjen mukaan "Tullikauppa" Suuntaviivoja "ei käytetä samoin kuin rekisteröinnin ja tullien maksamisen yhteydessä, kun tavaroita siirretään myytäviksi Kiinassa tullivalvonnan aikana tullin maksamisen muodossa.
  Kun tulli-ilmoitusta tehdään tullialueen ulkopuolella sijaitsevassa tarkastuspisteessä, jos on olemassa suora yhteys tullialueen ulkopuoliseen tulliin tai aliopas korkeasti jalostettujen tuotteiden vientiin tullialueen ulkopuolelle, alioppaan numero on merkitty; jos suoran yhteydenpidon tulli-alueella sijaitseviin tulliin liittyvissä ohjeissa tai pitkälle jalostettujen tuotteiden vientiä tulli-alueella koskevissa ohjeissa rajoitetaan tulli-ilmoitus vain kyseisellä tullialueella ilmoitetaan yleinen ohjeellinen numero.
  Jos tietullien raaka-aineiden jalostuksen lopputuotteet "Vahvistuksen keräämisestä ja tullittomuudesta" perusteella siirretään tuontijärjestelmään kokonaan tai osittain tullivapaudella, "Vahvistuksen keräämiseen ja vapautus tulleista" -numero on ilmoitettu tuonti-ilmoituksessa, "suuntaviivojen" numero on merkitty tietullikauppaa koskevaan vienti-ilmoitukseen ".
  Kun siirretään asiakkaan toimittamien raaka-aineiden käsittelylaitteita, siirretään kokonaan tai osittain tullittomien laitteiden erityisen tullivalvonnan alueiden välillä erityisen tullivalvonnan alueiden välillä, jotka on kokonaan tai osittain vapautettu tulleista, vastaanottavan Lähettäjäyritys täyttää tuonti- ja vienti-ilmoitukset ja "rekisteröintinumero" -kentässä (in 号) ilmoitetaan "Tullikauppaa koskevan oppaan" numero.
 2. Jos tulli-ilmoitus liittyy tullien kantamisen, alennuksen tai vapautuksen maksamisen tarkistamiseen ja vahvistamiseen, on ilmoitettava numero "Vahvistus perinnästä ja vapautus tulleista".
 3. Tullituotteille (tietullisten raaka-aineiden käsittely) ilmoitetaan "Tulling Trade Guidelines" -numero lukuun ottamatta merkityksettömiä ja vähäarvoisia lisäraaka-aineita, joille sääntöjen mukaan "Tolling Trade" Suuntaviivoja "ei käytetä, samoin kuin tullien maksamista siirrettäessä tavaroita Kiinassa myytäväksi tullitarkastuksen aikana tullien maksamisen muodossa. Kun tulli-ilmoitusta tehdään tullialueen ulkopuolella sijaitsevassa tarkastuspisteessä, jos on olemassa suora yhteys tullialueen ulkopuoliseen tulliin tai aliopas korkeasti jalostettujen tuotteiden vientiin tullialueen ulkopuolelle, alioppaan numero on merkitty; jos suoran yhteydenpidon tulli-alueella olevissa tulliyhteisöissä tai pitkälle jalostettujen tuotteiden vientiä tullialueella koskevissa alaohjeissa rajoitetaan tulli-ilmoituksia vain asianomaisella tullialueella, tullin ilmoituksen yleinen numero opas on merkitty. Jos maksullisten raaka-aineiden jalostamisen lopputuotteet "Vahvistuksen keräämisestä ja tullittomuudesta" perusteella siirretään tuontijärjestelmään kokonaan tai osittain tullivapaudella, "Vahvistuksen keräämiseen ja vapautukseen tulleista" on ilmoitettu tuonti-ilmoituksessa, "suuntaviivojen" numero on merkitty tietullikauppaa koskevaan vienti-ilmoitukseen ". Kun siirretään laitteita asiakkaan toimittamien raaka-aineiden käsittelyyn, siirtyminen kokonaan tai osittain tullittomien laitteiden erityisen tai osittain verovapaiden laitteiden erityisen tullivalvonnan alueiden välillä vastaanottajan Lähettäjäyritys täyttää tuonti- ja vienti-ilmoitukset ja "rekisteröintinumero" -kentässä (备案 号) ilmoitetaan "Tullikauppaa koskevan oppaan" numero.
 4. Kun tavaroiden verovapaata myyntiä harjoittava organisaatio myy kotimaisia ​​tuotteita veronpalautuksella viennin yhteydessä, tätä kenttää ei täytetä.

8. ULKOMAAN TARJOAJA TAI TOIMITTAJA / 境外 收发货人

Merentakainen vastaanottaja on yleensä ostaja, joka on tehnyt ja toteuttaa ulkomaankaupan sopimuksen, tai sopimuksessa tarkoitettu vastaanottaja; Merentakainen lähettäjä on yleensä myyjä, joka on tehnyt ja toteuttaa ulkomaankauppasopimuksen.

Tämä kenttä sisältää ulkomaisen lähettäjän / vastaanottajan nimen ja koodin. Nimi ilmoitetaan pääsääntöisesti englanniksi; jos nimi on tarpeen tarkastuksen ja karanteenin vaatimusten mukaisesti ilmoittaa toisella vieraalla kielellä, tämä nimi on merkitty nimen jälkeen englanniksi lyhyissä suluissa; jos yritys on valtion (alueen) valtuutettu talouden toimija, jolla on AEO: n vastavuoroinen tunnustaminen, AEO-koodi ilmoitetaan seuraavasti: "valtion (alueen) koodi + yrityksen tullikoodi", esimerkiksi Singapore (新加坡) ) AEO-yritys (企业) SG123456789012 (Singaporen maakoodi + 12-numeroinen yritystunnus); jos yritys on valtion (alueen) AEO, ilman AEO: n vastavuoroista tunnustamista, koodia ei ilmoiteta.

Jos ulkomaisia ​​lähettäjiä / vastaanottajia ei erityisolosuhteiden vuoksi ole, nimen ja koodin sijaan ilmoitetaan ”EI”.

9. KULJETUSTAPA / 运输 /

Kuljetusmenetelmiin sisältyvät todellisen kuljetuksen menetelmät ja tullin tarjoamat erikoiskuljetustavat; ensimmäiset ovat tosiasiallisen tuonnin tai viennin kuljetusmuodot, ja ne luokitellaan tavaroiden tuontiin tai vientiin käytetyn ajoneuvotyypin mukaan; toiset ovat kuljetusmenetelmät ilman tavaroiden tosiasiallista tuontia tai vientiä, ja ne luokitellaan tavaroiden järjestelmän muutoksen mukaan Kiinassa.

Sopiva kuljetusmuoto valitaan ja ilmoitetaan tullin määrittelemän "Kuljetustapojen kooditaulukon" mukaisesti, perustuen kuljetusmuotojen luokitteluun tavaroiden tosiasialliselle tuonnille tai viennille tai tavarajärjestelmän muutokselle. Kiinassa.

 1. Erityisolosuhteissa sovelletaan seuraavia täyttövaatimuksia:
  1. Kun tuodaan tai viedään tavaroita pikatoimituksena ilman postilähetyksiä, ilmoitetaan todellinen kuljetusmenetelmä.
  2. Kun tuontitavaroita siirretään tullin välillä, se ilmoitetaan sen ajoneuvon mukaan, jolla kuljetetut tavarat saapuivat saapumispaikkaan Kiinan alueelle; siirrettäessä vietyjä tavaroita tullin välillä, se ilmoitetaan sen ajoneuvon mukaan, jolla kuljetetut tavarat vietiin vientipaikasta Kiinan alueelta.
  3. Tuotujen tai vietyjen esineiden ja lahjaksi jätettyjen, myytäväksi luovutettujen esineiden osalta, joita ei viedä uudelleen (tuoda) ja jättää myyntiin Kiinan (ulkopuolella), ilmoitetaan "muu kuljetus" (koodi 9) .
  4. Tavaroiden osalta, jotka matkustajat tuovat tai vievät käsimatkatavaroissa, on ilmoitettava "matkustajan käsimatkatavarat" (koodi L).
  5. Kun tavaroita kuljetetaan paikallaan olevalla esineellä (mukaan lukien öljyputki, vesijärjestelmä, sähkönsyöttöverkko jne.), Ilmoitetaan "kuljetus kiinteällä esineellä" (koodi G).
 2. Kun muutetaan järjestelmää tavaroille Kiinan alueella ilman todellista tuontia tai vientiä, sovelletaan seuraavia täyttövaatimuksia:
  1. Kun tuodaan tavaroita Kiinan pääalueelta tullivyöhykkeen alueelle tai palataan kuljetukseen tullivyöhykkeelle, ilmoitetaan ”vapaa alue” (koodi 0).
  2. Kun tavarat tuodaan tullivyöhykkeen alueelta Kiinan alueelle tullivyöhykkeen ulkopuolelle, ilmoitetaan "joukkovyöhyke" (koodi 7).
  3. Kun varastoidaan tavaroita vientivalvontavarastossa tai palautetaan tavarat vientivalvontavarastoon Kiinan alueella, ilmoitetaan "väliaikainen varasto" (koodi 1).
  4. Kun tavaroita siirretään tullivarastosta myytäväksi tai käsiteltäväksi Kiinassa, ilmoitetaan "tullivarasto" (koodi 8).
  5. Kun tavarat tuodaan Kiinan kansantasavallan pääalueelta tullivapaaseen logistiikkakeskukseen tai kun tavarat viedään tullivarastologistiikkakeskuksesta muualle Kiinaan, "logistiikkakeskus" (koodi W) ilmoitetaan.
  6. Kun tavarat tuodaan Kiinan pääalueelta tullialan logistiikkapuistoon tai kun tavarat viedään tullilogistiikkapuistosta muualle Kiinaan, ilmoitetaan "logistiikkapuisto" (koodi X).
  7. Kun tuodaan tavaroita muuhun Kiinaan (näiden alueiden ulkopuolelle, jotka eivät liity erityisen tullivalvonnan alueisiin ja tullivalvonnan paikkoihin) ja tuontitavaroita muualta Kiinasta, PRC näiden sidottujen vyöhykkeiden alueelle, "sidotun sataman vyöhyke / monimutkainen sidosvyöhyke" (koodi Y).
  8. Kun tavaroita tuodaan viennin jalostusvyöhykkeelle, Zhuhai-Macaon rajat ylittävä teollisuusalue (Zhuhai-puisto), rajat ylittävän yhteistyön alue Kiinan kansantasavallan ja Kazakstanin Khorgosin (Kiinan osasto) välillä muusta Kiinasta (näiden ulkopuolella) vyöhykkeet ja jotka eivät liity erityisen tullivalvonnan alueisiin ja asettavat joukkovelkakirjoja) ja tavaroiden tuonnille muualta Kiinasta näiden alueiden alueelle, ilmoitetaan "viennin käsittelyvyöhyke" (koodi Z).
  9. Kun vietään tavaroita Kiinan kansantasavallan alueelta läntisen käytävän Shenzhen-Hong Kong satama-alueen Hongkong-osaan sekä tuodaan ja viedään tavaroita Kiinan pääalueelta Kiinan puolelle Kiinassa Kiinan kansantasavallan ja Kazakstanin Khorgosin välisen rajat ylittävän yhteistyön alue on ilmoitettu "erityisellä rajatyön tullialueella (koodi H).
  10. Kun viet tavaroita Hengqingin uuden piirin ja Pingtanin kompleksisen koe-alueen (jäljempänä yhdessä - integroidut koe-alueet) ilmoittamista varten käytetyn käytävän toisen rivin kautta muualle Kiinaan tai vietäessä tavaroita muusta Kiinasta alueelle monimutkaisten koevyöhykkeiden ilmoittamista varten käytetyn käytävän toisella rivillä sekä tavaroiden siirtämisen monimutkaisen koe-alueen sisällä ilmoittamalla ja maksamalla tullit hakijan valinnan mukaan "monimutkainen koe-alue" (koodi T) on merkitty.
  11. Kun tavaroita siirretään tai siirretään erityisen tullivalvonnan vyöhykkeiden sisällä, tavaroiden siirtäminen erityisen tullivalvonnan vyöhykkeiden ja tullivalvonnan paikkojen välillä, tavaroiden siirtäminen erityisen tullivalvonnan vyöhykkeiden ja muun Kiinan kansantasavallan alueen välillä vyöhykkeiden ulkopuolella, jalostetut raaka-aineet, jalostetut tuotteet, tavaroiden siirto käyttöönottoon Kiinassa erityisen tullivalvonnan vyöhykkeiden ulkopuolella sekä muu tavaroiden liikkuminen Kiinan kansantasavallan alueella, mainitaan ”muu kuljetus” (koodi 9).

10. AJONEUVON NIMI JA LENTONUMERO / 运输工具 名称 及 航次 号

Tässä kentässä ilmoitetaan tavaroiden tuontiin tai vientiin käytetyn ajoneuvon nimi tai koodi sekä lennon numero. Tähän kenttään syötetyn sisällön on oltava täysin sama kuin kuljetusviranomaisten tullille toimittaman rahti-ilmoituksen (rahtikirjan) sisältö.

 1. Kun kirjoitat ajoneuvon nimeä, sovelletaan seuraavia yksityiskohtaisia ​​täyttövaatimuksia:
  1. Vaatimukset tulli-ilmoituksen täyttämiselle, kun tullimuodollisuudet täytetään suoraan tavaroiden tuonti- tai vientipaikassa tai kun käytetään valtakunnallista integroitua tulliselvitysjärjestelmää:
   1. vesikuljetuksella: ilmoitetaan aluksen rekisteröintinumero (pienikokoisille aluksille, jotka yhdistävät Hongkongiin ja Macaoon - valvontarekisterin numero) tai aluksen nimi englanniksi;
   2. maanteitse kuljetettaessa: ennen maanteiden tavaraliikenteen rahtikirjojen sääntelyjärjestelmän käyttöönottoa ilmoitetaan tavaroiden rajat ylittävään kuljetukseen käytetyn ajoneuvon kansallinen valtion rekisterinumero; ilmoittaessasi Shenzhenissä tapahtuvaa ennakkoilmoitusjärjestelmää käyttäen ilmoitetaan kansallinen valtion rekisteröintinumero + "/" + "ennakkoilmoitus" (;;); tieliikenteen rahtikirjojen sääntelyjärjestelmän käyttöönoton jälkeen tätä kenttää ei täytetä;
   3. rautatiekuljetuksessa: ilmoitetaan kuljetuksen numero tai hyväksymistodistuksen numero;
   4. lentokuljetuksissa: ilmoita lennon numero;
   5. postikuljetuksessa: postilähetyksen laskun numero ilmoitetaan;
   6. kuljetettaessa muulla tavalla: kuljetustapa on määritelty, esimerkiksi: putkikuljetus, pakkauseläin jne.
  2. Vaatimukset tulli-ilmoituksen täyttämistä varten tavaroiden liikkumiselle tullin välillä (tullipassit):
   1. tuonti:
    1. vesikuljetuksessa: suoraa kuljetusta tai ennakkoilmoitusta varten merkitään "@" + kauttakuljetusta koskevan ilmoituksen 16-numeroinen väliaikainen rekisteröintinumero (tai rahtikirjan 13-numeroinen numero); kuljetettaessa väliaikaisen jälleenlaivauksen yhteydessä Kiinaan saapuvan aluksen nimi on ilmoitettava englanniksi;
    2. rautatiekuljetuksissa: suoraa kuljetusta tai ennakkoilmoitusta varten on ilmoitettava "@" + kauttakuljetusta koskevan ilmoituksen 16-numeroinen väliaikainen rekisteröintinumero; kun kyseessä on kuljetus uudelleenlähetyksen yhteydessä, ilmoitetaan vaunun numero;
    3. ilmakuljetukset: suoraa kuljetusta tai ennakkoilmoitusta varten ilmoita "@" + kauttakuljetusta koskevan ilmoituksen 16-numeroinen väliaikainen rekisteröintinumero (tai 13-numeroinen rahtikirjan numero); kuljetettaessa välilasku, "@" on merkitty;
    4. maantiekuljetuksissa tai muussa kuljetuksessa: ilmoitetaan "@" + kauttakuljetusta koskevan ilmoituksen 16-numeroinen väliaikainen rekisteröintinumero (tai rahtikirjan 13-numeroinen numero);
    5. ilmoittaessasi tavaroiden liikkumista millä tahansa edellä mainituista kuljetusmenetelmistä ja Guangdongin maakunnan alueella käytetyssä rahtikirjassa, ilmoita "@" + 13-numeroinen rahtikirjan numero.
   2. viedä:
    1. kun kuljetetaan vesiliikenteellä: vietäessäsi ilman jälleenlaivausta, ilmoita "@" + kauttakuljetuksen ilmoituslomakkeen 16-numeroinen väliaikainen rekisteröintinumero (tai rahtikirjan 13-numeroinen numero); jos tavaroiden liikkumista tullin välillä koskevassa monisivuisessa tulli-ilmoituksessa on käytettävä sellaista, ajoneuvon nimen paikalla on merkitty "@"; kuljetettaessa sisävesiliikennettä käyttäen jälleenlaivausta, on ilmoitettava jälleenlaivattavan aluksen (proomun) nimi; sisäistä rautatiekuljetusta käytettäessä - junan nimi ilmoitetaan (toimivaltaisen tulliviranomaisen tullialueen nelinumeroinen koodi + "JUNA"); sisäistä tieliikennettä käytettäessä - ajoneuvon nimi ilmoitetaan (toimivaltaisen tulliviranomaisen tullialueen nelinumeroinen koodi + "TRUCK");
    2. rautatiekuljetuksessa: ilmoitetaan "@" + kauttakuljetusta koskevan ilmoituksen 16-numeroinen väliaikainen rekisteröintinumero (tai rahtikirjan 13-numeroinen numero); jos tavaroiden liikkumista tullin välillä koskevassa monisivuisessa tulli-ilmoituksessa on käytettävä sellaista, ajoneuvon nimen paikalla on merkitty "@";
    3. lentokuljetuksissa: ilmoitetaan "@" + kauttakuljetusta koskevan ilmoituksen 16-numeroinen väliaikainen rekisteröintinumero (tai 13-numeroinen rahtikirjan numero); jos tavaroiden liikkumista tullin välillä koskevassa monisivuisessa tulli-ilmoituksessa on käytettävä sellaista, ajoneuvon nimen paikalla on merkitty "@";
    4. kuljetettaessa muulla kuljetuksella: ilmoitetaan "@" + kauttakuljetusta koskevan ilmoituksen 16-numeroinen väliaikainen rekisteröintinumero (tai rahtikirjan 13-numeroinen numero);
   3. Kun suoritetaan tullimuodollisuudet yhdistetyn tulli-ilmoituksen menetelmällä, tulli-ilmoituksessa ilmoitetaan ”yhdistetty ilmoitus”.
   4. Kun tavaroiden verovapaata myyntiä harjoittava organisaatio myy kotimaisia ​​tuotteita veronpalautuksella viennin yhteydessä, tätä kenttää ei täytetä.
   5. Jos tavaroiden varsinaista tuontia tai vientiä ei suoriteta, tätä kenttää ei täytetä.
 2. Lentonumeroa syötettäessä sovelletaan seuraavia yksityiskohtaisia ​​täyttövaatimuksia:
  1. Vaatimukset tulli-ilmoituksen täyttämiselle, kun tullimuodollisuudet täytetään suoraan tavaroiden tuonti- tai vientipaikassa tai kun käytetään valtakunnallista integroitua tulliselvitysjärjestelmää:
   1. vesikuljetuksella kuljetettaessa: ilmoitetaan aluksen matkan numero;
   2. maanteitse: ennen maanteitse tapahtuvaa kuljetusta koskevien kuljetuslomakkeiden sääntelyjärjestelmän käyttöönottoa ilmoitetaan 8-numeroinen saapumis- tai poistumispäivä (joista neljä ensimmäistä merkkiä ovat vuosi, 4 merkkiä ovat kuukausi, 2 merkkiä ovat päivä; edelleen myös); tieliikenteen rahtikirjojen sääntelyjärjestelmän käyttöönoton jälkeen ilmoitetaan ajoneuvon koodi;
   3. rautatiekuljetuksen yhteydessä: ilmoitetaan junan saapumis- tai poistumispäivä;
   4. lentokuljetuksissa: ei täytetty;
   5. postikuljetuksessa: ilmoitetaan ajoneuvoon saapumis- tai poistumispäivä;
   6. kuljetettaessa muulla tavalla: ei täytetty.
  2. Vaatimukset tulli-ilmoituksen täyttämistä varten tavaroiden liikkumiselle tullin välillä (tullipassit):
   1. tuonti:
    1. kun kuljetetaan vesiliikenteellä: kun kuljetetaan väliaikaisen jälleenlaivauksen yhteydessä, ilmoitetaan "@" + Kiinaan saapuvan päälinja-aluksen matkanumero; suoraa kuljetusta tai ennakkoilmoitusta ei täytetä;
    2. maanteitse kuljetettaessa: ei täytetty;
    3. rautatiekuljetuksessa: merkitään "@" + saapumis- tai poistumispäivä; d) lentokuljetukset: ei täytetä; e) kuljetettaessa muulla tavalla: ei täytetty;
   2. viedä:
    1. kun kuljetetaan vesiliikenteellä: kun kuljetetaan ilman jälleenlaivausta, sitä ei ole täytetty; kuljetettaessa sisävesiliikennettä käyttäen jälleenlaivausta, ilmoitetaan jälleenlaivattavan aluksen (proomun) matkanumero; kotimaan rautatie- tai maanteiden kuljetus - 6-numeroinen kuljetuspäivämäärä (2 merkkiä - vuosi, 2 merkkiä - kuukausi, 2 merkkiä - päivä);
    2. vietäessä tieliikenteen ja konttikuljetusten yhdistetyn käytön kanssa: ei täytetty;
    3. lentokuljetuksissa: ei täytetty;
    4. kuljetettaessa muulla tavalla: ei täytetty.
   3. Kun tavaroiden verovapaata myyntiä harjoittava organisaatio myy kotimaisia ​​tuotteita veronpalautuksella viennin yhteydessä, tätä kenttää ei täytetä.
   4. Jos tavaroiden varsinaista tuontia tai vientiä ei suoriteta, tätä kenttää ei täytetä.

11. KULJETUSASETUKSEN MÄÄRÄ / 提 运 单 号

Tämä kenttä osoittaa konossementin tai konossementin numeron. Yksi tulli-ilmoituksen kappale voi sisältää vain yhden konossementin tai konossementin numeron; jos tavaralasti yhdessä laskussa (lasku) vastaa useita konossementteja tai rahtikirjoja, kutakin konossementti tai konossementti, täytetään erillinen ilmoitus.

Seuraavat yksityiskohtaiset täyttövaatimukset koskevat:

 1. Vaatimukset tulli-ilmoituksen täyttämiselle, kun tullimuodollisuudet täytetään suoraan tavaroiden tuonti- tai vientipaikassa tai kun käytetään valtakunnallista integroitua tulliselvitysjärjestelmää:
  1. Vesikuljetuksella kuljetettaessa: ilmoitetaan viennin tai tuonnin konossementin numero; jos on olemassa sisäinen konossementti, vientiä tai tuontia koskevan konossementin numero ilmoitetaan + "*" + sisäisen konossementin numero.
  2. Maanteitse kuljetettaessa: ennen tieliikenteen rahtikirjojen sääntelyjärjestelmän käyttöönottoa ei ole täytetty; maantieliikenteen rahtikirjojen sääntelyjärjestelmän käyttöönoton jälkeen ilmoitetaan vientiä tai tuontia koskevan yleisen rahtikirjan numero.
  3. Rautatiekuljetuksessa: konossementin numero ilmoitetaan.
  4. Lentokuljetuksissa: ilmoitetaan yleisen konossementin numero + "_" + konossementin numero; konossementin puuttuessa ilmoitetaan yleisen konossementin numero.
  5. Postikuljetuksessa ilmoitetaan postilähetyksen laskun numero.
 2. Vaatimukset tulli-ilmoituksen täyttämistä varten tavaroiden liikkumiselle tullin välillä (tullipassit):
  1. Tuonti:
   1. vesikuljetuksella: suoraa kuljetusta tai kuljetusta välilastin kanssa ilmoitetaan konossementin numero; ei täytetty ennakkoilmoituksen yhteydessä;
   2. rautatiekuljetukset: suoran kuljetuksen tai välilastin kanssa tapahtuvan kuljetuksen yhteydessä ilmoitetaan rautateiden rahtikirjan numero; ei täytetty ennakkoilmoituksen yhteydessä;
   3. lentokuljetukset: suoran kuljetuksen tai välilastin kanssa tapahtuvan kuljetuksen yhteydessä ilmoitetaan yleisen rahtikirjan numero + "_" + konossementin numero; ei täytetty ennakkoilmoituksen yhteydessä;
   4. kuljetettaessa muulla menetelmällä: ei täytetty;
   5. kun tavaroita siirretään maanteitse tullitoimipaikkojen välillä Guangdongin maakunnassa tavaroiden maahantuonnin jälkeen edellä mainituilla kuljetusmenetelmillä: ilmoitetaan ajoneuvon rekisterinumero.
  2. Viedä:
   1. kun kuljetetaan vesiliikenteellä: kun kuljetetaan väliaikaisella jälleenlaivauksella, ilmoitetaan konossementin numero; kun sitä kuljetetaan ilman välivaihetta, sitä ei ole täytetty; kun ilmoitetaan tavaroiden välillä kuljetetuista tavaroista etukäteen Guangdongin maakunnassa, tavaroita kuljettavan ajoneuvon rekisterinumero ilmoitetaan;
   2. kuljetettaessa muulla menetelmällä: ei täytetty; Kun ennakkoilmoitetaan tavaroiden kuljetuksesta maanteitse tullien välillä Guangdongin maakunnassa, tavaroita kuljettavan ajoneuvon rekisterinumero ilmoitetaan.
  3. Kun tullimuodollisuudet suoritetaan yhdistetyn tulli-ilmoituksen menetelmällä, tulli-ilmoituksessa ilmoitetaan tavaroiden tuonnin ja viennin aloitus- ja päättymispäivä konsolidoidun ilmoituksen eritelmien mukaisesti (4 merkkiä - vuosi, 2 merkkiä - kuukausi, 2 merkkiä - päivä, 4 merkkiä - vuosi, 2 merkkiä - kuukausi, 2 merkkiä - päivä).
  4. Jos tavaroiden varsinaista tuontia tai vientiä ei suoriteta, tätä kenttää ei täytetä.

12. TAVAROIDEN VARASTOINTI / 货物 存放 地点

Tämä kenttä ilmoittaa tavaroiden varastointilaitoksen tai -paikan tuonnin jälkeen, mukaan lukien tullivalvonnan työpaikka (väliaikainen varasto), lajitteluvarasto, pysyvä jalostuspaikka, karanteenipaikka, yrityksen oma varasto jne.

13. LOPETTAVA VASTAANOTtaja / LÄHETTÄJÄ / 消费 使用 单位 / 生产 销售 单位

 1. Kun annat tietoja lopullisesta vastaanottajasta, ilmoitetaan Kiinan alueelle tuotujen tuotteiden tunnetun loppukäyttäjän tai käyttäjän nimi, mukaan lukien:
  1. Organisaatiot, jotka tuovat tavaroita itsenäisesti ulkomailta.
  2. Organisaatio, joka on uskonut tavaroiden tuonnin tuonti- ja vientiyritykselle.
 2. Kun syötetään tietoja lopullisesta lähettäjästä, ilmoitetaan Kiinassa olevan tunnettujen vietyjen tuotteiden valmistajan tai myyjän nimi, mukaan lukien:
  1. Organisaatiot, jotka vievät tavaroita itsenäisesti.
  2. Organisaatio, joka on uskonut tavaroiden viennin tuonti- ja vientiyritykselle.
  3. Kun tavaroiden verovapaata myyntiä harjoittava organisaatio myy kotimaisen tuotannon tuotteita vientiin veronpalautuksella, ilmoitetaan tämän organisaation hallinnassa oleva verovapaa myymälä.
 3. Tullien kokonaan tai osittain vapautettujen tavaroiden tuontia tai vientiä koskevassa tulli-ilmoituksessa olevien tavaroiden lopullisen vastaanottajan / lähettäjän on oltava täysin yhtäpitäviä "Vahvistuksessa määriteltyjen etuuksien hakijaa" koskevien tietojen kanssa. Kiinan tullien kantaminen ja tullittomuus tavaroiden maahantuonnissa ja viennissä "(jäljempänä" vahvistus keräämisestä ja vapautuksesta tullista "); kun tavaroita siirretään sidotun valvonnan paikan ja vieraan alueen välillä, lopulliseksi vastaanottajaksi / lähettäjäksi merkitään valvotun paikan nimi (luokan B logiikkakeskuksissa yrityksen nimi sidotun alueen alueella) logistiikkakeskus on ilmoitettu).
 4. Erityisen tullivalvonnan alueilla tätä vyöhykettä hallinnoiva yritys ("jalostusorganisaatio" tai "varasto") ilmoitetaan lopullisena vastaanottajana / lähettäjänä.
 5. Vaatimukset koodin täyttämiselle:
  1. Oikeushenkilön tai muun organisaation 18-numeroinen yhtenäinen julkisen luottokelpoisuuden koodi ilmoitetaan.
  2. Jos 18-numeroista yhtenäistä julkisen luottokelpoisuuden koodia ei ole, merkitään ”EI”.
 6. Jos Kiinan kansantasavallassa Kiinaan tuotujen tavaroiden loppukuluttaja tai käyttäjä tai Kiinasta vietyjen tavaroiden valmistaja tai myyjä on yksityishenkilö, henkilöllisyystodistuksen numero, passin numero, henkilötodistuksen numero taiwanilainen maanmiehensä tai toisen voimassa olevan henkilötodistuksen numero sekä nimi ja sukunimi.

14. VALVONTAMENETELMÄ / 监管 方式

Valvontamenetelmä - tullivalvontamenetelmä tavaroiden tuonnin ja viennin aikana, joka määritetään kansainvälisen kaupan viennin ja tuonnin muodon perusteella ottaen huomioon tullien kerääminen, tilastot ja liikkumisen tullivalvonnan ehdot tavaroiden. Valvontamenetelmäkoodi koostuu 4 merkistä, joista kaksi ensimmäistä ovat tullitarkastuksen ja atk-sääntelyn vaatimusten mukaisesti jaettu luokituskoodi ja kaksi viimeistä ovat vienti-tuonti-lomakkeen koodi, joka on kehitetty ottaen huomioon kansainvälisten standardien mukaisesti.

Tässä kentässä ilmoitetaan ulkomaankaupan tosiasiallisten ehtojen perusteella tarkastustavan lyhennetty nimi ja sen koodi, joka on valittu tullilaitoksen määrittelemän "Valvontamenetelmien kooditaulukon" mukaisesti. Vain yksi valvontamenetelmän koodi voidaan ilmoittaa yhdessä tulli-ilmoituksen kopiossa.

Erityistapauksissa seuraavat vaatimukset koskevat valvontamenetelmän kentän täyttämistä asiakkaan toimittamia raaka-aineita käsiteltäessä:

 1. Kun tuodaan merkityksettömän määrän ja vähäarvoisia apuraaka-aineita (ts. Vähäarvoisia apuraaka-aineita, joiden arvo on enintään 5 dollaria ja joissa on 000 tyyppiä), joihin ei käytetä Tolling Trade Guide -ohjelmaa, "vähäarvoiset apuraaka-aineet" on merkitty. Jos käytetään "Tolling Trading Guide" -ohjelmaa, ilmoitetaan "Tolling Trading Guide" -palvelun tarjoama valvontamenetelmä.
 2. Kun siirretään maksullisia raaka-aineita jalostettavaksi myytäväksi Kiinan alueella, samoin kuin rekisteröidessä tuontia raaka-aineina ja lopputuotteiden, viallisten tavaroiden, keskeneräisten tuotteiden keskuudessa myyntiin Kiinan alueella, se on merkitty "siirrettyjen raaka-aineiden siirto myytäväksi Kiinaan" tai "siirto tuontiraaka-aineiden toteuttamiseen Kiinassa"; siirrettäessä asiakkaan toimittamien raaka-aineiden jalostuksen lopputuotteita tuontitavaroiden ryhmään kokonaan tai osittain vapautettuina tulleista "Vahvistus keräämisestä ja tullittomuudesta" -kohdan perusteella, vienti- ja tuonti-ilmoitukset täytetään: vienti-ilmoituksessa ilmoitetaan "täydellinen tai osittainen vapautus lopputuotteiden tulleista toimitetuista raaka-aineista" tai "täydellinen tai osittainen vapautus tuontiraaka-aineista valmistettujen lopputuotteiden tulleista", todellisen valvontamenetelmän mukainen menetelmä ilmoitetaan tuonti-ilmoitus.
 3. Kun kyseessä on palautustuonti (tuonti) tai jälleenvienti (vienti) lopputuotteiden sattuessa asiakkaan toimittamien raaka-aineiden jalostustuotteiden viennin aikana, on ilmoitettu ”valmiiden tuotteiden palautus / vaihto toimitetusta raaka-aineesta materiaalit ”tai” tuotujen raaka-aineiden lopputuotteiden palautus / vaihto ”; raaka-aineiden ja osien palauttamisen (viennin) tai jälleentuonnin (tuonnin) yhteydessä korvaamisen yhteydessä tuotaessa raaka-aineita jalostettavaksi, mainitaan "toimitettujen raaka-aineiden tai osien palautus / vaihto" tai "palautus / vaihto" tuotujen raaka-aineiden tai osien vaihto "; raaka-ainejäämien, jalostuksessa syntyvien jätteiden sekä aikaisemmin tuotujen raaka-aineiden ja osien palautusviennin (viennin) osalta laatuun, eritelmiin ja muihin syihin ilman vastaavien tavaroiden tuontia vaihdon yhteydessä ilmoitetaan "toimitettujen raaka-aineiden ja osien vienti", "jätteen poistaminen toimitetuista raaka-aineista", "tuotujen raaka-aineiden ja osien vienti", "jätteiden poisto" tuontiraaka-aineista ”.
 4. Kun siirretään asiakkaan toimittamien raaka-aineiden jalostuksessa syntyviä jätteitä ja sivutuotteita myyntiin Kiinassa, täytetään tuonti-ilmoitus, jossa ilmoitetaan ”jätteiden siirto toimitetuista raaka-aineista myyntiin Kiinaan” tai ”jätteiden siirto Kiinaan”. tuotujen raaka-aineiden jätteet myytäväksi Kiinassa ”.
 5. Kun yritys siirtää yrityksen tuhoaminen Tullitavarat tuottamatta tuloja, silloin kun nämä tavarat ovat raaka-aineita, osia tai viallisia tavaroita, ilmoitetaan "raaka-aineiden ja osien tuhoutuminen", jos nämä tavarat ovat jätettä tai sivutuotteita, "jätteen hävittäminen". Kun yritys siirtää tietullitavaroita hävitettäviksi tulojen vastaanottamisen yhteydessä, ilmoitetaan "toimitettujen raaka-aineiden jätteiden siirto Kiinassa myytäväksi" tai "siirrettyjen raaka-aineiden jätteiden siirto Kiinassa myytäväksi".
 6. Kun tavaroiden verovapaata myyntiä harjoittava organisaatio myy kotimaisen tuotannon tuotteita vientiin veronpalautuksella, merkitään ”muu”.

15. Perinnän luonne ja vapautus tullista / 征免 性质

Tässä kentässä ilmoitetaan todellisten olosuhteiden perusteella lyhennetty perinnän ja tullittomuuden nimi sekä sen koodi, joka on valittu tullin määrittelemän "perinnän ja tullittomuuden kooditaulukon" mukaisesti. jos tulli on antanut "vahvistuksen perinnästä ja vapautuksesta tulleista", on ilmoitettava tässä vahvistuksessa tarkoitettu perinnän luonne ja vapautus tulleista. Yhdessä tulli-ilmoituksen jäljennöksessä voidaan ilmoittaa vain yksi perinnän ja tullittomuuden ominaispiirre.

Kun tulli-ilmoitus täytetään tietullikaupan yhteydessä, ilmoitetaan tullin antamissa "tietullikauppaa koskevissa suuntaviivoissa" säädetty lyhenne nimityksen lyhennys keräysominaisuuksista ja tullittomuudesta sekä sen koodi. Erityisolosuhteissa sovelletaan seuraavia täyttövaatimuksia:

 1. Kun siirretään maksullisia kauppatavaroita myyntiin Kiinassa, ilmoitetaan tiedot todellisista olosuhteista (esimerkiksi tullien kantaminen tavanomaisella tavalla, tavarat tieteelliseen ja koulutustoimintaan, muut laissa säädetyt säännöt jne.).
 2. Raaka-aineiden ja osien palauttamisen (viennin), lopputuotteiden palauttamisen (tuonnin) osalta ilmoitetaan ”muut laissa säädetyt säännöt”.
 3. Kun tavaroita siirretään tietullikaupan puitteissa, se ei ole valmis.
 4. Kun tavaroiden verovapaata myyntiä harjoittava organisaatio myy kotimaisen tuotannon tavaroita vientiin sovellettavien veronpalautusten avulla, ilmoitetaan ”muut laissa säädetyt säännöt”.

16. LISENSSINUMERO / 许可证 号

Tässä kentässä ilmoitetaan tuonti- (vienti-) lisenssin numero, kaksikäyttötuotteiden ja -tekniikoiden tuontia (vientiä) koskeva lisenssi, kaksikäyttötuotteiden ja -tekniikoiden vientilupa (suunnattu), väliaikaisen tekstiilituotteiden vienti, vientilisenssi (tietullikaupan yhteydessä), vientilisenssit (pienen rajakaupan puitteissa).

Kun tavaroiden verovapaata myyntiä harjoittava organisaatio myy kotimaisen tuotannon tuotteita vientiin veronpalautuksella, sitä ei täytetä.

Tulli-ilmoituksen yhdessä kappaleessa voi olla vain yksi todistuksen numero.

17. LÄHETYSSATAMA / 启运 港

Tässä kentässä, kun tuodaan (tuodaan) tavaroita, ensimmäinen tavaroiden ulkomaan lastaussatama ilmoitetaan ennen näiden tavaroiden saapumista Kiinan tullialueelle.

Todellisten olosuhteiden mukaisesti sataman nimi ja sen koodi ilmoitetaan tullilaitoksen määrittelemän merisatamakooditaulukon mukaisesti. jos satamaa ei ole lueteltu "merisatamakooditaulukossa", on ilmoitettava vastaavan valtion nimi ja koodi. Kun tavaroita viedään erityiseltä tullivalvonta-alueelta tai joukkovelkakirjojen tarkastuspaikasta näiden alueiden ulkopuolelle Kiinaan, vastaavan erityisen tullivalvonta-alueen tai joukkovelkakirjojen valvontapaikan nimi ja koodi on ilmoitettava merisatamataulukon mukaisesti; jos tätä vyöhykettä tai sijaintia ei ole lueteltu merisatamakooditaulukossa, on ilmoitettava ”määrittelemätön erityinen valvontavyöhyke” (未列 出 的 特殊 监管 区) ja sen koodi. Jos tavaroiden todellista tuontia tai vientiä ei suoriteta, ilmoitetaan "Kiinassa" (中国 境内) ja vastaava koodi.

18. SOPIMUKSEN TAI SOPIMUKSEN MÄÄRÄ / 合同 协议 号

Tässä kentässä ilmoitetaan tavaroiden vientiä ja tuontia koskevan sopimuksen numero (mukaan lukien sopimukset tai tilaukset). Kaupallisen liiketoimen puuttuessa sitä ei saada päätökseen.

Kun tavaroiden verovapaata myyntiä harjoittava järjestö myy kotimaisia ​​tuotteita, joista on vietävä vientitukea, tätä kenttää ei täytetä.

19. KAUPAN TILA (TERRITORI) / 贸易 国 (地区)

Kun tuodaan tavaroita kaupallisen kaupan seurauksena, ilmoitetaan tavaroiden ostotila (alue), kun vietään tavaroita, ilmoitetaan tavaroiden myyntivaltio (alue). Kaupallisen liiketoimen puuttuessa ilmoitetaan valtio (alue), johon tavaroiden omistajan omistaja kuuluu.

Tämä kenttä osoittaa vastaavan valtion (alueen) nimen kiinaksi ja sen koodin, joka on valittu tullin määrittelemän "Osavaltioiden (alueiden) kooditaulukon" mukaisesti.

20. OSASTON VALTION (TERRITORI) / MÄÄRÄKOHTEEN VALTION (TERRITORIN) / 启运 国 (地区) / 运抵 国 (地区)

Lähtövaltiona (alueena) tavaroiden tuonnissa (maahantuonnissa) ilmoitetaan valtio (alue), josta tavarat lähetetään Kiinaan suoraan tai kauttakulkuna toisen valtion (alueen) kautta, edellyttäen, että tässä toisessa valtiossa (alueella) ) kaupallisia liiketoimia ei tapahdu.

Määrämaana (alueena) tavaroita vietäessä (vietäessä) valtiota (aluetta), jonne tavarat lähetetään Kiinan tullirajasta suoraan tai kauttakulun kautta toisen valtion (alueen) kautta, edellyttäen, että tässä toisessa osavaltiossa ( alueella) eivät suorita mitään kaupallisia liiketoimia.

Kun tuodaan ja viedään tavaroita suoralla kuljetuksella ilman lastausta (kauttakulku) kolmannen valtion (alueen) kautta, lähtövaltio (alue) on tuontitavaroiden lastaussataman valtio (alue); määrävaltio (alue) on vietyjen tavaroiden määräpaikan valtio (alue).

Jos tuodessa ja vietäessä tavaroita, joiden lastaus (kauttakuljetus) tapahtuu kolmannen valtion (alueen) kautta tässä kolmannessa valtiossa (alueella), suoritetaan kaupallisia toimintoja suhteessa tavaroihin, kauttakulkuvaltio (alue) on lähtö- tai määrämaa (alue).

Tässä kentässä ilmoitetaan nimi kiinaksi ja lähtö- tai määrämaan (alueen) koodi, joka on valittu tullin määrittelemän "valtion (alueen) koodien taulukon" mukaisesti.

Jos tavaroiden todellista tuontia tai vientiä ei tapahdu, ilmoitetaan "Kiina" (中国) ja vastaava koodi.

21. KAUTTAKULKU- JA MÄÄRÄSATAMA SATAMA / 经 停 港 / 指 运 港

Viimeinen tavaroiden lastaussatama ulkomailla ennen näiden tavaroiden saapumista Kiinan tullialueelle ilmoitetaan kauttakulkusatamana tavaroiden tuonnille (tuonnille).

Tavaroita kuljetettaessa ulkomailla oleva lopullisen määränpään satama ilmoitetaan määräpaikkasatamana tavaroita vietäessä (vietäessä) jos lopullinen kohdesatama ei ole tiedossa etukäteen, ilmoitetaan aiottu kohdesatama.

Tosiasiallisten olosuhteiden mukaisesti sataman nimi ja sen koodi ilmoitetaan tulli määrittelemän merisatamakooditaulukon mukaisesti. jos kauttakulkusataman tai määräsataman nimeä tai koodia ei näy ”Satamakoodien taulukossa”, asianomaisen valtion nimi ja koodi voidaan ilmoittaa.

Jos tavaroiden todellista tuontia tai vientiä ei suoriteta, ilmoitetaan "Kiinassa" (中国 境内) ja vastaava koodi.

22. SAAPUMIS- JA POISTUMISPISTE / 入境 口岸 / 离境 口岸

Tavaroiden maahantuonnin (maahantuonnin) lähtökohtana ilmoitetaan kiinankielinen nimi ja ensimmäisen tarkastuspisteen koodi Kiinassa, jonne ajoneuvo saapuu ulkomailta.

 • rajat ylittäville multimodaalisille kuljetuksille on ilmoitettava kiinankielinen nimi ja Kiinan tarkastuspisteen koodi, johon kuljetetaan multimodaalikuljetuksella tavarat asuu lopulta maan alueella;
 • tavaroiden kauttakulun aikana ilmoitetaan kiinankielinen nimi ja ensimmäisen tarkastuspisteen koodi tavaroiden saapuessa Kiinaan;
 • kun tuodaan tavaroita erityisen tullivalvonnan alueelta tai tullivalvonnan paikasta, on ilmoitettava kiinankielinen nimi ja erityisen tullivalvonnan alueen tai joukkovalvonnan paikan koodi;
 • muissa tapauksissa, joissa tavaroiden todellista tuontia tai vientiä ei suoriteta, on ilmoitettava sen kaupungin nimi, jossa tavarat sijaitsevat, ja sen koodi.

Poistumispaikkana ilmoitetaan vietyjä tavaroita kuljettavan ajoneuvon kiinankielinen nimi ja ensimmäisen tarkastuspisteen koodi ennen lähtöä Kiinasta;

 • rajat ylittävissä multimodaalisissa kuljetuksissa on ilmoitettava kiinankielinen nimi ja Kiinan tarkastuspisteen koodi, jossa multimodaalikuljetuksella kuljetetut tavarat lähtevät maan alueelta ensimmäistä kertaa;
 • kun tavarat ovat kauttakuljetuksessa, kiinan nimi ja ensimmäisen tarkastuspisteen koodi ilmoitetaan vietäessä tavaroita ulkomaille;
 • vietäessä tavaroita ulkomaille erityiseltä tullivalvontavyöhykkeeltä tai joukkovelkakirjojen tarkastuspaikasta, mainitaan kiinankielinen nimi ja erityisen tullivalvonta-alueen tai joukkovelkakirjojen valvontapaikan koodi
 • muissa tapauksissa, joissa tavaroiden todellista tuontia tai vientiä ei suoriteta, on ilmoitettava sen kaupungin nimi, jossa tavarat sijaitsevat, ja sen koodi.

Tulo- ja lähtöpaikkojen tyyppejä ovat merisatamat, venesatamat, lentokentät, lentokenttien rahtikuljetusterminaalit, rajapisteet, rautatieasemat, ajoneuvojen lastaus- ja purkupaikat, ajoneuvojen tarkastuspaikat, maasatamat, erityiset tullivalvonta-alueet alueen tarkastuspiste jne. Tässä kentässä ilmoitetaan Kiinan tarkastuspisteen nimi ja sen koodi, joka on valittu tullin määrittelemän "tarkastuspisteiden kooditaulukon" mukaisesti.

23. PAKKAUSTYYPPI / 包装 种类

Tavaroiden maahantuonnissa tai viennissä ilmoitetut pakkaustyypit sisältävät kuljetuspakkaukset (lähetyspakkaukset) ja muut pakkaustyypit. Tässä kentässä ilmoitetaan pakkaustyyppi ja sen koodi, joka on valittu tullin määrittelemän pakkaustyyppien kooditaulukon mukaisesti.

Lähetyspakkaukset - yhden tavaran konossementissa olevat pakkaukset; muita pakkaustyyppejä ovat erityyppiset tavarat (pakkaukset) sekä materiaalit kasviperäiselle substraatille jne.

24. ISTUIMIEN MÄÄRÄ / 件 数

Tämä kenttä ilmoittaa tuotujen tai vietyjen tavaroiden määrän pakkauksessa (kuljetettujen tavaroiden pakkausten lukumäärän mukaan). Erityistapauksissa sovelletaan seuraavia täyttösääntöjä:

 1. Jos rahti-ilmoituksessa kappaleiden lukumäärä määritetään kontteissa, on ilmoitettava konttien lukumäärä.
 2. Jos kappalemäärä on ilmoitettu kuormalavailmassa kuormalavoilla, ilmoitetaan kuormalavojen lukumäärä.

Nollaa ei voida määrittää tässä kentässä; tuotteille, joissa ei ole pakkausta, on merkitty "1".

25. BRUTTOPaino (KG) / 毛重 (千克)

Tuotujen tai vietyjen tavaroiden kokonaispaino ilmoitetaan, mukaan lukien niiden pakkaus (taara). Mittausyksikkö - 1 kg; jos paino on alle 1 kg, tässä kentässä on oltava "1".

26. Nettopaino (kg) / 净重 (千克)

Ilmoitettu painollabrutto tuodut tai viedyt tavarat vähennettynä ulkopakkauksen painolla, eli tavaroiden todellisella painolla. Mittausyksikkö - 1 kg; jos paino on alle 1 kg, tässä kentässä on oltava "1".

27. TOIMITUSEHDOT / 成交 方式

Perustuen tosiasiallisen liiketoimen ehtoihin maahantuotujen tai vietyjen tavaroiden hintaan, ilmoitetaan toimitusehdot (maksutapa), jotka on valittu tullin määrittelemän "Toimitusehtojen kooditaulukon" mukaisesti. Jos tavaroiden todellista tuontia tai vientiä ei suoriteta, tuonti osoittaa CIF, vietäessä FOB.

28. KULUTUSKULUT / 运费

Kun tuodaan (tuodaan) tavaroita, tavaroiden kuljetuskustannukset (rahti) ennen purkamista Kiinan kansantasavallan alueelle saapumispaikassa; kun vietään (viedään) tavaroita, kuljetuskustannukset ilmoitetaan, kun tavarat on viety Kiinasta Kiinasta.

Kuljetuskustannukset voidaan ilmoittaa yhdellä kolmesta tavasta (rahti yksikköä kohti, kokonaiskuljetus tai rahtimaksu) vastaavalla merkillä (merkki "1" tarkoittaa rahtimaksua, "2" - rahti yksikköä kohti, joka on yksi tonni tavaraa, ”3” - rahdin kokonaismäärä) sekä syöttämällä asianmukainen valuuttakoodi, joka on valittu tullin määrittelemän valuuttakooditaulukon mukaisesti.

Kun tavaroiden verovapaata myyntiä harjoittava järjestö myy kotimaisia ​​tuotteita, joista on vietävä vientitukea, tätä kenttää ei täytetä.

29. VAKUUTUSMENOT / 保费

Kun tuodaan (tuodaan) tavaroita, ilmoitetaan vakuutuskustannusten määrä ennen purkamista Kiinassa tapahtuvassa tuontipaikassa; kun vietään (viedään) tavaroita, vakuutuskustannukset ilmoitetaan lastattuaan tavaroiden vientipaikkaan Kiinan alueelta.

Vakuutuskustannukset voidaan ilmoittaa kahdella tavalla (vakuutuskustannusten kokonaismäärä tai vakuutuskustannusaste) vastaavalla merkillä (merkki "1" tarkoittaa vakuutuskustannusten määrää, "3" - vakuutuskustannusten kokonaismäärä) ja syöttämällä asianmukainen valuuttakoodi, joka on valittu tullin määrittelemän "valuuttakooditaulukon" mukaisesti.

Kun tavaroiden verovapaata myyntiä harjoittava järjestö myy kotimaisia ​​tuotteita, joista on vietävä vientitukea, tätä kenttää ei täytetä.

30. MUUT KULUT / 杂费

Tässä kentässä ilmoitetaan kaupan kohteena olevien tavaroiden hinnan lisäksi kulut, jotka Kiinan vienti- ja tuontitulleista annetun asetuksen asiaa koskevien määräysten perusteella on sisällytettävä kokonaistullausarvoon tai vähennettävä siitä täydestä tullausarvo. Muut kulut voidaan ilmoittaa kahdella tavalla (sekalaisten kulujen kokonaismäärä tai sekalaisten kulujen osuus) lisäämällä vastaava merkki (merkki "1" tarkoittaa sekalaisten kulujen määrää, "3" - kokonaismäärää muista kuluista) sekä syöttämällä asianmukainen valuuttakoodi, joka on valittu tullin määrittelemän "Valuuttakooditaulukon" mukaisesti.

Muut kulut, jotka on sisällytettävä koko tullausarvoon, ilmoitetaan positiivisena lukuna tai positiivisella korolla; muut kulut, jotka on vähennettävä koko tullausarvosta, ilmoitetaan negatiivisena lukuna tai negatiivisella korolla.

Kun tavaroiden verovapaata myyntiä harjoittava järjestö myy kotimaisia ​​tuotteita, joista on vietävä vientitukea, tätä kenttää ei täytetä.

31. MUIDEN ASIAKIRJOJEN TYYPIT JA NUMEROT / B 单证 及 编号

Tässä kentässä ilmoitetaan muiden vienti- ja tuontilupien koodit, tullitarkastusta koskevat asiakirjat (näiden sääntöjen 16 kohdassa säädettyjen lisäksi) ja saateasiakirjat, jotka on valittu "Tullitarkastusta varten tarvittavien asiakirjojen kooditaulukon" mukaisesti. ja "saateasiakirjojen kooditaulukko", jonka tulli määrittelee, sekä niiden numerot.

Tämä kenttä on jaettu kahteen sarakkeeseen: saateasiakirjan koodi (随附 单证 代码) ja saateasiakirjan numero (随附 单证 编号). Sarakkeessa "saateasiakirjan koodi" ilmoitetaan tullin määrittelemien "tullitarkastuksessa käytettävien asiakirjojen kooditaulukon" ja "saateasiakirjojen kooditaulukon" mukaisesti valittu asiakirjakoodi. Sarakkeessa "saateasiakirjan numero" ilmoitetaan saateasiakirjan numero.

 1. Kun toimitetaan tulli-ilmoitus tullien maksamisesta Kiinan kansantasavallan kauppatavaroiden myynnin yhteydessä (paitsi Golden Gate II -tullikaupan sääntelyjärjestelmän käyttötapauksissa), sarakkeeseen "koodi" merkitään merkki "c". saateasiakirjan" sarakkeessa "saateasiakirjan numero" osoittaa tullin hyväksymän ja hyväksymän tullin kantotoimenpiteen, joka liittyy Kiinan kansantasavallassa myytäväksi tarkoitettujen tavaroiden siirtoon, numero.
 2. Jos tavaroita maahantuodessa tai vietäessä tavanomaisen kaupan puitteissa, sopimukseen perustuvan (tavanomaisen) tai erityisen etuustullin (jäljempänä yhdessä - etuusmäärä) soveltaminen on mahdollista vain alkuperätodistuksen perusteella ( sääntelymuoto ilman mahdollisuutta ilmoittaa alkuperämaata), sarakkeessa "saateasiakirjan koodi" Merkitään merkki "Y", sarakkeessa "saateasiakirjan numero" ilmoitetaan "(kauppasopimuksen koodi)" + "alkuperätodistuksen numero". Jos etuustullin soveltaminen on sallittua alkuperätodistuksen tai alkuperämaan ilmoituksen (sääntelylomake, jossa mahdollisuus alkuperämaan ilmoittamiseen) perusteella, merkki "Y" on merkitty sarakkeeseen "saateasiakirjan koodi", sarakkeeseen "saateasiakirjan numero", "(kauppakoodisopimus)" + merkki "C" (haettaessa alkuperätodistuksen perusteella) tai allekirjoita "D" (kun hakemus tehdään alkuperämaan ilmoituksen perusteella) + "alkuperätodistuksen numero (tai alkuperämaan ilmoituksen sarjanumero)". Yksi tulli-ilmoituksen kappale vastaa yhtä alkuperätodistusta tai alkuperämaan ilmoitusta. Seuraavia koodeja käytetään kauppasopimuksiin:
  • "01" - APEC-sopimus;
  • "02" - sopimus Kiinan ja ASEANin vapaakauppa-alueesta;
  • "03" - Kiinan ja Hongkongin erityishallintoalueen välinen sopimus läheisestä talouskumppanuudesta (CEPA-Hong Kong);
  • "04" - Kiinan ja Macaon erityishallintoalueen välinen sopimus läheisestä talouskumppanuudesta (CEPA-Macao);
  • "06" - toimenpiteet nollatullin soveltamiseksi Taiwanista peräisin oleviin maataloustuotteisiin;
  • "07" - sopimus vapaakauppa-alueesta Kiinan ja Pakistanin välillä;
  • "08" - sopimus Kiinan kansantasavallan ja Chilen vapaakauppa-alueesta;
  • "10" - sopimus Kiinan ja Uuden-Seelannin vapaakauppa-alueesta;
  • "11" - sopimus Kiinan ja Singaporen vapaakauppa-alueesta;
  • "12" - sopimus Kiinan ja Perun vapaakauppa-alueesta;
  • "13" - erityisasetus tullijärjestelmää suhteessa vähiten kehittyneisiin valtioihin;
  • "14" - Taiwanin salmen rannikkojen välinen taloudellista yhteistyötä koskeva puitesopimus (ECFA);
  • "15" - sopimus Kiinan ja Costa Rican vapaakauppa-alueesta;
  • "16" - sopimus vapaakauppa-alueesta Kiinan ja Islannin välillä;
  • "17" - sopimus vapaakauppa-alueesta Kiinan ja Sveitsin välillä;
  • "18" - sopimus vapaakauppa-alueesta Kiinan ja Australian välillä;
  • "19" - sopimus vapaakauppa-alueesta Kiinan ja Korean tasavallan välillä;
  • "20" - Sopimus vapaakauppa-alueesta Kiinan ja Georgian välillä.

Kun haetaan etuuskohteluun oikeuttavaa tullituloa tavaroille, jotka myydään erityisellä tullivalvonta-alueella tai joukkovelkakirjojen valvontapaikassa, siirrettäessä näitä tavaroita erityiselle tullivalvonta-alueelle (tai joukkovelkakirjojen valvontapaikkaan) tai erityiseltä tullivalvonta-alueelta joukkovelkakirjojen valvontapaikka) sekä myydessään näillä alueilla (paikoissa), tiedot kauppasopimuksen mukaisten tavaroiden tulli-ilmoituksessa olevista saateasiakirjoista ilmoitetaan tavalliseen kauppaan sovellettavien yllä olevien vaatimusten mukaisesti, jos sähköinen kirjanpito tapahtuu tavaroiden alkuperäpaikkaa koskevan sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän kautta; jos kauppasopimuksen mukaisten tavaroiden tulli-ilmoitusten tietoihin ei ole sähköistä kirjanpitoa, merkitään sarakkeeseen "saateasiakirjan koodi" merkki "Y", sarakkeeseen "saateasiakirjan numero". ilmoitetaan "(kauppasopimuksen koodi)" + "alkuperäpaikan vahvistavan asiakirjan rekisteröintinumero".

Alkuperäpaikan vahvistavan asiakirjan rekisteröintinumero on numero, jonka järjestelmä antaa automaattisesti sen jälkeen, kun lähettäjä (vastaanottaja) tai hänen edustajansa (tavaranhaltija) saapuu sähköisten tietojen järjestelmään maahan tuotujen tai vietyjen tavaroiden alkuperäpaikan vahvistavasta asiakirjasta.

Kun vietään raaka-aineita Hongkongin erityishallintoalueen tai Macaon erityishallintoalueen alueelle tavaroiden tuottamiseksi CEPA – Hong Kong- tai CEPA – Macao-sopimusten mukaisesti, ilmoituksessa olevat tiedot on ilmoitettava tavallisten puitteiden yhteydessä sovellettavien vaatimusten mukaisesti. käydä kauppaa; vastaava rekisteröintinumero, joka on annettu Hongkongin erityishallintoalueen tai Macaon erityishallintoalueen valmistajalle sen jälkeen, kun se on rekisteröitynyt Hongkongin erityishallintoalueen kauppa- ja teollisuusministeriöön tai Macaon erityishallintoalueen talousvirastoon, ilmoitetaan kenttään ”liittyvä rekisteröinti” (关联 备案).

"Asiakirjan vaatimustenmukaisuustaulukko" (单证 对应 关系 表) osoittaa tavaroiden sarjanumeroiden vastaavuuden tulli-ilmoituksessa ja alkuperätodistuksessa (alkuperämaan ilmoitus). Tulliselvityksessä olevien tavaroiden sarjanumeroiden on sisällettävä vastaavat tavaroiden sarjanumerot alkuperätodistuksessa (alkuperämaan ilmoitus); näiden numeroiden järjestystä ei vaadita. Jos yhden tavarailmoituksen tuonnissa (tuonnissa) yhden tulli-ilmoituksen mukaisesti joihinkin niistä ei sovelleta tullietuuskohtelua, näiden tavaroiden sarjanumeroita ei välttämättä ilmoiteta "Asiakirjan vaatimustenmukaisuustaulukossa". 3)

 1. Kun tuodaan (tuodaan) merkityksettömiä tavaroita, lukuun ottamatta alkuperätodistuksen antamista kauppasopimuksen nojalla, Y-merkki on merkitty sarakkeeseen "saateasiakirjan koodi", "(kauppasopimuksen koodi)" + "XJE00000 ”Sarakkeessa” saateasiakirjan numero ”." Asiakirjan vaatimustenmukaisuustaulukossa "tavaratiedot etuuskohteluun oikeuttavan tullin soveltamiseksi ilmoitetaan todellisten tietojen perusteella; saateasiakirjoissa ilmoitettujen numeroiden on oltava samat kuin tulli-ilmoituksessa etuuskohtelun soveltamista koskevat numerot.

32. MERKINNÄT JA HUOMAUTUKSET / 标记 唛 码 及 备注

Seuraavia täyttövaatimuksia sovelletaan:

 1. Merkinnässä käytetään aakkos- ja numeerisia symboleja, jotka eivät sisällä graafisia kuvia; jos merkintää ei ole, merkitään "N / M".
 2. Jos ulkomaisessa omistuksessa oleva yritys kehottaa tuonti- ja vientiyritystä tuomaan laitteita ja tarvikkeita investointeja varten (perustetun pääoman maksaminen), tuonti- ja vientiyrityksen nimi on ilmoitettava.
 3. Jos rekisteröintinumero liittyy tulli-ilmoitukseen ja se on samalla ilmoitettava sääntelyviranomaisten vaatimusten mukaisesti, tämä numero ilmoitetaan kentässä ”liittyvä rekisteröinti” (关联 备案), kun jätetään tulli-ilmoitus sähköisesti tiedot.
 4. Kun myydään tavaroita joukkovelkakirjojen välillä, siirretään tiemaksut kauppatavaroita vientiin tai tuontiin sekä myydään tavaroita Kiinaan "Vahvistuksen keräämisestä ja vapautuksesta tullista" perusteella, vastaava rekisteröintinumero on merkitty "toisiinsa liittyvään rekisteröinti "-kenttä (关联 备案).

  Kun siirretään tavaroita kokonaan tai osittain tullittomasti tuonti (tuonti) -järjestelmään, kentässä "toisiinsa liittyvä rekisteröinti" (关联 указыва) on merkittävä "Kiinan kansantasavallan tullin kirjeet kokonaan tuotujen tavaroiden siirrosta". tai vapautettu osittain tullista ", joka on saatu tämän toiminnan yhteydessä tavaroiden siirtämiseksi kokonaan tai osittain tulleista tuontijärjestelmään.

  Kun siirretään tavaroita kokonaan tai osittain tullittomasti vientiin (vienti), kenttään "liittyvä rekisteröinti" (关联 备案) kentässä "rekisteröintinumero" ilmoitetaan numero "Vahvistus keräyksestä ja vapautus tullista". "tulli-ilmoituksen tuonnin (tuonnin) yhteydessä. neljä)

 5. Jos tulli-ilmoituksen numero liittyy tähän ilmoitukseen ja se on samalla ilmoitettava sääntelyviranomaisten vaatimusten mukaisesti, tämä numero ilmoitetaan tulli-ilmoitusta varten kentässä "tulli-ilmoitus" (关联 报关 单). ilmoitus sähköisten tietojen avulla.
 6. Kun myydään tavaroita joukkovelkakirjojen välillä, siirrettäessä tietullisia kauppatavaroita, sinun on ensin laadittava ilmoitus tavaroiden tuonnista ja ilmoitettava sitten tuonnin tullirekisterinumero tulli-ilmoituksen "tulli-ilmoitus" (关联 报关单) -kentässä. näiden tavaroiden vientiin.

  Kun rekisteröit aikaisemmin tuotujen tavaroiden suoraa palautuskuljetusta, sinun on ensin laadittava ilmoitus tavaroiden viennistä, täytettävä sitten näiden tavaroiden tuontia koskeva ilmoitus ja ilmoitettava tavaroiden vientiä koskevan tulli-ilmoituksen numero " tulli-ilmoituksen "(关联 报关单) -kenttä näiden tavaroiden tuontia varten.

  Kun siirrät tavaroita kokonaan tai osittain tullittomasti vientitilaan (vienti), sinun on ensin täytettävä tavaroiden tuontia koskeva ilmoitus ja ilmoitettava sitten tavaroiden tuontia koskevan tulli-ilmoituksen numero "tulli-ilmoituksessa" "(关联 报关单)" -tavaroiden vientiä koskevan tulli-ilmoituksen kenttä.

 7. Kun rekisteröit aikaisemmin tuotujen tavaroiden suoran paluukuljetuksen, merkit ” ". Kun rekisteröit kiinteän jätteen suorapalautuskuljetuksen, ilmoita ”Kiinteä jäte; Suoran paluukuljetuksen muoto nro XX / Ilmoitus suoran paluukuljetuksen nro XX määräyksestä ”.
 8. Kun tuodaan ja vietään tavaroita joukkovelkakirjojen valvontapaikkaan / sieltä, kentässä “joukkovelkakirjojen / erityisvalvonnan paikka” (保 税 / 监 管 场 所) ilmoitetaan vastaavan joukkovelkakirjojen valvontapaikan numero (joukkovelkakirjalle) B-luokan logistiikkakeskus, aluekoodi on merkitty Kiinan alueelle), erityisesti kun myydään tavaroita joukkovelkakirjojen valvontapaikkojen välillä, tämä kenttä osoittaa vastaanottajan joukkovelkakirjojen paikan koodin.
 9. Kun luovutetaan tiemaksullisia kauppatavaroita hävitettäväksi (hävitettäväksi), ilmoitetaan tiemaksullisten kauppatavaroiden hävittämistä koskevan tulli-ilmoituslomakkeen numero.
 10. Jos valvontamenetelmänä on ”tavaroiden väliaikainen tuonti / vienti” (koodi 2600) tai ”näytteilleasettajat” (koodi 2700), sovelletaan seuraavia täyttämistä koskevia vaatimuksia:
  1. Tavaroiden väliaikaisen tuonnin ja viennin sääntelyä koskevan Kiinan kansantasavallan tullisäännöstön (Kiinan yleisen tullihallinnon määräys nro 1; jäljempänä - määräykset) 3 artiklan 233 osassa luetelluille tavaroille , tilapäisesti tuotujen tai vietyjen tavaroiden luokka ilmoitetaan, esimerkiksi "väliaikainen tuonti kuusi" (暂 进 六), "väliaikainen vienti yhdeksän ”(暂 出 九).
  2. Sääntelysääntöjen 10 artiklan perusteella ilmoitetaan tavaroiden palautus- tai vientipäivä, jonka on oltava kuuden kuukauden sisällä tavaroiden vienti- tai tuontipäivästä, esimerkiksi: / 6 ”(15 前 复 运 进境)," Palautettava vienti 08 asti "(2018 前 复 运 出境).
  3. Asetusten 7 artiklan perusteella, jos on tarpeen tarkistaa ja vahvistaa tullien tavaroiden väliaikaista tuontia tai vientiä koskeva hakemus, Kiinan väliaikaisen tuonnin tai viennin tulliviranomaisten vahvistuskirjeen XX numero tavaroista "on merkitty, esimerkiksi:" (tullin ZS: n vahvistuskirjeen numero) "(latinalaisin kirjaimin aakkoset on merkitty isoilla kirjaimilla); jos tarkistusta ja vahvistusta ei tarvita, sitä ei suoriteta loppuun. Yllä olevat tiedot täytetään siten, että tiedot erotetaan symbolilla "/" ilman välilyöntejä tietojen syöttämisen jälkeen.
  4. Kun lähettäjä / vastaanottaja tai hänen edustajansa toimittaa ilmoituksen paluukuljetuksista tavaroiden tuontia tai vientiä varten: Kun rekisteröit tavaroita viivästyneellä tuonnilla tai viennillä sääntelysääntöjen perusteella, ilmoituksen perusteella annetun tullikuitin numero "Ilmoitus tavaroiden väliaikaisesta tuonnista / viennistä määräajan päättymisen jälkeen" täytetään (货物 暂时 进 / 出 境 延期 办理 单), esimerkiksi: ((ZS: n tulokuitinumero) ”(latinalaiset merkit on merkitty) isoilla kirjaimilla); jos sitä ei vaadita, sitä ei täytetä.
 11. Kun tavaroita tuodaan tai viedään rajatylittävän sähköisen kaupankäynnin yhteydessä, määritellään ”rajat ylittävä verkkokauppa” (跨境 电子 linkedin).
 12. Kun myydään tietullikaupan sivutuotteita Kiinassa, mainitaan "tietullikaupan sivutuotteiden myynti Kiinassa" (加工 副 产 副产品 内销).
 13. Kun tuodaan tavaroita palvelujen ulkoistamisen yhteydessä, merkitään ”tavaroiden tuonti palvelujen ulkoistamisen yhteydessä” (国际 服务 外包 进口 货物).
 14. Kun tuodaan tavaroita, joilla on kaavalla vahvistettu kiinteä hinta, rekisteröintinumero kiinteän hinnan määrittämiseksi kaavan avulla ilmoitetaan seuraavassa muodossa: "kiinteä hinta kaavalla (公 式 定 价)" + "rekisteröintinumero" + symboli “@”. Jos monille hyödykkeille tulli-ilmoitusta tehtäessä kiinteän hinnan määritelmää arvon mukaan voidaan soveltaa yhteen tai useampaan niistä, kentässä "huomautukset" (备注) on ilmoitettava: "kiinteä hinta kaavan (公式 定价) mukaisesti ) ”+” Rekisteröintinumero ”+ symboli“ # ”+ hyödykkeen sarjanumero + symboli“ @ ”.
 15. Kun tuodaan tai viedään tavaroita olosuhteissa, jotka ovat samat kuin "alustavaa luokittelua koskevassa päätöksessä", tiedot päätöksestä ilmoitetaan seuraavassa muodossa: "alustava päätös" (预 裁定) + "alustavan päätöksen numero" luokitus "(esimerkiksi: jos alustavaa luokitusta koskevan päätöksen numero R-2-0100-2018-0001," 预 裁定 R-2-0100-2018-0001 "on ilmoitettu.
 16. Luokittelua koskevaan hallinnolliseen päätökseen perustuvassa tulli-ilmoituksessa luokittelua koskevan hallinnollisen päätöksen numero ilmoitetaan seuraavassa muodossa: merkki "c" + 4-numeroinen numero, esimerkiksi: "c0001".
 17. Kun tehdään ilmoitus tavaroiden viennistä Kiinan kansantasavallan alueelle erityisen tullivalvonnan alueelta, jolla tarkastus (tarkastus, karanteeni) on läpäissyt, merkitään "ennakkotarkastus" (预 检验); samaan aikaan "toisiinsa liittyvien tarkastustoimien" (关联 报检 单) kentässä ilmoitetaan niiden tavaroiden tulli-ilmoitusten numero, joille on suoritettu alustava tarkastus (tarkastus, karanteeni).
 18. Kun tuodaan tavaroita suoralla paluukuljetuksella, ilmoita "suora paluukuljetus" (直接 退运).
 19. Kun yritys rekisteröi tavaroita ATA-carnetilla, ilmoitetaan ATA-carnet (ATA 单证 册).
 20. Kun rekisteröit biologista alkuperää olevia tuotteita, jotka eivät sisällä eläinperäisiä komponentteja eivätkä aiheuta merkittävää vaaraa, ilmoitetaan, että "ei sisällä eläinperäisiä komponentteja" (不含 动物 源性).
 21. Kun tavarat tuodaan ulkomailta erityiselle tullivalvonta-alueelle tai tullivarastoon, merkintä merkitään "tullivarastoon tulo" (保税 入库) tai "saapuminen alueelle ulkomailta" (境外 入 区).
 22. Kun tavaroita siirretään erityisen tullivalvontavyöhykkeen ja muun Kiinan välillä yhdistetyn ilmoituksen ja jakelun avulla, ilmoitetaan "jakelu yhdistetyllä ilmoituksella" (分送 集 报).
 23. Kun tuodaan sotatarvikkeita, ilmoitetaan "sotatarvikkeet" (军品) tai "sotatarvikkeet" (军事 装备).
 24. Kun toimitetaan ilmoitus tavaroista, joissa on TN-koodi FEA 3821000000 tai 3002300000 seuraavissa olosuhteissa sovelletaan erityisiä täyttövaatimuksia: jos tavarat luokitellaan kasvualustaksi, ilmoitetaan "viljelyalusta" (培养基); jos tavarat luokitellaan kemiallisiksi reagensseiksi, ilmoitetaan ”kemialliset reagenssit” (化学 试剂); jos biologista alkuperää olevia komponentteja ei ole, ilmoitetaan "ei sisällä eläinperäisiä komponentteja" (不含 动物 源性).
 25. Kun rekisteröit tavaroita korjauksen yhteydessä, ilmoitetaan "korjatut tavarat" (修理 物品).
 26. Tarvittaessa ilmoitetaan ”paineastia” (压力 容器), ”täydellinen varustus” (成套 设备), ”elintarvikelisäaineet” (食 品 添加剂), ”lopputuotteiden palautus / vaihto” (成品 退换), ”käytetyt sähkötuotteet”. (旧 机电 产品).
 27. Kun toimitetaan tavaraa koskeva ilmoitus koodilla CN FEA 2903890020 (heksabromisyklododekaanin tuonti) merkinnällä "muu (99)" ilmoitetaan tavaroiden erityinen tarkoitus.
 28. Säiliön tiedot sisältävät säiliön numeron (GTINsäiliössä), säiliön ominaisuudet, kontin suhde vastaavaan tavaraerään (tavaroiden sarjanumerot tulli -ilmoituksessa, joka kuljetetaan kussakin säiliössä; erotettu pilkulla), säiliön paino (oma paino kontista + kuljetetun tavaran paino, kg.).
 29. Kun ilmoitetaan tavaroista, joiden TN-VED-koodi on 3006300000, 3504009000, 3507909010, 3507909090, 3822001000, 3822009000 ja jotka eivät kuulu "erikoistuotteisiin" (特殊 物品), nimitys "tavarat, jotka eivät liity erityisiin tavaroihin" (非 特 殊物 品). "Erikoistavaroiden" määritelmä sisältyy "Terveystuotteiden tuontia ja vientiä koskevien terveys- ja hygieniakaranteenien sääntelyä koskeviin sääntöihin" (julkaistu valtion laadunvalvonnan, tarkastuksen ja karanteenin pääosaston määräyksellä nro 160; sellaisena kuin se on muutettuna) valtion laadunvalvonta-, tarkastus- ja karanteenitarkastuksen pääosaston määräyksellä nro 184 ja Kiinan kansantasavallan tulliviraston määräyksillä nro 238, 240, 243).
 30. Kun tuodaan ja viedään tavaroita, jotka sisältyvät asiaankuuluvaan luetteloon tarkastusta varten (todentaminen), tai muita tavaroita, jotka lakien ja hallinnollisten säädösten mukaisesti tarkastavat (tarkastavat) tarkastus- ja karanteeniviranomaiset saapuessaan maahan ja poistuminen, nimitys "tarkastettavat tavarat" (-应 linkitys).
 31. Muut tiedot, jotka on selvitettävä ilmoitusta jätettäessä.

33. TILAUSNUMERO / 项 号

Täytetään kahdella rivillä. Ensimmäisellä rivillä ilmoitetaan tavaroiden sarjanumero tulli-ilmoituksessa, toisella rivillä ilmoitetaan sarjanumero; niiden tavaroiden osalta, jotka on rekisteröity ilmoituksella tai sallivalla tavalla tietullikaupassa käytettäväksi, soveltamalla joukkovelkakirjoja tai täydellistä / osittaista vapautusta tulleista, "Tullikaupan oppaan", "Perinnän ja vapautuksen vahvistus" numero tullista "tai muu rekisteröinti tai lupa-asiakirja. Kauppasopimuksiin perustuvat tulli-ilmoitukset täytetään Kiinan kansantasavallan tullihallinnon asiaa koskevien määräysten vaatimusten mukaisesti. Tämän kentän toisen rivin täyttämistä koskevat vaatimukset:

 1. Kun siirretään pitkälle jalostettuja tuotteita tuonti- tai vientijärjestelmään, ilmoitetaan vastaava määrä tuotuja materiaaleja ja vietyjä valmiita tuotteita, kuten "tietullikauppaa koskevissa suuntaviivoissa" säädetään.
 2. Kun siirretään materiaaleja (mukaan lukien materiaalien osat ja jäännökset tuotteiden valmistuksen tai keskeneräisten töiden jälkeen) tuonti- tai vientitilassa, "Tulling Trade Guide" -ohjelmassa vientiin tarkoitettu määrä tuontimateriaaleja ilmoitetaan vienti-ilmoituksessa; tuonti-ilmoituksessa on mainittava tuontimateriaalien lukumäärä, josta määrätään tietullien kauppaa koskevissa suuntaviivoissa.
 3. Materiaalien (mukaan lukien materiaalit ja jätteet) palauttamisen yhteydessä vienti-ilmoituksessa ilmoitetaan "Tolling Trade Guide" -oppaassa tarkoitettu tuontimateriaalien määrä. jos jäte vastaa useita tuontimateriaalien lukumääriä, ilmoitetaan päämateriaalin numero. Kun palautat tai vaihdat materiaaleja (mukaan lukien materiaalit; ei sisällä keskeneräisiä tuotteita), vienti-ilmoituksessa on ilmoitettava tietullien kaupan suuntaviivoissa tarkoitettu tuontimateriaalien määrä.
 4. Kun palautat tai vaihdat lopputuotteita, tuonti- (tuonti-) tai palautusvienti- (vienti) -ilmoituksessa ilmoitetaan alun perin tuotun lopputuotteen numero, josta säädetään "tietullijärjestelmän ohjeissa".
 5. Kun siirretään Kiinassa myytäviä tietullimaksuja koskevia raaka-aineita (samoin kuin rekisteröidään maahantuontia myytäväksi lopputuotteita, viallisia tavaroita, keskeneräisiä töitä raaka-aineina), täytetään tuonti-ilmoitus, josta käy ilmi tuontimateriaalien määrä "Tullikauppaa koskevien ohjeiden" mukaisesti; kun myydään Kiinassa jätteitä tai tietullien sivutuotteita, ilmoitetaan vastaava määrä tuontimateriaaleja, joista säädetään "Tullikaupan oppaassa". Jos jätteisiin tai sivutuotteisiin liittyy useampi kuin yksi tuontinumero, ilmoitetaan päämateriaalin numero.
 6. Kun tuodaan lopputuotteita, jotka ovat kokonaan tai osittain vapautettuja tullista "Vahvistus keräyksestä ja verovapaudesta", sinun on ensin toimitettava ilmoitus tavaroiden tuonnista. Tuonti-ilmoituksessa on mainittava "Vahvistuksessa kerääminen ja tullittomuus" tarkoitetut numerot, vienti-ilmoituksessa on ilmoitettava "Tullituskauppaa koskevissa suuntaviivoissa" tarkoitettujen alun perin tuotujen lopputuotteiden numerot. tuonti- ja vienti-ilmoituksissa olevien tavaroiden määrän on oltava sama.
 7. Kun luovutetaan tiemaksullisia tavaroita hävitettäväksi, on ilmoitettava asianmukainen määrä tuontimateriaaleja, joista säädetään "tietullijärjestelmän kauppaohjeissa".
 8. Kun viedään takaisin tai siirretään tietullien sivutuotteiden vientimuotoon, ilmoitetaan "Tullikaupan oppaaseen" lisättyjen vietyjen tavaroiden määrä.
 9. Jos yritys käyttää tullin luvalla kaupan verotuksessa verkonvalvontajärjestelmää ja toimittaa tarvittaessa tullin inventaarion verkonvalvonnan vaatimusten mukaisesti, yrityksen on toimitettava tullille "inventaario" ennen tullin toimittamista viennin tai tuonnin tulli-ilmoitus (mukaan lukien muodollinen vienti tai tuonti) tullille (清单). Yksi kopio tulliluettelosta vastaa yhtä tulli-ilmoitusta; tulli-ilmoituksessa esitetyt tavaratyypit määritetään yhteenvetona tulliluettelossa määritellyistä tavaroista. Tulliluettelossa olevien tavaroiden numeroita, nimiä ja eritelmiä koskevat tiedot täytetään sähköisen tietullirekisterijärjestelmän mukaisesti "tietullikauppaa koskevien ohjeiden" mukaisesti.

34. TUOTEKOODI / 中文

Tämä kenttä sisältää 10-numeroisen digitaalisen tuotekoodin. Kahdeksan ensimmäistä numeroa ovat koodi, joka määritetään "Kiinan kansantasavallan tullitariffin" ja "Tavaroiden luokittelu Kiinan tullitilastoja varten" mukaisesti. yhdeksäs ja kymmenes numero ovat lisäkoodi tullitarkastuksia varten.

35. TAVAROIDEN NIMI JA ERITELMÄT

Kaksi riviä täytettynä: ensimmäisellä rivillä ilmoitetaan tuotujen tai vietyjen tavaroiden kiinankielinen nimi, toisella rivillä tavaroiden erittely ja malli. Yksityiskohtaiset täyttövaatimukset:

 1. Tavaroiden nimi ja spesifikaatio on ilmoitettu luotettavien tietojen perusteella, ja niiden on oltava samat kuin sopimuksen, laskun (laskun) ja muiden asiaankuuluvien asiakirjojen sisällöt, jotka tuojan tai viedyn tavaran lähettäjä tai vastaanottaja tai toimittaja on toimittanut. tavaranhaltija, jolle on annettu tullaus.
 2. Tavaroiden nimi ilmoitetaan muodollisten vaatimusten mukaisesti; tavaran eritelmän on oltava riittävän yksityiskohtainen, jotta se voi määrittää tulliluokituksen, arvioida tullausarvon ja noudattaa lupavaatimuksia. Täytettäessä on otettava huomioon "luettelo eritelmistä, kun ilmoitetaan Kiinan kansantasavallan tullin tavaroiden tuonti ja vienti", vaatimuksia tavaroiden nimelle ja eritelmille.
 3. Kun rekisteröitään tullitavaroita ja rekisteröitäviä kauppatavaroita, ilmoituksessa ilmoitetun tavaran nimen on oltava täysin sama kuin rekisteröinnin vahvistavan asiakirjan vastaavassa kappaleessa mainittu tavaran nimi.
 4. Rekisteröittäessä ajoneuvoa, jolle vaaditaan tullin myöntämä "Vahvistus tavaroiden maahantuonnista", "Tavaroiden nimi" -kentässä ilmoitetaan: auton tavaramerkki (车辆 中 牌) "+ moottorin koko (cc) + autotyyppi (esimerkiksi maastoauto, henkilöauto). Auton alustaa tuotaessa moottorin tilavuutta ei ilmoiteta. Auton tavaramerkki (merkki) on merkitty sarakkeessa "Huomautuksia nimelle" annettujen vaatimusten mukaisesti "Tuontiajoneuvojen ja automerkkien valmistajien nimien kiinan- ja englanninkielisessä vastaavuustaulukossa". "Spesifikaatio ja malli" -kenttä ilmoittaa tyypin ("bensiini", 汽油 型 jne.).
 5. Kun sama vastaanottaja tuo erilaisia ​​tavaroita samalla ajoneuvolla saman tarkastuspisteen ja yhden konossementin kautta, tavaroille, jotka ovat homogeenisia tavaroiden luokittelusääntöjen mukaisesti, on tarpeen ilmoittaa yksi koodi kyseisille tavaroille ... "Tavaroiden nimi" -kentässä ilmoitetaan tavaroiden yksi nimi annettujen tavaroiden luokituksen yleistämisen jälkeen; "spesifikaatio" -kentässä ilmoitetaan yksi spesifikaatio tämän tuotteen yhteenvedon jälkeen.
 6. Kun siirretään Kiinassa myytävään tietullikauppaan liittyviä sivutuotteita ja jätteitä tai kierrätetään jätteitä, nimi ja eritelmä ilmoitetaan tavaroiden kunnon mukaisesti tarkastuksen (todentamisen) aikana.
 7. Kun vastaanottaja ilmoittaa tuonnin (tuonnin) autonosien tavanomaisen kaupan yhteydessä, jonka tuonti sisältyy "Yksityiskohtaisen nimityksen ilmoittamista vaativien autonosien luetteloon" (Kiinan yleisen tullihallinnon ilmoitus nro. 64-2006), seuraavat täyttötarpeet:
  1. Kentässä "tavaran nimi" on ilmoitettava tuotavan autonosan yksityiskohtainen nimi ja tavaramerkki (merkki) kiinaksi; kiinankielinen nimi ja tuotemerkki on erotettava / -merkillä, tarvittaessa on kirjoitettava englanninkielinen kaupallinen nimi; tuotaessa valmiita osia ja aihioita tuotemerkin jälkeen on merkintä "valmiit osat irtotavarana" (成套 散件), "aihiot" (毛坯) jne., kun taas muistiinpanot on erotettava merkistä "/ ”-Symboli.
  2. Tekniset kentät sisältävät koko ajoneuvon osanumeron. Ennen auton osanumeroa on syötettävä symboli "S", joka on erotettu osanumerosta symbolilla "/"; auton osanumeron jälkeen sinun on ilmoitettava auton merkki ja malli, johon vastaavaa osaa käytetään. Jos auton osat ovat yleisiä osia, joita voidaan käyttää eri ajoneuvomalleissa, auton osanumeron jälkeen näytetään symbolit “TY”, jotka erotetaan osanumerosta symbolilla “/”. Muut tarvittavat tiedot, jotka liittyvät maahantuodun autonosan spesifikaatioihin ja malliin tai jotka on ilmoitettava tullisäännösten mukaisesti, esimerkiksi teho, moottorin koko jne., On ilmoitettava automallin tai tunnusten "TY" jälkeen ja erotettava toisistaan niistä symboli "/". Jos tarkastettavaksi tarkoitetut ajoneuvon osat ovat irtotavarana valmiita osia, ”Merkintä ja huomautukset” -kentässä ilmoitetaan osanumero niiden lopullisessa kokoonpanossa.
 8. Kun vastaanottaja ilmoittaa tuonnin (tuonnin) autojen korjaamiseen tarkoitettujen osien tavanomaisen kaupan puitteissa, joiden tuonti sisältyy "Yksityiskohtaisen nimityksen ilmoittamista edellyttävien autonosien luetteloon" (Yhdysvaltain yleisen tullihallinnon ilmoitus) PRC nro 64-2006), syötettäessä teknisiä tietoja ennen kuin auton osanumero on merkitty tunnuksella "W", joka on erotettu osanumerosta tunnuksella "/"; jos korjattavien maahantuotujen osien merkki ei ole sama kuin ajoneuvomerkki kokoonpanossa, jossa tätä osaa käytetään, symboli "WF" on merkitty ajoneuvon osanumeron eteen, joka on erotettu osan numero symbolilla "/". Muussa tapauksessa ilmoitettaessa sovelletaan edellisessä kappaleessa säädettyjä vaatimuksia.
 9. Tavaramerkin tyyppi (tuotemerkki). Tuotemerkin tyyppi on ilmoitettava; täytettäessä sinun on luotettava luotettavasti yksi seuraavista vaihtoehdoista: "ei tuotemerkkiä" (koodi 0), "sisäinen oma tuotemerkki" (koodi 1), "sisäinen hankittu tuotemerkki" (koodi 2), "ulkomainen tuotemerkki (tuotanto tilauksesta) ) "(koodi 3)," ulkomainen tuotemerkki (muu) "(koodi 4). Erityisesti "sisäinen oma tuotemerkki" - tuotemerkki, jonka kiinalainen yritys on itsenäisesti kehittänyt ja jolla on oikeudet tämän tuotemerkin henkisen toiminnan tuloksiin. "Kotimainen hankittu tuotemerkki" - alun perin kiinalaisen yrityksen ostama ulkomainen merkki; "Ulkomainen tuotemerkki (tuotanto tilauksesta)" - ulkomainen tuotemerkki, jota kiinalainen yritys käyttää tilauksessa ulkomaisella tavaramerkillä; ”Ulkomainen tuotemerkki (muu)” - ulkomainen tuotemerkki, jota käytetään muissa olosuhteissa kuin tuotannossa ulkomaisella tavaramerkillä tilauksesta. Edellä mainittuja tuotemerkkityyppejä voidaan käyttää yhtä lailla tavaroiden tuonnissa (tuonnissa) ja viennissä (viennissä) lukuun ottamatta "ulkomaista tuotemerkkiä (tuotanto tilauksesta)", jota sovelletaan vain vientiin.
 10. Tietoja viennin asetuksista. Tarvitaan tietoja vientiasetuksista; täytettäessä sinun on ilmoitettava luotettavasti yksi seuraavista vaihtoehdoista: "etuuskohteluun perustuvat tullit velvollisuus kohtaa ei sovelleta vietyihin tavaroihin lopullisen määrämaan "alueella" tulli sovelletaan vietyihin tavaroihin lopullisessa määrämaassa (alueella) "tai" on mahdotonta osoittaa etuustullin sovellettavuutta lopullisessa määrämaassa (alueella) ". Kun toimitetaan tulli-ilmoitus tuontia varten, sitä ei ole täytetty.
 11. Kun tehdään ilmoitus pakollisen sertifikaatin (3C) läpäisseiden ajoneuvojen tuonnista, ilmoitetaan seuraavat tiedot:
  1. Konossementin päiväys: Ilmaisee asianomaisten tavaroiden konossementin myöntämispäivän.
  2. Viimeinen voimassaolopäivä: ilmoitetaan ajoneuvon takuuaika.
  3. Auton moottorin tai sähkömoottorin numero. Auton tai sähkömoottorin numeron on vastattava ajoneuvon moottorin numeroita. Sähkömoottori on täysin sähkökäyttöisen, hybridi- tai polttokennoajoneuvon moottori; autoteollisuus on muiden ajoneuvojen moottori.
  4. Auton VIN-koodi. VIN-koodia koskevien tietojen on oltava pakollisen "Road" -standardin vaatimusten mukaisia kuljetus: ajoneuvon tunnistenumero (VIN) ”(GB 16735). Tämä koodi on yleensä identtinen ajoneuvon alustanumeron kanssa.
  5. Laskun mukainen määrä: ilmaisee vastaavan laskun / laskun osoittaman tuotujen ajoneuvojen määrän.
  6. Tuotemerkki (kiinankielinen nimi): Ilmaisee ajoneuvon tuotenimen kiinaksi "Tuotujen ajoneuvojen valmistajien ja automerkkien vastaavuustaulukon kiinaksi ja englanniksi" vaatimusten mukaisesti (pääosaston ilmoitus tarkastuksen ja Kiinan karanteenin nro 52-2004).
  7. Tuotemerkki (nimi englanniksi): Ajoneuvon tuotenimi ilmoitetaan englanniksi vaatimusten mukaisesti, jotka on esitetty "Kiinankielisessä ja englanninkielisessä vastaavuustaulukossa tuotujen ajoneuvojen valmistajien ja automerkkien nimiä varten" (Ilmoitus laadunvalvonta-, tarkastus- ja Kiinan kansantasavallan karanteeni nro 52-2004).
  8. Malli (englanniksi): Ilmaisee ajoneuvomallin, jonka on vastattava mallin tietoja ajoneuvon tuotekentässä.
 12. Kun vastaanottaja toimittaa ilmoituksen sellaisten tavaroiden tuonnista, joihin sovelletaan polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä, ”valmistajan nimi kiinaksi” (原 厂 中文 名称), ”valmistajan nimi englanniksi” (原 厂 大 英)文 文 称), "polkumyyntitulli" (反 倾 销 税 率), "tasoitustulli" (反 补 贴 税 率), "hinnan noudattamisen varmuuden olemassaolo tai puuttuminen" (是否 符合 价格 承诺) ja muut tullin laskemiseksi tarvittavat tiedot.

36. MITTA JA MITTAUSYKSIKKÖ / 数量 及 单位

Täytetään kolmella rivillä.

 1. Ensimmäinen rivi: ilmaisee tuontitavaroiden määrän ja yksikön lakisääteisen ensimmäisen asteen mittayksikön mukaisesti; lakisääteinen yksikkö määritetään kohdassa "Tavaroiden luokittelu Kiinan kansantasavallan tullitilastoja varten" säädetyn mittayksikön mukaisesti.
 2. Jos tarjotaan toisen asteen mittayksikkö, toisella rivillä on ilmoitettava määrä ja mittayksikkö sääntöjen mukaisen toisen asteen mittayksikön mukaisesti. Jos laissa ei ole toisen asteen mittayksikköä, tämä rivi jätetään tyhjäksi.
 3. Tapahtuman mittayksikkö ja määrä ilmoitetaan kolmannella rivillä.
 4. Jos lakisääteinen mittayksikkö on ”kilogramma”, seuraavia täyttövaatimuksia sovelletaan määritettäessä määriä erityisolosuhteissa:
  1. Kun tavaroiden pakkaamiseen käytetään uudelleenkäytettäviä astioita, ilmoitetaan tavaroiden paino vähennettynä pakkausten painolla (esimerkiksi suhteessa isotooppisylintereihin, happisylintereihin ja vastaaviin tavaroihin).
  2. Kun tavaroiden pakkaamiseen käytetään erottamattomia pakkausmateriaaleja tai pakkausastioita, ilmoitetaan painonetto tavarat (mukaan lukien nettopaino välittömässä sisäpakkauksessa), esimerkiksi suhteessa vähittäismyyntiin tarkoitettuihin säilykkeisiin, huumeisiin ja vastaaviin tavaroihin.
  3. Jos tavaran hinta määräytyy kauppatavan mukaisesti metrisen painon mukaan, metrinen paino ilmoitetaan (esimerkiksi suhteessa rasvattomaan lampaanvillaan, lampaanvillaliuskoihin jne.).
  4. Jos erän nettohinta määritetään bruttopainon mukaan, bruttopaino voidaan ilmoittaa (esimerkiksi vilja, rehu ja muut irtotavarat).
  5. Vähittäismyyntipakkauksissa olevien alkoholijuomien, juomien, kosmetiikan paino ilmoitetaan osan tavaran painosta nestemäisen / emulsion / tahnan / jauheen tilassa.
 5. Jos on tarpeen tuoda erillisinä erinä kokonaisia ​​laitteita tai tavaroita kokonaan tai osittain tullivapaasti, todellisen tuonnin yhteydessä ilmoitetaan tarkastukseen tosiasiallisesti saapuva määrä.
 6. Keskeneräiset ja keskeneräiset tavarat, joilla on täysimittaisten tai valmiiden tuotteiden pääominaisuudet ja jotka luokitellaan "tavaroiden nimien ja koodien sääntelyjärjestelmän" mukaisesti valmiiksi tai valmiiksi tavaroiksi , kokonaistavaroiden todellinen paino ilmoitetaan.
 7. Rekisteröidyn tiemaksu- tai joukkovelkakirjahyödyketapahtuman mittayksikön on oltava täysin yhdenmukainen hyödykkeen mittayksikön kanssa, josta säädetään asiaankuuluvissa "tiemaksukauppaa koskevissa ohjeissa"; Kun myydään jätteitä tai tietullien sivutuotteita Kiinassa, palautetaan tietullijätteet, tavaroiden mittayksikkö ilmoitetaan tarkastuksen (todentamisen) aikana sen tilan mukaan.
 8. Kauppasopimuksen mukaisten maahantuotujen tai vietyjen tavaroiden liiketoimen mittayksikön on vastattava täsmälleen alkuperätodistuksessa olevan tuotteen mittayksikköä.
 9. Tavaroiden paino kaasumaisessa tilassa, jolle lain mukainen muutosyksikkö on kuutiometri, ilmoitetaan tilavuutena vakio-olosuhteissa (celsiusasteet ja ilmakehän paineyksikkö).

37. HINTA YKSIKÖTÄ / 单价

Tämä kenttä ilmoittaa tosiasiallisesti myytyjen tavaroiden hinnan, joka tuodaan tai viedään yhdellä hyödykkeellä. Todellisen kauppahinnan puuttuessa yksikköarvo ilmoitetaan.

38. HINTA YHTEENSÄ / 总价

Tämä kenttä osoittaa tosiasiallisesti myytyjen tavaroiden kokonaishinnan, jotka tuodaan tai viedään yhdellä hyödykkeellä. Todellisen kauppahinnan puuttuessa tavaroiden arvo ilmoitetaan.

39. VALUUTA / 币制

Tämä kenttä osoittaa valuutan nimen ja sen koodin, jotka on valittu tullin määrittelemän "valuuttakooditaulukon" mukaisesti. jos ”Valuuttakooditaulukko” ei sisällä valuutan tyyppiä, jolla tapahtuma tosiasiallisesti tehtiin, ”Valuuttakooditaulukossa” määritetyn valuutan määrä ilmoitetaan muuntamisen seurauksena valuutan valuuttana. varsinainen tapahtuma valuutan muuntokurssilla ilmoituksen tekopäivänä.

40. ALKUPERÄVALTIO (TERRITORI) / 原产 国 (地区)

Alkuperämaa (alue) ilmoitetaan alkuperäpaikan määrittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti, joista säädetään Kiinan asetuksessa "Tuonti- ja vientitavaroiden alkuperäpaikasta", Kiinan kansantasavallan tulliasetuksissa. huomattavan käsittelyn standardin soveltaminen alkuperäpaikan määrittämistä koskeviin sääntöihin ilman etuuskohtelua "sekä Kiinan tullitoimipaikan. Kiinan kansantasavallan hallinnon osastojen säädökset alkuperäpaikan sääntelystä kauppasopimusten nojalla.

Jos tuotujen tai vietyjen tavaroiden alkuperäpaikka yhdessä erässä on erilainen, alkuperämaa (alue) ilmoitetaan erikseen. Jos maahantuotujen tai vietyjen tavaroiden alkuperävaltiota (aluetta) ei voida määrittää, ilmoita ”valtio tuntematon” (国别 不详). Tämä kenttä osoittaa valtion (alueen) nimen ja sen koodin, jotka on valittu tullin määrittelemän "Osavaltioiden (alueiden) kooditaulukon" mukaisesti.

41. LOPULLISEN TARKOITUKSEN VALTION (ALUE) / 最终 目的 国 (地区)

Tuontituotteiden tai vietyjen tavaroiden tiedossa oleva todellinen lopullisen kulutuksen, käytön tai jatkokäsittelyn tila (alue) ilmoitetaan lopullisen määränpään tilana (alueena).

Kun tavaroita kuljetetaan suoraan ilman kauttakulkua kolmannen valtion (alueen) kautta, lopullisen määränpään valtio (alue) on määrämaa (alue); kun kuljetetaan tavaroita kauttakulussa kolmannen valtion (alueen) kautta, lopullisen määränpään valtio (alue) on viimeisen kuljetuksen määränpää (alue).

Jos tuotujen tai vietyjen tavaroiden lopullisen määränpään tila (alue) yhdessä erässä on erilainen, lopullisen määränpään tila (alue) ilmoitetaan erikseen.

Jos tavaroiden maahantuonnissa tai viennissä on mahdotonta määrittää lopullisen määränpään tilaa (aluetta), lopullisen määränpään valtio (alue) on ilmoitettu suunnitellun lopullisen määräpaikan valtio (alue). Tämä kenttä osoittaa valtion (alueen) nimen ja sen koodin, jotka on valittu tullin määrittelemän "Osavaltioiden (alueiden) kooditaulukon" mukaisesti.

42. Kohde Kiinassa / TAVAROIDEN LÄHDE Kiinassa / 境内 目的地 / 境内 货源 地

Tunnettu kulutus-, käyttö- tai kuljetusmääräpaikka Kiinassa ilmoitetaan määräpaikkana Kiinassa tavaroiden tuonnissa (maahantuonnissa), erityisesti kuljetuskohde on loppukuluttajaorganisaation sijainti. Jos loppukuluttajaorganisaatiota on vaikea määrittää, ilmoitetaan tavaroiden maahantuontihetkellä tiedossa olevan tavaran lopullisen vastaanottajan sijainti. Tavaroiden valmistuspaikka tai alkuperäinen lähetyspaikka Kiinan alueella ilmoitetaan tavaroiden lähteenä Kiinassa vietäessä (vietäessä) tavaroita.

Jos vietyjen tavaroiden valmistuspaikkaa on vaikea määrittää, ilmoitetaan organisaation sijainti, joka on näiden tavaroiden ensimmäinen lähettäjä. Kun tavaroita siirretään erityistullivalvontavyöhykkeen, toisaalta B-luokan tullivapaan logistiikkakeskuksen ja toisaalta vieraan alueen välillä, Kiinan kansantasavallan sisällä oleva paikka ilmoitetaan määränpääksi Kiinassa tai tavaran lähteeksi Kiinassa. Kiina, joka vastaa vastaavan erityistullivalvontavyöhykkeen tai B-luokan joukkovelkakirjalogistiikkakeskuksen sijaintia.

Tämä kenttä osoittaa Kiinan alueen nimen ja sen koodin, joka on valittu tullin määrittelemän "valtion alueiden kooditaulukon" mukaisesti. Kun syötetään määräpaikkaa koskevia tietoja Kiinaan, ilmoitetaan lisäksi "LKR: n hallinnollis-alueellisten muodostumien kooditaulukon" mukaisesti valittu läänitason hallinnollisen alueellisen yksikön nimi ja sen koodi. . Jos maakuntatasolla tai kaupunkialueella ei ole alisteisia hallinnollisesti alueellisia yksiköitä, voidaan ilmoittaa kaupunkitason hallinnollisesti alueellinen yksikkö.

43. PERINTI JA VAPAUS TULLISTA / 征免

Tässä kentässä ilmoitetaan tapa, jolla jokaisesta tulli-ilmoitukseen sisältyvästä tavaraerästä peritään tulli tai vapautetaan tulleista. Verotustapa tai tullittomuus ilmoitetaan tullin antaman "Vahvistus perinnästä tai tullittomuudesta" tai asiaankuuluvien säännösten perusteella "Perinnän tai tullittomuuden menetelmien kooditaulukon" mukaisesti. määrittelee tulli.

Tullikaupan tavaroiden tulli-ilmoitusta täytettäessä on ilmoitettava "tietullikauppaa koskevissa suuntaviivoissa" säädetty perintätapa tai tullittomuus; jos tietullioppaassa annetaan "takuumäärä" (保 金) tai "takuukirje" (保函) tapa kerätä tai vapauttaa tulleista, ilmoitetaan "täydellinen vapautus" (全免).

44. YHDISTYKSEN VAHVISTAMINEN / 特殊 关系 确认

"Tavaroiden viennin ja tuonnin koko tullausarvon arviointia koskevien Kiinan kansantasavallan tullisääntöjen" (jäljempänä - arvioinnin säännöt) 16 artiklan mukaisesti vahvistus erityissuhteiden olemassaolosta tai puuttumisesta (yhteys ) ostajan ja myyjän välillä tuonnin (tuonnin) tai viennin (viennin) aikana ... Jos jokin seuraavista olosuhteista ilmenee, ostajan ja myyjän välillä syntyy erityisiä suhteita, joiden yhteydessä on tarpeen ilmoittaa "KYLLÄ" (是); muuten ilmaistaan ​​”EI” (否):

 1. myyjä ja ostaja ovat saman perheen jäseniä;
 2. myyjä ja ostaja ovat vastavuoroisesti ylin johtaja tai johtaja (hallituksen jäsen) kaupallisessa toiminnassa;
 3. toinen osapuolista on suoraan tai epäsuorasti toisen osapuolen valvonnassa;
 4. myyjä ja ostaja ovat yhdessä suoraan tai välillisesti kolmannen osapuolen määräysvallassa;
 5. myyjä ja ostaja määräävät yhdessä tai suoraan välillisesti kolmannen osapuolen;
 6. toinen osapuolista omistaa, hallitsee tai omistaa suoraan tai epäsuorasti vähintään 5 prosenttia vapaasti vaihdettavista osakkeista, joilla on äänioikeus tai osuudet toisessa osapuolessa;
 7. yksi osapuolista on toisen osapuolen palkattu työntekijä, ylin johtaja tai johtaja (hallituksen jäsen);
 8. myyjä ja ostaja ovat saman kumppanuuden jäseniä.

Myyjän ja ostajan välisen suhteen olemassaolo liiketoiminnassa, jossa toinen osapuolista on toisen osapuolen yksinomainen edustaja, yksinmyyjä tai yksinostaja, voidaan myös tunnustaa erityissuhteeksi, jos edellinen osa on yhdenmukainen.

Tavaroita vietäessä (vietäessä) tätä kenttää ei täytetä. Kun laskutetaan kaupankäyntiä ja joukkovelkakirjojen valvonnassa tapahtuvaa kauppaa (lukuun ottamatta joukkolainavalvonnassa olevien tavaroiden myyntiä Kiinassa), tätä kenttää ei täytetä.

45. HINNAN VAIKUTUSTEN VAHVISTAMINEN / 价格 影响 确认

Arviointisääntöjen 17 artiklan mukaisesti ilmoitetaan, että tullin maksajalla (veronmaksajalla) on vahvistus siitä, että erityissuhteet (yhteys) eivät vaikuta tuontitavaroiden hintaan. Jos tullin maksaja voi vahvistaa, että liiketoimen kohteena olevien tavaroiden hinta on verrattavissa mihin tahansa alla mainittuun hintatyyppiin samaan aikaan tai vastaavaksi ajaksi suoritetusta liiketoimesta, erityissuhteiden katsotaan olevan ei vaikutusta kaupan kohteena olevien tavaroiden hintaan johtuen siitä, että on välttämätöntä osoittaa "EI" (否); muuten ilmoitetaan ”KYLLÄ” (是):

 1. ostajalle Kiinan kansantasavallassa myytävien samanlaisten tai samankaltaisten maahantuotujen tuotteiden kauppahinta erityisten suhteiden puuttuessa;
 2. kokonais- tullausarvo samanlaiset tai samankaltaiset tuontitavarat, jotka on määritetty arvostussääntöjen 23 artiklan mukaisesti;
 3. samanlaisten tai samankaltaisten tuotujen tavaroiden koko tullausarvo, joka määritetään arvostussääntöjen 25 artiklan mukaisesti.

Tavaroita vietäessä (vietäessä) tätä kenttää ei täytetä. Kun laskutetaan kaupankäyntiä ja joukkovelkakirjojen valvonnassa tapahtuvaa kauppaa (lukuun ottamatta joukkolainavalvonnassa olevien tavaroiden myyntiä Kiinassa), tätä kenttää ei täytetä.

46. ​​LISENSSIEN MAKSUN VAHVISTAMINEN / 支付 特许 权 使用 费 确认

Arviointisääntöjen 11 ja 13 artiklan mukaisesti ilmoitetaan, onko ostaja suorana tai epäsuorana maksanut lisenssimaksuja tuodessaan (tuodessaan) tavaroita myyjälle tai asianomaiselle osapuolelle, ja mainitaan näiden sisällyttäminen tuontitavaroiden tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan suuruiset maksut.

Jos ostajalla on velvollisuus maksaa suoraan tai epäsuorasti myyjälle tai asianomaiselle henkilölle lisenssimaksut, jotka eivät sisälly tuontitavaroiden tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan määrään ja jotka ovat arvostussääntöjen 13 artiklan mukaisia, KYLLÄ on merkitty kenttään "vahvistus rojaltien maksamisesta" (是).

Jos ostajalla on suora tai epäsuora velvollisuus maksaa myyjälle tai asianomaiselle henkilölle rojaltit, jotka eivät sisälly tuontitavaroiden tosiasiallisesti maksettuun tai maksettavaan hintaan, mutta tullin maksaja ei voi vahvistaa 13 artiklan noudattamista kohdassa Arviointisääntöjen kenttä "maksurojalojen vahvistus" ilmaistaan ​​"KYLLÄ" (是).

Jos ostajalla on suora tai epäsuora velvollisuus maksaa myyjälle tai asianomaiselle henkilölle lisenssimaksut, jotka eivät sisälly tuontitavaroiden tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan määrään, mutta samalla tullin maksaja, Arviointisääntöjen 13 artiklan perusteella voi vahvistaa, että maksettavien lisenssimaksujen, vähennysten ja tuontitavaroiden välillä ei ole yhteyttä, kentässä "Vahvistus rojaltien maksamisesta" tarkoittaa "EI" (否).

Jos ostajalla ei ole velvollisuutta maksaa lisenssimaksuja suoraan tai epäsuorasti myyjälle tai asianomaiselle henkilölle tai jos lisenssimaksut sisältyvät maahantuotujen tavaroiden tosiasiallisesti maksettuun tai maksettavaan hintaan, merkitään ”EI” (否). "Lisenssimaksujen maksamisen vahvistus" -kentässä.

Tavaroita vietäessä (vietäessä) tätä kenttää ei täytetä. Kun laskutetaan kaupankäyntiä ja joukkovelkakirjojen valvonnassa tapahtuvaa kauppaa (lukuun ottamatta joukkolainavalvonnassa olevien tavaroiden myyntiä Kiinassa), tätä kenttää ei täytetä.

47. RIIPPUMATON JULISTUS JA MAKSU / / 报 自 缴

Kun vienti- tuontiyritykset ja -organisaatiot toimittavat tulli-ilmoituksia itseilmoitus- ja tullimaksujen järjestelmää käyttäen, on ilmoitettava "KYLLÄ" (是); muuten ilmaistaan ​​”NO” (否).

48. JÄRJESTÖJEN VAKUUTUS / 申报 单位

Itse ilmoittaessa ilmoitetaan vienti- tuontiyrityksen nimi ja koodi; toimitettaessa ilmoitusta hakijan puolesta on ilmoitettava ilmoittajayrityksen nimi ja koodi. Oikeushenkilön tai muun organisaation 18-numeroinen yhtenäinen julkisen luottokelpoisuuden koodi ilmoitetaan koodina.

Ilmoituksen (报关 人员) täyttävänä henkilönä ilmoitetaan tullissa rekisteröidyn työntekijän nimi ja sukunimi, koodi ja puhelinnumero sekä ilmoittajaorganisaation sinetti.

49. LIITETIEDOT JA TULLITIIVISTE / 海关 批注 及 签章

Tullin on täytettävä ilmoitusta käsiteltäessä.