МЕНЮ
 • ILMAINEN PYSÄYTYS [... nimeltään kuljetussatama]
 • Vapaasti aluksen [... nimetty laivaussatama]
Termi tulee käyttää vain meri-tai sisävesiliikenteen.

FAS-Inkoterms-2010-VINCULUM-Tullinmuutos Vladivostok-GK-IMPORT40Valmistajan tai myyjän tehdas tai varastoToimitus tehtaalta tai varastosta lähtöterminaaliinTavaroiden sijoittaminen lastiterminaaliinTavaroiden sijoittaminen alukselleValtion rajaMerikuljetukset tyhjennyssatamaanMajoitus väliaikaisessa varastoalueessa saapumissatamassa (purku)Tavaroiden toimitus valmiina purkamiseen ajoneuvostaVastaanottajan varastossaKustantaja-alue ja ostajan vastuu FASKustannusalue ja myyjän vastuu FASRiskien siirtymähetki kun FAS!

"Ilmainen aluksen rinnalla "tarkoittaa, että myyjän katsotaan täyttäneen toimitusvelvollisuutensa tavarat sijoitetaan ostajan nimeämän aluksen reunaa pitkin (so. sopimuksessa määritellylle laiturille tai proomulle) sovittuun kuljetussatamaan.  Riski tavaroiden menetykset tai vahingot menevät, kun tavarat sijoitetaan laivan sivulle, ja siitä lähtien ostaja vastaa kaikista kustannuksista. 

Osapuolia rohkaistaan ​​tarkimmin määrittää lastaus nimetylle laivaussatamassa, koska kustannukset ja riskit tähän asti on myyjä, ja tällaiset kulut liittyvät hoito voi vaihdella käytännön sataman.

Toimitusehtoja sovelletaan irtotavarana ja kontteina kuljetettavaan rahtiin Tämä voi olla hiili, rakennusmateriaalit, malmi, vilja, vilja jne. Kun tavarat asetetaan astioihin, myyjälle on tyypillistä luovuttaa tavarat rahdinkuljettajalle terminaalissa, ei sijoittamalla niitä aluksen sivulle. Tällaisissa tilanteissa on suositeltavaa käyttää termiä  FCA.

FAS vaatii myyjää tyhjentämään tavarat vientiä varten.

Toimituksiin ehdoin FAS myyjällä on edullisempi asema - siihen liittyy minimaalisia riskejä ja velvoitteita.

Ota selvää, mitä sinun on tehtävä valittaessa FAS Sulje toimintoluettelo kun FAS
 • pakkausten parametrien ja ominaisuuksien (myös merkinnät) selventämiseksi yksityiskohtaisesti tämä on tarpeen tavaroiden myöhempää tulliselvitystä varten;
 • sovittava selvästi myyjän kanssa siirtopaikka tietylle satamaan kuuluvalle laiturille;
 • vuokrata alus ja ilmoittaa myyjälle, mikä alus on toimitettava hallitukselle määräajassa lasti.
 • Koordinoimme tarvittaessa vakuutusyhtiöiden kanssa vakuutusturvaehtoja.
 • maksaa tullit tavaroiden tuonnista;
 • suorittaa tavaroiden tullaus;

Tietysti tämä luettelo ei ole täydellinen ja riippuu yksittäisestä tapauksesta, mutta näissä olosuhteissa ostajan logistiikan toimitukset voivat osoittautua painavimmiksi ja tuoda lisävoittoa intermodaalikuljetuksilla.

 

 

1: Myyjän ja ostajan yleiset velvoitteet tietyin ehdoin FAS

A.1.Myyjä on myyntisopimuksen mukaisesti velvollinen toimittamaan ostajalle tavarat, kaupallinen tili -laskusekä kaikki muut todisteet siitä, että tavarat ovat myyntisopimuksen ehtojen mukaisia, joita voidaan vaatia sopimuksen ehtojen nojalla.
Jokainen dokumentti kohdassa A1-A10 voidaan korvata vastaavalla sähköisen otteen tai menettelyä, jos osapuolten sopimalla tai on yleinen.
V.1. Ostajan tulee maksaa tavaran hinta, säädetty myyntisopimuksen.
Kaikki asiakirjat kohdassa B1-B10 voi olla vastaavaa sähköistä kirjaa tai muuta menettelyä, jos osapuolten sopiman tai on yhteinen.

2.Lisenssit, luvat, turvavalvonta ja muut muodollisuudet ehdoin FAS

A.2.Tarvittaessa myyjän on, omalla kustannuksellaan ja riski vientilisenssi tai muu virallinen lupa ja suorittaa kaikki tullimuodollisuudet tarvittavat tavaroiden vientiin.
V.2.Tarvittaessa ostajan on hankittava omalla kustannuksellaan ja riski tuontitodistuksen tai muuta virallista lupaa ja suorittaa kaikki tullimuodollisuudet tavaroiden tuontiin ja niiden kulkeutumista missään maassa.

3: Kuljetussopimukset ja vakuutukset ehdoin FAS

A.3.a) Kuljetussopimus
Myyjä ole velvollinen ostajalle mukaan kuljetussopimuksen. Kuitenkin pyynnöstä ostajalle tai jos se on kaupallinen käytäntö ja ostajan ei anna ohjeita vastoin myyjä voi olla kustannuksella ja riski asiakassopimuksessa kuljetettavaksi tavanomaisin ehdoin. Joka tapauksessa, myyjä voi kieltäytyä ryhtymästä kuljetussopimuksen viipymättä ilmoitettava ostajalle.
b) vakuutussopimus
Myyjä ei velvollisuus ostajalle alle vakuutussopimuksen. Kuitenkin myyjä on annettava ostajalle, hänen pyynnöstään, hänen vastuulla ja kustannuksella (jos kaikki kustannukset), tarvittavat tiedot ostajalle vakuutuksen.
V.3.a) Kuljetussopimus
Ostaja omalla kustannuksellaan kuljettamaan tavaroita nimetty lastaussatama paitsi jos kuljetussopimuksen on myyjä, kuten kohdassa A3);
b) vakuutussopimus
Ostaja ei ole velvollinen myyjä tekemään vakuutussopimuksen.

4: Tavaroiden toimitus ja vastaanotto ehdoin FAS

A.4.Myyjän tulee luovuttaa tavara joko sijoittamalla rinnalla aluksen ostajan nimeämän paikassa lastaus, mahdollisesti määritelty, ostajan laivaussatamassa tai varmistamalla tällaisten tavaroiden mukana. Tässä ja toisessa tapauksessa, myyjän on toimitettava tavara päivänä tai sovitun ajan kuluessa, mukaan tulli sataman.
Jos tietty piste kuormituksen ei määritelty ostaja, myyjä voi valita nimetty laivaussatamassa ja kohde, joka parhaiten sopii hänen tarkoituksensa. Kun neuvotteluosapuolten että toimitus tapahtuu tietyn ajan kuluessa, ostajalla on oikeus valita päivämäärän tässä ajassa.
V.4.Ostajan on otettava tavaran heti, kun ne on toimitettu kohdan mukaisesti A4.

5-riskinsiirto olosuhteissa FAS

A.5.Myyjä vastaa kaikista vahingoista tavaroihin, kunnes se toimitetaan kohdan mukaisesti A4, lukuun ottamatta riskien vahingosta olosuhteissa kohdassa tarkoitettuun B5.
V.5.Ostaja riskit menetyksestä tai vahingosta, joka voi esiintyä toimituspäivästä kohdan mukaisesti A4.
Jos:
a) ostaja ei anna ilmoitusta kohdan mukaisesti B7 tai
b) aluksen ostajan nimeämän saavu ajoissa tai eivät saa tavaran tai sammuttaa ennen lastausta aika, joka on ilmoitettu kohdan mukaisesti B7;
ostaja kantaa kaikki riskit menetyksestä tai vahingosta tavaran sovittuna ajankohtana tai päättymispäivää sovitun ajan, edellyttäen että tavarat nimenomaisesti yksilöidysti hyödyke, joka on sopimuksen kohteena.

Kustannusten jakautuminen olosuhteissa FAS

A.6.Myyjän on maksettava:
 • kaikki tavaroihin liittyvät kulut, kunnes ne toimitetaan kappaleen A4 mukaisesti;
 • tarvittaessa tavaroiden viennistä maksettavat tullimuodollisuudet ja mahdolliset tullit, verot ja muut viennistä maksetut kulut.
V.6.Ostajan on maksettava:
 • kaikki tavaroihin liittyvät kulut niiden toimitushetkestä, kuten A4 kohdassa määrätään, lukuun ottamatta tarvittaessa tavaroiden vientiä koskevien tullimuodollisuuksien suorittamisen kustannuksia, samoin kuin kaikki tavaroiden viennistä maksettavat verot, tullit ja maksut, kuten kohdassa 1 määrätään. A6 b);
 • kaikki lisäkustannukset, jotka aiheutuvat
 • ostaja ei ole ilmoittanut asiasta asianmukaisesti lausekkeen B7 mukaisesti tai että ostajan nimeämä alus ei saapunut ajoissa tai se ei kyennyt hyväksymään tavaroita tai lopetti tavaroiden vastaanoton ennen kohdassa B7 määriteltyä aikaa edellyttäen, että tavarat yksilöitiin selvästi tavarat, jotka ovat sopimuksen kohteena.
 • tarvittaessa kaikki verojen, tullien ja muiden virallisten maksujen maksamiseen sekä tavaroiden tuonnissa maksettavien tullimuodollisuuksien suorittamiseen liittyvät kulut ja kuljetukset kuljetuksiin minkä tahansa maan kautta.

7: Ilmoitus ostajalle ja myyjälle ehdoin FAS

A.7.Myyjän täytyy kustannuksella ja riski ostajan antaa hänelle riittävä ilmoitus tai että tavara on toimitettu kohdan mukaisesti A4, tai että alus ei oteta sovittuna ajankohtana.
V.7.Ostajan on annettava myyjälle riittävän ajoissa aluksen nimi, lastaus kohta ja tarvittaessa on suosikki toimituksen sovitussa ajassa.

8: dokumentoitu todiste toimituksesta olosuhteissa FAS

A.8.Myyjä saa omalla kustannuksellaan toimittaa ostajalle tavallista todiste siitä, että tavara on toimitettu kohdan mukaisesti A4.
Jos tällaisia ​​todisteita ei ole kuljetusasiakirja, myyjä on pyynnöstä ostajan kustannuksella ja vastuulla, auttaa häntä saamaan rahtikirjassa.
V.8.Ostajan on hyväksyttävä todiste toimituksen tarjotaan kohdassa tarkoitetut A8.

9. tavaroiden tarkastus, pakkaus, merkinnät ja tarkastus olosuhteissa FAS

A.9.Myyjän on huolehdittava niistä aiheutuvista kustannuksista tarkkailun (Laatuvalvonnan, mittaus, punnitus, counting), jotka ovat välttämättömiä tavaroiden toimittaminen kohdan mukaisesti A4 sekä kustannukset ennakkotarkastussopimuksen tavaroiden säädetyn viranomaisten viejämaan.
Myyjä on velvollinen varmistamaan tavaroiden pakkaamisen omalla kustannuksellaan, paitsi jos tietyllä kaupan alalla on tapana lähettää sopimuksessa tarkoitetut tavarat ilman pakkaamista. Myyjä voi pakata tavarat kuljetuksen edellyttämällä tavalla, ellei ostaja ilmoita myyjälle erityisiä pakkausvaatimuksia ennen sopimuksen tekemistä. merkki pakattuja tavaroita on käsiteltävä asianmukaisesti.
V.9.Ostajan on maksettava kustannukset pakollisesta tarkastamisesta tavarat ennen siirtoa, paitsi jos tällainen tarkastus suoritetaan määräyksestä viranomaisten viejämaan.

Apu tietojen hankkimiseen ja niihin liittyvät kustannukset ehdoin FAS

A.10.Tarvittaessa myyjä on velvollinen antamaan ostajalle tai auttaa häntä saamaan pyynnöstä ostajan, hänen vastuulla ja kustannuksella, asiakirjat ja tiedot, mukaan lukien tärkeät turvallisuusohjeet saatetaan tarvita tavaroiden maahantuonnin ostajalle ja / tai kuljetus lopulliseen määränpäähän.
Myyjän on korvattava ostajalle kaikki kustannukset ja kulut aiheutuvat ostajan hankkimisesta tai avun saamiseen asiakirjat ja tiedot kuin kohdassa B10.
V.10.Ostaja on velvollinen ilmoittamaan myyjälle vaatimusten suhteen tietoturvan, jotta myyjä voisi toimia kohdan mukaisesti A10.
Ostajan on korvattava myyjälle olivat aiheutuneet kustannukset ja maksut antaa tai tekee apua hankittaessa asiakirjat ja tiedot, kuten kohdassa A10.
Tarvittaessa ostaja on velvollinen antamaan myyjälle tai toimitusten helpottamiseksi myyjän pyynnöstä myyjän hänen vastuulla ja kustannuksella, asiakirjat ja tiedot, mukaan lukien tärkeät turvallisuustiedot, jotka saattavat vaatia myyjältä kuljettaminen, vienti tavaroiden ja niiden kulkeutumista tahansa maassa.