МЕНЮ
Tätä termiä voidaan käyttää riippumatta valitusta kuljetustavasta ja käyttämällä useampaa kuin yhtä liikennemuotoa.
DAP-Inkoterms-2010-VINCULUM-Tullinmuutos Vladivostok-GK-IMPORT40Valmistajan tai myyjän tehdas tai varastoToimitus tehtaalta tai varastosta lähtöterminaaliinTavaroiden sijoittaminen lastiterminaaliinTavaroiden sijoittaminen alukselleValtion rajaMerikuljetukset tyhjennyssatamaanMajoitus väliaikaisessa varastoalueessa saapumissatamassa (purku)Tavaroiden toimitus valmiina purkamiseen ajoneuvostaVastaanottajan varastossaKustannusalue ja myyjän vastuu DAPKustantaja-alue ja ostajan vastuu DAPRiskien siirtymähetki kun DAP!

Toimitetaan paikalla tarkoittaa, että myyjä toimittaa milloin tavarat asetetaan ostajan saapuvalle ajoneuvolle, purkamiseen valmiina, sovittuun määräpaikkaan. Myyjä vastaa kaikista tavaroiden toimitukseen nimettyyn paikkaan liittyvistä riskeistä. Osapuolia kehotetaan määrittämään tarkimmin kohta sovittuun määräpaikkaan, koska myyjä vastaa tähän pisteeseen liittyvistä riskeistä. Myyjää kehotetaan toimittamaan kuljetussopimukset, joissa tällainen valinta heijastuu tarkasti. Jos myyjälle syntyy kuljetussopimuksen nojalla purkamiskustannuksia sovittuun määräpaikkaan, myyjällä ei ole oikeutta vaatia ostajalta korvausta näistä kustannuksista, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

DAP vaatii myyjää suorittamaan vientitullimuodollisuudet tarvittaessa. Myyjän ei kuitenkaan tarvitse suorittaa tuontia koskevia tullimuodollisuuksia, maksaa tuontitulleja tai suorittaa muita tuontia koskevia tullimuodollisuuksia.

Jos ostaja haluaa antaa myyjälle tehtäväksi tuontitullimuodollisuuksien, mahdollisten tuontitullien ja muiden tuontitullimuodollisuuksien suorittamisen, on suositeltavaa käyttää termiä DDP.

Ostajalle DAP se on kätevä, koska viejä ottaa vastaan ​​organisatorisia kysymyksiä tavaroiden toimittamisen yhteydessä. Mutta kaikki nämä kustannukset myyjä sisällyttää silti tavaroiden hintaan.

Ota selvää, mitä sinun tulee harkita ja ottaa valitessasi DAP. Sulje toimintoluettelo kun DAP
 • pakkausten parametrien ja ominaisuuksien (myös merkinnät) selventämiseksi yksityiskohtaisesti tämä on tarpeen tavaroiden myöhempää tulliselvitystä varten;
 • sopia selvästi myyjän kanssa ja määritellä sopimuksessa tavaroiden toimituspaikka;
 • sovittava vakuutusyhtiön kanssa tarvittaessa vakuutusehdot;
 • saada tarvittaessa luvat;
 • maksaa tullit tavaroiden tuonnista;
 • suorittaa tavaroiden tullaus;

Tämä luettelo ei ole täydellinen ja riippuu tapauksesta.

 

1: Myyjän ja ostajan yleiset velvoitteet tietyin ehdoin DAP

A.1.Myyjä on myyntisopimuksen mukaisesti velvollinen toimittamaan ostajalle tavarat, kaupallinen tili -laskusekä kaikki muut todisteet siitä, että tavarat ovat myyntisopimuksen ehtojen mukaisia, joita voidaan vaatia sopimuksen ehtojen nojalla.
Jokainen dokumentti kohdassa A1-A10 voidaan korvata vastaavalla sähköisen otteen tai menettelyä, jos osapuolten sopimalla tai on yleinen.
V.1. Ostajan tulee maksaa tavaran hinta, säädetty myyntisopimuksen.
Kaikki asiakirjat kohdassa B1-B10 voi olla vastaavaa sähköistä kirjaa tai muuta menettelyä, jos osapuolten sopiman tai on yhteinen.

2. luvat, luvat, turvatarkastukset ja muut muodollisuudet tietyin ehdoin DAP

A.2.Tarvittaessa myyjän on, omalla kustannuksellaan ja riski vientilisenssi tai muu virallinen lupa ja suorittaa kaikki tullimuodollisuudet tarvittavat tavaroiden vientiä ja liikenteen tahansa maassa.
V.2.Tarvittaessa ostajan on hankittava omalla kustannuksellaan ja riski tuontitodistuksen tai muuta virallista lupaa ja suorittaa kaikki tullimuodollisuudet tavaroiden tuontiin ja niiden kulkeutumista missään maassa.

3. Kuljetus- ja vakuutussopimukset tietyin ehdoin DAP

A.3.a) Kuljetussopimus
Myyjän on toimitettava omalla kustannuksellaan kuljettamaan tavaran nimetty kohde tai sovittuun paikkaan, jos sellainen on, nimettyyn määräpaikkaan. Jos tietty piste ei ole sovittu tai voidaan määrittää, perustuu käytäntöön, myyjä voi valita sopivimman hänen tarkoitukseen kohteen nimettyyn määräpaikkaan.
b) vakuutussopimus
Myyjä ole velvollinen ostajalle nojalla vakuutussopimuksen. Kuitenkin myyjän on toimitettava ostajalle pyynnöstä, hänen vastuulla ja kustannuksella (ja kustannukset) vaaditut asiakastietoja hankkia vakuutusta.
V.3.a) Kuljetussopimus
Ostaja ei ole velvollisuutta myyjä tekemään kuljetussopimuksen.
b) vakuutussopimus
Ostaja ei ole velvollisuutta myyjä tehdä vakuutussopimus. Kuitenkin ostajan on annettava myyjän hänen pyynnöstään, tarvittavat tiedot tekemisen vakuutussopimuksen.

4. Tavaroiden toimitus ja hyväksyminen tietyin ehdoin DAP

A.4.Myyjän tulee luovuttaa tavara asettamalla ne ostajan käytettäväksi saapuvassa kuljetusvälineessä valmis purettavaksi sovittuun paikkaan, jos sellainen on, nimettyyn määräpaikkaan ajankohtana tai aikavälillä.
V.4.Ostajan on noudettava tavara, kun ne on toimitettu kohdan mukaisesti A4.

5. Riskien siirtäminen olosuhteissa DAP

A.5.Myyjä vastaa kaikista vahingoista tavaroihin, kunnes se toimitetaan kohdan mukaisesti A4, lukuun ottamatta riskien vahingosta olosuhteissa kohdassa tarkoitettuun B5.
V.5.Ostaja kantaa riski kadonneista tai vaurioituneista tavaroista siitä hetkestä toimituksen kohdan mukaisesti A4.
Jos:
a) ostaja ei suorita tehtäviään kohdan mukaisesti B2, se kantaa kaikki siihen liittyvät vahingosta riskejä; tai
b) ostaja ei täytä velvollisuuttaan toimittaa ilmoituksen kohdan mukaisesti B7, hän maksaa kaikki riskit menetyksestä tai vahingosta tavaran sovittuna ajankohtana tai jona sovitun toimitusajan päättymistä,
edellyttäen, että tavarat nimenomaisesti yksilöity kauppatavarana, joka on sopimuksen kohteena.

6 Kustannusten kohdentaminen tietyin ehdoin DAP

A.6.Myyjän on maksettava:
 • kappaleessa A3 a) tarkoitettujen kustannusten lisäksi kaikki tavaroihin liittyvät kulut, kunnes ne toimitetaan kappaleen A4 mukaisesti, lukuun ottamatta ostajan maksamia kuluja, kuten kappaleessa B6 määrätään;
 • kaikki myyjälle kuljetussopimuksen nojalla aiheutuvat purkamiskulut määräpaikassa;
 • tarvittaessa viennistä kannettavien tullimuodollisuuksien toteuttamiseen liittyvät kustannukset, kaikkien tavaroiden viennistä kannettavien tullien, verojen ja muiden maksujen maksaminen sekä kuljetuskustannukset minkä tahansa maan kautta ennen toimitusta, kuten A4 kohdassa määrätään.
V.6.Ostajan on maksettava:
 • kaikki tavaroihin liittyvät kulut niiden toimittamishetkestä kappaleessa А4 tarkoitetulla tavalla;
 • kaikki purkamiskulut, jotka ovat tarpeen tavaroiden vastaanottamiseksi saapuvilta kuljetusvälineiltä nimetyssä määräpaikassa, jos myyjä ei vastaa kuljetussopimuksen nojalla kuljetuksesta;
 • mahdolliset lisäkustannukset, jotka myyjälle aiheutuvat siitä, että ostaja ei ole noudattanut kappaleen B2 mukaisia ​​velvoitteita tai jättänyt ilmoittamatta kappaleen B7 mukaisen ilmoituksen, edellyttäen, että tavarat on nimenomaisesti yksilöity sopimuksen alaisiksi tavaroiksi;
 • tarvittaessa tullimuodollisuuksien suorittamisesta aiheutuvat kustannukset sekä tavaroiden tuonnissa maksettujen verojen, tullien ja muiden maksujen maksaminen.

7. ilmoitus ostajalle ja myyjälle tietyin ehdoin DAP

A.7.Myyjän on asianmukaisesti ilmoitettava ostajalle, jolloin ostaja ryhtymään toimiin normaalisti tarvita, jotta se voi tehdä ostajalle.
V.7.Koska ostaja oikeus asettaa päivämäärän sovitussa ajassa ja / tai piste luovutushetkellä nimetyssä määräpaikassa, hänen on tehtävä myyjälle tilitys asianmukaisen ilmoituksen viipymättä.

8. asiakirjatodistus toimituksesta olosuhteissa DAP

A.8.Myyjä saa omalla kustannuksellaan toimittaa ostajalle asiakirja, jonka avulla ostaja ottaa tavaran, kuten kohdassa määrätyissä A4 / B4.
V.8.Ostajan tulee ottaa vastaan ​​asiakirjan, annettu kohdan mukaisesti A8.

9. tavaroiden tarkastus, pakkaus, merkinnät ja tarkastus olosuhteissa DAP

A.9.Myyjän on huolehdittava niistä aiheutuvista kustannuksista tarkkailun (Laatuvalvonnan, mittaus, punnitus, counting), jotka ovat välttämättömiä tavaroiden toimittaminen kohdan mukaisesti A4 sekä kustannukset ennakkotarkastussopimuksen tavaroiden säädetyn viranomaisten viejämaan.
Myyjä on velvollinen varmistamaan tavaroiden pakkaamisen omalla kustannuksellaan, paitsi jos tietyllä kaupan alalla on tapana lähettää sopimuksessa tarkoitetut tavarat ilman pakkaamista. Myyjä voi pakata tavarat kuljetuksen edellyttämällä tavalla, ellei ostaja ilmoita myyjälle erityisiä pakkausvaatimuksia ennen sopimuksen tekemistä. merkki pakattuja tavaroita on käsiteltävä asianmukaisesti.
V.9.Ostajan on maksettava kustannukset pakollisesta tarkastamisesta tavarat ennen siirtoa, paitsi jos tällainen tarkastus suoritetaan määräyksestä viranomaisten viejämaan.

10. Apu tietojen ja niihin liittyvien kustannusten hankkimiseksi olosuhteissa DAP

A.10.Tarvittaessa myyjä on velvollinen antamaan ostajalle tai auttaa häntä saamaan pyynnöstä ostajan, hänen vastuulla ja kustannuksella, asiakirjat ja tiedot, mukaan lukien tärkeät turvallisuusohjeet saatetaan tarvita tavaroiden maahantuonnin ostajalle ja / tai kuljetus lopulliseen määränpäähän.
Myyjän on korvattava ostajalle kaikki kustannukset ja kulut aiheutuvat ostajan hankkimisesta tai avun saamiseen asiakirjat ja tiedot kuin kohdassa B10.
V.10.Ostaja on velvollinen ilmoittamaan myyjälle vaatimusten suhteen tietoturvan, jotta myyjä voisi toimia kohdan mukaisesti A10.
Ostajan on korvattava myyjälle olivat aiheutuneet kustannukset ja maksut antaa tai tekee apua hankittaessa asiakirjat ja tiedot, kuten kohdassa A10.
Tarvittaessa ostaja on velvollinen antamaan myyjälle tai toimitusten helpottamiseksi myyjän pyynnöstä myyjän hänen vastuulla ja kustannuksella, asiakirjat ja tiedot, mukaan lukien tärkeät turvallisuustiedot, jotka saattavat vaatia myyjältä kuljettaminen, vienti tavaroiden ja niiden kulkeutumista tahansa maassa.