МЕНЮ

Oikeushenkilöt

Vastauksia ajankohtaisiin tulliselvityskysymyksiin oikeushenkilöille

Kuinka tavarat tuodaan EAEU: n tullialueelle?

Tuotaessa tavaroita EAEU:n tullialueelle tavaroiden saapumiseen Euraasian tullialueelle liittyvien tullitoimien peräkkäinen suorittaminen ...

Kun tuodaan tavaroita tullialueelle Euratom säädetään tavaroiden saapumiseen Euraasian talousunionin tullialueelle ja siirtoon liittyvien tullitoimintojen peräkkäisestä suorittamisesta kauttakulkutullimenettelyn mukaisesti tulliviranomaiselle, jossa ne suoritetaan tulli-ilmoitus ilmoittajan valitseman tullimenettelyn mukaisesti.

Viennin yhteydessä tavarat ilmoitetaan niiden vientiä koskevan tullimenettelyn mukaisesti ja lähtöpaikassa Euraasian talousunionin tullialueen ulkopuolella, tullitoimenpiteetliittyvät lähtöön.

Ulkomaiset tavarattuotu mihin tahansa EAEU: n jäsenvaltioon ja asetettu sinne kotimaan kulutukseen luovuttamista koskevaan tullimenettelyyn, jonka mukaan tavaroiden vastaanottaminen on "Euraasian talousunionin tavaroiden" asema, on oikeus liikkua vapaasti koko Euraasian talousunionin tullialueella.

Oliko tästä hyötyä?
0

Kuinka tavaroiden saapuminen ja lähtö, väliaikainen varastointi ja tavaroiden passitus tapahtuvat?

Rahdinkuljettaja on velvollinen ilmoittamaan tulliviranomaisille tavaroiden saapumisesta Euraasian talousliiton tullialueelle toimittamalla asiakirjat ja ...

kantaja sen on ilmoitettava tulliviranomaiselle tavaroiden saapumisesta Euraasian talousliiton tullialueelle toimittamalla 89 artiklassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot TC EAEUkuljetustyypistä riippuen, jolla tavarat kuljetetaan (kuljetetaan), tai toimittamalla sähköisenä asiakirjana esitettävän ennakkotiedon rekisterinumeron sisältävä asiakirja lain 88 §:ssä säädetyissä määräajoissa. EAEU:n tullikoodeksi.

Euraasian talousliittoa koskevassa tullilainsäädännössä on asetettu velvoite toimittaa tulliviranomaisille ennakkotiedot tavaroista, jotka tuodaan Euraasian talousliiton tullialueelle tie-, lento- ja rautateitse.

Ennakkotiedot voidaan toimittaa itsenäisesti ”Ulkomaisen taloudellisen toiminnan osallistujan henkilökohtainen tiliTai hyödynnä sitä Yrityksemme apu.

Alustavat tiedot toimitettu sen valtion tulliviranomaiselle - Euraasian talousunionin jäsenelle, jonka alueella tavaroiden tuontipaikka sijaitsee, viimeistään 2 tuntia ennen tavaroiden ja ajoneuvojen saapumista tarkastuspisteeseen

Kun kaikki Euraasian talousliiton tullilainsäädännössä vahvistetut tavaroita koskevat määräpaikkakohdat saapumispaikassa on saatettu päätökseen, tällaiset tavarat voidaan asettaa valittuun tullimenettelyyn.

Jos tavarat asetetaan passitusmenettelyyn tullimenettelyyn, menettelyn ilmoittaja toimittaa passitusilmoituksen ja siihen liittyvät asiakirjat tulliviranomaiselle sähköisessä muodossa. On myös mahdollista toimittaa passitusilmoitus paperimuodossa Euraasian talousliiton ja Venäjän federaation lainsäädännön mukaisissa tapauksissa.

Maaliskuusta 2017 lähtien on ollut mahdollista soveltaa passitusmenettelyn alustavaa ilmoitusta, kunnes tavarat saapuvat tarkastuspisteisiin Venäjän federaation valtionrajan yli.

Vapauttaessaan tavaroita passituksen kautta tapahtuvaa tullimenettelyä noudattaen, lähtö tulliviranomainen asettaa passituksen päivämäärän, tavaroiden toimituspaikan ja joissain tapauksissa kuljetusreitin.

Saavuttuaan määrättyyn toimituspaikkaan (tullivalvontavyöhykkeelle) suorittamaan passitusmenettelyn tullimenettelyn, rahdinkuljettaja esittelee Määrä tullitoimipaikka passitusilmoitus ja siihen liittyvät asiakirjat:

- maanteitse kuljetettujen tavaroiden osalta - 3 tunnin kuluessa niiden saapumisesta tavaroiden toimituspaikkaan, ja kun kyse on tavaroista, jotka saapuvat tulliviranomaisen työajan ulkopuolella - 3 tunnin kuluessa tämän tulliviranomaisen työn alkamisesta;

- tavaroihin, jotka kuljetetaan vesi-, lento- tai rautatiekuljetuksilla, - sataman, lentokentän tai rautatieaseman teknisessä prosessissa (aikataulu) vahvistetun ajan kuluessa kansainvälisen kuljetuksen aikana tai muuna ajanjaksona, jonka Venäjän federaation lainsäädännössä vahvistetaan tullisäännöistä.

Kun tulliviranomainen on rekisteröinyt mainitut asiakirjat:

 1. määräpaikan tulliviranomainen saattaa päätökseen passitusmenettelyn niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään tulliviranomaisen 4-työtuntia lähtien siitä, kun passitusilmoituksen ja siihen liittyvien asiakirjojen rekisteröinti on rekisteröity.
 2. ilmoittajan (tavaran kuljettaja) suorittaa tavaroiden väliaikaiseen varastointiin tai niiden tulli-ilmoitukseen liittyviä tullitoimia:
 •  maanteitse kuljetettujen tavaroiden osalta viimeistään 8 tulliviranomaisen työaikana sen jälkeen, kun määrä tulliviranomainen on rekisteröinyt asiakirjat;
 • tavaroiden osalta, jotka kuljetetaan vesi-, ilma- tai rautatiekuljetuksilla, sataman, lentokentän tai rautatieaseman teknisessä prosessissa (aikataulussa) vahvistetun ajan kuluessa kansainvälisen kuljetuksen aikana tai muuna ajanjaksona, jonka Venäjän federaation tullilainsäädäntö on vahvistanut.

Jos tavaranhaltija ei suorita edellä mainittuja toimenpiteitä, rahdinkuljettaja on velvollinen viimeistään sitä päivää seuraavana arkipäivänä 1, joka seuraa sitä, kun tulliviranomainen on rekisteröinyt hakemuksen, toimittaakseen tullitoimenpiteet toimitettujen tavaroiden siirtämiseksi väliaikaiseen varastointiin.

Tulliviranomaiset pidättävät tavarat, joiden osalta mainittuja toimenpiteitä ei saatu päätökseen määräajassa.

Tullikuljetuksen tullimenettelyn soveltamisen erityispiirteitä säätelevät Venäjän federaation liittovaltion lain nro 29.07.2017-ФЗ ”Venäjän federaation tullisäännöistä” määräykset, jotka ovat voimassa osittain, mikä ei ole ristiriidassa Euraasian talousliiton tullikoodeksin kanssa.

Tavaroiden saapuessaan rahdinkuljettaja tai muu EAE: n lain 83 artiklassa tarkoitettu henkilö suorittaa tavaroiden väliaikaista varastointia varten asetettuja tullitoimenpiteitä EAEU: n lain 88 artiklassa määrätyn ajan kuluessa.

Tavaroita ei aseteta väliaikaiseen varastointiin:

 • EAEU-tullikoodeksin 6 artikla, joka on määritelty kohdassa 88;
 • asetettu johonkin EAEU: n tullikoodeksin 2 artiklan 5 kappaleen 5 - 88 kohdassa määrättyyn tullimenettelyyn;
 • joiden osalta on suoritettu alustava tulli-ilmoitus.
 • Tavaroita ei aseteta väliaikaiseen varastointiin:
 • joista on suoritettu alustava tulli-ilmoitus;
 • Euraasian talousliiton (jäljempänä EAEU) tullialueelle saapuneet EAEU-tavarat ja EAEU:n tullikoodeksin 4 artiklan 302 kohdassa tarkoitetut ulkomaiset tavarat, jotka on asetettu passitustullimenettelyyn kuljetettavaksi (kuljetus) kauttakulkua varten. sellaisen valtion alue, joka ei ole EAEU:n jäsen;
 • kansainvälinen posti;
 • viedään EAE: n tullialueelta, jonka osalta passitusmenettelyn tullimenettely on suoritettu lähtöpaikassa;
 • toimitetaan valtuutetun taloudellisen toimijan, jolla on toisen tai kolmannen tyypin todistukset, rakenteissa, tiloissa (tilojen osissa) ja (tai) avoimilla alueilla (osissa avoimia alueita) luodulle tullivalvontavyöhykkeelle, kun tulliliikenteen tullimenettely on suoritettu päätökseen. Jos kuljettaja (tai muu kuljetusyritys) kuljettaa kolmen tunnin kuluessa passituksen tullimenettelyn päättymisestä kiinnostunut henkilö) ei suorittanut tullitoimenpiteitä tavaroiden tulli-ilmoituksissa, tavarat olisi asetettava väliaikaiseen varastoon.

Tavaroiden väliaikainen varastointi on 4 kuukautta. EAEU TC ei määrää ilmoitetun ajanjakson jatkamisesta.

Oliko tästä hyötyä?
0

Millaisia ​​tulli-ilmoituksia ja ilmoitusmuotoja on olemassa?

EAEU:n tullikoodeksissa on kaksi ilmoitusmuotoa - sähköinen ja kirjallinen. Tulli-ilmoitustyypit: tavaroiden ilmoitus; passitusilmoitus; matkustajien tulli...

EAEU TC tarjoaa 2-ilmoituslomakkeet - sähköiset ja kirjalliset.

Tulli-ilmoituksen tyypit:

 1. tavaroiden ilmoitus;
 2. passitusilmoitus;
 3. matkustaja tulli-ilmoitus;
 4. ajoneuvon ilmoitus

Tavarailmoituksen lomakkeet ja täyttömenettely määritetään tulliliittokomission päätöksellä nro 20.05.2010. Tietyin ehdoin on mahdollista käyttää kuljetus- (kuljetus-), kaupallisia ja (tai) muita asiakirjoja tavaroiden ilmoituksina yksinkertaistetulla muodolla kirjallisen hakemuksen tai tavaraluettelon muodossa (257: n tulliliittokomission päätös nro 20.05.2010).

Pikakuljetuksille voidaan jättää yksinkertaistettu hakemuslomake, ja muiden tavaroiden osalta, joiden arvo on enintään 1000 euroa vastaavina - lausunto mielivaltaisessa kirjallisessa muodossa. Tavaraluettelon esittäminen on sallittua esimerkiksi urheilutapahtumiin ja urheilutapahtumiin, konsertteihin, kilpailuihin, festivaaleihin, uskonnollisiin, kulttuurisiin ja muihin vastaaviin tapahtumiin, näyttelyihin, messuille osoittamiin tavaroihin, sekä virallisten ja muiden tapahtumien pitämiseen ja kattamiseen mediassa joukkotiedotusvälineet ja tullimenettelyissä ilmoitetut väliaikaista tuontia (maahantuontia) tai väliaikaista vientiä varten enintään yhden vuoden ajaksi, jos tällaisille tavaroille on asetettu täysi ehdollisuus vapautus tullien maksamiseen ja veroista.

Oliko tästä hyötyä?
1

Kuinka tavarailmoituksen tekeminen ja rekisteröinti tapahtuu?

Ennen tavara-ilmoituksen tekemistä tavaranhaltija muodostaa paketin tullitarkastuksessa tarvittavista asiakirjoista. Kaikki tullitarkastuksessa tarvittavat asiakirjat on virallistettu ...

Ennen tavarailmoituksen antamista tavaranhaltija muodostaa tullivalvontaan tarvittavan asiakirjapaketin. Kaikki tullivalvontaan tarvittavat asiakirjat on virallistettu Venäjän FCS: n perustamassa muodossa ja asetettava  Eadd.

Kun asiakirja asetetaan EDA: han, tavaranhaltijalle lähetetään asiakirjan tunnistenumero, joka ilmoitetaan sitten tavarailmoituksessa.

EDA: han kerran asetettua asiakirjaa ei voida asettaa uudelleen EDA: hon, ja se on käytettävissä kaikissa tulliviranomaisissa sijainnistaan ​​riippumatta.

Tavaroita ja asiakirjoja, joiden perusteella se täytetään, voidaan jättää sähköisessä muodossa:

 • käyttämällä määrätyllä tavalla varmennettua erikoisohjelmistoa;
 • Venäjän FCS: n sähköisen ilmoitusportaalin kautta (edata.tulli.ru / toimitettu);
 • tullin edustajien palveluiden käyttäminen.

Arkistoitu tavarailmoitus käy läpi automaattisen muotoilun. Prosessin aikana tavaranilmoituksessa voidaan tunnistaa muoto- ja rakennevirheet. Tässä tapauksessa se palautetaan lähettäjälle korjaamaan ilmoitetut virheet.

Jos tulli-ilmoitus jätetään kirjallisesti, sähköinen jäljennös toimitetaan tulliviranomaiselle, jollei EAEU: n tullikoodeksissa toisin säädetä, tulliliiton komission (Euraasian talousliiton kollegia) päätöksellä tai Euraasian talousliiton jäsenvaltioiden lainsäädännöllä tapauksissa, joista määrätään tulliliiton komission (kollegia) päätöksessä. Euraasian talousliitto).

Erityisesti sähköistä jäljennöstä ei vaadita toimitettaessa matkustajien tulli-ilmoituksia, ajoneuvoilmoituksia tai toimitettaessa kirjallinen hakemus tai tavaraluettelo.

EAE: n tullialueelle tuotujen tavaroiden tulli-ilmoitus jätetään ennen tavaroiden väliaikaisen varastoinnin päättymistä.

Euraasian talousliiton tullialueelta vietyjen tavaroiden tulli-ilmoitus jätetään ennen niiden lähtöä EAEU: n tullialueelta, ellei EAEU: n tullikoodeksissa toisin määrätä.

Tulliviranomaisten on suoritettava tulli-ilmoituksen rekisteröintiin tai rekisteröinnin epäämiseen liittyvät tullitoimenpiteet viimeistään tulliviranomaisen 1-tuntityöaikana tulli-ilmoituksen jättöhetkestä, jollei jäsenvaltioiden tullisäädöksiä koskevassa lainsäädännössä ole vahvistettu lyhyempää ajanjaksoa.

Sähköisessä ilmoituslomakkeessa tavarailmoituksen voi rekisteröidä sekä tullilaitoksen virkamies että tullilaitoksen tietojärjestelmä automaattitilassa (ts. Ilman virkamiehen osallistumista).

Kun kirjoitat ilmoituksen, kaikki toimenpiteet suorittaa virkamies.

Tulliviranomaiset kirjaavat tavarailmoituksen, sen sähköisen jäljennöksen ja tarvittavien asiakirjojen jättämispäivämäärän ja -päivän päiväkirjaan. Sähköisen ilmoituslomakkeen avulla tavaroiden ilmoituksen tekemispäivämäärä ja -aika tallennetaan automaattisesti tietoresursseihin (kaikkien toimintojen ja toimintojen kirjaaminen).

Ilmoittaja tai tulliedustaja toimittaa tavarailmoituksen tulliviranomaiselle, jolla on valtuudet rekisteröidä tulli-ilmoitukset.

Jos tavaroiden ilmoituksen rekisteröinnistä kieltäytyminen on perusteltua, virkamies laatii rekisteröinnin epäämislomakkeen kahtena kappaleena lomakkeessa, jossa ilmoitetaan pakolliset syyt ilmoituksen rekisteröinnin epäämiselle.

Tulliviranomainen kieltäytyy rekisteröimästä tavarailmoitusta, jos:

 1. tulli-ilmoitus on toimitettu tulliviranomaiselle, jolla ei ole lupaa rekisteröidä tulli-ilmoituksia;
 2. Luvattoman henkilön tekemä tulli-ilmoitus;
 3. tulli-ilmoituslomaketta ei ole noudatettu;
 4. tarvittavia tietoja ei ilmoiteta tulli-ilmoituksessa;
 5. tulli-ilmoitusta ei ole allekirjoitettu tai sitä ei ole varmennettu asianmukaisesti tai sitä ei ole laadittu määrätyssä muodossa;
 6. ilmoitettuihin tavaroihin ei ole ryhdytty toimiin, jotka EAEU TC: n mukaan on suoritettava ennen tulli-ilmoituksen toimittamista tai samanaikaisesti sen kanssa;
 7. toimia, jotka on suoritettava ennen tulli-ilmoituksen tekemistä tai samanaikaisesti sen kanssa, ei ole suoritettu loppuun;
 8. Tavaroiden tulli-ilmoituksen piirteitä ei noudateta.

On huomattava, että tulliviranomainen valvoo tavarailmoituksen rekisteröintiä koskevien ehtojen valvontamenetelmästä riippumatta tulliviranomaisen tai tietojärjestelmän.

Automaattisen rekisteröintitekniikan onnistuneen käytön kannalta on kiinnitettävä erityistä huomiota tulliliittolakomission 20.05.2010-päätöksessä nro 257 vahvistetun tavarailmoituksen täyttämisen oikeellisuuteen sekä tavarailmoituksen 54-sarakkeessa olevien tietojen vastaavuuteen todistukseen allekirjoitetun sähköisen allekirjoitusavaimen kanssa. jätti ilmoituksen tavarat.

Tavaroita tuotaessa tärkeä ehto on liiketoimiin liittyvä toimintasarja, joka on suoritettava ennen ilmoituksen jättämistä. Joten jos suhteessa tuotuihin tavaroihin on aiemmin ilmoitettu tullimenettely Ennen tavaroita koskevan ilmoituksen jättämistä kone on saaputtava määräpaikkaan ja asiakirjat esitettävä tulliviranomaisille ennen tulliviranomaisten kuljetusta.

Jos tavarat sijaitsevat tarkastuspisteessä (esimerkiksi lentokentällä tai merisatamassa), kaikki tavaran ja kansainvälisen kuljetusvälineen saapumiseen liittyvät toimet on suoritettava.

Oliko tästä hyötyä?
0

Kuka voi olla tavaran ilmoittaja?

Tavaroiden tulli-ilmoituksen voi tehdä sekä tavaranhaltija itse että tulliedustaja hänen puolestaan. Ilmoittajia voivat olla: 1....

Sekä tavaranhaltija että tulliedustaja voivat suorittaa tavaroiden tulli-ilmoituksen hänen puolestaan.

Ilmoittajat voivat olla:

1. Euraasian talousunionin jäsenen valtion henkilö:

 • olla osapuolena ulkomaisen henkilön kanssa tehdyssä kaupassa, jonka perusteella tavarat siirretään EAEU: n tullirajan yli;
 • jonka puolesta ja (tai) jonka puolesta kauppa tehtiin;
 • tavaroiden hallussapito, käyttö ja (tai) hävittäminen - jos tavarat siirretään EAEU: n tullialueen ulkopuolelle kaupan puitteissa, jonka toinen osapuolista on ulkomainen henkilö;
 • olla osapuolena kaupassa, joka tehdään ulkomaisen henkilön tai jäsenvaltion jäsenen kanssa EAEU: n tullialueella sijaitsevista ulkomaisista tavaroista;
 • huolitsijana - passituksen tullimenettelyä sovellettaessa;

2. Ulkomainen henkilö:

 • on organisaatio, jolla on edustusto tai sivukonttori, joka on sijoittautunut ja (tai) rekisteröity jäsenvaltion alueelle vakiintuneella tavalla, hakeessaan tullimenettelyjä vain tavaroihin, jotka kuljetetaan omiin tarpeisiinsa kyseisessä edustustossa tai sivukonttorissa;
 • tavaroiden omistaja, jos tavarat kuljetetaan EAEU: n tullirajan yli, ei ulkomaisen henkilön ja jonkin jäsenvaltion jäsenen välisen kaupan yhteydessä;
 • tavaroiden omistus- ja käyttöoikeus, jos tavarat kuljetetaan EAE: n tullirajan yli, ei ulkomaalaisen ja jonkin jäsenvaltion jäsenen välisen kaupan puitteissa - tullivaraston tullimenettelyä, väliaikaisen maahantuonnin (maahantuonnin) tullimenettelyä, jälleenviennin tullimenettelyä, erityistä tullimenettelyä sovellettaessa ;
 • diplomaattiset edustustot, konsulaatit, valtioiden edustustot kansainvälisissä organisaatioissa, kansainvälisissä järjestöissä tai niiden edustustoissa, muissa organisaatioissa tai niiden edustustoissa, jotka sijaitsevat EAEU: n tullialueella;
 • rahdinkuljettaja, mukaan lukien tullikuljetusyritys - passituksen tullimenettelyä sovellettaessa;
 • ulkomaalainen, joka on saanut jäsenvaltion kanssa kolmannen osapuolen kanssa tekemän kansainvälisen sopimuksen mukaisesti asiakirjassa, joka tällaisella kansainvälisellä sopimuksella antaa tälle henkilölle oikeuden viedä EAEU: n tullialueella sijaitsevia tavaroita unionin tullialueelta - tullivaraston tullimenettelyn ilmoittamisen yhteydessä, tullimenettely Jälleenvienti, vientitullimenettely.
Oliko tästä hyötyä?
1

Kuinka voin muuttaa tavarailmoitusta?

Tavarailmoitusta on mahdollista muuttaa ennen ja jälkeen tavaran luovutuksen. Virheellinen merkintä tavarailmoituksessa...

Tavarailmoitusta on mahdollista muuttaa ennen tavaroiden luovutusta ja luovutuksen jälkeen.

Tavaroita koskevassa ilmoituksessa virheellinen maininta sopimuksia, kuljetus (kuljetus) asiakirjoja, tapahtumapassin numeroa, nimeä tai lähtö-, määränpää- ja maatunnuksia koskevista tiedoista antaa tietyin edellytyksin mahdollisuuden muuttaa tavarailmoitusta.

Ennen luovutusta tulli-ilmoituksessa ilmoitettuja tietoja voidaan muuttaa tai täydentää tulliviranomaisen luvalla ilmoittajan perusteltavalla kirjallisella pyynnöllä seuraavin ehdoin:

 • jos muutokset ja lisäykset eivät vaikuta tavaroiden luovuttamista koskevaan päätökseen, eivätkä ne edellytä tullien maksamisen määrän määrittämiseen vaikuttavien tietojen muuttamista, lukuun ottamatta tapauksia, joissa tavaroiden tullausarvo mukautetaan, sekä kieltojen ja rajoitusten noudattamista;
 • jos tulliviranomainen ei ilmoituksen tekijän valituksen vastaanottamishetkellä ole ilmoittanut hänelle tullitarkastuspaikasta ja -ajasta ja (tai) ei ole päättänyt suorittaa tavaroita koskevia muita tullitarkastuksia.

Erityisesti määrätään, että rekisteröidyssä tulli-ilmoituksessa mainittujen tietojen muuttaminen ja täydentäminen ei saa johtaa muihin kuin koostumukseen, tekniseen kuvaukseen, laatuun ja tarkoitukseen tarkoitettujen tavaroiden tietojen ilmoittamiseen rekisteröidyssä tulli-ilmoituksessa ilmoitetuista tavaroista.

Tavarailmoituksessa määriteltyihin tietoihin tehtävien muutosten ja (tai) lisäysten tekemismenettely vahvistetaan tulliliiton hallituksen päätöksessä nro 10.12.2013 ”Muutoksista ja (tai) lisäyksistä tavarailmoituksessa määriteltyihin tietoihin ja joidenkin päätösten mitätöimiseksi Tulliliiton komissio ja Euraasian talouskomission hallitus. ”

Oliko tästä hyötyä?
2

Minkä ajan kuluessa ja miten tavaroiden luovutus suoritetaan?

Tulliviranomaisen on suoritettava tavaroiden luovutus viimeistään yhden arkipäivän kuluessa tulli-ilmoituksen kirjaamispäivästä. Suhteessa…

Tavaroiden luovutus Tulliviranomaisten on täytettävä viimeistään yhden arkipäivän kuluessa tulli-ilmoituksen rekisteröintipäivästä.

Tavaroille, jotka eivät kuulu vientitullien alaisina vientitullien alaisina, ja väliaikaisen viennin tullimenettelyyn asetetuille tavaroille, joiden luettelon määrittelee tulliliiton komissio (Euraasian talousliiton hallitus), vapautumisaika lyhenee neljään tuntiin rekisteröintipäivästä. tavarailmoitukset.

Syyt vapautukseen ovat:

 1. tulliviranomaiselle esitetään lisenssit, todistukset, luvat ja (tai) muut tavaroiden luovuttamiseen tarvittavat asiakirjat EAEU: n tullikoodeksin ja (tai) tulliliiton jäsenvaltioiden muiden kansainvälisten sopimusten mukaisesti, jollei tulliliiton jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisia Unionin asiakirjat voidaan toimittaa tavaroiden luovutuksen jälkeen;
 2. henkilöt ovat täyttäneet tarvittavat vaatimukset ja edellytykset tavaran asettamiselle valittuun tullimenettelyyn EAEU: n tullikoodeksin mukaisesti,
 3. tavaroista on maksettu tullit, verot tai antanut vakuuden maksuilleen EAEU TC: n mukaisesti.

Tavaroiden luovutuksen suorittaa tulliviranomaisen virkamies lisäämällä merkinnät tavaroiden ilmoitukseen (leima ”Vapautus on sallittu”).

Sähköisen ilmoituslomakkeen avulla matalan riskin ulkomaisen taloudellisen toiminnan osallistujien toimittamat tavarat voidaan vapauttaa automaattisesti, ts. ilman tullivirkailijan osallistumista. Lisäksi tavaroiden automaattinen luovutus on mahdollista vain tavaroiden automaattisesti rekisteröityjen ilmoitusten yhteydessä.

Jos tavaroiden luovutusta koskevia ehtoja ei noudateta, tulliviranomaisen on kieltäydyttävä luovuttamasta tavaroita viimeistään päivänä, jona tavaroiden luovutuksen määräaika päättyy. Vain tulliviranomainen päättää myöntää kieltäytymisen.

Tulliviranomainen laatii kieltäytymisen myöntämisestä tulliliittokomission 20.05.2010-päätöksessä nro 262 määrätyllä tavalla.

Oliko tästä hyötyä?
1

Kuinka tulliviranomaiset varmistavat Venäjän federaation valuuttalainsäädännön noudattamisen tavaroiden tulli-ilmoituksissa?

Tulliviranomaiset valvovat toimivaltansa puitteissa valuuttakauppoja, jotka liittyvät tavaroiden liikkumiseen Euraasian talousalueen tullirajan yli.

Tulliviranomaiset harjoittaa toimivaltansa puitteissa valuuttakauppaa, joka liittyy tavaroiden liikkumiseen Euraasian talousliiton tullirajan yli, sekä tavaroiden tuontia Venäjän federaatioon ja vientiä Venäjän federaatiosta sekä tavaroiden siirtoon EAEU:n rajalla, tavaroiden tuontiin Venäjän federaatioon ja tavaroiden vientiin Venäjän federaatiosta, lisenssien ja lupien ehtojen noudattaminen (3 kohta, 2 kohta) , 254. elokuuta 3 annetun liittovaltion lain nro 2018-FZ "Venäjän federaation tullisääntelystä ja tiettyjen Venäjän federaation lakien muuttamisesta" 289 artikla.

Oliko tästä hyötyä?
0

Kuinka ja missä tapauksissa PS: n rekisteröintiä ja avaamista koskeva sopimus toteutetaan?

Sopimuksen rekisteröinti valtuutetun pankin kanssa suoritetaan, jos sopimuksen määrä ylittää 3 000 000 ruplaa, järjestyksessä ...

Sopimuksen rekisteröinti valtuutetussa pankissa suoritetaan, jos sopimuksen määrä ylittää 3 000 000 ruplaa, Venäjän pankin ohjeissa nro 5 päivätyllä 16-luvun 2017 luvussa määrätyllä tavalla. tiedot valuuttaoperaatioita suoritettaessa, yhtenäisistä valuuttatoiminnan kirjanpidon ja raportoinnin muodoista, niiden toimittamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja ehdoista "(jäljempänä" käsky nro 181-I ") (viimeistään tavarailmoituksen, asiakirjan ja käytetään tavarailmoituksena tulliliiton tullilainsäädännön mukaisesti, ehdollista vapauttamista koskevaa hakemusta (vietyjen tavaroiden osan vapauttamista koskeva hakemus) tai, jos tavaroita ei tarvitse ilmoittaa tulliliiton tullilainsäädännön mukaisesti, viimeistään 181 alakohdassa asetetussa määräajassa. ohjeiden nro 8.2.2-I kohta 8.2, joka koskee asukkaan toimittamaa todistus todistusasiakirjoista).

Sopimuksen rekisteröimiseksi asukas toimittaa valtuutetulle pankille ottaen huomioon rekisteröintisopimuksen aikataulun (käskyn nro 5.7-I kohta 181) samanaikaisesti seuraavat asiakirjat ja tiedot:

 • Sopimustämän ohjeen luvussa 4 määriteltyjen velvoitteiden täyttäminen edellyttää kirjanpitoa koskevaa sopimusta tai tällaisesta sopimuksesta tarvittavia tietoja sisältäviä tietoja;
 • Muut tiedot, joita valtuutettu pankki voi muodostaa pankkivalvontalehden I osastolle.
Ohjeen N: o 4.2-I lausekkeen 181 mukaan rekisteröinti valtuutettuun pankkiin edellyttää sopimuksia, joiden velvoitteiden määrä on yhtä suuri tai suurempi kuin vastaava: tuontisopimuksissa - 3 miljoonaa ruplaa ja vientisopimuksissa - 6 miljoonaa ruplaa.
Oliko tästä hyötyä?
0

Mitä ulkomaisen taloudellisen toiminnan osallistuja tarjoaa tavaroiden asettamiselle tullimenettelyyn?

Tavaroiden asettamiseksi tullimenettelyyn toimitetaan: Tavarailmoitus (DT) Tulliliittokomission 20.05.2010 tekemällä päätöksellä hyväksytyssä muodossa ...

Tavaroiden asettamiseksi tullimenettelyyn se toimitetaan:

 1. Tavaroiden ilmoitus (DT) muodossa, joka hyväksyttiin tulliliiton komission päätöksessä nro 20.05.2010.
 2. Tiedot annetaan asiakirjassa, joka vahvistaa valuutan valvontaa koskevien vaatimusten noudattamisen tulliliiton jäsenvaltioiden valuuttalainsäädännön mukaisesti sarakkeessa 44 ”Lisäinformaatio / toimitetut asiakirjat” DT.
Oliko tästä hyötyä?
1

Mitä menettelyjä tulliviranomaiset tarjoavat teknisen määräyksen noudattamisen varmistamiseksi?

Tulliviranomaiset varmistavat, että Euraasian talousliiton jäsenmaiden kansainvälisten sopimusten mukaisesti (jäljempänä EAEU ja ...

Tulliviranomaiset varmistavat Euraasian talousliiton jäsenmaiden kansainvälisten sopimusten (jäljempänä EAEU ja Venäjän federaation lainsäädäntö) mukaisesti vahvistettujen Venäjän federaatioon tuotavien tavaroiden kieltojen ja rajoitusten noudattamisen sekä edistävät toimenpiteiden toteuttaminen ihmisten elämän ja terveyden sekä Venäjän federaatioon tuotavien kulutustavaroiden etujen suojelemiseksi.

29-liittovaltion federaation lain nro 27.12.2002 §.

Havaittuaan liikkeeseen tulevia tuotteita ilman vaatimustenmukaisuuden arviointia (vahvistusta) koskevaa asiakirjaa, EAEU: n kunkin jäsenvaltion tulliviranomaiset ryhtyvät toimenpiteisiin estääkseen näiden tuotteiden vapauttamisen liikkeeseen.

Luettelo tavaroiden tulli-ilmoituksiin ja niiden luovuttamiseen tarvittavista asiakirjoista ja tiedoista sekä niiden toimittamisen ajankohta vahvistetaan Euraasian talousliiton tullikoodeksissa (EAEU TC).

Tuotteiden (tavaroiden) tuonti, jonka vaatimustenmukaisuus on pakollisesti arvioitava (vahvistettava), tapahtuu tuotteiden (tavaroiden) tuontia tulliliiton tullialueelle koskevaa menettelyä koskevan asetuksen mukaisesti, jolle on asetettu pakollisia vaatimuksia tulliliiton alueella, joka hyväksyttiin Euraasian talouskomission hallituksen päätöksellä. 25 JOULUKUU 2012 Nro 294.

EAEU TC sisältää normit, jotka tarjoavat ulkomaisen taloudellisen toiminnan osallistujille mahdollisuuden toimittaa tullitoimenpiteitä toimittaessaan lupia koskevia tietoja kieltojen ja rajoitusten noudattamisen varmistamiseksi.

EAE TC: n 109 artiklassa määrätään tavaranhaltijan oikeudesta toimittaa ennen tavaran ilmoituksen jättämistä tai tavarailmoituksen jättämistä ennen tavaroiden luovuttamista asiakirjat, jotka vahvistavat tavaran alkuperän, kieltojen ja rajoitusten noudattamisen, jos tietoja tällaisista asiakirjoista ja (tai) tietoja niistä ei voida jotka tulliviranomaiset ovat vastaanottaneet EAEU-sopimuksen 2 artiklan 80 kappaleen mukaisesti, ja myös näiden asiakirjojen toimittamismenettely voidaan vahvistaa. Tämä menettely hyväksyttiin Venäjän valtiovarainministeriön määräyksellä Venäjän valtiovarainministeriön määräyksellä nro 06.03.2018н "Menettelyn määrittämisestä, jonka mukaan tavaranhaltijan on toimitettava asiakirjat ennen tavarailmoituksen tekemistä tai ennen tavaroiden myöntämistä tavaroiden alkuperää vahvistaville asiakirjoille, kieltojen ja rajoitusten noudattamista."

Tällöin tullitoiminnoissa tarvittavia asiakirjoja ja (tai) tietoja ei voida toimittaa tulliviranomaisille niiden valmistuttua, jos tulliviranomaiset voivat saada tietoja tällaisista asiakirjoista tai niistä saatavia tietoja tai muita tietoja, joita tulliviranomaiset tarvitsevat tullitoimien suorittamiseksi. suoraan tulliviranomaisten tietojärjestelmistä, samoin kuin muiden liittovaltion toimeenpanoelinten tietojärjestelmistä tietovuorovaikutuksen puitteissa (EAEU TC: n asiakirjan 80 artikla) sinä tai tullitoiminnoissa tarvittavat tiedot ”).

Jotta ulkomaisen taloudellisen toiminnan osallistujille tiedotetaan tulliviranomaisten mahdollisuudesta saada tullitoiminnan tietojärjestelmistä tietoja tullitoiminnan kannalta tarpeellisista asiakirjoista ja (tai) tiedoista sellaisista asiakirjoista ja (tai) muista tiedoista, jotka tulliviranomaiset tarvitsevat tullitoimien suorittamiseksi, sekä nopeuttaa osallistujien tullitoimintojen suorittamista FEA ja tulliviranomaisten suorittaman tullivalvonnan optimoimiseksi on kehitetty APS: n "Henkilökohtainen tili" (jäljempänä "henkilökohtainen tili") tietopalvelu "Sallitut asiakirjat".

Tililläni on kaksi rekisteröintivaihtoehtoa:

 • helppo pääsy sisäänkirjautumisen ja salasanan avulla (tyypillinen rooli - henkilökohtaisen tilin palvelujen katseleminen);
 • täysi käyttöoikeus käyttämällä ilmoittajan tehostettua pätevää sähköistä allekirjoitusta (käyttäjän tehtävä on kyky pyytää tietoja lupaasiakirjasta liittovaltion toimeenpanoelimessä toimielinten välisen yhteistyön järjestelmän avulla ja tällaisen asiakirjan myöhempi sijoittaminen tavaranhaltijan sähköiseen arkistoon).

Ilmoittaja käyttää henkilökohtaisesta tilistä saatuja tietoja yksinomaan vapaaehtoisesti, ja niiden käyttämättä jättäminen ei ole syy kieltäytyä rekisteröimästä tulli-ilmoitusta ja luovuttaa tavaroita.

Oliko tästä hyötyä?
0

Kuinka tavarat tuodaan pakollisiksi vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi (vahvistamiseksi)?

Pakollisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin (vahvistuksen) alaisten tavaroiden tuonti tapahtuu tuotteiden tuontimenettelystä EAEU:n tullialueelle annetun asetuksen mukaisesti ...

Tavaroiden tuonti, jonka vaatimustenmukaisuus on pakollisesti arvioitava (vahvistettava), tapahtuu tuotteiden (tavaroiden) tuontia koskevasta menettelystä EAEU: n tullialueelle, jolle tulliliitossa on asetettu pakolliset vaatimukset, joka hyväksyttiin Euraasian talouskomission hallituksen päätöksellä joulukuussa 25 2012 No. 29

Tavaroiden asettamiseksi tullimenettelyyn se toimitetaan:

 1. Tavarailmoitus (DT) muodossa, joka hyväksytään tulliliiton komission päätöksessä nro 20.05.2010;
 2. Annetaan tietoja, jotka vahvistavat kieltojen ja rajoitusten noudattamisen.
Kiinnittää huomiota! EAEU: n tullikoodeksin 109 artiklassa säädetään, että tavara-ilmoituksen toimittamiseen ei liity tulliviranomaiselle sellaisten asiakirjojen toimittamista, joilla vahvistetaan tavarailmoituksessa ilmoitetut tiedot, lukuun ottamatta tämän lausekkeen toisessa kohdassa tarkoitettuja tapauksia.

Paperihyödykkeiden ilmoittamista varten tullihallinnolle toimitetaan asiakirjat, jotka vahvistavat tavaroita koskevan ilmoituksen tekevän henkilön viranomaiset, jollei jäsenvaltioiden tullilakeja koskevassa lainsäädännössä toisin säädetä.

Tässä artiklassa säädetään myös tavaranhaltijan oikeudesta toimittaa ennen tavarailmoituksen jättämistä tai tavarailmoituksen jättämistä ennen tavaroiden luovutusta asiakirjoja, jotka vahvistavat tiedot tavaroiden alkuperästä, kieltojen ja rajoitusten noudattamisesta, jos tällaisista asiakirjoista ja (tai) tiedoista ei voida saada tulliviranomaista EAEU: n tullikoodeksin 2 artiklan 80 kohdan mukaisesti, ja voidaan myös vahvistaa menettely näiden asiakirjojen toimittamiseksi. Tämän artiklan täytäntöönpanemiseksi Venäjän valtiovarainministeriön määräys 06.03.2018 nro 40 n "Menettelyn määrittäminen tavaranhaltijan toimittamista varten ennen tavarailmoituksen jättämistä tai tavarailmoituksen toimittamisen jälkeen ennen tavaroiden luovutusasiakirjat, jotka vahvistavat tiedot tavaroiden alkuperästä, kieltojen ja rajoitusten noudattamisesta ".

Venäjän FCS on kehittänyt lupahakemiston, joka on merkitty tavarailmoituksen 44-sarakkeeseen ”Lisätietoja / toimitetut asiakirjat”. Tämän tavaroiden ilmoittajien käyttämä luettelo estää virheellisten tietojen ilmoittamisen lupia koskevasta tavarailmoituksesta ja varmistaa, että tulliviranomaiset saavat lupia koskevat tiedot liittovaltion toimeenpanoviranomaiselta yksiköiden välisen sähköisen vuorovaikutusjärjestelmän kautta.

Tulliviranomaiset tarkastavat, että maahantuotujen tavaroiden turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavia tietoja noudatetaan DT-ilmoitusta koskevissa säännöissä (sarake 14 DT ”Deklariini”, sarake 31 DT ”Pakkaukset ja tavaran kuvaus”, sarake 33 DT ”Tavaran koodi”, sarake 34 DT “Koodi alkuperämaa ”, sarake 44 DT” Lisätietoja / toimitetut asiakirjat ”.

Oliko tästä hyötyä?
0

Millaisilla menettelyillä varmistetaan muiden kuin tariffimääräysten noudattaminen tulli-ilmoitusta ja sen täytäntöönpanoa valmisteltaessa?

Tulliviranomaiset huolehtivat toimivaltansa puitteissa EAEU:n tullirajan yli kuljetettavien tavaroiden kieltojen ja rajoitusten noudattamisesta ...

Tulliviranomaiset varmistavat toimivaltansa rajoissa EAEU: n tullirajan yli kulkeville tavaroille asetettujen kieltojen ja rajoitusten noudattamisen, mukaan lukien tariffien ulkopuolisen sääntelyn yhdenmukaisten toimenpiteiden noudattaminen.

Euraasian talouskomission hallituksen 21.04.2015-neuvoston päätöksellä nro 30 ”Ei-tariffijärjestelyjen toimenpiteistä” (jäljempänä ”päätös”) otettiin unionin tullialueella käyttöön seuraavat tullien ulkopuolisen sääntelyn yhteiset toimenpiteet:

 • tuonnin kielto EAEU: n tullialueelle ja (tai) tavaroiden vienti EAEU: n tullialueelta päätöksen liitteen nro 1 mukaisen luettelon mukaisesti;
 • Lupamenettely tuonnissa EAEU: n tullialueelle ja (tai) tavaroiden viennissä EAEU: n tullialueelta liitteen 2 mukaisen luettelon mukaisesti.

Lisäksi jäsenvaltiot voivat kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa ottaa yksipuolisesti käyttöön ja soveltaa muita kuin tariffeihin liittyviä sääntelytoimenpiteitä Euraasian talousunionin sopimuksen lisäyksessä nro 7 määrätyllä tavalla.

Tavarat, joille on otettu käyttöön yhdenmukaiset tullien ulkopuolisen sääntelyn toimenpiteet, sisältyvät yhdeksi luetteloksi tavaroista, joihin sovelletaan tullittomia sääntelytoimenpiteitä kaupassa kolmansien maiden kanssa, kuten kolmansien maiden kanssa koskevassa tullien ulkopuolella sovellettavista toimenpiteistä tehdyn pöytäkirjan 4 kappaleessa määrätään (Euraasian taloussopimuksen liite N: o 7). 29-liittolainen toukokuussa 2014) ja julkaistiin unionin virallisella verkkosivustolla tieto- ja puhelinverkossa "Internet".

16.08.2012: n Euraasian talouskomission hallituksen päätöksellä nro 134 ”Normatiivisista säädöksistä tullien ulkopuolisen sääntelyn alalla” hyväksyttiin yhtenäinen luettelo tavaroista, joihin sovelletaan tulliliiton jäsenmaiden tuontia tai vientiä koskevia kieltoja tai rajoituksia EurAsEC-kaupassa kolmansien maiden kanssa (jäljempänä - Yhtenäinen luettelo) sekä asetus rajoitusten soveltamisesta.

Yhtenäiseen luetteloon sekä päätöksen liitteiden 2 mukaisissa luetteloissa olevien tavaroiden tuonti ja (tai) vienti toteutetaan tavalla, joka on määrätty asetuksissa, jotka on hyväksytty Euraasian talouskomission hallituksen päätöksissä nro 16.08.2012 ja 134 nro 21.04.2015.

Kuljetettaessa tavaroita EAEU: n tullirajan yli tai asettamalla tavaroita tullimenettelyihin, kieltojen ja rajoitusten noudattaminen varmistetaan Euraasia-talouskomission (jäljempänä - komissio) tai EAE: n jäsenvaltioiden säädösten asettamissa tapauksissa ja tavalla toimittamalla asiakirjoja ja (tai) tietoja, jotka vahvistavat kieltojen ja rajoitusten noudattaminen.

Oliko tästä hyötyä?
0

Mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä muiden kuin tariffimääräysten noudattamisen varmistamiseksi tuontitavaroiden tulli-ilmoituksissa?

Tuotteiden (tavaroiden) luokittelu tavaroiksi, joita varten on otettu käyttöön muita kuin tariffisääntelytoimenpiteitä. Tavaroiden tuonti ja (tai) vienti tapahtuu lisenssien perusteella ...

Tuotteiden (tavaroiden) luokittelu tavaroiksi, joille on otettu käyttöön muita kuin tariffisääntelytoimenpiteitä. Tavaroiden tuonti ja (tai) vienti tapahtuu lisenssien ja johtopäätösten (lupien) perusteella niiden asetusten mukaisesti, jotka on hyväksytty Euraasian talouskomission johtokunnan päätöksillä nro 16.08.2012, päivätty 134. elokuuta 21.04.2015 ja nro 30., XNUMX. huhtikuuta XNUMX.

Perustamisluvan perustaminen yhdenmukaistetusta tulliviranomaisten valvontamenettelystä annetun asetuksen mukaisesti, joka koskee tulliviranomaisten tuontia tulliliiton tullialueelle EurAsEC: n sisällä ja vientiä tällä alueella lisensoitujen tavaroiden osalta. Tulliliiton komissio, päivätty 22.06.2011. kesäkuuta 687, nro XNUMX. Alkuperäinen tuontilisenssi vaaditaan tai vientiä valtuutetun valtion elimen antamat tavarat

Dieselpolttoaineen ulkomaisen taloudellisen toiminnan osallistujan toimittamat ilmoitukset luvista

Tavaroiden asettamiseksi tullimenettelyyn se toimitetaan:

 1. Tavarailmoitus (DT) muodossa, joka hyväksytään tulliliiton komission päätöksessä nro 20.05.2010.
 2. Tiedot kieltojen ja rajoitusten noudattamisesta
Kiinnittää huomiota! EAEU: n tullikoodeksissa säädetään, että tullitoimien suorittamiseen tarvittavia asiakirjoja ja (tai) tietoja ei voida toimittaa tulliviranomaisille niiden suorittamisen yhteydessä, jos tietoja tällaisista asiakirjoista ja (tai) niistä saatuja tietoja ja (tai) muita vaadittuja tietoja Tulliviranomaiset voivat hankkia tulliviranomaisia ​​tullitoimintojen suorittamiseksi tulliviranomaisten tietojärjestelmistä sekä jäsenvaltioiden valtion elinten (järjestöjen) tietojärjestelmistä tulliviranomaisten ja jäsenvaltioiden valtion elinten (järjestöjen) välisen tietoliikenteen yhteydessä. Tässä tapauksessa tässä säännöstössä mainitut henkilöt ilmoittavat tietoja näistä asiakirjoista ja (tai) tiedoista tulli-ilmoituksessa tai toimittavat ne tulliviranomaisille muulla tavalla EAEU: n tullikoodeksin mukaisesti.

Tiedot tulliviranomaisten mahdollisuudesta hankkia tietoja tullitoiminnan kannalta tarpeellisista asiakirjoista ja (tai) tiedoista sellaisista asiakirjoista ja (tai) muista tiedoista, jotka tulliviranomaiset tarvitsevat tullitoimien suorittamiseksi, tulliviranomaisten tietojärjestelmistä, samoin kuin tiedoista jäsenvaltioiden valtion elinten (organisaatioiden) järjestelmät saavat yleisen huomion tietovuorovaikutuksen puitteissa julkaisemalla tulliviranomaisten virallisille verkkosivuille Internetissä ja (tai) tiedon levittäminen toisella tavalla. 

Oliko tästä hyötyä?
0

Mitä toimenpiteitä tarvitaan vientivalvontaa koskevan lainsäädännön varmistamiseksi vietyjen (tuotujen) tavaroiden (kaksikäyttötuotteiden) tulli-ilmoituksen aikana?

1. Ilmoitettujen tavaroiden luokittelu tavaroiksi, joille on asetettu vientivalvontaa koskevia kieltoja ja rajoituksia. Mukaisesti ...

1. Ilmoitettujen tavaroiden osoittaminen tavaroille, joita varten kieltoja ja rajoituksia viennin valvonnan alalla.

Heinäkuussa 24 annetun 18-liittovaltion lain 1999, nro 183-ФЗ ”Vientivalvonnasta”, mukaisesti tunnistaminen valvotut tavarat ja tekniikat, samoin kuin tarvittavien toimien suorittaminen, jotka liittyvät ulkomaisen taloudellisen toiminnan lisenssien hankkimiseen valvottujen tavaroiden ja tekniikoiden kanssa tai luvien vientiä varten Venäjän federaatiosta ilman lisenssejä, on venäläisen ulkomaiseen taloudelliseen toimintaan osallistuvan vastuulla.

Tietoja vientivalvonnan alaisten tavaroiden ja teknologioiden luetteloista (luetteloista) (kaksikäyttötuotteet) löytyy:

Lisäksi jaksoon "Sivusto ulkomaisen taloudellisen toiminnan osallistujille / Kiellot ja rajoitukset / Viennin valvonta ja sotilas-tekninen yhteistyö / Tavaroiden tunnistaminen vientivalvontatarkoituksiin, mukaan lukien armeijan tuotteet / Venäjän liittovaltion tullilaitoksen tiedot" lähetti hakemiston "Koodit" CN FEA Niiden kaksikäyttötuotteiden ja teknologioiden luetteloissa olevien tavaroiden EAEU, joiden vientivalvontaa harjoitetaan. "

Tämä hakemisto sisältää asiaankuuluvat tavarakoodit Euraasian talousunionin yhtenäisen ulkomaisen taloudellisen toiminnan tavaranimikkeistön mukaisesti ja ilmoittaa näitä koodeja vastaavien valvottujen tavaroiden luetteloiden sijainnit.

Myös Venäjän FCS: n verkkosivustolla henkilökohtaisen tilin osassa "Luvat" ulkomaisen taloudellisen toiminnan osallistujille kirjasto kaksikäyttötuotteiden valvontakäytännöistä tai sivustollemme ... Kirjastossa olevat tiedot eivät ole oikeudellisesti merkittäviä, ovat luonteeltaan viitteellisiä ja antavat ulkomaiseen taloudelliseen toimintaan osallistuvan tullitoimintaa edeltävässä vaiheessa päätöksen tavaroiden tunnistamisen tarpeesta.

Venäjän federaation hallituksen kesäkuun 21 2016 asetuksen nro 565 "Valvottujen tavaroiden ja tekniikoiden tunnistamismenettelystä, tunnistusraportin muodosta ja sen täyttämistä koskevista säännöistä" mukaisesti vientiä varten tarkoitettujen tavaroiden tunnistamisen tuloksista voi tehdä johtopäätöksen ulkomaisen taloudellisen toiminnan osallistuja itsenäisesti tai hänen vetoomuksensa FSTEC Venäjä tai valtuutettu asiantuntijaorganisaatio.

Tiedot henkilöllisyysraportista, joka sisältää merkinnän sarakkeessa "Tunnistuksen tuloksia koskevat yleiset päätelmät"Tässä päätelmässä määritellyn ulkomaisen taloudellisen operaation toteuttamiseksi lisenssi tai muuta vientivalvontaa koskevaa Venäjän federaation lainsäädännön mukaista lupaa ei vaadita"ilmoitetaan tavarailmoituksessa sarakkeessa 44 asiakirjatyyppikoodilla 01154.

Ulkomaan taloudellisen toiminnan osallistujan itsenäisesti laatima tunnistekertomuksen sähköinen kopio sijoitetaan ilmoittajan sähköiseen arkistoon. Tiedot Venäjän FSTEC: n tai valtuutettujen asiantuntijajärjestöjen antamista tunnistekertomuksista lähetetään osoitteeseen tullitietolähteet Venäjän FSTEC: ltä. Jos tavaroita ei luokitella tapahtuman vientivalvonnan kohteiksi tunnistamisen tulosten perusteella, on tarpeen tuoda jäljempänä kuvatut toiminnot.


2. Jos tunnistuksen tulosten perusteella päätellään, että kyseessä oleva tuote on valvottu tuote (kaksikäyttötuotteet), on välttämätöntä hankkia Venäjän FSTEC: ltä lisenssi Venäjän federaation hallituksen syyskuun 15 2008 nro 691 asetuksella (nro XNUMX) vahvistetulla tavalla. ulkomaisen taloudellisen toiminnan lisensointi tavaroilla, tiedoilla, teoksilla, palveluilla, henkisen toiminnan tuloksilla (oikeudet niihin), joiden vientivalvonta on perustettu eh. "

Tapauksissa, jotka on lueteltu Venäjän federaation hallituksen elokuussa 15 2005 antamassa päätöksessä nro 517 "Venäjän federaation vientivalvontakomission luvan saamisen menettelystä tavaroiden, tietojen, rakennusurakoiden, palveluiden ja immateriaalioikeuksien tuloksia koskeviin ulkomaisiin taloustoimiin (oikeudet niihin), jotka ulkomainen valtio tai ulkomainen henkilö voi käyttää niitä joukkotuhoaseiden ja niiden kuljetusvälineiden, muun tyyppisten aseiden ja sotilasvälineiden luomiseen, tai ovat terroristitoimintaan osallistuvien organisaatioiden tai henkilöiden etujen mukaisia ​​", sinun on otettava yhteyttä Venäjän FSTEC: hen saadaksesi luvan Venäjän federaation vientivalvontakomissiolta.

Valvottujen tavaroiden tuonti ja (tai) vienti tapahtuu lisenssien ja lupien perusteella seuraavien Venäjän federaation hallituksen päätöslauselmien hyväksymien säännösten mukaisesti:

 • päivätty 7 kesäkuu 2001 G. Ei. 447 ”Asetuksen ja sotilasvälineiden luomiseen käytettävien kaksikäyttötuotteiden ja tekniikoiden ulkomaisen taloudellisen toiminnan valvontaa koskevan asetuksen hyväksymisestä”;
 • päivätty 14, kesäkuu 2001 nro 462 ”Kaikkikäyttöisten laitteiden ja materiaalien sekä niihin liittyvien ydintarkoituksiin käytettävien tekniikoiden ulkomaisen taloudellisen toiminnan valvonnan asetuksen hyväksymisestä”;
 • päivätty 24 syyskuun 2001 nro 686 ”Asetuksen hyväksymisestä ulkomaisen taloudellisen toiminnan valvonnasta kemikaaleihin, laitteisiin ja tekniikoihin, joita voidaan käyttää kemiallisten aseiden luomiseen”;
 • päivästä 29 elokuusta 2001, nro 634 ”Mikro-organismien, toksiinien, laitteiden ja tekniikoiden suhteen tapahtuvan ulkomaisen taloudellisen toiminnan valvontaa koskevan asetuksen hyväksymisestä”;
 • 15, joulukuun 2000, nro 973 ”Ydinaineiden, laitteiden, muiden kuin ydinmateriaalien ja niihin liittyvien tekniikoiden viennistä ja tuonnista”;
 • päivätty 16 huhtikuun 2001 nro 296 ”Asetuksen hyväksymisestä ulkomaisen taloudellisen toiminnan valvonnasta laitteiden, materiaalien ja tekniikoiden suhteen, joita voidaan käyttää ohjusaseiden luomiseen”.

3. Valvontalisenssin rekisteröinti Venäjän FSTEC-luvan sarakkeen 23 sarakkeessa mainitussa tulliviranomaisessa tulliviranomaisten yhtenäisestä menettelystä tulliliiton tullialueelle tapahtuvan tuonnin valvomiseksi EurAsEC: ssä ja lisensoitujen tavaroiden viennistä tältä alueelta, hyväksytty tulliliittokomission päätöksellä 22: ltä. Kesäkuu 2011; ei. 687;

 • Venäjän federaation tullilaitoksen määräys nro 29.12.2011 nro 2652 ”Venäjän federaation tulliviranomaisten virkamiesten toimintaa koskevien ohjeiden hyväksymisestä, jolla pyritään panemaan täytäntöön tulliviranomaisten yhtenäisestä menettelystä tulliliiton tullialueelle tuonnin valvonta EurAsEC-alueella ja lisensoitujen tavaroiden vienti tältä alueelta”.

Valvontaluvan laatimiseksi on toimitettava seuraavat:

 1. Venäjän FSTEC: n alkuperäinen lisenssi.
 2. Minkä tahansa muodossa oleva luvanhaltijan hakemus, joka sisältää tiedot ja asiakirjat, jotka on annettu asetuksen 5 kohdassa, joka koskee tulliviranomaisten suorittamaa tullivalvonnan yhtenäistä menettelyä tuonnissa tulliliiton tullialueelle EurAsEC: ssä ja lisensoitujen tavaroiden vientiä tältä alueelta, hyväksytty 22.06.2011: n tulliliittokomission päätöksellä nro 687. .

4. Ulkomaisen taloudellisen toiminnan osallistujan tekemä tavarailmoitus.

Tavaroiden asettaminen tullimenettelyyn esitetään:

 1. Tavarailmoitus (DT) muodossa, joka hyväksyttiin 20: n tulliliiton komission päätöksellä toukokuuta 2010, nro 257.
 2. Annetaan tietoja, jotka vahvistavat kieltojen ja rajoitusten noudattamisen.
 3. Jos vahvistetaan kieltojen ja rajoitusten noudattaminen "kattavan valvonnan" puitteissa, joista säädetään 20: n heinäkuun 18 liittovaltion lain nro 1999-ФЗ "Vientivalvonnasta" 183 §: ssä, Venäjän federaation vientivalvontakomission luvan sähköinen kopio sijoitetaan ilmoittajan sähköiseen arkistoon.
Oliko tästä hyötyä?
0

1. Tuotteiden (tavaroiden) kohdistaminen tavaroihin, joille on asetettu kieltoja ja rajoituksia

Vientivalvontaa koskevan liittovaltion lain 24 nro 18.07.1999-FZ 183 §:n mukaisesti valvottujen tavaroiden ja teknologioiden tunnistaminen sekä tarvittavien toimien suorittaminen, jotka liittyvät lupien hankkimiseen ulkomaantalouden harjoittamista varten operaatio valvotuilla tavaroilla ja teknologioilla tai luvat viedä niitä Venäjän federaatiosta ilman lupaa, on venäläisen ulkomaan taloudelliseen toimintaan osallistujan velvollisuus.

Tiedot vientivalvonnan alaisten tavaroiden ja teknologioiden luetteloista (luetteloista), mukaan lukien sotilastuotteet, löytyvät Venäjän FCS:n verkkosivuilta osiosta "Ulkomaisen taloudellisen toiminnan osallistujien sivusto" otsikoiden "Kiellot ja rajoitukset" alla. / Vientivalvonta ja sotilastekninen yhteistyö / Tavaroiden tunnistaminen vientivalvontatarkoituksiin, mukaan lukien sotilastuotteet ”;

"Vientituki / Vientivalvonnan alaiset tavarat, mukaan lukien sotilastuotteet / Luettelot valvotuista tavaroista" tai eteenpäin Sotilas-teknisen yhteistyön liittovaltion virallisen verkkosivuston(jakso ”Päätelmät sotilasalan tuotteiden luokittelusta” (sotilasalan tuotteet)

19.07.1998-liittovaltion lain nro 114-ФЗ "Venäjän federaation sotilas-teknisestä yhteistyöstä ulkomaiden kanssa" mukaisesti tavaroiden tuonti ja (tai) vienti tapahtuu Venäjän federaation tuotteiden tuontia ja vientiä koskevasta lupamenettelystä annetun asetuksen mukaisesti annettujen lisenssien perusteella. sotilaallisiin tarkoituksiin, jotka hyväksyttiin Venäjän federaation presidentin asetuksella nro 10.09.2005 ”Venäjän federaation sotilaallis-teknisen yhteistyön kysymykset ulkomaiden kanssa”.

Sotilastuotteiden luokittelu, joka tuodaan ja viedään liittovaltion armeijan teknisen yhteistyön yksikön myöntämien lisenssien nojalla (mainitun asetuksen liite N: o 3).

Sotilas-teknisen yhteistyön yksikkö antaa päätelmät Venäjän federaatioon tuotaviksi ja Venäjän federaatiosta vietäviksi tarkoitettujen tuotteiden luokittelusta tai luokittelematta jättämisestä sotilaallis-teknisen yhteistyön liittovaltion yksikön toimesta maaliskuun 13 2015 nro 20-määräyksellä vahvistetulla tavalla.od (rekisteröity Venäjän oikeusministeriön 21.04.2015, reg. nro 36967).

Jos tavaroita ei jaeta sotilastuotteisiin tunnistamistulosten perusteella, tiedot Venäjän liittovaltion tullilaitoksen päätelmistä ilmoitetaan tavarailmoituksessa 44-sarakkeessa asiakirjatyyppikoodilla 01163. Kohdassa "2. Vaihe:" annettuja toimintoja ei suoriteta, siirtyminen osaan "3. Vaihe:".

Jos tavaroiden tunnistamisen tulokset katsotaan sotilaallisille tuotteille, on tarpeen hakea lupaa Venäjän sotilaallisen kuljetuspalvelun liittovaltiolta.

2. Venäjän FSVTS-lisenssin rekisteröinti tulliviranomaisilla tulliviranomaisten yhtenäisestä menettelystä tulliliiton tullialueelle tuonnin valvomiseksi EurAsEC: ssä ja lisensoitujen tavaroiden viennin valvomiseksi tältä alueelta, hyväksytty 22.06.2011: n tulliliittokomission päätöksellä nro 687;

Venäjän federaation tullilaitoksen määräys nro 29.12.2011 nro 2652 ”Venäjän federaation tulliviranomaisten virkamiesten toimintaa koskevien ohjeiden hyväksymisestä, jolla pyritään panemaan täytäntöön tulliviranomaisten yhtenäisestä menettelystä tulliliiton tullialueelle tuonnin valvonta EurAsEC-alueella ja lisensoitujen tavaroiden vienti tältä alueelta”.

Valvontaluvan laatimiseksi on toimitettava seuraavat:

 1. Alkuperäinen Venäjän FSVTS-lisenssi;
 2. Minkä tahansa muodossa oleva luvanhaltijan hakemus, joka sisältää tiedot ja asiakirjat, jotka on annettu asetuksen 5 kohdassa, joka koskee tulliviranomaisten suorittamaa tullivalvonnan yhtenäistä menettelyä tuonnissa tulliliiton tullialueelle EurAsEC: ssä ja lisensoitujen tavaroiden vientiä tältä alueelta, hyväksytty 22.06.2011: n tulliliittokomission päätöksellä nro 687. .

Ulkomaiseen taloudelliseen toimintaan osallistuvan DT:n toimittaminen

Tavaroiden asettaminen tullimenettelyyn esitetään:

 1. Tavarailmoitus (DT) muodossa, joka hyväksytään tulliliiton komission päätöksessä nro 20.05.2010.
 2. Annetaan tietoja, jotka vahvistavat kieltojen ja rajoitusten noudattamisen.
Kiinnittää huomiota! Venäjän FCS on kehittänyt hakemiston tavarailmoituksen sarakkeessa 44 ”Lisätiedot / toimitettavat asiakirjat” ilmoitetuista luvista. Tavaroiden ilmoittajat käyttävät tätä hakemistoa eliminoimalla virheelliset tiedot luvista lupa-ilmoituksessa ja varmistavat, että tulliviranomaiset saavat tietoja luvista, jos ne ovat käytettävissä tulliviranomaisten tietolähteissä.
Oliko tästä hyötyä?
0

Millä menettelyillä varmistetaan immateriaalioikeuksien suojaaminen tulli-ilmoitusta ja sen täytäntöönpanoa valmisteltaessa?

Tulliviranomaiset varmistavat toimivaltansa puitteissa teollis- ja tekijänoikeuksien suojan tulliliiton tullialueella (2 artiklan 351 kohta ...

Tulliviranomaiset varmistavat toimivaltansa rajoissa immateriaalioikeuksien suojan tulliliiton tullialueella (kohta 2, EAEU: n tullikoodeksin 351 artikla).

Teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa Euraasian talousliiton (jäljempänä EAEU) jäsenvaltioiden alueella säätelevät oikeudelliset asiakirjat ovat:

 • EAEU-sopimus (osa 23 ”Immateriaalioikeudet”);
 • Euraasian talousliiton tullikoodeksit (124 artikla, luku 52 “Toimenpiteet tulliviranomaisten hyväksymien immateriaalioikeuksien suojaamiseksi”);
 • 03.08.2018: n liittovaltion laki nro 289-ФЗ "Venäjän federaation tullisäännöistä ja Venäjän federaation tiettyjen säädösten muuttamisesta" (112 ja 113 artiklat, luku 57 "Tullin toteuttamat immateriaalioikeuksien suojaamistoimenpiteet");
 • EAEU: n jäsenvaltioiden kansallinen lainsäädäntö.

Tulliviranomaiset ryhtyvät toimenpiteisiin oikeuksien suojaamiseksi immateriaalioikeuskohteille, joiden tulliviranomaisia ​​ylläpidetään EAEU: n jäsenvaltion tulliviranomaisilla, ja henkisen omaisuuden esineille, jotka sisältyvät EAEU: n jäsenvaltioiden henkiseen omaisuuteen liittyvien esineiden yhtenäiseen tullirekisteriin (jäljempänä "OIC-tullirekisterit"). .

Tulliviranomaiset eivät sovella toimenpiteitä teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi: tulliviranomaisten yli kuljetettavien tavaroiden osalta:
 1. tullirajan yli kuljetettavien ja passitusmenettelyyn asetettujen tavaroiden osalta tuhoamismenettely;
 2. tiettyjen tavaraluokkien osalta, joihin erityinen tullimenettely (tapaukset ja menettelyt määrittelee komissio).
 3. tulliviranomaisten, konsulaattien, valtioiden edustustojen kansainvälisissä järjestöissä, kansainvälisissä organisaatioissa tai niiden edustustoissa, muissa organisaatioissa tai niiden edustustoissa, jotka sijaitsevat unionin tullialueella, viralliseen käyttöön tarkoitettuihin tavaroihin, jotka kuljetetaan tullirajan yli ja viedään tullimenettelyihin.

1. Todetaan, että tavaroilla ei ole kolmansien osapuolten vaatimuksia, jotka perustuvat henkiseen omaisuuteen

Tulliviranomaiset tarkastavat teollis- ja tekijänoikeuksien suojan tarjoamisen EAEU: n jäsenvaltioiden alueilla.

Tiedot OIP: n yhtenäisestä tullirekisteristä ja EAEU: n jäsenvaltioiden OIP: n tullirekistereistä.

Tavaroiden asettamiseksi tullimenettelyyn se toimitetaan:

 1. Tavarailmoitus (DT), joka on laadittu ja täytetty 20.05.2010: n tulliliiton komission päätöksessä nro 257 vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;
 2. Asiakirjat, jotka vahvistavat teollis- ja tekijänoikeuksien siirron (tekijänoikeudet, lisenssisopimus, henkisen omaisuuden rekisteröintitodistus, sopimus tavaramerkin käytöstä ja vastaavat);
 3. Asiakirjat, jotka vahvistavat siviilitavaroiden tuonnin EAEU: n tullialueelle tekijänoikeuden haltijan suostumuksella (jälleenmyyntisopimus, jakelusopimus, kirjallinen suostumus ja vastaavat).
Jos tulliviranomainen on havainnut OIP: n tullirekisteriin sisällytettyjen immateriaalioikeuksia sisältävien tavaroiden tullimenettelyyn asettamiseen liittyvien tullitoimenpiteiden aikana merkkejä teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksista, tällaisten tavaroiden luovutus keskeytetään 10 (kymmenen) työpäivän ajaksi. . 

Samanaikaisesti tulliviranomaisilla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti oikeus keskeyttää sellaisten tavaroiden luovuttaminen, jotka sisältävät teollis- ja tekijänoikeuksia, jotka eivät sisälly OIC-tullirekistereihin, EAEU: n jäsenvaltioiden lainsäädännössä määrätyllä tavalla (ex officio -menettely, liittovaltion lain 113 artikla). ).

Venäjän federaatioon tuotujen alkoholituotteiden merkitsemistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan Venäjän federaation hallituksen joulukuun asetuksella nro 31 2005 nro 866 ”Alkoholituotteiden merkinnöistä valmistemerkillä” ja Venäjän liittovaltion tullilaitoksen määräyksestä lokakuusta 7 2010 nro 1849 ”Valmisteverojen hankkimista koskevien sääntöjen hyväksymisestä. alkoholin käytön merkitsemiseen ja seurantaan. "

Oliko tästä hyötyä?
1

Mitä tarvitset orkideoiden tuontiin Vladivostokiin?

Ota selvää rekisteröinti- ja kuljetuskustannuksista Orkidea - Phalaenopsis, monien rakastama trooppinen kukka. Karl Blume, hollantilainen kasvitieteilijä, joka löysi ensimmäisenä orkideat ...

Selvitä rekisteröinti- ja kuljetuskustannukset

Orkideoiden tuonti VladivostokiinOrkidea - phalaenopsis, trooppinen kukka, jota monet rakastavat. Hollantilainen kasvitieteilijä Karl Blume, joka löysi orkideat ensimmäisen kerran 1800-luvun lopulla, kutsui niitä phalaenopsisiksi. Kreikan phalaenopsis - samanlainen kuin perhonen. Etäisyydestä orkideat muistuttavat todella kirkkaita perhosia, jotka sijaitsevat kasvien ohuissa oksissa. Phalaenopsis-orkideat kasvavat luonnossa Filippiineillä, Australiassa ja Kaakkois-Aasiassa. 

Orkideoita kutsutaan joskus loisiksi, mutta todellisuudessa tämä ei ole niin. Luonnossa orkideat elävät puutarhoissa, mutta ne käyttävät puita vain tukena, eivätkä loisi niitä. Phalaenopsis-juuret ovat vihreitä, koska ne osallistuvat fotosynteesiin.

Phalaenopsis-lajikkeita on satoja, tässä on joitain niistä: Phalaenopsis Pink, Stuart, Schiller, Philadelphia, Pleasant Phalaenopsis, Cleopatra, Golden, Legato ja monet muut.

Venäjällä on tiukat säännöt, jotka koskevat kasvien tuontia ulkomailta. Kasvien karanteenin rajatarkastuslaitoksen tehtävänä on estää maataloutta vahingoittavien vaarallisten tuholaisten ja kasvitautien pääsy Venäjän alueelle. Tarkastustoimintaa sääntelee useita hallituksen asetuksia,"Venäjän federaation kasvien karanteenin julkisesta palvelusta" vuoden 1992"Säännöt Venäjän federaation alueen suojelemiseksi karanteenituholaisilta, kasvitaudeilta ja rikkakasveilta" vuoden 1996, ja lisäksi on olemassa useita kansainvälisiä sopimuksia (allekirjoittanut myös Venäjä) - kasvien karanteenia ja suojelua koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (IPPC).

Vladivostokin kaupungin kasvinsuojelutarkastuksen työntekijät valvovat kasvien tuontia erittäin tiukasti, koska jopa yksittäiset karanteeninormien rikkomiset voivat johtaa erittäin vakaviin seurauksiin. Kasville on annettava epäterveellisesti kansainvälisen standardin mukainen kasvinsuojelutodistus (fyto). Sen myöntää sen maan terveys- ja karanteenivalvonta, josta kasvi on ostettu. On pidettävä mielessä, että sertifikaatti on voimassa vain 15 päivää rekisteröinnin päivämäärästä.

Alkuperämaan vahvistamiseksi tarvitset alkuperätodistuksen. Liitteessä olevissa asiakirjoissa kasvien nimet on kirjoitettava latinaksi. Hankitut kasvit eivät saa olla maaperässä (maan tuonti Venäjälle on ehdottomasti kielletty), mutta erityisessä alustassa. (jos kasvia ei leikata)

Kun orkidea-erä on saapunut Venäjän federaation tullialueelle, sinun on otettava yhteys kasvien terveyteen ja saada merkki valvonnan läpikulusta. Tätä varten suoritetaan näytteenotto ja näytteenotto. (Näytteenotto on pakollista kasveille!).

Valinnan jälkeen näytteet lähetetään VNIIKR: lle lausunnon saamiseksi. Tämä menettely on tehtävä jokaiselle tavaraerälle. Jos aiot tuoda orkideoita Venäjän federaation tullialueelle, on parempi ottaa meihin yhteyttä etukäteen, koska kaikkia kasveja, jotka on leikattu tai joissa on juurijärjestelmä, pidetään pilaantuvana tuotteena ja sinun on järjestettävä se mahdollisimman pian, jotta et heitäisi sijoituksiasi roskakoriin myöhemmin.

  Apu kukkatuonnin tulliselvityksessä

Oliko tästä hyötyä?
1

Kuinka tuoda banaaneja Vladivostokiin?

Banaanit ovat yksi Venäjän suosituimmista hedelmistä; Venäjä on yksi viidestä suurimmasta banaanintuojasta maailmassa. Banaanien päätoimittaja...

Tuo banaaneja VladivostokiinBanaanit ovat yksi suosituimmista hedelmistä Venäjällä; Venäjä on yksi viidestä suurimmasta banaanien maahantuojasta maailmassa. Suurin banaanien toimittaja Venäjälle on Ecuador, jonka osuus kaikista banaanin toimituksista on noin 95%. Loput 5% jaetaan Filippiineillä, Thaimaassa, Vietnamissa, Kiinassa, Intiassa jne.

Harva tietää, mutta banaanipensas antaa sadon vain kerran elämässä! Pienestä itämisestä 9-kuukausina kasvaa 3-mittarikasvi, jolla näkyy vain yksi kukka ja 3-kuukausina kypsyy yksi banaanipaketti, paino noin 20 kg. Sadonkorjuun jälkeen pensas leikataan.

Ennen lähetystä banaanit lajitellaan, pestään ja pakataan, ja niitä seurataan myös huolellisesti, jotta yksikään kypsä banaani ei pääse erään, koska tällainen "kutsumaton vieras" pilaa koko erän, kypsä banaani vapauttaa eteenikaasua, joka nopeuttaa muiden vihreiden banaanien kypsymistä. noin 12 astetta banaanit hidastavat huomattavasti kypsymisprosessia, ja niitä voidaan säilyttää jopa 90 päivää. 

Vladivostokiin tuotaville banaaneille vaaditaan pakollinen vaatimustenmukaisuusvakuutus tulliliiton teknisten määräysten mukaisesti 021/2011 Elintarviketurvallisuus ja 022/2011 Elintarvikkeet niiden merkinnät sekä pakollinen kasvinsuojelutarkastus.

Vakuutus vahvistaa, että tuotavat tavarat ovat vaadittujen valtion vaatimusten mukaisia, ja kasvinsuojelutarkastuksia tarvitaan sen varmistamiseksi, että Venäjän federaatioon ei tuota vaarallisia tuholaisia ​​ja kasvitauteja erän banaanien kanssa. Säänneltyjen tuotteiden tuonti kasvinsuojelupalvelusta on saatava aina, kun tuodaan uusi tavaraerä. Banaanit, kuten monet muut hedelmät ja vihannekset, luokitellaan korkean tuholaisten riskituotteiksi. Siksi kasvinsuojelupalvelun tarkastajat ottavat tavaralähetyksen saapuessaan näytteet ja näytteet, jotka lähetetään sitten VNIIKR: lle tutkimusta varten. 

Jos laboratoriossa ei löydy hyönteisten ja tautien muodossa olevia "matkustajia", lasti saa kasvien terveydestä merkinnän "vapautuminen sallittu". Ainoastaan ​​tavaralle on annettava tulli-ilmoitus tavaralle tulli-ilmoituksen antamiseksisitten banaanit voidaan noutaa väliaikaisesta varastosta.

Banaanit ovat pilaantuvia tavaroita, joten sinun tulee aina tarkistaa viejien toimittamat asiakirjat huolellisesti, tehdä kaikki tarvittavat todistukset etukäteen, toimittaa hakemukset ja saateasiakirjat tarkastusviranomaisille.   

Oliko tästä hyötyä?
1

Kuinka ilmoittaa bruttopaino tavarailmoituksessa, jos useita tavaroita on samassa pakkauksessa?

EAEU:n tullikoodeksin 106 artiklan määräysten mukaisesti, kun tavarat asetetaan kotimaiseen kulutukseen luovutusmenettelyyn, ilmoitus ...

EAEU:n tullikoodeksin 106 artiklan säännösten mukaisesti asetettaessa tavaroita kotimaiseen kulutukseen luovutusmenettelyyn käytetään tavarailmoitusta (DT), jossa ilmoitetaan määrä kilogrammoina (paino). brutto ja paino netto).

Menettely DT: n täyttämiseksi on esitetty tavara-ilmoituksen täyttämistä koskevissa ohjeissa, jotka on hyväksytty CU: n komission päätöksellä nro 257 20.05.2010.

Kunkin DT: ssä ilmoitetun tuotteen bruttopaino ja nettopaino ilmoitetaan sarakkeissa 35 ja 38.

Nettopaino - tämä on ilmoitettujen tavaroiden massa, ottaen huomioon vain ensisijainen pakkaus tai ilmoitettujen tavaroiden massa, pakkauksia lukuun ottamatta.

Kokonaispaino - tämä on tavaroiden, mukaan lukien kaikki pakkaustyypit, kokonaismassa, joka on tarpeen sen varmistamiseksi, että niiden kunto pysyy ennallaan ennen niiden liikkeeseen laskemista, lukuun ottamatta kontteja ja muita kuljetusvälineitä.

Jos tavarat eivät täytä pakkauksia kokonaan, niin lisäksi suluissa ilmoitetaan tavaroiden osittain täyttämien pakkausten lukumäärä, jossa on merkintä katkoviivalla "-" merkintä: "osa paikasta".

Tavaroiden kuljetuskustannukset, samoin kuin niiden lastaamisesta, purkamisesta tai uudelleenlastamisesta aiheutuvat kustannukset, jakautuvat erityyppisten tavaroiden kesken suhteessa niiden bruttopainoon.

Jos yhdessä pakkauksessa on useita tavaroita, kunkin tuotteen bruttopaino määritetään suoraan suhteessa tuotteen nettopainoon.
Oliko tästä hyötyä?
1